Υποτακτική ΕΦ (διαρκείας & στιγμιαία) -Προστακτική- -ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

  • Υποτακτική διαρκείας να πηγαίνω >να έγκου
  • Υποτακτική διαρκείας να κάνω > να ποίνου
  • Υποτακτική στιγμιαία να κάνω> να ποίου
  • Προστακτική ,ρώτησε, ρωτήστε > ρώτη, ρωτήετε

Υποτακτική διαρκείας να πηγαίνω> να έγκου
ΑΠ , εζού να έγκου
ΒΠ , εκιού να έντζερε
ΤΑ , έντενι να έντζει
ΤΘ , έντανι να έντζει
ΤΟ έγκεινι να έντζει

ΑΠ , ενεί να έγκουμε
ΒΠ , εμού να έντζετε
ΤΑ , έντεοι να έγκοεϊ
ΤΘ , έντεοι να έγκοεϊ
ΤΟ , ένταοι να έγκοεϊ

Υποτακτική διαρκείας να κάνω>να ποίνου
ΑΠ , εζού να ποίνου
ΒΠ , εκιού να ποίνερε
ΤΑ , έντενι να ποίνει
ΤΘ , έντανι να ποίνει
ΤΟ έγκεινι να ποίνει

ΑΠ , ενεί να ποίνουμε
ΒΠ , εμού να ποίνετε
ΤΑ , έντεοι να ποίνοϊ
ΤΘ , έντεοι να ποίνοϊ
ΤΟ , ένταοι να ποίνοϊ

Υποτακτική στιγμιαία να κάνω>να ποίου
ΑΠ , εζού να ποίου
ΒΠ , εκιού να ποίερε
ΤΑ , έντενι να ποι
ΤΘ , έντανι να ποι
ΤΟ έγκεινι να ποι

ΑΠ , ενεί να ποίουμε
ΒΠ , εμού να ποίετε
ΤΑ , έντεοι να ποίοεϊ
ΤΘ , έντεοι να ποίοεϊ
ΤΟ , ένταοι να ποίοεϊ

Προστακτική > Προσταχκιτσή

ρώτησε, ρωτήστε > ρώτη, ρωτήετε
κάψε, κάψτε > Δάε, δάτε
ξεκίνα, ξεκινήσετε > τσίνει, τσινίετε
φύσα, φυσήξτε και φυσάτε > φούσα, φουσάτε τσαι φουσήνετε
Σκέπασε, σκεπάστε > Μπέτσε, μπέτσετε
κάψε, κάψτε > Δάε, δάτε

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: