Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία , ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο..»  και τι κάνουμε σήμερα 3-3

Το θέμα  μας ,Τι είναι Δημοκρατία και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…», καλύπτεται από τρία άρθρα. Το πρώτο  και δεύτερο άρθρο είναι στους παρακάτω συνδέσμους. Αυτό ειναι το τρίτο και τελευταίο άρθρο. Δείτε τα  άλλα δύο σχετικά άρθρα για να έχετε καλύτερη και ολοκληρωμένη  ενημέρωση του θέματος.

Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…»  Εισαγωγή 1- 3

Αθηναϊκή  Δημοκρατία -Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…» 2- 3

Τι δεν είναι δημοκρατία και η λεηλασία της δημοκρατίας

Η λέξη δημοκρατία ελεηλατήθηκε και καταχράστηκε παράφορα  για 2,500 χρόνια από όλους τους σφετεριστές της εξουσίας και καμία  άλλη λέξη  δεν διαστραβλώθηκε τόσο βροντερά.   Τελικά όλα τα πολιτικά συστήματα σήμερα , ακόμα και ονόματα κρατών, αυτοκλήθηκαν  καταχρηστικά και αναιτιολόγητα  «δημοκρατίες» ,πολλές φορές χωρίς  καμία  στοιχειώδη σχέση με την δημοκρατία . Ο Θουκυδίδης επισημαίνει επιγραμματικά τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της  ηθικοπολιτικής  κρίσης στη χρήση της γλώσσας:  “και την ειωθυίαν  αξίωσιν των ονομάτων εις τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει”  άλλαξαν την καθιερωμένη σημασία των λέξεων, ανάλογα με το πώς τους συνέφερε.”

 • Το πολίτευμα της αρχαίας Αθηναϊκής δημοκρατίας δεν  πρέπει να να συγχέεται με τη σύγχρονη “αντιπροσωπευτική” δημοκρατία (ή κοινοβουλευτικη δημοκρατία )  καθώς διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλά ουσιαστικά σημεία ,σχεδόν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο και έχουν πολλά ουσιαστικά  σημεία εντελώς αντίθετα μεταξύ τους.
 • Δεν γίνεται να αποκαλούμε δημοκρατία  τα δύο αντίθετα μεταξύ τους  συστήματα διακυβέρνησης , αυτό  είναι μια δημόσια απάτη  που τιμωρούσε αυστηρά η Αθηναϊκη Δημοκρατία.
 • Τα συστήματα εξουσίας τον 6ο π.Χ. αιώνα, πριν τη διαμόρφωση της δημοκρατίας, ήταν η βασιλεία,η μοναρχία  και η τυρανία.
 • Στα παραπάνω συστήματα διακυβέρνησης ο βασιλιας η μονάρχης ,τύραννος, καθόριζε τους νόμους και τους φόρους, κατεύθυνε τα συλλογικά έργα και όριζε τις συνθήκες ζωής και γειτονίας.
 • Κατείχε μεγάλες εκτάσεις γης και περιουσίας  αποκομίζοντας έτσι τους καρπούς της γης, δηλαδή τον πλούτο της εποχής, φυλάσσοντάς τον στα ανάκτορα.
 • , ήταν ο υιός του προηγούμενου βασιλιά, μονάρχη,τυράννου.
 • Η εξουσία του συνδεόταν επίσης με τη λατρεία των θεών και παροισιαζότανε ακόμα σαν  “σύνδεση” θεών και αρχόντων.
 • Με την πάροδο του χρόνου διάφορες ομάδες που περιέβαλλαν την εξουσία ελάμβαναν κατακερματισμένα δικαιώματα συνεξουσίας, μέσω της συμμετοχής τους σε διοικητικές δομές-αξιώματα, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα των κατοίκων παρέμεινε κατεξουσιαζόμενο.
 • Οι ομάδες αυτές σήμερα βρήκαν τον τρόπο να  εξουσιάζουν  τις κοινοβουλευτικές «δημοκρατίες»,όπως καταχρηστικά,παραπλανητικά  και πονηρά τις αποκαλούν.   Οι “κοινοβουλευτικές δημοκρατίες” έχουν και άλλους περιορισμούς: το δικαίωμα της ψήφου ασκείται μία φορά κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια και οι εκλογείς απλώς διαλέγουν τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι (και όχι οι πολίτες οι ίδιοι) ασκούν την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία και παίρνουν πολιτικές αποφάσεις στο όνομα των πολιτών ,όπως αυτοι «κατα συνείδηση» το αποκαλούν και τους συμφέρει.
 • Στις κοινοβουλευτικές  δήθεν «δημοκρατίες», η άσκηση με τα κοινά  έγινε  προσοδοφόρο επάγγελμα και πληρώνεται με την αρχή «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει»
 • Οι κοινοβουλευτικές δήθεν  «δημοκρατίες»  διατηρούν απροκάλυπτα  και μερικα στοιχεία από τις μοναρχίες , όπως ο  μονάρχης  καθόριζε τους νόμους και τους φόρους, κατεύθυνε τα συλλογικά έργα και όριζε τις συνθήκες ζωής και γειτονίας, κατείχε μεγάλες εκτάσεις γης και περιουσίας, η εξουσία  απέρρεε  από κληρονομική διαδοχή αλλά και το σπουδαιότερο το μεγαλύτερο τμήμα των κατοίκων παρέμεινε κατεξουσιαζόμενο .
 • Όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη διαφθορά και σαπίλα  , εκτός από τους πολιτικούς μας που δεν κάνουν τίποτα για να διορθώσουν κάτι .Σαν αποτέλεσμα μεγαλώνει καθημερινά η αποχή από τα κοινά  των πολιτών  και των νέων , και ενισχύονται  σε παγκόσμια κλίμακα ο λαϊκισμός , η πολιτική απάτη , η ηθική κατάπτωση, η απαξίωση της πολιτικής  από του ίδιους τους πολιτικούς και τελικά  ο φασισμός στην καθημερινή μας ζωή..

Συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας  και τι είναι δημοκρατία.

 • Η διαβίωση όλων των πολιτών   διέπεται από νόμους   και οι πολίτες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να δημιουργούν  τους νόμους  και οφείλουν να τους τηρούν.
 • Σύμφωνα με το Πρωταγόρα ο Δίας έλεγε στον Ερμή για τον τρόπο διανομής στους ανθρώπους της  αιδούς  και της δίκης. «Σε όλους και να έχουν όλοι μερίδιο σε αυτές. Αν σε αυτές είχαν λίγοι μερίδιο, όπως στις  άλλες τέχνες , τότε δεν θα υπήρχαν πόλεις» «Και να επιβάλεις για λογαριασμό μου τον ακόλουθο νόμο: αυτόν που δεν μπορεί να έχει μερίδιο στην αιδώ και την δίκη  να τον σκοτώνουν, γιατί είναι αρρώστια  για τις πόλεις.»
 • Στην εκκλησία του Δήμου όταν η συζήτηση  αφορούσε την διακυβέρνηση  της πόλης  τότε ομιλούσαν όλοι  οι  απλοί πολίτες  και οι άλλοι τους άκουγαν με μεγάλη προσοχή και το δικαίωμα  και  το χρέος  όλων  των πολιτών  να  εκφράζουν  ελεύθερα  τις  απόψεις  τους (ισηγορία & παρρησία)  για θέματα που αφορούσαν την πόλη  αποτελούσε  απαραίτητη  και  αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή  και  σωστή λειτουργία  της  δημοκρατίας.
 • Στην Αθηναϊκή δημοκρατία ουσιαστικά  κυβέρνηση ήταν οι ομιλητές με τον οποίους  συμφωνούσε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συνέλευση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
 •  Η Εκκλησία του Δήμου σύμφωνα με την νομοθεσία μπορούσε να καταδικάσει με αυστηρή ποινή  αυτόν που είχε κάνει την σχετική πρόταση που αργότερα αποδείχθηκε λανθασμένη η ανεκλήρωτηιατί είχε «παρέσυρει» την εκκλησία του δήμου. 
 • Οι 500 βουλευτές καθορίζονταν με κλήρωση, που λάμβανε χώρα μία φορά κάθε χρόνο. Ένας πολίτης μπορούσε να είναι μέλος της βουλής δύο φορές στη ζωή του
 •  Κάθε μέρα του έτους ένας από τους βουλευτές με ΚΛΗΡΩΣΗ  ήταν αρχηγός του κράτους για αυτή τη μέρα.
 •  Αυτή τη θέση του  του  ‘αρχηγού του κράτους  μπορούσε να την κατέχει ο καθένας  μια φορά στη ζωή του.
 • Δεν υπήρχαν οργανωμένα κόμματα ,  κυβέρνηση και αντιπολίτευση με τη σημερινή έννοια, όπως ισχύει στα σημερινα  κοινοβουλετικα συστήματα διακυβέρνησης. Μάλιστα η δημιουργία «ομάδων»   είναι αντιδημοκρατικη αρχή ,που απαγορεύετεαι αυστηρά με διαγραφή των μελων απο τα καταστατικά  των κοινοβουλευτικων κομμάτων,  αλλά τα κόμματα «δεν είναι ομαδες» .
 • Χρησιμοποιούνταν σφαιρίδια, χρωματισμένα άσπρα για το ‘ναι’ και μαύρα για το ‘όχι’. Από εδώ βγαίνει και το νεοελληνικό «δαγκωτό  μαύρο».
 • Η Εκκλησία του Δήμου λειτουργούσε και  σαν πολιτικό δικαστήριο  και οι σφετεριστές της εξουσίας “είδα τον Εφιάλτη”, 
 • Για τους βουλευτές και το αρχηγό του κράτους υπήρχε ο θεσμος τηε περιορισμένης θητείας.
 • Με την διαδικασία του οστρακισμού οι πολίτες της Αττικής με βάση κάποια κριτήρια μπορούσαν να θέσουν σε εξορία άτομα που θεωρούσαν επικίνδυνα για το πολίτευμα για όποιο δήποτε λόγο (π.χ. εξόρισαν το Θεμιστοκλή που έσωσε την ανθρωπότητα από την βαρβαρότητα ,γιατί είχε μεγάλη επιρροή στους πολιτες).

«Δια ταύτα»  και τι κάνουμε σήμερα.

«Τα μηνύματα της ελληνικής αρχαιότητας  είναι βαρυσήμαντα, σύμφωνα  με τα οποία ο πολιτικώς  αδιάφορος  χαρακτηριζόταν «αχρείος» (1), δηλαδή άχρηστος , ενώ ο πολιτικώς «ουδέτερος» λόγω  δειλίας  ή καιροσκοπισμού  στιγματιζόταν  ως «άτιμος» (2), δηλαδή έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα» .Ο Πλάτωνας κατέληγε συνοπτικά « αν δεν ασχοληθείς με τα κοινά, άλλοι χειρότεροι θα αποφασίσουν για σένα».

 (1)“μόνοι γαρ τον τε μηδέν τώνδε μετέχοντα ουκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον νομίζομεν” .Ο χαρακτηρισμός προέρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή (Θουκ. II, 40, 2, 3-5).  (2) Σύμφωνα με νόμο που εισήγαγε ο Σόλων, όπως αναφέρεται στην Αθηναίων Πολιτεία  του Αριστοτέλη, 8,5,1-6.

Για την  σημερινή κρίση ,  που είναι  κρίση ηθική ,οικονομική ,κοινωνική και πολιτική ,δεν φταίει η δημοκρατία , αλλά φταίνε οι πολιτικοί  που δεν την εφαρμόζουν σωστά και οι πολίτες κατά επέκταση που  επιτρέπουν στους πολιτικούς να κάνουν ότι κάνουν , που δεν βγαίνει άλλο πιά , πιάσαμε πάτο. Πιστεύουμε  ότι  η σημερινη  κρίση  προήλθε  κυρίως  από την διαφθορά και την αλαζονεία της εξουσίας, και από την παντελή έλλειψη  διαφάνειας στα δημόσια , όπου όλα πρέπει να γίνονται δημόσια, φανερά και γραπτά. Η δημοκρατία  για  να αμυνθεί  σήμερα  από όλους τους εχθρούς  της , εσωτερικούς ,που είναι οι χειρότεροι , και εξωτερικούς  ,πρέπει να χρησιμοποιήσει  όλα τα όπλα της. Είναι καιρός  όλοι να δυναμώσουμε την ΔΕΥΤΕΡΗ  Δημοκρατική Άμυνα.

 • 1)Πρέπει να γράψουμε σε μια κόλλα χαρτί δέκα   θέματα ( τα δικά μας  Δρακόντια μέτρα), αυτά νομίζουμε  πρέπει να γίνουν και να εφαρμόσουμε αυτά που συμφωνούμε χωρίς άλλες δικαιολογίες, αφού δεν μπορούμε να έχουμε την άμεση Αθηναϊκή Δημοκρατία του Περικλή. 
 • 2)Η περιορισμένη  θητεία  όλων των αιρετών μας ηγετών  για όλες τις δημόσιες θέσεις  στο κράτος  , στα  κόμματα και  όλους τους δημοσίους φορείς ,  είναι επτά χρόνια.  Ο Ροβεσπιέρος, ο “Αδιάφθορος ” , τον καιρό της παντοδυναμίας του έχει θεσπίσει και ακολουθήσει  πειστά την περιορισμένη  θητεία της μιαs μέρας, γιατί  ήξερε η εξουσία διαφθείρει. Οι αμερικάνοι έχουν θεσπίσει την περιορισμένη θητεία για τον πρόεδρο και οι αρχαίοι Ελληνες αφάρμοσαν καλύτερα τον εξοστρακισμό. Όσο και να φαίνεται υπερβολικό ,η εξουσία  που είχε ήταν μόνο για μια μέρα και ανανεώτανε  κάθε  μέρα, επτά χρόνια  ίσως είναι πολλά. Η περιορισμένη θητεία για όλα τα δημόσια λειτουργήματα  έχει τις ρίζες της στις θέσεις του Πρωταγόρα για την δημοκρατία , γιατί στον Πρωταγόρα δεν υπάρχουν «ειδικοί» , επαγγελματίες πολιτικοί, για να μιλούν αποκλειστικά  και όπως τους συμφέρει  για  την «ντροπή και το δίκαιο».
 • 3)Με  νόμο τιμωρούνται με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους για πενήντα χρόνια και χρηματική ποινή  το μισό της περιουσίας τους, αυτοί  που έχουν  κάνει δημόσια προτάσεις  που αργότερα αποδείχθηκαν  λανθασμένες η ανεκλήρωτες .Για να εφαρμόζουν τα πολιτικά τους προγράμματα οι πολιτικοί μας και να μην μας λένε  ηθελημένα ψέμματα
 • 4)Με νόμο να υπάρχει  διαφάνεια  σε όλες τις ενέργειες  στα δημόσια ,όλα πρέπει να γίνονται δημόσια, φανερά  και γραπτά . Τα κόμματα ,  οι δημόσιοι φορείς   και το κράτος  να  ενθαρρύνουν και να ηγούνται  για  διαφάνεια  με λεπτομερείς κανονισμούς, σε όλους τους τομείς της λειτουργίας τους.
 • 5)Με νόμο να τιμωρούνται  με μεγάλη χρηματική ποινή  και φυλάκιση οι πολιτικοί και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί,  όταν δεν μπορούν να αποδειξουν  αν το  ΠΟΘΕΝ έσχες  για ποσό  μεγαλύτερο απο 1,000 ευρώ προήλθε από νόμιμες ενέργειες δηλωμένες στην ετήσια φορολογικη δήλωση (όπως κάνους τα συγχρονα κοινωνικά κρατη για όλους τους πολιτες ).Με το ιδιο νόμο να τιμωρούνται ανάλογα όλοι οι πολίτες . ( Ο υπάρχων σχετικός νόμος πόθεν ΕΣΧΕΣ δεν είναι σωστός  γιατι ασχολεΊται με το ΕΣΧΕΣ και δεν λειτουργεί).
 • 7) Με νόμο οι υπουργοί, υφυπουργοί και  πρωθυπουργοί να γίνεται με κλήρωση από τους βουλευτές  των προηγούμενων  πέντε περιόδων.
 • 8) Πρέπει  με νόμο να ονομάσουμε σωστά  το κυβερνητικό σύστημα που έχουμε σήμερα π.χ.  Βουλευτοκρατία, Ολιγοκρατία ,Ολιγαρχία, Φαυλοκρατία, Κομματοκρατία , Ομαδοκρατία  κλπ  , ότι συμφωνούμε , αλλά ΟΧΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ γιατί δεν είναι δημοκρατία.
 • 9) Με νόμο να γίνει κακούργημα η πολιτική απάτη των πολιτών ( γιατί όχι , αφού σήμερα  η  κοινή απάτη είναι ποινικό αδίκημα).
 • 10) Πρέπει να κάνουμε αυτά που λέμε δημόσια  και αν δεν τα κάνουμε με νόμο να τιμωρούμαστε υποδειγματικά.

Τέλος πρέπει  να συνειδητοποιήσουμε  ότι ο πατριωτισμός  και η ενασχόληση με τα κοινά δεν μπορεί  ούτε να αποτελεί  επάγγελμα ούτε να χρησιμοποιείται προς  ίδιον όφελος,αλλά  κάθε φορά  πρέπει να είναι ουσιαστική  προσφορά  στην  κοινωνία και το έθνος.

Αν θέλουμε να επιζήσουμε σαν κοινωνία και σαν έθνος πρέπει όλοι να ξανά βρούμε σύντομα το συναίσθημα της χαμένης σήμερα  ντροπής και  δικαιοσύνης , την  « αιδώ και δίκη»  του Πρωταγόρα, που είχαν  όλοι οι πρόγονοι μας και οι πολίτες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Οι λαοί για να επιβιώσουν  διαχρονικά εφάρμοσαν μεταξύ άλλων  την περιφρόνηση,τις λεμονόκουπες και το «δαγκωτό μαύρο»  .

Δεν συμφωνούμε για όλα με τον Κορνήλιο Καστοριάδη, αλλα συμφωνούμε με τα παρακάτω.

 «Εάν ο ελληνικός λαός δεν είναι υπεύθυνος για την ιστορία του, τότε, ας του ορίσουμε έναν κηδεμόνα.

Εγώ λέω ότι ο ελληνικός λαός -όπως και κάθε λαός- είναι υπεύθυνος για την ιστορία του, συνεπώς, είναι υπεύθυνος και για την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται σήμερα……

Δεν δικάζουμε κανέναν. Μιλάμε για ιστορική και πολιτική ευθύνη. Ο ελληνικός λαός δεν μπόρεσε έως τώρα να δημιουργήσει μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία. Μια πολιτική κοινωνία, στην οποία, ως ένα μίνιμουμ, να θεσμισθούν και να κατοχυρωθούν στην πράξη τα δημοκρατικά δικαιώματα τόσο των ατόμων όσο και των συλλογικοτήτων

…Πράγματι, στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει εποχή που ο λαός να έχει επιβάλει, έστω και στοιχειωδώς, τα δικαιώματά του.  Και η ευθύνη, για την οποία μίλησα, εκφράζεται με την ανευθυνότητα της παροιμιώδους φράσης: «εγώ θα διορθώσω το ρωμέικο;».   –Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις το ρωμέικο, στο χώρο και στον τομέα όπου βρίσκεσαι»

Κ. Καστοριάδης: Κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την ιστορία του (astros-kynourianews.gr)

Το θέμα  μας ,Τι είναι Δημοκρατία και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…», καλύπτεται από τρία άρθρα. Το πρώτο  και δεύτερο άρθρο είναι στους παρακάτω συνδέσμους. Αυτό ειναι το τρίτο και τελευταίο άρθρο. Δείτε τα  άλλα δύο σχετικά άρθρα για να έχετε καλύτερη και ολοκληρωμένη  ενημέρωση του θέματος.

Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…»  Εισαγωγή 1- 3

Αθηναϊκή  Δημοκρατία -Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…» 2- 3

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

 Ο μεγάλος εκπρόσωπος  του  Ελληνικού  διαφωτισμού , ο θεωρητικός και ο πατέρας της δημοκρατίας  Πρωταγόρας .

Πηγές 

Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…»  Εισαγωγή 1- 3

Αθηναϊκή  Δημοκρατία -Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…» 2- 3

Πρωταγόρας-Η ντροπή και το δίκαιο είναι οι βασικές και καταλυτικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας και της κοινωνίας. – astrosgr.com

Θουκυδίδου Ιστορίαι ,Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου  

Κ. Καστοριάδης: Κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την ιστορία του (astros-kynourianews.gr)

Κ.Κατσιμάνης.   Πλάτων και Αριστοτέλης , Φιλοσοφική Ερμηνεία Επιλεγμένων Κειμένων  Gutenberg  Αθήνα 2003

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News  

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Ρήματα-Αρχικοί, Εν(ΑΘΟ), Αόρ, Μετ,Εν-ΠΦ

ΚΩΣΤΆΚΗΣ, τιμωρώ, βασανίζω, παιδεύω>ένι παιδέγγου
1 ΕΦ ΕΝΕΣΤ , ένι παιδέγγου
2 ΕΦ ΠΑΡΑΤ , έμα παιδέγγου
3 ΕΦ ΜΕΛΔΡΚ , θα παιδέγγου
4 ΕΦ ΜΕΛΣΤΓ , θα παιδέψου
5 ΕΦ ΑΟΡΙΣ , – επαιδεύα
6 ΕΦ ΠΑΡΑΚ , ένι έχου-α παιδευτέ
7 ΕΦ ΥΠΕΡΣ , έμα εχου-α παιδευτέ
8 ΕΦ ΜΕΛΣΥΝ , θα έχου παιδευτέ
9 ΕΦ ΥΠΟΔΡΚ-ΕΝΕ , να παιδέγγου
10 ΕΦ ΥΠΟΣΤΓ-ΑΟΡ , να παιδέψου
11 ΕΦ ΠΡΟΣ-ΕΝΕ , παίδεμτζε
12 ΕΦ ΠΡΟΣ-ΑΟΡ , παίδεψε
13 ΕΦ ΥΠΟΘ-ΠΑΡ , θάκια παιδέγγου
14 ΕΦ ΥΠΟΘ-ΑΟΡ , θάκια παιδέψου
15 ΕΦ ΥΠΟΘ-ΣΥΝ , θάκια έχου παιδευτέ
16 ΕΦ ΜΕΤ-ΕΝΕ , παιδεγγούμενε
17 ΕΦ ΜΕΤ-ΑΟΡ , παιδευτέ

============================

ΚΩΣΤΆΚΗΣ, τιμωρούμαι, βασανίζομαι, παιδεύομαι> ένι παιδεγγούμενε

1 ΠΦ ΕΝΕΣΤ , ένι παιδεγγούμενε
2 ΠΦ ΠΑΡΑΤ , έμα παιδεγγούμενε
3 ΠΦ ΜΕΛΔΡΚ , θα παιδεγγούμα
4 ΠΦ ΜΕΛΣΤΓ , θα παιδευτού
5 ΠΦ ΑΟΡΙΣ , επαιδέμα
6 ΠΦ ΠΑΡΑΚ , ένι παιδευτέ-οί
7 ΠΦ ΥΠΕΡΣ , έμα παιδευτέ-οί
8 ΠΦ ΜΕΛΣΥΝ , θα ένι παιδευτέ-οί
9 ΠΦ ΥΠΟΔΡΚ , να παιδεγγούμα
10 ΠΦ ΥΠΟΣΤΓ , να παιδευτού
11 ΠΦ ΠΡΟΕΝΕ , παιδέμπζισου
12 ΠΦ ΠΡΟΑΟΡ , παιδέψου
13 ΠΦ ΥΠΟΘ-ΠΑΡ , θάκια παιδεγγούμα
14 ΠΦ ΥΠΟΘ-ΑΟΡ , θάκια παιδευτού
15 ΠΦ ΥΠΟΘ-ΣΥΝ , θάκια έμα παιδευτέ-οί
16 ΠΦ ΜΕΤ-ΕΝΕ , παιδεγγούμενε
17 ΠΦ ΜΕΤ-ΑΟΡ , παιδευτέ

=================================

Ερώκηση-Που να ενεί γράφουντε τα ρήματα για να μαθαίνουντε συνοπτικά τα σπουδαιότερα >Πως να γράφουμε τα ρήματα για να μαθαίνουμε συνοπτικά τα σπουδαιότερα

 • Ρήματα-Αρχικοί, Εν(ΑΘΟ), Αόρ, Μετ,Εν-ΠΦ
 • κάνω> ένι ποίου , ποία , ποίντα , εμποίκα , μποιτέ,οχι-πφ
 • έρχομαι > ένι παρίου , παρία , παρίντα , εκάνα , φερτέ,οχι-πφ
 • λέγω > ένι αού , αούα , αούντα , επέκα , αλητέ,ένι αλικχούμενε,α,ε
 • βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ,ένι ορούμενε,α,ε
 • μιλώ > ένι νιού,νιούα ,νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ,ένε νιλικχούμενε,α,ε
 • ακούω > ένι νοίου , νοία , νοίντα , ενιάκα , νιατέ,ένι νοιούμενε,α,ε
 • Παρακάτω είναι ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
 • έχω > ένι έχου , έχα , έχουντα ,
 • βρίσκω > ένι ερέχου , ερέχα , ερέχουντα , ερέκα , ΓΚ>-ερεστέ, ερεχούμενε
 • μένω > ένι αραμού , αραμούα , αραμούντα ,ΓΚ>- αραμάκα ,αραματέ
 • σταματώ > ένι σταματού , σταματούα , σταματούντα ,ΓΚ>- εσταματήκα?? η εσταμακία,σταματητέ
 • τρώγω > ένι τσ’ού , τσούα , τσούντα ,ΓΚ>- εφαήκα ,φαητέ????
 • ===όμοια θέματα======================
 • μιλώ > ένι νιού,νιούα ,νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ,ένε νιλικχούμενε,α,ε
 • ακούω > ένι νοίου , νοία , νοίντα , ενιάκα , νιατέ,ένι νοιούμενε,α,ε
 • μπαίνω > ένι Μπαίνου , Εμπάκα, μπατέ
 • βγαίνω ,ανεβαίνω > ένι Μπαΐνου ,Εμπάηκα, μπαϊτέ
 • βγάζω > ένι Μπάνου Εμπάληκα, μπαλητέ
 • βάζω> βάνου,βάνα? βάντα?,εβαλήκα,βαλητέ
 • σφάζω > ένι θύου ,εθύκα,?
 • φιλώ > ένι θιού, εθιλήκα,θιλητέ?
 • πίνω > ένι Κίνου, Εγκίκα ,γκιτέ
 • πεινώ > ένι Κεινού,

Πηγές

Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς ,1999

https://drive.google.com/file/d/17ArjyvV4ry53rqg-SR5LuN6qLO548CvY/view?usp=drivesd

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Αθηναϊκή  Δημοκρατία -Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…» 2- 3

Το θέμα  μας ,Τι είναι Δημοκρατία και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…», καλύπτεται από τρία άρθρα. Το πρώτο και τρίτο άρθρο είναι στο παρακάτω σύνδεσμο. Δείτε τα  άλλα δύο σχετικά άρθρα για να έχετε καλύτερη και ολοκληρωμένη  ενημέρωση του θέματος

Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…»  Εισαγωγή 1- 3 ,18 Μαρτίου, 2023

Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία , ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο..»  και τι κάνουμε σήμερα 3-3-26 Μαρτίου, 2023

Η ανάδυση της Αθηναϊκής  Δημοκρατίας το 462 π.Χ

Οι καθοριστικές  μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη ,οι αντιδραστικές ενέργειες  των ολιγαρχικών ευγενών το 479 π.χ.   και η αποθέωση ττης δημοκρατίας από τον Πρωταγόρα  είχαν ανοίξει το δρόμο διάπλατα για την μεγάλη στιγμή,  την οριστική εγκαθίδρυση της δημοκρατίας  για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία. Η δημοκρατία άρχισε με την καταδίκη  και ποινές των σφετεριστών της εξουσίας το 479 π.χ.  των ολιγαρχικών  ευγενών.

Εφιάλτης του Σοφωνίδη και Αρχέστρατος

 • Οι  «δημοκρατικοί» ηγέτες  Εφιάλτης του Σοφωνίδη (δεν πρέπει να συγχέεται με τον Εφιάλτη τον Τραχίνιο που πρόδωσε τον Λεωνίδα) και Αρχέστρατος, το 462 π.Χ.  κατηγόρησαν τους ευγενείς ολιγαρχικούς  Αρεοπαγίτες για κακοδιαχείριση και η εκκλησία του Δήμου ψήφισε την παραπομπή τους στα δικαστήρια της Ηλιαίας.
 • Οι ποινές για τους αρεοπαγίτες που κρίθηκαν ένοχοι ήταν εξοντωτικές. Η γνωστή σε όλους μας φράση  μέχρι σήμερα “είδα εφιάλτη”, καθώς και η λέξη “εφιάλτης” με την έννοια του κακού ονείρου, προέκυψε από την κυριολεκτική φράση “είδα τον Εφιάλτη”, καθώς οι Αρεοπαγίτες έβλεπαν στον ύπνο τους τις βροντερές και πειστικές  κατηγορίες στην Εκκλησία του Δήμου του Εφιάλτη του Σοφωνίδη και ξυπνούσαν έντρομοι από ντροπή.

Περικλής του Ξανθίππου 

 • Η Αθηναϊκή δημοκρατία  στην συνέχεια απογειώθηκε  και εμεγαλούργησε μετά την  οριστική ήττα των Ολιγαρχικών η Συντηρητικών το 444 π.Χ.  και ο δημοκρατικός ηγέτης Περικλής του Ξανθίππου  (495 ή 494 π.Χ. – 429 π.Χ.), πρώτος μεταξυ ίσων, ενεθάρρυνε και οδήγησε  τους Αθηναίους να  δημιούργησουν  την «λαμπρή πεντηκονταετία» , το «χρυσό αιώνα»  ,όπως ονομάστηκαν τα  48 χρόνια απο το 479 π.χ.-431 π.χ. ,δεν ήταν αιώνας,   και το «Ελληνικό Θαύμα». Το μεγαλείο της Δημοκρατίας υμνήθηκε στο Επιτάφιο του Περικλή ,που έγραψε  ο πρώτος επιστήμονας ιστορικός του κόσμου Θουκυδίδης. (Θουκ. II,36-46 ).
 •  

Η ιδιότητα του πολίτη στην αρχαία  Αθήνα

 • Μόνο άρρενες ενήλικοι που είχαν ολοκληρώσει τη διετή (από τα 18 μέχρι τα 20) στρατιωτική τους θητεία είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.
 • Στην Αθήνα, κάποιοι πολίτες ήταν περισσότερο δραστήριοι από άλλους και συμμετείχαν στα κοινά, στην άσκηση της εξουσίας και στην λειτουργία της δημοκρατίας.  Το πλήθος των οργάνων με τον αριθμό συμμετεχόντων και το εύρος των αποφάσεων του πολιτικού συστήματος δείχνουν ένα εύρος συμμετοχής που ξεπερνούσε σημαντικά οποιαδήποτε σύγχρονο σύστημα εξουσίας.
 • Ο μέτοικος που είχε πλέον πολιτικά δικαιώματα ονομαζόταν ισοτελής. Σε τέτοια κατάσταση βρίσκονταν πολλοί κάτοικοι της Αθήνας. Ανάμεσα σε αυτούς: ο Λυσίας, ο Αριστοτέλης κ.ά. 
 • Τα όργανα λειτουργίας των πολιτών ήταν τρία.
 •  Η συνέλευση των πολιτών ή εκκλησία του Δήμου (σε ορισμένες περιπτώσεις με ελάχιστο όριο 6.000 ατόμων),
 • Η βουλή των 500
 • και τα δικαστήρια της Ηλιαίας (τουλάχιστον 200 άτομα, αλλά έφταναν τα 6.000, όταν συγκαλούνταν η ολομέλεια της).
 • Τον 5ο αιώνα π.Χ. συχνά η εκκλησία συνερχόταν ως δικαστήριο για πολιτικές δίκες και δεν είναι σύμπτωση ότι ο ελάχιστος αριθμός για απαρτία στην εκκλησία και ο αριθμός της ετήσιας κληρωτίδας από την οποία κληρώνονταν οι δικαστές ήταν ο ίδιος (6.000)

Η Εκκλησία του Δήμου

 • Τα κεντρικά γεγονότα της Αθηναϊκής δημοκρατίας ήταν οι συνεδριάσεις της εκκλησίας του Δήμου, σε αντίθεση με ένα κοινοβούλιο, τα μέλη  της εκκλησίας του δήμου δεν εκλέγονταν, αλλά συμμετείχαν όλοι οι έχοντες πολιτικά δικαιώματα όποτε και αν ήθελαν.
 • Η εκκλησία είχε τουλάχιστον τέσσερις λειτουργίες:
 • ψήφιζε εκτελεστικά ψηφίσματα (π.χ. για την έναρξη πολέμου ή απονομή της ιδιότητας του πολίτη σε έναν ξένο),
 • εξέλεγε ορισμένους αξιωματούχους,
 • νομοθετούσε
 • και δίκαζε πολιτικά εγκλήματα

Η τυποποιημένη διάταξη ήταν η εξής:

 Οι ομιλητές εκφωνούσαν λόγους υπέρ και κατά μίας πρότασης και ακολουθούσε η ψηφοφορία υπέρ ή κατά της πρότασης συνήθως με ανάταση των χεριών. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα κοινοβούλια, οι αγορεύσεις ήταν κατ’ ουσία προσπάθειες πειθούς των παρευρισκομένων. Παρόλο που μπορεί να υπήρχαν ομάδες  υποστήριξης διάφορων θέσεων, που μερικές φορές παρουσίαζαν μεγάλη διάρκεια, αναφορικά με κρίσιμα θέματα, δεν υπήρχαν οργανωμένα κόμματα ,  κυβέρνηση και αντιπολίτευση με τη σημερινή έννοια, όπως ισχύει στα σημερινα  κοινοβουλετικα συστήματα διακυβέρνησης. 

 • Ουσιαστικά  κυβέρνηση ήταν οι ομιλητές με τους οποίοους  συμφωνούσε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συνέλευση για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει μεγάλη σημασία ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ.
 • Τον 5ο αιώνα τουλάχιστο υπήρχαν ελάχιστα όρια στην εξουσία που ασκούνταν από την εκκλησία. Εάν η εκκλησία παραβίαζε έναν ήδη ισχύοντα νόμο με νέα της πράξη, το μόνο που μπορούσε να συμβεί ήταν η επιβολή ποινής σε εκείνον που είχε κάνει την πρόταση η οποία είχε γίνει αποδεκτή από τη συνέλευση. Εάν είχε ληφθεί κάποια λανθασμένη απόφαση, σύμφωνα με την άποψη του δήμου είχε συμβεί διότι είχε «παρασυρθεί».
 • Η ψηφοφορία γινόταν συνήθως με ανάταση των χεριών (‘χειροτονία’) ενώ κάποιοι αξιωματούχοι έκριναν το αποτέλεσμα με βάση την οπτική παρατήρηση του πλήθους. Καθώς παρευρίσκονταν χιλιάδες άτομα η καταμέτρηση ήταν αδύνατη. Για μια μικρή κατηγορία ψηφοφοριών για τις οποίες απαιτούνταν ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων (6.000), κυρίως για παροχή της ιδιότητας του πολίτη, χρησιμοποιούνταν σφαιρίδια, χρωματισμένα άσπρα για το ‘ναι’ και μαύρα για το ‘όχι’. Πιθανώς, στο τέλος της συνέλευσης, ο κάθε πολίτης έριχνε το ένα από τα δύο σε ένα μεγάλο πιθάρι, που στη συνέχεια σπαζόταν για να καταμετρηθούν οι ψήφοι. Για τον οστρακισμό  απαιτούνταν οι πολίτες να αναγράψουν το όνομα σε ένα κομμάτι ενός αγγείου, το όστρακο.
 • Τον 5ο αιώνα, υπήρχαν 10 τακτικές συνελεύσεις της εκκλησίας κάθε χρόνο, μία κάθε μήνα, ενώ μπορούσαν να συγκληθούν και έκτακτες, όποτε προέκυπτε ανάγκη. Τον επόμενο αιώνα καθορίστηκαν σαράντα συνελεύσεις της εκκλησίας, τέσσερις κάθε μήνα, μία εκ των οποίων ονομαζόταν ‘κύρια εκκλησία’. Μπορούσαν ακόμη να συγκληθούν επιπλέον συναντήσεις, ιδίως καθώς ως το 355 π.Χ. υπήρχαν ακόμη πολιτικές δίκες που δικάζονταν από την εκκλησία.  . Υπήρχε ακόμη η τάση να συγκεντρώνονται οι τέσσερις συνελεύσεις στο τέλος κάθε μήνα.
 • Η συμμετοχή στη συνέλευση ήταν προαιρετική. Τον 5ο αιώνα, δημόσιοι δούλοι, σχηματίζοντας μία ζώνη με ένα κόκκινο σκοινί κατεύθυναν τους πολίτες από την αγορά στον τόπο της συνέλευσης (την Πνύκα),. Ήταν μάλλον ένα μέτρο γρήγορης συγκέντρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ., για πρώτη φορά εισήχθη η πληρωμή για τη συμμετοχή στην εκκλησία. Εξαιτίας αυτού παρουσιάστηκε ενθουσιασμός για τις συνελεύσεις. Μόνο οι πρώτοι έξι χιλιάδες που έφταναν γίνονταν δεκτοί και πληρώνονταν, ενώ το κόκκινο σκοινί χρησιμοποιούνταν πλέον για να συγκρατήσει τους αργοπορούντες. 

Η βουλή των 500

Τα δικαστήρια της Ηλιαίας

 • Η Ηλιαία ήταν το κυριότερο δικαστήριο του αρχαίου αθηναϊκού κράτους. Επρόκειτο για δικαστήριο ενόρκων, μέλη του οποίου μπορούσαν να γίνουν όλοι οι γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες άνω των 30 ετών, έπειτα από κλήρωση. Η βάση της δημοκρατίας ήταν ο έλεγχος κάθε πολίτη από το σύνολο των πολιτών, όπως και του συνόλου, από τον ίδιο πολίτη. Το να μετέχει κάποιος στην Ηλιαία δεν προϋπέθετε κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, όμως η τριβή με το νομοθετικό έργο είχε ως αποτέλεσμα μιαν αρκετά καλή γνώση των νόμων.
 • Η Ηλιαία αποτελούνταν από 6.000 δικαστές (“Ηλιασταί“), οι οποίοι προέρχονταν από τις 10 Φυλές της Αθήνας (κάθε Φυλή συμμετείχε με 600 μέλη). 1000 ήταν αναπληρωματικοί. λπ    Ο ηγεμών του δικαστηρίου συγκέντρωνε τα παράπονα και τις υποθέσεις προς εκδίκαση και όριζε μέσω κλήρωσης από ποιο τμήμα και σε ποιο μέρος θα εκδικαζόταν η υπόθεση.

Συνοπτικά και το τέλος της Δημοκρατίας

 • Στην Αθηναϊκή δημοκρατία ουσιαστικά  κυβέρνηση ήταν οι ομιλητές με τον οποίους  συμφωνούσε η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συνέλευση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
 • H δημοκρατία ελειτούργησε μόνο στην  αρχαία  Αθήνα  για 140 χρόνια , από το 462 π.Χ. έως το 322 π.Χ.Οι σπουδαιότεροι ηγέτες που το όνομα τους συνδέθηκε  με την δημοκρατία  και  επηρέασαν καταλυτικά   για την δημιουργία και την λειτουργια της είναι
 • Ο Κλεισθένης το 508 π.χ. εισήγαγε  μέτρα του είχαν βάση την ισηγορία και την ισονομία  και έθεσε τις βάσεις της Δημοκρατίας
 • Ο Πρωταγόρας  είναι ο θεωρητικός  και πατέρας της δημοκρατίας  που συνοπτικά και πειστικά  περιέγραψε  και δίδαξε τις αρχές της.
 • Ο Εφιαλτης  και  ο Αρχέστρατος το  το 462 π.χ. κατηγόρησαν τους ευγενείς Αρεοπαγίτες για κακοδιαχείριση και η Εκκλησία του Δήμου ψήφισε την παραπομπή τους  και καταδίκη τους στα δικαστήρια της Ηλιαίας  και ουσιαστικά ίδρυσαν την Δημοκρατία.
 • Ο Περικλής  (495 ή 494 π.Χ. – 429 π.Χ.), πρώτος μεταξυ ίσων, ενεθάρρυνε και οδήγησε  τους Αθηναίους να  δημιούργησουν  την «λαμπρή πεντηκονταετία» , το «χρυσό αιώνα»  και το «Ελληνικό Θαύμα».
 • Ο Δημοσθένης (384 π.Χ. – 12 Οκτωβρίου 322 π.Χ.) ήταν Έλληνας πολιτικός και ρήτορας της αρχαίας Αθήνας.
 •  Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου 322 π.Χ.  οι στρατοκράτες επίγονοι  και ο Αντίπατρος νίκησαν στη μάχη της Κραννώνας, τους Αθηναίους και κατάργησαν οριστικά και τελεισίδικα την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ο Δημοσθένης  κυνηγημένος από τους στρατιωτες του Αντίπατρου αυτοκτόνησε την  12 Οκτωβρίου 322 π.Χ. , ουσιαστικα ήταν τελευταίος  δημοκρατικός ηγέτης της Αθηναϊκης Δημοκρατίας.
 • Μετά την αυτοκτονία του Δημοσθένη το 322 π.χ.  πέθανε οριστικά η Αθηναϊκη δημοκρατία  και  επικράτησαν για χιλιετηρίδες οι στρατοκράτες επίγονοι, οι Ρωμαίοι έπαρχοι και οι συνεργάτες τους , οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες , οι Τούρκοι και Φράγκοι κατακτητές και οι κοτζαμπάσηδες.
 • Ο αρχαίος Ελληνικός κόσμος  είχε τελειώσει το 322 π.χ.   ανεπανόρθωτα και τελεσίδικα.

Το καλοκαίρι του 323 π.Χ. έφτασαν στην Αθήνα φήμες ότι πέθανε ο Αλέξανδρος. Όταν οι φήμες του θανάτου επιβεβαιώθηκαν, οι αντιμακεδόνες ρήτορες και στρατιωτικοί άρχισαν να ξεσηκώνουν τον λαό σε πόλεμο με εμπρηστικούς λόγους . Την αντιμακεδονική παράταξη  ηγούνταν οι ρήτορες Υπερείδης και Δημοσθένης.

Ο Λαμιακός Πόλεμος (323 π.Χ. – 322 π.Χ.) ήταν η σύγκρουση μεταξύ της Μακεδονίας και ορισμένων πόλεων-κρατών της νότιας Ελλάδας αμέσως μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Υπό την ηγεσία των Αθηναίων ο αντιμακεδονικός συνασπισμός είχε αρχικά επιτυχίες και ανάγκασε τον Αντίπατρο, που κατέβηκε για να τους αντιμετωπίσει, να κλειστεί στο φρούριο της Λαμίας (εξ ου και η ονομασία «Λαμιακός πόλεμος»). Οι Μακεδόνες όμως επικράτησαν πλήρως κατά θάλασσαν, και όταν ο Αντίπατρος πήρε ενισχύσεις από την Ασία, νίκησαν στη μάχη της Κραννώνας, 322 π.Χ.  με αποτέλεσμα να επιβληθεί και πάλι η μακεδονική κυριαρχία. Οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές για την Αθήνα, όπου το δημοκρατικό πολίτευμα καταργήθηκε και οι αντιμακεδόνες ρήτορες θανατώθηκαν.

Οι όροι της παράδοσης ήταν

 • Το δημοκρατικό πολίτευμα καταργούνταν και γινόταν τιμοκρατικό, σύμφωνα με τους νόμους του Σόλωνα
 • Η Αθήνα θα πλήρωνε τα πολεμικά έξοδα και πρόστιμο.
 • Μακεδονική φρουρά θα εγκαθίστατο στη Μουνυχία.
 • Αφαιρούνταν από τους Αθηναίους κτήσεις στο Αιγαίο
 • Οι αντιμακεδόνες αρχηγοί θα παραδίνονταν στους νικητές.

Όλοι οι όροι της συνθήκης εφαρμόστηκαν.

Οι αντιμακεδόνες ηγέτες εξοντώθηκαν : ο Υπερείδης και τρεις ακόμη συνελήφθησαν στην Αίγινα και θανατώθηκαν. Οι στρατιώτες του Αντίπατρου  κυνήγησαν τον Δημοσθένη και τον βρήκαν στο ναό του Ποσειδώνα στην Καλαβρία, το πίσω ορεινό τμήμα του Πόρου. Για να μην τον πιάσουν, ήπιε δηλητήριο και πέθανε στις 12 Οκτωβρίου του 322 π.Χ.

Στη μάχη της Κραννώνας στη Θεσσαλία  το 322 π.Χ  τελείωσε οριστικά  ο αρχαίος Ελληνικός κόσμος.

Το θέμα  μας ,Τι είναι Δημοκρατία και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…», καλύπτεται από τρία άρθρα. Το πρώτο και τρίτο άρθρο είναι στο παρακάτω σύνδεσμο. Δείτε τα  άλλα δύο σχετικά άρθρα για να έχετε καλύτερη και ολοκληρωμένη  ενημέρωση του θέματος

Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…»  Εισαγωγή 1- 3 ,18 Μαρτίου, 2023

Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία , ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο..»  και τι κάνουμε σήμερα 3-3-26 Μαρτίου, 2023

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πηγές

Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…»  Εισαγωγή 1- 3 ,18 Μαρτίου, 2023

Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία , ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο..»  και τι κάνουμε σήμερα 3-3-26 Μαρτίου, 2023

Θουκυδίδου Ιστορίαι ,Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου ,Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός     

Πρωταγόρας-Η ντροπή και το δίκαιο είναι οι βασικές και καταλυτικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας και της κοινωνίας. – astrosgr.com

Κ.Κατσιμάνης.   Πλάτων και Αριστοτέλης , Φιλοσοφική Ερμηνεία Επιλεγμένων Κειμένων  Gutenberg  Αθήνα 2003

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News   ftzivel – 21 Μαρτίου, 2023

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

  .

Οι μεγάλοι ηγέτες του 1821

Oι μεγάλοι ηγέτες του 1821. ” Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους” ελεγε ο γέρος του Μωριά.

Η Ελληνική επανάσταση του 1821 μετά τετρακόσια χρόνια δουλείας και σκότους , μοναδικό φαινόμενο στη παγκόσμια ιστορία , έγινε γιατί υπήρχαν ακόμα άνθρωποι σαν τον Κολοκοτρώνη η τον Παπαφλέσσα ,που όχι μόνο μας απελευθέρωσαν ,αλλά μας άφησαν παρακαταθήκες πως πρέπει να μείνουμε ελεύθεροι ακόμα και σήμερα.


Γρηγόριος Δικαίος η Παπαφλέσσας

Ο Παπαφλέσσας υπουργός των εσωτερικών της κυβέρνησης θυσιάστηκε,εγκατέλειψε τις καρέκλες….. στο Μανιάκι για να διατηρήσει αναμένη την φλογα της επανάστασης .΄Οταν ήταν σταλμένος της Φιλικής Εταιρείας στη Πελοπόννησο για να βολιδοσκοπήσει αν υπήρχαν συνθήκες να αρχίσει η επανάσταση.

Όταν συναντούσε τους υπόδουλους Έλληνες τους έλεγε. Τι περιμένετε ακόμα, αλοίμονο σας άμα αργήσετε περισσότερο, η επανάσταση άρχισε στη Οδησσό και σύντομα θα μπούμε στη Κωνσταντινούπολη.

Οταν γύρισε στη Οδησσό να πει στους εταίρους τι είδε στη Πελοπόννησο τους είπε , τι περιμένετε, αλοίμονο σας άμα αργήσετε περισσότερο , όλος ο Μωριάς ξεσηκώθηκε διώξανε τους Τούρκους και σύντομα θα μπούνε στη Κωνσταντινούπολη. Δίκαια οι συναγωνιστές του τον αποκαλούσαν “ο μπουρλοτιέρης της ψυχής”

Πίσω στην Αρχική  σελίδα  

=========================================


Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

“-Εμείς ποτέ δεν παραδοθήκαμε.Φωτιά και τσεκούρι στους συνεργάτες των κατακτητών”.

Η “πολιτική σοφία” του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκότρωνη έπαιξε καταλυτική σημασία για να διατηρηθεί η αναγκαία εκείνη την ώρα“εθνική συννενόηση και εθνική ενότητα”,στη Β’ Εθνοσυνέλευση στο ιστορικό Άστρος Κυνουριάς.

O γέρος του Μωριά δέχτηκε “ότι αποφασίστηκε” από την συνέλευση, ακόμα και την καθαίρεση του από αρχιστρατήγου , που είχε κερδίσει στα πεδία των μαχών από τους αγωνιστές ,όπως στην πανωλεθρία του Δράμαλη στα Δερβενάκια , που αναμφισβήτητα έπαιξε καταλυτική σημασία στην νικηφόρα πορεία του απελευθερετικού αγώνα.

Ο γέρος του Μωριά αν και καθαιρέθηκε από την εθνοσυνέλευση από την θέση του αρχιστρατηγου, υπόγραψε την διακήρυξη της εθνοσυνέλευσης, που τότε η εθνοσυνέλευση απάντησε με την διακήρυξη ,στην υφήλιο και τους μεγαλους της εποχής . «Είμεθα αποφασισμένοι να ανεξαρτισθώμεν, ως έθνος αυτόνομον και ανεξάρτητον».” λίγο επίκαιρο σήμερα…

Ο γέρος του Μωριά γεννήθηκε κάτω από μα γκορτσιά στα βουνά του Μωριά, γιατί ο πατέρας τους εκεί πολεμούσε τους κατακτητές,δεν βολευότανε εύκολα στα “αρχοντικά”και “τις επαύλεις” των συνεργατών κοτζαμπάσηδων.Oι κλέφτες και οι Κολοκοτρωναίοι ήταν πάντοτε ελεύθεροι και ποτέ δεν υποδουλώθηκαν για τετρακόσια χρόνια , και μάχονταν στους κάμπους και τα βουνά τους Tούρκους κατακτητές.

Όταν η επανάσταση στο δεύτερο έτος έδειχνε τις δυσκολίες που υπήρχαν, οι Αγγλοι φίλοι μας έστειλαν ενα ναύαρχο να συμβιβάσει τους εμπολέμους .Ο ναύαρχος συνάντησε τον γέρο του Μωριά στο Ναύπλιο και του ζήτησε να συμβιβαστεί με τους Τούρκους κατακτητές και ο γέρος του Μωριά έδωσε την απάντηση.

Παρακάτω ο γέρος του Μωριά με δύο λόγια τα λέει όλα.

–Εμείς ποτέ δεν παραδοθήκαμε , πολεμάμε τους Τούρκους κατακτητές ασταμάτητα τετρακόσια χρόνια στους κάμπους και στα βουνά, και για να καταλάβει καλύτερα ο ναύαρχος συνέχισε . Φωτιά και τσεκούρι στους συνεργάτες των κατακτητών. Ο ναύαρχος κατάλαβε καλά και η συνάντηση τελείωσε γρήγορα.

Πίσω στην Αρχική  σελίδα  

============================================


Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος

Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος ( 1757 – 1798) επηρεασμένος από το ευρωπαικό διαφωτισμό και την Γαλλική επανάσταση στοχαστής και επαναστάτης θεωρείται εθνομάρτυρας και ο πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ανήσυχος από μικρός ταξίδεψε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.Στη Βιέννη τύπωσε τον Θούριο και την Χάρτα, την επαναστατική του προκήρυξη σε χιλιάδες αντίτυπα, προκειμένου να μοιραστούν στους Έλληνες των υπόλοιπων φιλελεύθερων περιοχών των Βαλκανίων. Έγραψε βιβλία με τα θέματα του όπως Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τα Δίκαια του ανθρώπου και άλλα.

Ο Ρήγας συνελήφθη στην Τεργέστη, από τις Αυστριακές αρχές στις 19 Δεκεμβρίου του 1797,υποβλήθηκε σε ανάκρισηκαι βασανιστήρια και οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στη Βιέννη, στις 14 Φεβρουαρίου 1798, όπου ανακρίθηκε μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του.Τελικά παραδόθηκαν στις 10 Μαΐου 1798 στους Τούρκους του Βελιγραδίου και φυλακίστηκαν στον Πύργο Νεμπόισα (Небојша), παραποτάμιο φρούριο του Βελιγραδίου. Μετά από συνεχή βασανιστήρια και χωρίς δίκη στις 24 Ιουνίου του 1798, στραγγαλίστηκαν και τα σώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη.

Μόλις μαθεύτηκε η σύλληψη του Ρήγα πολλοί έκαναν έκκληση στο Σουλτάνο για την απελευθέρωση του. Ωστόσο, οι εχθροί του έπεισαν το Σουλτάνο πως έπρεπε να θανατωθεί χωρίς διαδικασία, πριν οι επαναστατικές ενέργειές του οδηγήσουν σε εξέγερση στα Βαλκάνια. Οι εχθροί του Ρήγα κοτζαμπάσηδες ενδιαφέροντο περισσότερο για το κατεστημένο ,τις καρέκλες του με τα οφφίτσια και τα κουτάλια τους και με αυτό τον τρόπο εκδικήθηκαν τον Ρήγα για την επαπειλούμενη ανατροπή της κρατούσας κατάστασης, που πιθανότατα θα προέκυπτε εάν υλοποιούνταν οι επαναστατικές του προετοιμασίες.

Επίσης αιτία για τη θανάτωσή τους υπήρξε η πεποίθηση των Αυστριακών και Τουρκικών Αρχών πως ο Ρήγας και οι σύντροφοί του είχαν στενές σχέσεις με το Ναπολέοντα Α΄, θεωρούμενοι έτσι ως άκρως επικίνδυνοι.

Η Οθωμανική κυβέρνηση ανησυχούσε για τις διασυνδέσεις του Ρήγα με άλλους Σέρβους επαναστάτες , φοβούμενη ακόμη και επίθεση των κατά του Βελιγραδίου, ενώ επιπλέον, δίσταζε να διατάξει τη μεταφορά τους από το Βελιγράδι προς την Πόλη, από την πιθανότητα οι επαναστάτες φίλοι του στο δρόμο να τον απελευθερώσουν. Οι Σέρβοι τίμησαν τον Ρήγα στο Βελιγράδι με άγαλμα καθώς και την ονομασία οδού Riga od Fere (Ρήγας Φεραίος στα Σέρβικα).

Υπάρχει αναμνηστική πλάκα στον Πύργο Νεμπόισα, όπου ο Ρήγας Βελεστινλής βρήκε φρικτό θάνατο. Πριν το θάνατο του οι δεσμοφύλακες του το φοβέριζαν με θάνατο και βασανιστήρια και είναι θαραλλέα και διαχρονική η απάντηση του μεγάλου στοχαστή και προδρόμου της Ελληνικής επανάστασης του 1821. «Έσπειρα αρκετούς καρπούς και θα θερίσει το έθνος μου»

Πίσω στην Αρχική  σελίδα  

================================================

Αλέξανδρος Υψηλάντης

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 1792 – 1828) στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας σημαντικός έλληνας της διασποράς ήταν υποστράτηγος του ρωσσικού στρατού και συμετείχε στην διάσκεψη της Βιέννης το 1814 -1815 που τότε εκεί αποφασίσθηκαν από τους μεγάλους της εποχής οι τύχες των λαών της Ευρώπης .

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης επίσης άφησε τις ανέσεις του και τα αξιώματα και έμπρακτα άρχισε την Ελληνική επανάσταση στρατιωτικά την 22 -24 Φεβρουαρίου 1821 στην Μολδοβλαχία .

Το κείμενο παρακάτω από την Βικιπαίδεια.
«Στη συνάντηση εκείνη στην Πετρούπολη στις 11 Απριλίου 1820, ο Υψηλάντης τον δέχθηκε με ευγένεια και, ύστερα από κάποιες ερωτήσεις για την καταγωγή του και διάφορες άλλες υποθέσεις, του ζήτησε να μάθει πώς περνούν οι Έλληνες. Ο Ξάνθος του απήντησε ότι οι Τούρκοι τους τυραννούν και η τυραννία αυτή έχει γίνει πλέον αφόρητη. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής δραματικός διάλογοςΥψηλάντης: «Γιατί οι Έλληνες δεν προσπαθούν να ενεργήσουν ώστε, αν δεν δύνανται να ελευθερωθούν από τον ζυγόν, τουλάχιστον να τον ελαφρώσουν;»

Ξάνθος: «Πρίγκιψ, με ποία μέσα και με ποίους οδηγούς να ενεργήσωσιν οι δυστυχείς Έλληνες την βελτίωσιν της πολιτικής των καταστάσεως; Αυτοί έμειναν εγκαταλελειμμένοι από εκείνους, οίτινες εδύναντο να τους οδηγήσωσι, διότι όλοι οι καλοί ομογενείς καταφεύγουν εις ξένους τόπους και αφήνουν τους ομογενείς των ορφανούς. Ιδού ο Κόμης Καποδίστριας υπηρετεί τη Ρωσίαν, ο μακαρίτης πατήρ σας κατέφυγε εδώ και ο Καρατζάς εις την Ιταλίαν, υμείς ο ίδιος υπηρετούντες την Ρωσίαν εχάσατε υπέρ αυτής την δεξιάν χείρα σας, και άλλοι ίσοι καλοί καταφεύγοντες εις την χριστιανικήν Ευρώπην μένουν εκεί, χωρίς να φροντίζουν δια τους δυστυχείς αδελφούς των.»

Υψηλάντης: «Αν εγώ εγνώριζον ότι οι ομογενείς μου είχον ανάγκην από εμέ και εστοχάζοντο, ότι εδυνάμην να συντελέσω εις την ευδαιμονίαν των, σου λέγω εντίμως, ότι ήθελον μετά προθυμίας κάμω κάθε θυσίαν, ακόμη και την κατάστασίν μου, και τον εαυτόν μου θα εθυσίαζον υπέρ αυτών».

Ξάνθος (σηκώνεται όρθιος και συγκινημένος): «Δος μοι Πρίγκιψ, την χείρα σας εις βεβαίωσιν των όσων εκφράσθητε».

Κοιτάζοντάς τον κατάματα ο Υψηλάντης με θαυμασμό τού έδωσε το χέρι του.
Ο Υψηλάντης, ενθουσιώδης μεν πατριώτης, αν και ακατατόπιστος στα τότε ελληνικά και διεθνή ζητήματα, δεν άργησε να κυριευθεί από τον δραματικό τόνο της φωνής του Ξάνθου, καθώς και από τον δικό του ενθουσιασμό και τη βαθιά πίστη του στα όνειρα του ελληνικού έθνους. Έτσι η αποστολή του ενός είχε εκπληρωθεί, ενώ οι φιλοδοξίες του άλλου, να γίνει ο ελευθερωτής του έθνους του, άρχισαν να πραγματοποιούνται.

Ο Ξάνθος φανέρωσε στον πρίγκιπα τα μυστικά της Φιλικής Εταιρείας και εκείνος με συγκίνηση και ενθουσιασμό κατηχείται και ορκίζεται κατά το τυπικό της εταιρείας, όπου και αναγνωρίζεται Γενικός Επίτροπος της Αρχής. Του δόθηκε το ψευδώνυμο «Καλός» και τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου «α.ρ.» για να υπογράφει τις επιστολές του.

Έτσι πιεσμένος από τις καταστάσεις ο Υψηλάντης εκδίδει προκήρυξη ανεξαρτησίας, περνάει τον ποταμό Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και υψώνει τελικά τη σημαία της Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και συγκεκριμένα στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, δύο μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου εκδίδοντας επαναστατική προκήρυξη με τον τίτλο Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Η επιλογή της Μολδαβίας και της Βλαχίας θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές απαγορευόταν η παραμονή του Τουρκικού στρατού, ενώ από το 1709 οι τοπικοί άρχοντες ήταν Έλληνες Φαναριώτες κυριεύουν και εξοπλίζουν 15 πλοία, ενώ στις 17 Μαρτίου ο Υψηλάντης υψώνει τη σημαία στο Βουκουρέστι,

Συγκροτείται ο Ιερός Λόχος αποτελούμενος από 500 σπουδαστές. Στις 4 Μαρτίου οι Έλληνες ναυτικοί κυριεύουν και εξοπλίζουν 15 πλοία, ενώ στις 17 Μαρτίου ο Υψηλάντης υψώνει τη σημαία στο Βουκουρέστι, αντιμετωπίζοντας το στρατό τριών πασάδων στο Γαλάτσι, το Δραγατσάνι, τη Σλατίνα, το Σκουλένι και το Σέκο .

Ο στρατός του Υψηλάντη καταστράφηκε στη μάχη του Δραγατσανίου στις 7 Ιουνίου 1821 και υποχώρησε προς τα αυστριακά σύνορα. Οι λόγοι της αποτυχίας του θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στην έλλειψη αξιόμαχων δυνάμεων.

Ο Υψηλάντης παραδόθηκε στους Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευθερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1827. Η κλονισμένη υγεία του δεν του επέτρεψε έκτοτε να βοηθήσει το επαναστατημένο έθνος. Δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του στις 31 Ιανουαρίου 1828 πέθανε στη Βιέννη.»’

Πίσω στην Αρχική  σελίδα 

=========================================================

Λασκαρίνα “Μπουμπουλίνα”

Η Λασκαρίνα “Μπουμπουλίνα”υπήρξε η πιο σπουδαία γυναίκα που έλαβε μέρος στην επανάσταση, ξόδεψε την σημαντική περιουσία της στον απελευθερωτικό αγώνα με το στρατό της και «τα παληκάρια της» και σε χρόνους σκοταδιού έδειξε στις γυναίκες όλου του κόσμου τον δρόμο τους που τους αρμόζει στην κοινωνία και στο κράτος.

Το κείμενο παρακάτω από την Βικιπαίδεια.
Η Λασκαρίνα “Μπουμπουλίνα” Πινότση (Κωνσταντινούπολη, 11 Μαΐου 1771 – Σπέτσες, 22 Μαΐου 1825) ήταν Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Πιθανότατα, υπήρξε η πιο σπουδαία γυναίκα που έλαβε μέρος στην επανάσταση. Μετά θάνατον, έλαβε τιμητικά από την Ελληνική Πολιτεία το βαθμό της Υποναυάρχου. Πολέμησε ηρωικά το 1821.

Η Μπουμπουλίνα, έχοντας γίνει ήδη μέλος της Φιλικής Εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, που προετοίμαζε την ελληνική επανάσταση, και όντας η μόνη γυναίκα που μυήθηκε σε αυτή, στον κατώτερο βαθμό μύησης αφού οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές, καθώς γυρνούσε στις Σπέτσες, αγόραζε μυστικά όπλα και πολεμοφόδια από τα ξένα λιμάνια, τα οποία μετά έκρυψε στο σπίτι της, ενώ ξεκίνησε την κατασκευή του πλοίου Αγαμέμνων[7], της ναυαρχίδας της, η οποία ολοκληρώθηκε το 1820.

Για τη ναυπήγηση του Αγαμέμνονα καταγγέλθηκε στην Υψηλή Πύλη ότι ναυπήγησε κρυφά πολεμικό πλοίο, αλλά η Μπουμπουλίνα κατάφερε να ολοκληρώσει την κατασκευή του δωροδοκώντας τον απεσταλμένο Τούρκο επιθεωρητή στις Σπέτσες και πετυχαίνοντας την εξορία αυτών που την κατήγγειλαν. Το 1819 η Μπουμπουλίνα επισκέφθηκε και πάλι την Κωνσταντινούπολη

Επανάσταση

Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, είχε σχηματίσει δικό της εκστρατευτικό σώμα από Σπετσιώτες, τους οποίους αποκαλούσε «γενναία μου παλικάρια». Είχε αναλάβει να αρματώνει, να συντηρεί και να πληρώνει τον στρατό αυτό μόνη της όπως έκανε και με τα πλοία της και τα πληρώματά ητους, κάτι που συνεχίστηκε επί σειρά ετών και την έκανε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να καταφέρει να περικυκλώσει τα τουρκικά οχυρά, το Ναύπλιο και την Τρίπολη. Έτσι τα δύο πρώτα χρόνια της επανάστασης είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία

Το σπίτι της Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες.

Το αρχοντικό της οικογένειας Μπούμπουλη» στις γειτονικές Σπέτσες απέναντι απο το ιστορικό Άστρος «μετατράπηκε το 1991 από τον ιδιοκτήτη και απόγονο της ηρωίδος, Φίλιππο Δεμερτζή-Μπούμπουλη σε μουσείο, το Μουσείο Μπουμπουλίνας, το οποίο έχουν επισκεφθεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Σε αυτό μπορεί κανείς να δει συλλογή όπλων, επιστολές και άλλα αρχεία, παλιά βιβλία, πορτραίτα της Μπουμπουλίνας, προσωπικά της αντικείμενα, έπιπλα, διακρίσεις που της είχαν απονείμει κυρίως ξένες κυβερνήσεις και πολλά άλλα.»

Η Μπουμπουλίνα το 1826 βοήθησε με πολεμοφόδια και τρόφιμα τον στόλο της τον γείτονα της Αγιαννίτη στρατηγό Πάνο (Άκουρο) Ζαφειρόπουλο να νικήσει το Ιμπραήμ που είχε κάψει ολόκληρη την Πελοπόννησο αλλά δεν μπορούσε να νικήσει τους Αγγιανίτες και άλλους αγωνιστές του Άκουρου

Πίσω στην Αρχική  σελίδα  

====================================


Πάνος (Άκουρος) Ζαφειρόπουλος

Ο Πάνος (Άκουρος) Ζαφειρόπουλος δεν είναι γνωστός στο ευρύτερο Ελληνικό κοινό και ανήκει στην ομάδα των πολλών άλλων αγωνιστών που με το λάο και τους μικρούς ανώνυμους αγωνιστές προσέφεραν πολλά και πέρασαν η αγνοήθηκαν και από τα ψιλά γράμματα της ιστορίας. Οι μεγαλύτεροι ανώνυμοι αγωνιστές σε κάθε αγώνα πάντοτε προσέφεραν και σήμερα προσφέρουν περισσότερα χωρίς να περιμένουν ανταλλάγματα και αξιώματα και πάντοτε πάνε μπροστά.

O Αγιαννίτης Άκουρος Έλληνας της διασποράς , πλούσιος έμπορος στη πόλη επίσης εγκατέλειψε τις πολυτέλειες και αφιέρωσε στην πατρίδα την περιουσία του και την ζωή του στα πεδία των μαχών σε όλοκληρη την Πελοππόνησο απο Μεσσηνία , Πάτρα και Κόρινθο μέχρι την Ήπειρο και την Στερεά Ελλαδα.Μας θυμίζει τα ελληνόπουλα της διασποράς που μέχρι σήμερα έρχονται στην πατρίδα για να πολεμήσουν τον σουλτάνο.

Ο Πάνος (Άκουρος) Ζαφειρόπουλος , είναι ένας από τους σημαντικότερους, η ορθότερα ο σημαντικότερος Αγιαννίτης πριν την επανάσταση του 1821 και η προσφορά του στη Θυρεάτιδα Γη και την πατρίδα είναι ανυπολόγηστη και πέρασε στα ψιλά γράμματα της ιστορίας, δεν αναφέρεται στα βιβλία της ιστορίας και είναι παράξενα άγνωστος για τις μεγάλες προσφορές του στην πατρίδα μας.

Το αρχοντικό των Ζαφειροπουλαίων στον Άγιο Ιωάννη βρίσκεται πολύ κοντά κάτω από την σχολή Καρυτσιώτη του Αγιάννη και πάνω από την πηγή Σουληνάρι. Εδώ ο Άκουρος εσωσε και μετέφερε προσωρινά τα καπνισμένα 1500 βιβλία της σχολής Καρυτσιώτη πριν τα μεταφέρει για καλύτερη προστασία στο κάστρο του Παραλίου Άστρους.

“Στις αρχές Ιουλίου 1826, το στρατιωτικό σώμα του Πάνου Ζαφειρόπουλου κατέσφαξε 400 άραβες σε ενέδρα που είχε στήσει στον Μεχμέτ αγά της Τριπολιτσάς. Αυτό ήταν πολύ βαρύ πλήγμα για τους Οθωμανούς. Γι’ αυτό ο Ιμπραήμ πασάς κατέστρεψε ολοσχερώς τον Άγιο Ιωάννη και ολόκληρη την επαρχία του Αγίου Πέτρου”Ο Ιμπραήμ κατέσφαξε και έκαψε ολόκληρο την Πελοπόννησο,αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Άκουρο , αν και τον είχε αιχμαλωτίσει πρσωρινά, ούτε στις 5 και 6 Αυγούστου 1826 στο κάστρο του Παραλίου Άστρους, κάποιος έπρεπε να αντισταθεί και είναι μεγάλη μας τιμή, αυτός ήταν ο Αγιαννίτης Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος (Άκουρος).

Από την πυρπόληση της Σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη διασώθηκαν 1500 βιβλία, τα οποία φυλάσσονταν το 1827 στην οικία των Ζαφειροπουλαίων (Κάστρο Παραλίου Άστρους). Τα βιβλία αυτά ήταν, κατά την παράδοση, τοποθετημένα σε μια παλαιά ξύλινη βιβλιοθήκη που βρισκόταν στα γραφεία της Σχολής. Μεγάλο μέρος των βιβλίων αυτών έχει διασωθεί και καταγραφεί στις μέρες μας. Τα βιβλία αυτά ήταν ως επί το πλείστον κείμενα αρχαίων φιλοσόφων και συγγραφέων, εκκλησιαστικά κείμενα, εγχειρίδια φυσικής, μαθηματικών κ.α.”

Δείτε τους συνδέσμους για περισσότερα .

Ο οικιστής του Παραλίου Άστρους Αγιαννίτης στρατηγός Πάνος Ζαφειρόπουλος η Άκουρος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος (Άκουρος)

Πηγές
Astroskynouria-News
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

 #astrosgrcom

Η κήρυξη της Επανάστασης του 1821 στον Άγιο Ιωάννη – Αγιαννίτες αγωνιστές

Από τους Συνεργάτες μας

Astros Kynouria News 

Του συνεργάτη μας,Γιάννη Δ.Κουρμπέλη Δείτε τον σύνδεσμο

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

4) «Ελλάδα 2021» : Tο στρατόπεδο των Βερβένων.

ΥΑ Φ31/45625/5207πε/18-7-1977 – ΦΕΚ 793/Β/20-8-1977

Τίτλος ΦΕΚ      Περί κηρύξεως χώρου της μάχης των Βερβένων ως ιστορικού τόπου.

”Εγκρίνομεν τον χαρακτηρισμόν του χώρου της μάχης των Βερβένων ως ιστορικού τόπου, λόγω της αναμφιβόλου ιστορικότητός του και προς αποφυγήν της περαιτέρω αλλοιώσεως”.

KN 5351/1932, άρθρο 52

Ν 1469/1950

Χαιρετίζουμε τις  επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση .

Έχουμε προτείνει στο δήμο μας , σε όλους  τους αρμόδιους , στην επιτροπή “Ελλάδα 2021” και στο κοινό νου, τα τέσσερα θέματα της Θυρεάτιδας Γης που έπαιξαν αναμφισβήτητα  καταλυτική σημασία για την οργάνωση και επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα. Το «στρατόπεδο των Βερβένων»  έπαιξε ουσιαστικό και σημαντικότατο ρόλο στην Ελληνική επανάσταση.

Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν πολλά άλλα «αυτονόητα» και γνωστά που οι τοπικές κοινωνίες γιορτάζουν και επίσης θα τα προβάλουμε , όπως την σημαντική μάχη του απελευθερωτικού  αγώνα στα ιστορικά Βέρβενα και τα  ιστορικά Δολιανά.

Δεν είναι  τυχαίο που οι πρόγονοι μας «τετρακόσια τόσα χρόνια  ζούσανε στην καταφρόνια και ανάστασης ημέρα καρτερούσαν» . Στην παγκόσμια ιστορία κανένα έθνος δεν αντιστάθηκε τετρακόσια χρόνια και τελικά νικηφόρα έδιωξε τους κατακτητές .

Αυτά και  πολλά  άλλα που έχουμε , είναι αναμφισβήτητα σημαντικότατα για την επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα και μας λέει ο κοινός νους πρέπει πάντοτε  να διακρίνουμε και να προβάλουμε  σε τοπικό , περιφερειακό  και  εθνικό χώρο  και  στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Στα ιστορικά Βέρβενα κατά την αρχαιότητα κατοικούσαν οι Βερβένιοι, αρκαδικό γένος, ενώ η περιοχή του σημερινού χωριού ανήκε στην αρχαία Αρκαδία. Τα αρχαιότερα λείψανα που έχουν επισημανθεί στην περιοχή ανάγονται στη 2η χιλιετία π.Χ. και πρόκειται για λίθινες αξίνες που βρέθηκαν στη θέση Πέτρα. Στη θέση Παντελεήμων βρέθηκαν λείψανα λατρείας της Αρτέμιδος από τον 9ο αι π.Χ. μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια. Στη θέση αυτή κατά τον 6ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκε ένας ολομάρμαρος  ναός δωρικού ρυθμού.

Στην επανάσταση του 1821 τα Βέρβενα έπαιξαν σημαντικό ρόλο, κυρίως λόγω της στρατηγικής τους θέσης.  Το “στρατόπεδο των Βερβένων” ήταν το πρώτο οργανωμένο στρατόπεδο του αγώνα, είχε περίπου 2,500 αγωνιστές ( τα άλλα τρία ήταν του Βαλτετσίου, Χρυσοβίτσι  και Πιάνας) και ένα από τα σπουδαιότερα στρατόπεδα κατά τις πρώτες μέρες του αγώνα. Εδώ είχε εγκαταστήσει ο Κολοκοτρώνης το στρατηγείο του, στον Πύργο του Αυγουστή, πριν την επίθεσή του κατά των Τούρκων για την άλωση της Τριπολιτσάς.

Στα ιστορικά Βέρβενα  λειτούργησε επίσης το πρώτο οργανωμένο “Φροντιστήριο του Αγώνα”, όπου εδιδάσκοντο η στρατιωτική οργάνωση, η πολεμική τέχνη και η στρατιωτική πειθαρχία  των  αυθόρμητων επαναστατημένων αγωνιστών .  Στα ιστορικά Βέρβενα  επίσης είχε εγκατασταθεί η Πελοποννησιακή Γερουσία για να συντονίσει τον απελευθερωτικό αγώνα . Στο κέντρο του χωρι­ού, βρίσκεται ο τριώροφος θολωτός πύργος-κατοικία της οικογένειας Δαρβέρη, ε­κεί όπου εγκαταστάθηκε στα χρόνια της Επανάστασης το πρώτο εθνικό τυπογραφείο που στάλθηκε από την Τεργέστη ,αναγκαίο για την οργάνωση του Ελληνικού κράτους.  Στις 21 Ιουνίου 1821 έφθασε στη Βέρβενα ο Δημήτριος Υψηλάντης από την Οδησσό της Ρωσίας, όπου και έγινε η επίσημη υποδοχή του από την  Πελοποννησιακή Γερουσία, η οποία μνημονεύεται στην μαρμάρινη πλάκα, που αναρτήθηκε το 1920 στο σημείο της υποδοχής.

Ανεξαίρετα όλα τα χωριά της Θυρέας  βοήθησαν την επανάσταση. Οι Προεστοί και Δημογέροντες του Πραστού, σε συνεννόηση με τον Κολοκοτρώνη και τους Βερβενιώτες, Καράμπελα και Κρητικό, συνέστησαν στα Βέρβενα το περίφημο «Κελάρι», δηλ. την επιμελητεία του Στρατού, για να εφοδιάζει και ο Πραστός με τρόφιμα το στρατόπεδο των Βερβένων, στο οποίο συμμετείχαν και πολλοί Πραστιώτες αγωνιστές. Ο Αγιοπετρίτης προεστός , Αναγνώστης Κοντάκης, γράφει πως: «αν δεν ήταν ο Πραστός, που επί 4 μήνες τροφοδοτούσε τον στρατό, ο αγώνας για την λευτεριά ήταν χαμένος». Γενικός φροντιστής ήταν ο Αγιαννίτης Γεώργιος Τροχάνης.

Τα ιστορικά Βέρβενα και τα ιστορικά Δολιανά  (και το ταμπούρι του Τουρκοφάγου) είναι γνωστά από τις πρώτες σημαντικότατες νίκες στον απελευθερωτικό αγώνα στις 18 Μαϊου του 1821, που εκείνη την δύσκολη στιγμή γέμισαν με την αναγκαία αυτοπεποίθηση τους επαναστατημένους Έλληνες.

Οι Έλληνες απέκρουσαν νικηφόρα τους Τούρκους στα Δολιανά, με λίγους άνδρες σχετικά με τους Τούρκους   υπό την ηγεσία του θρυλικού  «Τουρκοφάγου»  . Ο Νικηταράς στην μάχη των Δολιανών έσφαξε πολλούς Τούρκους και από τότε κέρδισε το προσωνύμιο του «Τουρκοφάγου”.

Ο Κολοκοτρώνης αναφέρει στα απομνημονεύματά του: «Το ορδί των Βερβένων τους επήρε από κοντά. Αφού εζύγωσαν κοντά εις τα Δολιανά ετσάκισαν και οι Τούρκοι οπού πολιορκούσαν τον Νικήτα, και έτσι εβγήκε ο Νικήτας με τους ανθρώπους του, και τους εκατέβασαν έως τον κάμπον κυνηγώντας».

Ταυτόχρονα οι Έλληνες απέκρουσαν νικηφόρα τους Τούρκους στα Βέρβενα και τους κυνήγησαν ως τα Δολιανά, όπου ενώθηκαν με τους άνδρες του Νικηταρά και συνέχισαν την καταδίωξη των Τούρκων μέχρι την Τριπολιτσά .

Οι Τούρκοι μετά την ήττα τους στα Βέρβενα και στα Δολιανά κλείστηκαν οριστικά στην Τριπολιτσά.

Η απελευθέρωση του έθνους δεν δωρίζεται αλλά κερδίζεται στα πεδία των μαχών με το αίμα των ηρώων προγόνων μας που έμπρακτα έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον. Δυστυχώς στο Δραγούνι στις 18 Μαϊου του 1821, οι Τούρκοι με την υπεροχή του ιππικού νίκησαν τους Έλληνες και εκεί σκοτώθηκε ο Αγιαννίτης οπλαρχηγός του Πάνου Ζαφειρόπουλου Γεωργάκης Διγενής  και  Αγιαννίτες αγωνιστές. Ο Πάνος (Άκουρος)Ζαφειρόπουλος συμμετείχε στη μάχη των Βερβένων.

Η μάχη στα ιστορικά Βέρβενα  και στα ιστορικά Δολιανά  την 18ην Μαϊου 1821 ματαίωσε τη διάλυση του στρατοπέδου των Βερβένων  και το σχέδιο των Τούρκων. Επίσης τόνωσε το ηθικό των επαναστατών και άνοιξε το δρόμο για την άλωση της Τριπολιτσάς.

Αναμφισβήτητα το “στρατόπεδο των Βερβένων” έπαιξε καταλυτική σημασία για την οργάνωση και επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα .Δεν είναι υπερβολή να πούμε από το “στρατόπεδο των ιστορικών Βερβένων” άρχισε ουσιαστικά και στρατιωτικά η απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Το 1826 το χωριό πυρπολήθηκε  από τον Ιμπραήμ.

Έχουμε προτείνει στο δήμο μας , σε όλους  τους αρμόδιους της επιτροπής “Ελλάδα 2021” και στο κοινό νου, τα πέντε θέματα της Θυρεάτιδας Γης που έπαιξαν αναμφισβήτητα  καταλυτική σημασία για την οργάνωση και επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα.

Στους παρακάτω συνδέσμους είναι τα σπουδαιότερα  θέματα που έχουμε στη Θυρεάτιδα Γη  και  πάντοτε πρέπει να διακρίνουμε και να προβάλουμε και στις επετειακές εκδηλώσεις του 1821 .

1)“Ελλάδα2021″- O«Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων-Β

2) «Ελλάδα 2021» H Σχολή Καρυτσιώτη του Αγιάννη.

3)”Ελλάδα 2021” : Ο Άγιος Ιωάννης ( Αγιάννης) Κυνουρίας , ήταν η πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους το 1822

4) «Ελλάδα 2021» : Tο στρατόπεδο των Βερβένων.

5)To Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους  συνεργάτες  μας    Astros Kynouria News

Πηγές

AstrosKynouriaNews

Δείτε τους συνδέσμους για περισσότερα.

https://www.greece2021.gr/

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

5) «Ελλάδα2021» Οι μάχες των Δολιανών και των Βερβένων

Χαιρετίζουμε τις  επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση .

ΥΑ Φ31/45625/5207πε/18-7-1977 – ΦΕΚ 793/Β/20-8-1977

Τίτλος ΦΕΚ      Περί κηρύξεως χώρου της μάχης των Βερβένων ως ιστορικού τόπου.

Κείμενο  

”Εγκρίνομεν τον χαρακτηρισμόν του χώρου της μάχης των Βερβένων ως ιστορικού τόπου, λόγω της αναμφιβόλου ιστορικότητός του και προς αποφυγήν της περαιτέρω αλλοιώσεως”.

KN 5351/1932, άρθρο 52

Ν 1469/1950

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/38870/844/9-8-1983 – ΦΕΚ 537/Β/13-9-1983
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός της οικίας ιδιοκτησίας Αφών Χριστοφίλη στον οικισμό Άνω Δολιανά επαρχίας Κυνουρίας νομού Αρκαδίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου
Κείμενο
“Xαρακτηρίζουμε την οικία ιδιοκτησίας αδελφών Χριστοφίλη στον οικισμό Άνω Δολιανά επαρχίας Κυνουρίας νομού Αρκαδίας
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, δυνάμει του άρθρου 52 του Κ Ν 5351/32 “περί αρχαιοτήτων”, γιατί στο σπίτι αυτό οχυρώθηκε οαγωνιστής της Επανάστασης του 1821 ”Nικηταράς ο Tουρκοφάγος ‘ στη μάχη των Δολιανών και γι’ αυτό το λόγο είναι γνωστό ως ”ταμπούρι του Nικηταρά”.
Η οικία, που βρίσκεται σε περίοπτη θέση και στρατηγική θέση του οικισμού, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα οχυράς κατοικίας της περιοχής”.

K N 5351/1932, άρθρο 52.

Στις  πρώτες σημαντικότατες  νίκες των Ελλήνων  αγωνιστών του 1821 στο Βαλτέτσι, στα Βέρβενα και τα Δολιανά  κρίθηκε η τύχη του απελευθερωτικού αγώνα και άνοιξαν οι δρόμοι για την  απελευθέρωση της υποδουλωμένης Τριπολιτσάς, που ήταν το ευφυέστατο και  μεγαλεπήβολο σχέδιο του Γέρου του Μωριά, καθοριστικής σημασίας για τη τελική  επιτυχία του αγώνα. Χαρακτηριστικά πριν την μάχη των Δολιανών και των Βερβένων , οι Έλληνες  έλεγαν «έρχονται οι Τούρκοι» και  κρυβόντουσαν και μετά τη αποφασιστική νίκη έλεγαν «που είναι οι Τούρκοι» για να τους σφάξουν. Ο «Τουρκοφάγος» με το αιματοβαμμένο σπαθί του σηκωμένο ψηλά κυνήγαγε τους Τούρκους μέχρι την Τριπολιτσά  φωνάζοντας δυνατά «Που πάτε ωρέ Περσιάνοι! Σταθείτε να πολεμήσετε»! Ουσιαστικά στα ιστορικά Βέρβενα και στα ιστορικά Δολιανά « έκλεισαν οι στράτες του Μωριά»  για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι.

«Στις 12 και 13 Μαΐου 1821 έγινε στο Βαλτέτσι της Αρκαδίας μια μάχη καθοριστικής σημασίας ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. Επρόκειτο για την πρώτη «τακτική» μάχη, που είχε διάρκεια 23 ώρες σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που ήταν επικεφαλής των Ελλήνων. Οι πρόγονοί μας πέτυχαν μια μεγάλη νίκη η οποία τους έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση, καθώς πείστηκαν ότι μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Αν οι Τούρκοι κέρδιζαν τη μάχη του Βαλτετσίου το μέλλον της Επανάστασης ήταν ζοφερό. Ο Κολοκοτρώνης γράφει σχετικά: «Εκείνος ο πόλεμος (στο Βαλτέτσι) εστάθη η σωτηρία της Ελλάδος».».

Η ήττα των Τούρκων στο Βαλτέτσι σήμανε εκτός των άλλων και την αποτυχία του σχεδίου τους για προέλαση προς τη Μεσσηνία από τον δρόμο της Μεγαλόπολης. Η ήττα τους έπρεπε ν’ αντισταθμιστεί πολύ γρήγορα από μια νίκη. Ο Μουσταφάμπεης η Κεχαγιάμπεης που ήταν ο αρχηγός των Τούρκων στο Βαλτέτσι, μόλις πέντε ημέρες αργότερα αποφάσισε να εκστρατεύσει εναντίον του στρατοπέδου των Βερβένων το οποίο θεωρούσε εύκολο στόχο καθώς ήταν περισσότερο απομονωμένο από τα υπόλοιπα. Πίστευε ότι το στρατόπεδο θα διαλυόταν και οι Τούρκοι θα έφταναν στον Μυστρά και από εκεί στη Μεσσηνία για να καταπνίξουν την Επανάσταση. Αλλά και σε περίπτωση ήττας τους ο δρόμος του Άργους και της Κορίνθου θα ήταν ανοιχτός για να κατέβουν ενισχύσεις από την Ανατολική Στερεά.

Το βράδυ της 17ης προς 18ης Μαΐου 1821 ξεκίνησε  ο Κεχαγιάμπεης από την Τριπολιτσά επικεφαλής μεγάλης δύναμης (4.000 άνδρες και κανόνια, κατά τον Σπ. Τρικούπη) , με στόχο τη διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου στα Βέρβενα.

Όταν έφτασε στις Ρίζες, ο Κεχαγιάμπεης χώρισε τη δύναμή του σε τρεις φάλαγγες.

Η πρώτη φάλαγγα επιτέθηκε στα Βέρβενα.

Η δεύτερη φάλαγγα επιτέθηκε στα Δολιανά, έχοντας απώτερο στόχο να προσβάλλει το στρατόπεδο των Βερβένων από τα νοτοανατολικά.

Η τρίτη φάλλαγα (κυρίως ιππικό) επιτέθηκε στο Δραγούνι.Με σχέδιο να ενωθεί αργότερα με τις  άλλες δυνάμεις που εμάχοντο στα Βέρβενα.

Η απελευθέρωση του έθνους δεν δωρίζεται αλλά κερδίζεται στα πεδία των μαχών με το αίμα των ηρώων προγόνων μας που έμπρακτα έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον. Δυστυχώς στο Δραγούνι στις 18 Μαϊου του 1821, οι Τούρκοι με την υπεροχή του ιππικού νίκησαν τους Έλληνες και εκεί σκοτώθηκε ο Αγιαννίτης οπλαρχηγός του  Πάνου Ζαφειρόπουλου Γεωργάκης Διγενής  και  17 Αγιαννίτες αγωνιστές. Ο Πάνος (Άκουρος)Ζαφειρόπουλος αυτή την ημέρα συμμετείχε στη μάχη των Βερβένων.

Δείτε τον σύνδεσμο Γεωργάκης Διγενής

Ο Νικηταράς είχε περάσει από τα Δολιανά αλλά μόλις ενημερώθηκε ότι οι άνδρες του Κεχαγιάμπεη επιτίθενται στο χωριό επέστρεψε εκεί μαζί με τον αδελφό του Νικόλα Σταματελόπουλο  και οχυρώθηκαν σε 13 πετρόκτιστα σπίτια. Άλλοι 100 άνδρες από τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας έσπευσαν στο πλευρό του ενώ και δύο ντόπιοι οπλαρχηγοί ο Μητρομάρας Αθανασίου και ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος ένωσαν τις δυνάμεις τους με εκείνες του Νικηταρά.

Ο Κεχαγιάμπεης είχε περισσότερους από 2.000 άνδρες οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Τουρκαλβανοί

Ο Κεχαγιάμπεης έκανε στρατηγείο του την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και αφού τοποθέτησε τα πυροβόλα του σε καίριες θέσεις άρχισε τον κανονιοβολισμό του χωριού των Δολιανών για να διασπείρει τους αμυνόμενους. Τα σπίτια των Δολιανών αποδείχτηκαν ανθεκτικά και οι Έλληνες πολεμιστές παρακινούμενοι από τον Νικηταρά αγωνίζονταν γενναία. Μάλιστα ένας αγωνιστής από τη Βαρβίτσα σκότωσε τον Τούρκο αρχικανονιέρη. Η μάχη συνεχιζόταν το ίδιο όμως γινόταν και στα κοντινά Βέρβενα.

Στο στρατόπεδο των Βερβένων υπήρχαν 2.500 περίπου πολεμιστές με επικεφαλής τους Παναγιώτη Γιατράκο, Αντώνη Μαυρομιχάλη, Αναγνώστη Κοντάκη , Πανο (Άκουρο) Ζαφειρόπουλο και το επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο.

Ο Παναγιώτης Γιατράκος προσπάθησε αρχικά να χτυπήσει τους Τούρκους όταν έφταναν στα Βέρβενα αλλά σε αφύλακτο μέρος. Έτσι η προσπάθειά του δεν απέδωσε. Σιγά σιγά ο κλοιός γύρω από τα Βέρβενα στένευε ιδιαίτερα όταν έφτασε και στο τμήμα που πέρασε από το Δραγούνι. Σύντομα οι Τούρκοι κατέλαβαν το ύψωμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό και έστησαν πάνω σ’ αυτό τη σημαία (το μπαϊράκι όπως λεγόταν τότε) τους.

Δεν πρόλαβαν όμως να χαρούν την επιτυχία τους αυτή, γιατί δύο άριστοι Μανιάτες σκοπευτές, υποσχέθηκαν να σκοτώσουν τον μπαϊρακτάρη (=τον σημαιοφόρο), αφού πάρουν πρώτα ως αμοιβή10 φισέκια (φυσίγγια δηλαδή) ο καθένας και την ευχή του δεσπότη Θεοδώρητου. Πραγματικά αυτό έγινε. Οι Μανιάτες σκότωσαν τον σημαιοφόρο και πέταξαν κάτω τη σημαία. Ένας άλλος μπαϊρακτάρης , έστησε και δεύτερη σημαία, αλλά οι Μανιάτες τον σκότωσαν κι αυτόν.

Αυτό το γεγονός έδωσε θάρρος στους Έλληνες, ενώ αντίθετα οι Τούρκοι το θεώρησαν κακό οιωνό. Αποφάσισαν έτσι να φύγουν, φοβούμενοι πανωλεθρία ανάλογη μ’ αυτή του Βαλτετσίου. Τότε δέχτηκαν την επίθεση όσων ήταν κλεισμένοι στα Βέρβενα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, οχυρώθηκαν σε μία εκκλησία ανάμεσα στα Βέρβενα και τα Δολιανά. Οι απώλειες των Τουρκαλβανών δεν ήταν πολύ μεγάλες.

Ο Σπυρίδων Τρικούπης, γράφει για 70 νεκρούς, ενώ ο Αναγνώστης Κοντάκης που πήρε μέρος στη μάχη, αναφέρει ότι οι εχθρικές απώλειες ήταν μεγαλύτερες και ότι η κύρια μάχη έγινε στο φαράγγι ανάμεσα στα Βέρβενα και τα Δολιανά και κράτησε όλη την ημέρα. Οι ηττημένοι άφησαν στο πεδίο της μάχης πολλά λάφυρα

Οι Τουρκαλβανοί υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν ως τα Δολιανά, όπου συνέχισαν τη μάχη ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Εξαντλημένοι τότε τράπηκαν σε φυγή και χάθηκαν μέσα στον κάμπο της Τριπολιτσάς. Εκεί όμως τους περίμεναν και τους χτυπούσαν μερικοί θαρραλέοι Έλληνες, διότι ήταν «σκότος βαθύτατον και δεν διεκρίνοντο οι ημέτεροι από τους εχθρούς». Μια ξαφνική βροχή, τους γλίτωσε από τη σφαγή.

Η μάχη στα ιστορικά Βέρβενα  και στα ιστορικά Δολιανά  την 18ην Μαϊου 1821 ματαίωσε τη διάλυση του στρατοπέδου των Βερβένων  και το σχέδιο των Τούρκων. Επίσης τόνωσε το ηθικό των επαναστατών και άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της υποδουλωμένης Τριπολιτσάς.

Οι Τούρκοι μετά την ήττα τους στα Βέρβενα και στα Δολιανά κλείστηκαν οριστικά στην Τριπολιτσά. Ο γέρος του Μωριά αναμφισβήτητα δικαιώθηκε και άρχισε να « κλείνει τις στράτες του Μωριά»…για τα επακόλουθα.

Αναμφισβήτητα το “στρατόπεδο των Βερβένων” έπαιξε καταλυτική σημασία για την οργάνωση και επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα .Δεν είναι υπερβολή να πούμε από το “στρατόπεδο των ιστορικών Βερβένων” άρχισε ουσιαστικά και στρατιωτικά η απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Ο Νικηταράς απέκτησε μεγάλη αίγλη και τότε του δόθηκε το προσωνύμιο «Τουρκοφάγος». Κατά κάποιον τρόπο, πήρε εκδίκηση για τον πατέρα του και τον εντεκάχρονο αδελφό του Ιωάννη που σφαγιάστηκαν στη Μονεμβασιά τον Οκτώβριο του 1816.

Ο Νικηταράς, το πραγματικό ονοματεπώνυμο του οποίου ήταν Νικήτας Σταματελόπουλος, γεννήθηκε το 1782 στη Μεγάλη Αναστασίτσα (σήμερα Νέδουσα Μεσσηνίας). Η μητέρα του, ήταν αδελφή της γυναίκας του Θ. Κολοκοτρώνη. Η γενναιότητα και η προσφορά του στον Αγώνα, είναι γνωστές. Ξεχωριστή ήταν και η ανιδιοτέλεια του. Μια φορά μόνο, μετά τη μάχη στα Δερβενάκια καταδέχτηκε να πάρει από τα πλούσια λάφυρα ένα πολύτιμο σπαθί, το οποίο πρόσφερε αργότερα σ’ έναν έρανο για το Μεσολόγγι.

Μετά την Επανάσταση, φυλακίστηκε γιατί θεωρήθηκε αρχηγός της «Φιλορθοδόξου Εταιρείας» (Δεκέμβριος 1839). Δικάστηκε και αθωώθηκε στις 11 Ιουλίου 1840, ωστόσο η Κυβέρνηση δεν τον απελευθέρωσε τότε, αλλά μόλις στις 18 Σεπτεμβρίου 1841. Είχε σχεδόν τυφλωθεί, καθώς έπασχε από ζάχαρο.

TΜετά την αποφυλάκισή του, του δόθηκε «άδεια επαιτείας» κάθε Παρασκευή στον Πειραιά, εκεί που βρίσκεται σήμερα ο ναός της Ευαγγελίστριας. Μετά το 1844 από τον Όθωνα  του δόθηκε ο βαθμός του Υποστράτηγου μαζί με μία πενιχρή σύνταξη. Πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου 1849.

Έχουμε προτείνει στο δήμο μας , σε όλους  τους αρμόδιους της επιτροπής “Ελλάδα 2021” και στο κοινό νου, τα πέντε θέματα της Θυρεάτιδας Γης που έπαιξαν αναμφισβήτητα  καταλυτική σημασία για την οργάνωση και επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα.

Στους παρακάτω συνδέσμους είναι τα σπουδαιότερα  θέματα που έχουμε στη Θυρεάτιδα Γη  και  πάντοτε πρέπει να διακρίνουμε και να προβάλουμε και στις επετειακές εκδηλώσεις του 1821 .

Πηγές

 • AstrosKynouriaNews
 • Το Πρώτο Θέμα
 • Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
 • Μηχανή του Χρόνου

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…»  Εισαγωγή 1- 3

Το θέμα  μας ,Τι είναι Δημοκρατία και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…», καλύπτεται από τρία άρθρα. Το πρώτο  και δεύτερο άρθρο είναι στους παρακάτω συνδέσμους. Αυτό ειναι το τρίτο και τελευταίο άρθρο. Δείτε τα  άλλα δύο σχετικά άρθρα για να έχετε καλύτερη και ολοκληρωμένη  ενημέρωση του θέματος.

Αθηναϊκή  Δημοκρατία -Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…» 2- 3

Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία , ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο..»  και τι κάνουμε σήμερα 3-3

H πραγματική, και μοναδική στην παγκόσμια ιστορία, δημοκρατία ελειτούργησε μόνο στην  αρχαία  Αθήνα  για 140 χρόνια , από το 462 π.Χ. έως το 322 π.Χ.. με δύο μικρά διαλείμματα. 

 • Η λέξη δημοκρατία είναι σύνθετη από το ‘δήμος’ ( οι κάτοικοι μιας περιοχής )  και ‘κρατώ’ (έχω την ισχύ, εξουσία). Δηλαδή ο δήμος έχει την εξουσία. Στις λέξεις μοναρχία, ολιγαρχία   το  συνθετικό  «αρχία» προϋποθέτει ότι υπάρχει αρχή, δηλαδή άρχων που αποφασίζει για όλα, αντίθετα στη δημοκρατία ο δήμος έχει την εξουσία και αποφασίζει για το κοινά.
 • Η λέξη αναφέρεται από  Ηρόδοτο  (484 π.Χ.425 π.Χ./410 π.Χ.)  αλλά ίσως δεν χρησιμοποιήθηκε πριν το 440-430 π.Χ. Η λέξη  δεν χρησιμοποιήθηκε αρχικά  από τη στιγμή της γέννησης της δημοκρατίας, αλλά από το 460 π.Χ. γνωρίζουμε την ύπαρξη του ονόματος «Δημοκράτης», που αναφέρεται στους πολίτες  που απαιτούσαν στην Εκκλησία του Δήμου ίσα δικαιώματα για όλους.
 • .
 • Για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή Δημοκρατία  μετά από το 462.π.χ. κατέστησαν ελεύθερες σε όλους  τα  Συμπόσια, Εορτές, Αγώνες, Φιλοσοφία, Θέατρο κ.λ.π,.Όλοι οι πολίτες συμμετείχαν  και απολάμβαναν τα αγαθά της πολιτείας.

Οι πρόγονοι της Δημοκρατίας     

Ο τύραννος Δράκων το 621 π.χ.από την πίεση των πολιτών  κατέγραψε για πρώτη φορά τους αυστηρούς νόμους του (δρακόντειους) σε μαρμάρινες πλάκες.Μεγάλη σημασία έχει ότι επιτέλους οι νόμοι ήταν γραπτοί  και δεν θα άλλαζαν όπως συνέφερε τους τότε άρχοντες.   

Ο Σόλων ( 639559 π.Χ.) ήταν σημαντικός Αθηναίος νομοθέτης, φιλόσοφοςποιητής και ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδος.

 • Κατάργησε μέσω της Σεισάχθειας , το δικαίωμα των ισχυρών να δουλοποιούν τους δανειζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους λόγω χρεών. 
 • Παράγραψε τα χρέη των ιδιωτών μεταξύ τους και προς το κράτος.
 • Για να ενθαρρύνει και να θεσμοθετήσει σαν  υποχρέωση  την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά ,εισήγαγε νόμο  στο οποίο ο πολιτικά  «ουδέτερος» λόγω  δειλίας  ή καιροσκοπισμού  στιγματιζόταν  ως «άτιμος», και  έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα.
 • Για να να μειώσει τους “ουδέτερους” και  ταυτόχρονα να στείλλει καθαρό μήνυμα στην ολιγαρχία, θέσπισε  ότι σε περίπτωση τυραννίας οι πολίτες έπρεπε να παίρνουν τα όπλα είτε υπέρ είτε εναντίον της , με άλλα λόγια  πριν 2,500 χρόνια  θέσπισε το «114» του ανένδοτου και το δικαίωμα της νόμιμης αντίστασης κατά των σφετεριστών της εξουσίας.

Ο Κλεισθένης έθεσε τις βάσεις της Δημοκρατίας .

 • Ο άρχων Κλεισθένης (570-507π.χ.)του γένους των Αλκμεωνιδών το 508 π.χ. για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία  εισήγαγε  μέτρα του είχαν βάση την ισηγορία και την ισονομία.
 • Κατάργησε το προγενέστερο σύστημα κοινωνικής διαίρεσης ,αποδυνάμωσε τα γένη και τα μεγάλα τζάκια  και δημιούργησε σύμφωνα με χρησμό της Πυθίας δέκα  γεωγραφικές τεχνητές φυλές με στόχο την αποτροπή της πάλης των τάξεων.
 • Διαχώρισε την τοπική δύναμη των φυλών με την μέθοδο των τριττύων, χώρισε την Αττική σε μεγάλο αριθμό δήμων και οι κάτοικοι απέκτησαν επώνυμο με βάση τον δήμο όπου ήταν εγγεγραμμένοι.Κάθε φυλή είχε ένα τμήμα παράλιο, ένα αστικό και ένα μεσόγειο.
 • .Πολιτογράφησε όλους τους  μέτοικους  και  απελεύθερους κατοίκους της Αττικής με αποτέλεσμα να αποκτήσουν δικαιώματα Αθηναίου πολίτη.
 • Αύξησε τον αριθμό των βουλευτών από τετρακόσιους σε πεντακόσιους, καθώς επίσης άλλαξε και τον τρόπο εκλογής τους.
 • Για την προστασία τους πολιτεύματος από την τυραννίδα αντικατέστησε τον επώνυμο άρχοντα από την κορυφή της πολιτείας και στη θέση του όρισε ένα απλό βουλευτή από τους πεντακόσιους ,όπου άλλαζε κάθε ημέρα  και εκλεγόταν με κλήρο.
 • Επιπλέον δημιούργησε την διαδικασία του οστρακισμού κατά την οποία οι πολίτες της Αττικής με βάση κάποια κριτήρια μπορούσαν να θέσουν σε εξορία άτομα που θεωρούσαν επικίνδυνα για το πολίτευμα.
 • Τέλος ενίσχυσε τις αρμοδιότητες της Εκκλησίας του Δήμου όπου πλέον είχε την δυνατότητα να επικυρώνει ή να απορρίπτει αποφάσεις του Άρειου Πάγου που αφορούσαν καταδίκη σε θανατική ποινή.
 • Όμως ο Κλεισθένης όπως και οι προηγούμενοι μεταρρυθμιστές δεν κατάργησαν το τιμοκρατικό σύστημα δηλαδή την κατάταξη των κατοίκων και των πολιτικών δικαιωμάτων τους, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημά τους. Η οικονομική τάξη του κάθε Αθηναίου πολίτη, καθόριζε τη φορολόγησή του και κατ’ επέκταση τα πολιτικά του δικαιώματα.
 • Οι τάξεις ήταν:
 • Πεντακοσιομέδιμνοι,
 • Ιππείς (Τριακοσιομέδιμνοι),
 • Ζευγίτες (Διακοσιομέδιμνοι),
 • Θήτες

Τα αξιώματα μετά τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη ήταν:

 • Οι 10 άρχοντες που εκλέγονταν αποκλειστικά εκ των 500 μέδιμνων, ένας από κάθε φυλή.
 • Η βουλή του Αρείου Πάγου (συμβούλιο των ευγενών) με καθήκον την εποπτεία της πολιτείας
 • Η βουλή των 500 (50/κάθε φυλή) όπου μετέχουν πλέον οι τρεις ανώτερες τάξεις
 • Η συνέλευση των πολιτών όπου συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Αθήνας
 • Επί Κλεισθένη ουσιαστικα  δεν υπήρξε Δημοκρατία, ούτε τα αξιώματα ήταν προσβάσιμα σε όλους, ενώ υπήρχε και η μερική εκλογή, παρ’ όλα αυτά οι βάσεις της Δημοκρατίας είχαν τεθεί.

Από το 479 π.χ. αντιτιθέμενη στις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, στην Αθήνα εγκαθίσταται μια ιδιόμορφη ολιγαρχία καθώς, την εξουσία αναλαμβάνει το συμβούλιο των ευγενών, ο Άρειος Πάγος, επικαλύπτοντας τα καθήκοντα της εποπτείας και τις θεσπισμένες αρχές. Η ιδιότυπη και αναχρονιστική αυτή χούντα δημιούργησε ισχυρές αντιπάθειες, χωρίζοντας τους Αθηναίους σε ολιγαρχικούς και λαϊκούς.

Ο θεωρητικός και πατέρας της δημοκρατίας   Πρωταγόρας

O Πρωταγόρας ὁ Ἀβδηρίτης (περ. 490 π.Χ. – περ. 420 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας σοφιστής και διδάσκαλος ,είναι ο  θεωρητικός και πατέρας της δημοκρατίας.  Συνοπτικά και πειστικά   περιέγραψε τις αρχές της.

“Όταν στην Εκκλησία του Δήμου γινότανε  συζήτηση  περί “οικοδομίας  η ναυπηγείας ”  καλούνται  σαν σύμβουλοι αποκλειστικά  και μόνο  οι ειδικοί, δηλαδη οικοδόμοι  και ναυπηγοί . Εάν ένας άσχετος πολίτης προσπαθούσε  να  πεί  την γνώμη του  γι  αυτά  θα συναντούσε  την αποδοκιμασία  των παρευρισκομένων  με γιουχαίσματα  και αν επέμενε , θα  απομακρυνόνταν βίαια  με  εντολή  των  πρυτάνεων.”

Όταν όμως η συζήτηση  αφορούσε την διακυβέρνηση  της πόλης  τότε ομιλούσαν όλοι  οι  απλοί πολίτες  ….. και οι άλλοι τους άκουγαν με μεγάλη προσοχή “…

Εμείς  καταλαβαίνουμε, όπως  τονίζουν πολλοί … “Tο δικαίωμα  και  το χρέος  όλων  των πολιτών  να  εκφράζουν  ελεύθερα  τις  απόψεις  τους (ισηγορία & παρρησία)  για θέματα που αφορούσαν την πόλη  αποτελούσε,  απαραίτητη  και  αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή  και  σωστή λειτουργία  της  δημοκρατίας

Την «αιδώ και την δίκη» «Σε όλους και να έχουν όλοι μερίδιο σε αυτές”

 • Σύμφωνα με τον μύθο του Πρωταγόρα, ο Προμηθέας έκλεψε από τους θεούς Αθηνά και Ήφαιστο  και  έδωσε στους ανθρώπους την «έντεχνο σοφία συν πυρί». Η σοφία και η τέχνη επέτρεψε στον άνθρωπο να επιβιώσει από τα άγρια θηρία του πρωτόγονου περιβάλλοντος του αλλά ταυτόχρονα και να διαφοροποιηθεί από τα ζώα για να είναι ικανός να δημιουργήσει τον ανθρώπινο πολιτισμό.
 • Αυτά μόνα τους, η σοφία και η τέχνη ,όμως  δεν ήταν αρκετά για να σωθούν οι άνθρωποι. Παρά όλα  αυτά ο Δίας από λύπη του για τους ανθρώπους που τους έβλεπε να χάνονται και η να τρώγονται μεταξύ τους, έστειλε τον Ερμή να δώσει στους ανθρώπους επιπλέον την «αιδώ και την δίκη» για να σωθούν και να ζουν οργανωμένα δίκαια και πολιτισμένα στις κοινωνίες τους.
 • Αλλά ο Πρωταγόρας και ο Δίας συνεχίζουν  στα βαθιά νερά της δημοκρατίας.  Θυμίζουμε λέγαμε παραπάνω ο Δίας έλεγε στον Ερμή για τον τρόπο διανομής στους ανθρώπους της  αιδούς  και της δίκης.
 • «Σε όλους και να έχουν όλοι μερίδιο σε αυτές. Αν σε αυτές είχαν λίγοι μερίδιο, όπως στις  άλλες τέχνες , τότε δεν θα υπήρχαν πόλεις»
 • Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ο Δίας κατέληξε.
 • «Και να επιβάλεις για λογαριασμό μου τον ακόλουθο νόμο: αυτόν που δεν μπορεί να έχει μερίδιο στην αιδώ και την δίκη  να τον σκοτώνουν, γιατί είναι αρρώστια  για τις πόλεις.»
 • Ο πατέρας της δημοκρατίας Πρωταγόρας σκόπιμα υπερβάλλει για την θανατική ποινή, για να δείξει κραυγαλέα την σοβαρότητα της έλλειψης ντροπής και δικαίου στις κοινωνίες μας  και τις άσχημες συνέπειες  που έχουν γενικά.
 • Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο τις απόψεις του σεβαστού καθηγητού μας Κ. Κατσιμάνη , που σε δύο σελίδες συνοπτικά περιγράφει την πεμτουσία της δημοκρατίας, 
 • Ανθρωπισμός, δημοκρατία και παιδεία στον πλατωνικό Πρωταγόρα

Το θέμα  μας ,Τι είναι Δημοκρατία και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…», καλύπτεται από τρία άρθρα. Το πρώτο  και δεύτερο άρθρο είναι στους παρακάτω συνδέσμους. Αυτό ειναι το τρίτο και τελευταίο άρθρο. Δείτε τα  άλλα δύο σχετικά άρθρα για να έχετε καλύτερη και ολοκληρωμένη  ενημέρωση του θέματος.

Αθηναϊκή  Δημοκρατία -Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…» 2- 3

Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία , ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο..»  και τι κάνουμε σήμερα 3-3

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News  ftzivel – 18 Μαρτίου, 2023

Πηγές  

Αθηναϊκή  Δημοκρατία -Τι είναι η  δημοκρατία  και ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο…» 2- 3

Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία , ποιός  «θα φτιάξει το ρωμέϊκο..»  και τι κάνουμε σήμερα 3-3

Πρωταγόρας-Η ντροπή και το δίκαιο είναι οι βασικές και καταλυτικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας και της κοινωνίας. – astrosgr.com

Κ.Κατσιμάνης.   Πλάτων και Αριστοτέλης , Φιλοσοφική Ερμηνεία Επιλεγμένων Κειμένων  Gutenberg  Αθήνα 2003

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Τσακώνικο Συνέδριο 2023 -Λεωνίδιο

Αρχείο Τσακωνιάς 

Παρακολουθήστε στο live streaming:

Παρασκευή 17 Μαρτίου, η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου:

Σάββατο 18 Μαρτίου, η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου:

Παρακολουθήστε σε live streaming!]

Κυριακή 19 Μαρτίου, η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου:

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Πρωταγόρας,  o πατέρας  της δημοκρατίας   και η  “αυθεντική” δημοκρατία σήμερα.

Ο μεγάλος  εκπρόσωπος  του  Ελληνικού  διαφωτισμού  Πρωταγόρας , είναι  σχετικά  άγνωστος  και μάλλον παρεξηγημένος   για τη προσφορά του  και  τις θέσεις του για την δημοκρατία , γιατι  τα κατεστημενα  όλων  των εποχών  έγραψαν  την ιστορία  με τα δικά τους γράμματα . Ο Πρωταγόρας  είναι  ο  μεγάλος  θεωρητικός  και  o πατέρας  της δημοκρατίας.

Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο τις απόψεις του σεβαστού καθηγητού μας Κ. Κατσιμάνη , που σε δύο σελίδες συνοπτικά περιγράφει την πεμτουσία της δημοκρατίαςδείτε το σύνδεσμο για περισσότερα.

 1. Ανθρωπισμός, δημοκρατία και παιδεία στον πλατωνικό Πρωταγόρα

“Όταν στην Εκκλησία του Δήμου γινότανε  συζήτηση  περί “οικοδομίας  η ναυπηγείας ”  καλούνται  σαν σύμβουλοι αποκλειστικά  και μόνο  οι ειδικοί, δηλαδη οικοδόμοι  και ναυπηγοί . Εάν ένας  άσχετος  πολίτης προσπαθούσε  να  πεί  την γνώμη του  γι  αυτά  θα συναντούσε  την αποδοκιμασία  των παρευρισκομένων  με γιουχαίσματα  και αν επέμενε , θα  απομακρυνόνταν βίαια  με  εντολή  των  πρυτάνεων.”

Όταν όμως η συζήτηση  αφορούσε την διακυβέρνηση  της πόλης  τότε ομιλούσαν όλοι  οι  απλοί πολίτες  ….. και οι άλλοι τους άκουγαν με μεγάλη προσοχή “…

Εμείς  καταλαβαίνουμε  όπως  τονίζουν πολλοί … “Tο δικαίωμα  και  το χρέος  όλων  των πολιτών  να  εκφράζουν  ελεύθερα  τις  απόψεις  τους (ισηγορία & παρρησία)  για θέματα που αφορούσαν την πόλη  αποτελούσε  απαραίτητη  και  αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή  και  σωστή λειτουργία  της  δημοκρατίας .

“Ας προσέξουμε  τι  μας λέει  παρακάτω  ο καθηγητής  μας  για τον Πρωταγόρα  και  την δημοκρατία.

Σχετική  βιβλιογραφία:  Πλάτων και Αριστοτέλης , Φιλοσοφική Ερμηνεία Επιλεγμένων Κειμένων  Κ.Κατσιμάνης  Gutenberg  Αθήνα 2003

Είναι επίσης  πολύ  επίκαιρες  οι απόψεις του  σεβαστού  καθηγητού  μας Κ.Κατσιμανη  για  την ιδιότητα  του πολίτη, η «πολιτειότητα»  και την δημοκρατία , δείτε  το  σύνδεσμο  για περισσότερα.

 1. Συζητώντας τις έννοιες τις πολιτειότητας, της δημοκρατίας και του πατριωτισμού

“Ότι  η ιδιότητα  του πολίτη, η «πολιτειότητα», δε  συνάδει  με την απάθεια και την προσχώρηση σε σιωπηρές πλειοψηφίες, αλλά επιτάσσει  την άσκηση της παρρησίας, την ενεργό  συμμετοχή  σε  συλλογικές  διαδικασίες και την έμπρακτη  εκδήλωση  ενδιαφέροντος για τα κοινά.

Βαρυσήμαντα  είναι άλλωστε τα μηνύματα της ελληνικής αρχαιότητας, σύμφωνα  με τα οποία ο πολιτικώς  αδιάφορος  χαρακτηριζόταν «αχρείος», δηλαδή άχρηστος 27, ενώ ο πολιτικώς «ουδέτερος» λόγω  δειλίας  ή καιροσκοπισμού  στιγματιζόταν  ως «άτιμος», δηλαδή έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα 28.

Και, τέλος, πρέπει  οι νέοι να συνειδητοποιήσουν  ότι ο πατριωτισμός δεν μπορεί  ούτε να αποτελεί  επάγγελμα ούτε να χρησιμοποιείται  ως άλλοθι  προς  ίδιον όφελος,αλλά  κάθε φορά  πρέπει, ανάλογα με τα δεδομένα  και  τις περιστάσεις, να συγκεκριμενοποιείται  ως ουσιαστική  προσφορά  στην  κοινωνία, το λαό και το έθνος. “

27. “μόνοι γαρ τον τε μηδέν τώνδε μετέχοντα ουκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον νομίζομεν” .Ο χαρακτηρισμός προέρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή (Θουκ. II, 40, 2, 3-5).

28 .Σύμφωνα με νόμο που εισήγαγε ο Σόλων, όπως αναφέρεται στην Αθηναίων Πολιτεία  του Αριστοτέλη, 8,5,1-6.

Για την  σημερινή κρίση ,  που είναι  κρίση οικονομική ,κοινωνική, πολιτική και ηθική, δεν φταίει η δημοκρατία , αλλά φταίνε οι πολιτικοί  που δεν την εφαρμόζουν σωστά και οι πολίτες κατά επέκταση που  επιτρέπουν στους πολιτικούς να κάνουν ότι κάνουν , που δεν βγαίνει άλλο πιά , πιάσαμε πάτο. Πιστεύουμε  ότι  η σημερινη  κρίση  προήλθε  κυρίως  από την διαφθορά και την αλαζονεία της εξουσίας, και από την παντελή έλλειψη  διαφάνειας στα δημόσια , όπου όλα πρέπει να γίνονται δημόσια, φανερά και γραπτά. Η δημοκρατία  για  να αμυνθεί  σήμερα  από όλους τους εχθρούς  της , εσωτερικούς ,που είναι οι χειρότεροι , και εξωτερικούς  ,πρέπει να χρησιμοποιήσει  όλα τα όπλα της.

Ήρθε η ώρα όλοι οι πολίτες να καταλάβουν ότι η παρουσία τους και η δική τους φωνή  θα σταματήσει τον γκρεμό στου κακού την σκάλα.  Με όση καλή θέληση και αν υπάρχει , αυτά που κάνουμε μέχρι σήμερα δεν δουλεύουν αποτελεσματικά , το γνωρίζουμε όλοι μας. Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τα όπλα της δημοκρατίας και να δοκιμάσουμε  τους “αυθεντικούς και  αυστηρούς ”  δημοκρατικούς κανονισμούς.

Πρέπει να βρούμε τρόπους να ξανακτήσουμε από την αρχή τους δημοκρατικούς θεσμούς  και τα πολιτικά κόμματα, που ότι και να γίνει σαν μαγείας τα βλέπουμε μπροστά μας στην καθημερινη ζωή μας και που μας επηρεάζουν καταλυτικα για ότι κάνουμε και δεν κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε δημοκρατικά κόμματα που να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όχι τους “επαγγελματίες” πολιτικούς. Ήρθε η ώρα όλοι μας και οι αιρετοί μας , να διαβάζουμε συχνότερα και να εφαρμόζουμε αυστηρά   τα καταστατικά και τους κανονισμούς που κάποτε γράψαμε.

Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε την δημοκρατία μας και να χρησιμοποιήσουμε αυστηρά όλα τα όπλα της, όπως τα παρακάτω. Αφού ότι κάναμε μέχρι σήμερα δεν δουλεύει αποτελεσματικά,  ας γίνουμε αυστηρότεροι με τους εαυτούς μας , ας δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο δεν χάνουμε τίποτα.

1) Η περιορισμένη  θητεία  όλων των αιρετών μας ηγετών  για όλες τις δημόσιες θέσεις  στο κράτος  , στα  κόμματα και  όλους τους δημοσίους φορείς ,  είναι επτά χρόνια

Ο Ροβεσπιέρος, ο “Αδιάφθορος ” , τον καιρό της παντοδυναμίας του έχει θεσπίσει και ακολουθήσει  πειστά την περιορισμένη  θητεία της μιαs μέρας, γιατί  ήξερε η εξουσία διαφθείρει. Όσο και να φαίνεται υπερβολικό ,η εξουσία  που είχε ήταν μόνο για μια μέρα και ανανεώτανε  κάθε  μέρα, επτά χρόνια  ίσως είναι πολλά.

2) Υπάρχει  διαφάνεια  στα δημόσια ,όλα πρέπει να γίνονται δημόσια, φανερά  και γραπτά . Τα κόμματα  και  οι δημόσιοι φορείς  ενθαρρύνουν και ηγούνται  για  διαφάνεια  με λεπτομερείς κανονισμούς, σε όλους τους τομείς της λειτουργίας τους

3) Τα  όργανα  των  κομμάτων  και  οι βουλευτές  είναι  οι αντιπρόσωποι  των πολιτών  και  της  κοινωνίας,  που συμμετέχει  ενεργά  στα κοινά,  εκτελούν και  εφαρμόζουν  τις γενικά  αποδεκτές προτάσεις  των πολιτών  και  των συνελεύσεων  των  κομματικών οργανώσεων. Θα κτήσουμε σωστούς μηχανισμούς που θα ελέγχουμε και θα εφαρμόσουμε αυτά  που εννοούμε.

4) Οι κομματικές θέσεις  των οργάνων των κομμάτων, οι  υποψήφιοι βουλευτές  και άλλοι  αιρετοί αντιπρόσωποι , εκλέγονται  σε νομαρχιακό  επίπεδο με κλήρο  από τους εκλεγμένους υποψηφίους, που έγιναν από τα  ενεργά μέλη των συνελεύσεων των δήμων, μπορούμε να το εφαρμόσουμε  άμα πιστεύουμε στην αυθεντική δημοκρατία. Ενθαρρύνουμε τον κληρο των αιρετών μας όσο περισσότερο μπορούμε.

Οι πολιτικοί  μας  αγνόησαν  την  “διαβούλευση  και  σύνεση  “ από το 2000  η το 2004  και φτάσαμε  στα  γνωστά  αποτελέσματα.  Όλοι μας  γνωρίζαμε  το  πρόβλημα  καλά  από τότε,  και καλύτερα  από το  2009 η 2010 η το 2012 η το 2015 . Δεν υπάρχει “διαβούλευση  και  σύνεση ” ούτε στα μεγάλα εθνικά μας θέματα  , γιατι όλοι θέλουν να γίνουν πάσει θυσία  πρωθυπουργοί  σε μια “καμμένη γη” και τα εθνικά θέματα είναι δευτερεύοντα.

Το  δημόσιο  συμφέρον, το Κοινωνικό  κράτος , η απασχολήση  με τα κοινά, η αντιπροσώπευση , τα κόμματα  και  η δημοκρατία  δεν είναι τσιφλίκι  και οικόπεδο  κανενός  πολιτικού.  Η δημόσια  περιουσία  και  οι δημόσιες  απολαβές στους πολιτικούς ανήκουν  στους  πολίτες, και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως κρίνουν οι πολίτες .

Καλούμε τους πολίτες  να ανοίξουν  τα  μάτια  τους και τα αυτιά  τους  και να βγαλουν  τα δικα τους συμπεράσματα  για όλα  και να μην περιμένουν τους  καλοπροαίρετους  “ειδικούς ” να αποφασίσουν  για αυτούς.

Πρωταγόρας-Η ντροπή και το δίκαιο είναι οι βασικές και καταλυτικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας και της κοινωνίας.

«Αιδώς Αργείοι» και  η « αιδώς και δίκη»

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News Από ftzivel -8 Ιουλίου, 2018 ,

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

The historic Astros Kynourias is located on the western side of Argolikos  gulf  on the East Coast of the Peloponnese

The historical Astros Kynourias is located on the western side  of Argolikos gulf , where on the following map at the end of ancient Greece ,  the ancient city of Thyrea can be seen, south of the first city of Europe, the historical Argos and the seat of the Mycenaean civilization, Mycenae.

In the historical Astros Kynourias we have everything.

1) “We are close to everything and we have it all.”

2) We have the “sun and sea” of Argolikos, with many enchanting beaches. “The sun and the sea” of the Argolic gulf .

3) We have a long history and the most important archaeological monuments

Archaeological Sites and Museums of the Thyreatis Land

4) We have Parnonas , Our mountains and castles

5) We are the “Holy Mount” of Southern Greece Monasteries and Churches

We have our neighbors and the right infrastructure for holidays for everyone and for families

Agiannis Traditional Villages 

Our neighbors  The Tsakones continue to speak ancient Greek even today.!!! Kαούρ εκάνατε ταν Κυνουρία > Welcome to Kynouria.

Athens is 170 km away from Astros, about two hours

“The Second National Assembly of the Greeks met in this place, March 30 – April 18, 1823”

The “Sacred Space” of the Second National Assembly of the Greeks is undoubtedly one of the most important historical monuments not only of Kynouria, but also of our homeland. The anniversary of this event is celebrated with special splendor every year on Easter Friday.

The anniversary events for the bicentennial of the National Assembly will soon begin

The Greek state, recognizing the great contribution of the School of Karytsiotis and the “Sacred Space” of the Second National Assembly of the Greeks to the Greek nation, declared it a “historic monument”, “historic site” and “archaeological site”. Astros Didacterion

Astros Didakterion

YA 47192/1433/11-6-1946 – Official Gazette 127/B/8-8-1946

“Let us declare as a historical preserved monument the lecture hall in Astra where the second National Assembly met in 1823”.

The Assembly, following the standards of the Constitutions of the French Revolution of 1789 AD, drew up the “Declaration of the Second Greek Assembly”. The proxies of the National Assembly and Kolokotronis honored our great national benefactor Dimitrios Karytsiotis, “He was published in Astros within the Museum of Karytsiotis,” says the proclamation of the National Assembly. The assembly responded with the proclamation, to the world and the greats of the time. “We are determined to become independent, as an autonomous and independent nation.” a bit topical today…

Sources

The first map from the book and site ARTEMIS CHILD – Peloponnese Series

astrosgr.com/en / John Koutogiorgas

Back to the home page astrosgr.com/en 

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.” 

#astrosgrcom

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται στη δυτική παραλία του Αργολικού στην ανατολική Πελοπόννησο.

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται στη δυτική παραλία του Αργολικού ,εκεί που στο παρακάτω χάρτη στο τέλος της αρχαίας Ελλάδος, διακρίνεται η αρχαία πόλη της Θυρέας, νότια από την πρώτη πόλη της Ευρώπης το ιστορικό Άργος και την έδρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού Μυκήνες.

Στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας τα έχουμε όλα .


1) «Είμαστε κοντά σε όλα και τα έχουμε όλα.»


2) Έχουμε τον «ήλιο και την θάλασσα» του Αργολικού, με πολλές μαγευτικές παραλίες. Ο Αργολικός και οι παραλίες μας

3) Έχουμε μεγάλη ιστορία και σημαντικότατα αρχαιολογικά μνημεία Άστρος Κυνουρίας : Ιστορική αναδρομή

Αρχαιολογικοί Χώροι στο Άστρος & O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των  Ελλήνων


4) Έχουμε τον Πάρνωνα , «τα βουνά μας και τα κάστρα μας». Τα βουνά και τα κάστρα μας


5) Είμαστε το «Άγιον Όρος» της Νότιας Ελλάδας Μοναστήρια και εκκλησίες

Έχουμε τους γείτονες μας και τις κατάλληλες υποδομές για διακοπές για όλους και για οικογένειες

Αγιάννης , Παραδοσιακά Χωριά

Οι γείτονες μας Οι Τσάκωνες συνεχίζουν και σήμερα να μιλάνε αρχαία Ελληνικά.!!! Καούρ εκάνατε ταν Κυνουρία>Καλώς ήρθατε στη Κυνουρία.

Η Αθήνα απέχει 170 χλμ, περίπου δύο ώρες

Πώς θα πάτε και Χάρτες

“Εν τούτω τω τόπω συνήλθεν η Β΄ Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων, 30 Μαρτίου – 18 Απριλίου 1823»

O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα ένα από το σημαντικότερα ιστορικά μνημεία όχι μόνο της Κυνουρίας, αλλά και της πατρίδας μας. Η επέτειος αυτού του γεγονότος γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο την Παρασκευή του Πάσχα.

Σύντομα θα αρχίσουν οι επετειακές εκδηλώσεις για τα διακόσια χρόνια της Εθνοσυνέλευσης

Το Ελληνικό κράτος  αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσφορά της Σχολής Καρυτσιώτη  και του «Ιερού Χώρου» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  στο Ελληνικό έθνος εκήρυξε σαν «ιστορικόν διατηρητέον μνημείον», «ιστορικό τόπο» και «αρχαιολογικόν χώρον». Διδακτήριον Άστρους

Διδακτήριον Άστρους

ΥΑ 47192/1433/11-6-1946 – ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946

”Κηρύσσομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το εν Άστρει διδακτήριον ένθα συνήλθεν εν έτει 1823 η β’ Εθνική Συνέλευσις”.

Η Συνέλευση, στα πρότυπα των Συνταγμάτων της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 μ.Χ., συνέταξε και τη «Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως». Οι πληρεξούσιοι της εθνοσυνέλευσης και ο Κολοκοτρώνης ετίμησαν το μεγάλο εθνικό ευεργέτη μας Δημήτριο Καρυτσιώτη, «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου του Καρυτσιώτου», λέει η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης. Η συνέλευση απάντησε με την διακήρυξη ,στην υφήλιο και τους μεγαλους της εποχής . «Είμεθα αποφασισμένοι να ανεξαρτισθώμεν, ως έθνος αυτόνομον και ανεξάρτητον».” λίγο επίκαιρο σήμερα…

Ο «Ιερός χώρος» της Β’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι εδώ, μπροστά μας,στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας «Ελλάδα 2021»

Πηγές

Ο πρώτος χάρτης είναι από το βιβλίο ARTEMIS CHILD – Peloponnese Series

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

«Είμαστε κοντά σε όλα και τα έχουμε όλα.»

Στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας τα έχουμε όλα .
1) Είμαστε κοντά σε όλα..
2) Έχουμε τον «ήλιο και την θάλασσα» του Αργολικού, με πολλές μαγευτικές παραλίες.
3) Έχουμε μεγάλη ιστορία και σημαντικότατα αρχαιολογικά μνημεία
4) Έχουμε τον Πάρνωνα , «τα βουνά μας και τα κάστρα μας».
5) Είμαστε το «Άγιον Όρος» της Νότιας Ελλάδας
Έχουμε τους γείτονες μας και τις κατάλληλες υποδομές για διακοπές για όλους και για οικογένειες

1) Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας δεν είναι το κέντρο του  κόσμου, αλλά «είναι κοντά σε όλα και τα έχουμε όλα».

Στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης.

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται στη δυτική παραλία του Αργολικού ,εκεί που στο παραπάνω χάρτη διακρίνεται η αρχαία πόλη της Θυρέας, νότια από την πρώτη πόλη της Ευρώπης το ιστορικό Άργος και την έδρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού Μυκήνες.

Η Αθήνα απέχει 170 χλμ, περίπου δύο ώρες ,το αεροδρόμιο  περίπου 200 χλμ  και το ‘Άστρος έχει το  φημισμένο και το καλύτερο Αττικό κλίμα.

Το Άστρος είναι πολύ  κοντά στους σπουδαιότερους    Αρχαιολογικούς Χώρους  και Μουσεία της πατρίδας μας, , που κάποτε όλοι πρέπει να επισκεφτούμε , που εύκολα επισκέπτονται πολλοί φίλοι μας  με  ημερήσιες εκδρομές  από το Άστρος, όταν διαλέγουν το Άστρος για τη βάση των ετήσιων διακοπών τους .

α.Σπουδαιότεροι Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία στην Ελλάδα.

Το Παλαμήδι  στο Ναύπλιο (33 χλμ,),η Τύρινθα 33 χλμ, οι Μυκήνες( 43 χλμ),  το Θέατρο Επιδαύρου( 70 χλμ),  η Ολυμπία(170 χλμ),  ο Παρθενώνας,η Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα (170 χλμ), οι Δελφοί (288 χλμ) και ο Μυστράς (88 χλμ).

b. Έχουμε κοντά μας εύκολα  προσβάσιμα  του “Αιγαίου τα νησιά”

c. Έχουμε πολλά ιστορικά και παραδοσιακά χωριά και τους φίλους μας Τσάκωνες που συνεχίζουν να μιλάνε αρχαία Ελληνικά.

2) Ο Αργολικός και οι παραλίες μας

Έχουμε τον «ήλιο και την θάλασσα» του Αργολικού, με πολλές μαγευτικές παραλίες. Είμαστε ένα μαγευτικό «νησί που τα έχει όλα».  Ας επαναλάβουμε, έχουμε κοντά μας εύκολα προσβάσιμα του “Αιγαίου τα νησιά”.

Το Άστρος και ο Αγιάννης συνδυάζουν άριστα “το βουνό και τη θάλασσα”και γι αυτό πολλοί προτιμούν το Άστρος για τις διακοπές τους . Η εναλλαγή του τοπίου από το μπλε της θάλασσας στο πράσινο της πεδιάδας και του βουνού, είναι μια ευχάριστη πρόκληση για τον απαιτητικό ταξιδιώτη που βαριέται γρήγορα τα μονότονα σκηνικά.

Το γραφικό “νησί” Παράλιο Άστρος απέχει  4  χλμ από το Άστρος. Το “νησί” , όπως αποκαλούσαν οι παλιοί τον κατοικημένο λόφο,  δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα νησί του Αιγαίου, τα έχει όλα, είναι μόνο 2 ώρες από την Αθήνα και πολύ κοντά είναι “το βουνό” Πάρνωνας και τα παραδοσιακά χωριά του, από το λιμάνι του η πρόσβαση στου “Αιγαίου τα νησιά” είναι εύκολη.

Ο Αργολικός έχει μαγευτικές παραλίες και “ο ήλιος και η θάλασσα” του Αργολικού είναι γοητευτικός, Όποιος δοκιμάζει μια φορά ξαναέρχεται και γίνεται μόνιμος ….Δεν είναι τυχαίο που έχουμε μόνιμους επισκέπτες από Γερμανία, Ιταλία , Γαλλία, Αγγλία και όλη την Ελλάδα. Στην παραλία πόρτες υπάρχει και ο μικρός Γερμανικός οικισμός.!!!

Πίσω στην αρχική σελίδα AstrosGr.com η Το ιστορικό Άστρος

3 ) Αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία

Έχουμε μεγάλη ιστορία και σημαντικότατα αρχαιολογικά μνημεία , που έπαιξαν αναμφισβήτητα καταλυτική σημασία για την οργάνωση και επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα.

α. O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων

Εν τούτω τω τόπω συνήλθεν η Β΄ Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων, 30 Μαρτίου – 18 Απριλίου 1823»,

Στο Άστρος, το 1823 μ.Χ., συνήλθε η Β’ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων, με κύριο σκοπό την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό  του Συντάγματος το οποίο είχε ψηφιστεί το 1822 μ.Χ., κατά την Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, για αυτό και ονομάστηκε «Νόμος της Επιδαύρου».

Η χώρα απόκτησε πλέον οριστικό Καταστατικό Χάρτη, ο οποίος ρύθμιζε όλα τα σχετικά θέματα με τη σύσταση και τη λειτουργία του κράτους, των θεσμών και του στρατού. Το αναθεωρημένο Σύνταγμα, εξαιρετικά προοδευτικό και πρωτοποριακό για την εποχή του. Η Συνέλευση, στα πρότυπα των Συνταγμάτων της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 μ.Χ., συνέταξε και τη «Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως». Η συνέλευση απάντησε με την διακήρυξη,στην υφήλιο και τους μεγάλους της εποχής . «Είμεθα αποφασισμένοι να ανεξαρτισθώμεν, ως έθνος αυτόνομον και ανεξάρτητον».” λίγο επίκαιρο σήμερα…..

β. H Σχολή Καρυτσιώτη του Αγιάννη και ο Δημήτριος Καρυτσιώτης

Η σχολή Καρυτσιώτη του Αγιάννη με το παράρτημα της στο Άστρος έπαιξε πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο για να γίνει ο Αγιάννης πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδος.

Η κτητορική επιγραφή της Σχολής Καρυτσιώτη του Αγιάννη.

«1798 ΕΝ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΩ 18   Η ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΘΕΑΜΟΝΑ..»

Ο Δημήτρης Καρυτσιώτης έκτισε την περίφημη σχολή Καρυτσιώτη η “πανεπιστήμιο” στη προεπαναστατική Ελλάδα το 1798 στον Αγιάννη (17 χλμ)  και το παράρτημα της σχολής το 1805 στο Άστρος . H προσφορά του στη Θυρεάτιδα Γη και την πατρίδα είναι ανυπολόγιστη.

 Η προεπαναστατιμένη  Ελλάδα είχε πολλά μικρά “κρυφά” και λίγα φανερά σχολεία. Ένα από τα ελάχιστα φανερά σχολεία ήταν και η περίφημη Σχολή Καρυτσιώτη που είχε κτιστεί το 1798 , 23 χρόνια πριν την Ελληνική επανάσταση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είχε κτιστεί στο λόφο Κουτρί του Αγιάννη Κυνουρίας και ήταν ένα από τα λίγα “πανεπιστήμια” της προεπαναστατικής πατρίδας μας και οι μαθητές της ήταν από ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά μας. Ο μεγάλος ευεργέτης μας Δημήτριος Καρυτσιώτης, πανίσχυρος Αγιαννίτης πατριώτης της διασποράς, βρήκε τον τρόπο να επιτρέψουν οι 400 χρόνια κατακτητές Τούρκοι το κτίσιμο και την λειτουργία της σχολής στον Αγιάννη και στο παράρτημα της σχολής Καρυτσιώτη στο Άστρος Κυνουρίας.

γ. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους στεγάζεται από το 1985 στο κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη ( κτίστηκε  το 1805) , τοπικού παραδοσιακού ρυθμού, μαντρωμένο με τον πέτρινο τείχο, μαζί με τον προαύλιο χώρο που σώζονται μέχρι σήμερα οι καμινάδες των δωματίων των οικότροφων μαθητών της σχολής και τον επίσης μαντρωμένο  χωριστó  γειτονικό «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.   Διαθέτει επίσης μεγάλο προαύλειο χώρο, ο οποίος έχει μετατραπεί σε αρχαιολογικό πάρκο και έκθεση. Στον προαύλειο χώρο ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει δύο αγάλματα σε ανάκλιντρο, του Ηρώδη Αττικού και της συζύγου του, καθώς και κίονες και κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού.

Ο χώρος εíναι  σεμνός, αρμονικός και επιβλητικός, «είναι μουσείο από μόνος του» .

Το εκθεσιακό υλικό του Μουσείου περιλαμβάνει τις εξής συλλογές: Αρχιτεκτονικά μέλη από την Έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην Εύα (Δολιανά Κυνουρίας), ευρήματα, κυρίως κεραμικά από νεκροταφεία ελληνιστικών χρόνων, μικροαντικείμενα και νομίσματα από διάφορες περιοχές της Κυνουρίας, επιγραφές από διάφορες θέσεις της Κυνουρίας

δ. Άγιος Ιωάννης Κυνουρίας :Το “κυβερνείο” και ο Πάνος (Άκουρος) Ζαφειρόπουλος

Ο Αγιάννης ήταν πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας από τις 15 Αυγούστου έως την 1 Οκτωβρίου 1822 .Το «κυβερνείο» που βρίσκεται πολύ κοντά στη σχολή Καρυτσιώτη του Αγιάννη ήταν η έδρα της κυβέρνησης.

Ο Ιμπραήμ κατέσφαξε και έκαψε ολόκληρο την Πελοπόννησο, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Άκουρο , αν και τον είχε αιχμαλωτίσει προσωρινά, ούτε στο κάστρο του Παραλίου Άστρους, κάποιος έπρεπε να αντισταθεί και είναι μεγάλη μας τιμή, αυτός ήταν ο Αγιαννίτης Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος (Άκουρος).Από την πυρπόληση της Σχολής διασώθηκαν 1500 βιβλία, τα οποία φυλάσσονταν το 1827 στην οικία των Ζαφειροπουλαίων  (Κάστρο Παραλίου Άστρους).

ε. Tο “στρατόπεδο τωνΒερβένων” ,τα ιστορικά Βέρβενα και τα ιστορικά Δολιανά  

Η μάχη την 18ην Μαϊου 1821 στα ιστορικά Βέρβενα και στα ιστορικά Δολιανά  ματαίωσε τη διάλυση του στρατοπέδου στα Βέρβενα  και το σχέδιο των Τούρκων. Επίσης τόνωσε το ηθικό των επαναστατών και άνοιξε το δρόμο για την άλωση της Τριπολιτσάς.

Αναμφισβήτητα το “στρατόπεδο των Βερβένων” έπαιξε καταλυτική σημασία για την οργάνωση και επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα .

Από το “στρατόπεδο των ιστορικών Βερβένων” άρχισε ουσιαστικά και στρατιωτικά η απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Πίσω στην αρχική σελίδα AstrosGr.com η Το ιστορικό Άστρος

4)Τα βουνά και τα κάστρα μας  

Έχουμε τον Πάρνωνα, «τα βουνά μας και τα κάστρα μας».

Μεγάλο μέρος της Β. Κυνουρίας, αλλά και φυσικό σύνορο στα δυτικά προς τη Λακωνία είναι η οροσειρά ίου Πάρνωνα. 0 Πάρνωνας ή Μαλεβός διαγράφει μέχρι το μέσον περίπου τα όρια των νομών της Αρκαδίας και Λακωνίας και η νοτιότερη προέκταση της φτάνει μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας. Η ονομασία του είναι αρχαιότατη και προέρχεται από την ίδια ρίζα με τις ονομασίες των ορέων Πάρνηθα και Παρνασσός, δηλώνοντας “τη λάμπουσα κορυφή”, από τον ανα­τέλλοντα ήλιο ή τη σελήνη. Η ψηλότερη κορυφή του είναι η Μεγάλη Τούρλα (1.93Β μέτρα], ενώ στη κορυφογραμμή του υπάρχουν αρκετές βουνοκορ­φές, που το υψόμετρο τους ξεπερνά τα 1500 μέτρα.

 Κάστρα , έχουμε πολλά κάστρα….

Κάστρο Παράλιου Άστρους ή Κάστρο των Ζαφειρόπουλων

Κάστρο Εστέλλαή Κάστρο της Ωριάς ή Αγ. Ιωάννη Μαλεβού ή κάστρο στο Ξηροκάμπι

5) Μοναστήρια και εκκλησίες

Είμαστε το «Άγιον Όρος» της Νότιας Ελλάδας

Πάρνωνας: το «Άγιον Όρος» της Νότιας Ελλάδας Δεκάδες τα μοναστήρια του Πάρνωνα, άλλοτε ριζωμένα σε απόκρημνα βράχια, ρίζες της πίστης και της ψυχής του χριστιανισμού και άλλοτε σε υψώματα, ανάταση προς το θείο και το όνειρο. Θεμελιωμένα εδώ και πολλούς αιώνες, αποτελούν ένα πολυσύνθετο κομμάτι της ιστορίας του τόπου, υψηλά δείγματα αρχιτεκτονικής, τόπους ψυχικής ευφορίας και αγαλλίασης, μονοπάτια λύτρωσης κι ελπίδας.

Mοναστήρια του Δήμου Βόρεια Κυνουρίας, αποστάσεις από το Άστρος.

Ιερα Μονή Λουκούς 4χλ,  Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς 6 χλμ,  Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαλεβής 26 χλμ,  Ιερά Μονή Τίμιου Προδρόμου Περδικόβρυσης 37 χλμ, Ιερά Μονή Παναγίας Αρτοκωστάς 20 χλμ, ,Άγιος Νικόλαος-Παντελεήμων Κοντολινάς Καστάνιτσας 18 χλμ ,  Ιερά Μονή Παναγίας  Έλωνας στο Λεωνίδιο (64χλμ),   και  ο Μυστρας 90 χλμ

Έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για διακοπές για όλους και για οικογένειες.

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας τα έχουμε όλα

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Οκτώβριος 21,2021

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Διεθνή Θέματα

Στο χάρτη παραπάνω η Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 555 μ.χ. ήταν στο μεγαλέιο της ακμής της.

Δείτε τους συνδέσμους


Oι έμποροι όπλων και οι αριθμοί.

Την 29 Μαϊου 1453 «η Πόλις Εάλω», αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται σήμερα .

Το τέλος της Αμερικάνικης αυτοκρατορίας και το αίσχος των Λατίνων.

Η ηλεκτρονική κοινωνία μας, το μέλλον του κόσμου ,το “1984” και ο “Γενναίος Νέος Κόσμος “

Ενδιαφέροντα διεθνή νέα χωρίς σχόλια (2018-10-11)

Αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης για αυτό.

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά το 1204 τεμαχίστηκε σε μικρότερες «αυτοκρατορίες» με ασταμάτητους εμφυλίους πολέμους.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία  το 1450  ήταν έτοιμη να παραδοθεί και να υποδουλωθεί στους εχθρούς της.
Οι τρείς χάρτες περιγράφουν κραυγαλέα τα μάθήματα της ιστορίας  που είναι πολύ επίκαιρα σήμερα, ο πόλεμος δεν τελείωσε.
Πίσω στην σελίδα Θέματα και Απόψεις

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Καθημερινοί διάλογοι

Από , “Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου ” ( Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας ) Γιάννη Καμβύση

 • Χρόνου πάσου του φίλου, πατριώτε τσαι Τσάκωνε, να εμέχουντε υγεία τσαι να περαΐτσουμε έμορφα τιρ γιορτινέ ρ’ αμέρε !
 • (Τσακώνικη διάλεκτο : ιδίουμα Γαστένιτσα, Σίκινα)
 • Χρόνια πολλά στους φίλους, πατριώτες και Τσάκωνες, να έχουμε υγεία και να περάσουμε όμορφα τις γιορτινές ημέρες !

Σ’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά> Τα έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά.

 • Ντ’ ένι έχου πετέ > σου έχω πει.
 • Έχε γειά κολλέγα> Γειάσου φίλε.
 • Η τσακώνικη γλώσσα > Α Τσακώνικα γρούσσα.
 • Η γλώσσα μας> Α γρούσσα νάμου.
 • Μιλάμε Τσακώνικα >Έμε νίουντε Τσακώνικα
 • Πώς το λέμε στη γλώσσα μας;> Που ν’έμε αούντε τα γρούσσα νάμου?
 • Καλώς ήρθες> Καούρ εκάνερε
 • Καλώς ήρθατε > Καούρ εκάνατε
 • Καλώς σας βρήκα>Καού ντ’ ερέκα νιούμου
 • Καλώς ήρθατε στη Κυνουρία > Καούρ εκάνατε ταν Κυνουρία
 • Καλώς ήρθατε στην πατρίδα μας>Καούρ εκάνατε τα χώρα νάμου
 • Καλώς σας βρήκα από την Τσακωνιά >Καού ντ’ ερέκα νιούμου από ταν Τσακωνιά
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα να μάθου Τσακώνικα>Μου αρέσει να μάθου Τσακώνικα.
 • Κάθε ρ αμέρα κάτσι έμε μαθαίνουντε > καθημερινά κάτι μαθαίνουμε.
 • Έμε νιουρίζουντε όταν σι είνι γράφουντε σι είνι μαθαίνουντε>Γνωρίζουμε όταν τα γράφουμε τα μαθαίνουμε.
 • Καλημέρα >κα μέρα (Α), ( Καλάν αμέρα (Β))
 • Καλημέρα σας, τι κάνετε > Κα μέρα νιούμου,τσ’ έτε ποίντε;
 • Είμαστε καλά. Ευχαριστώ.>Κα έμε.Ντ’ ένι ευχαριστού
 • Α>Α- Ευχαριστώ >ένι ευχαριστού
 • Α>Θ ΚΑΙ Θ – Ευχαριστώ >ένι ευχαριστούα
 • Θ> -Σας ευχαριστώ>Ντ’ένι ευχαζιστούα νιούμου
 • Παρακαλω>ντ’ εμ’παρακαού-α
 • Α- Ένι θέου να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • Θ- Ένι θέα να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • (ΑΘ)- Ένι θέου-α (ΑΘ) να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • π’ού ντ’ είνι αούντε >  πώς σε λένε
 • Ενίου μ’είνι αούντε > Εμένα με λένε..>Ετίου?>εσένα?
 • πού έμε νι αούντε ;>πώς το λέμε ;>
 • πού έτε νι αούντε> πώς το λέτε ;
 • Κια έσ’ έγγου τσαι από κια έσ’ έγγου;> πού πας
  και από πού έρχεσαι ;
 • όρκο μι> καμάρι μου
 • μαθαίνουμε να προφέρουμε σωστά >έμε μαθαίνουντε να έμε αούντε σωστέ (προφέρουμε?)
 • ο ποντικός >ο π’ογκικό ,οι ποντικοί >οι π’ογκιτσοί
 • η πέρδικα >α π’έτζικα,οι πέρδικες> οι π’έτζιτσε
 • το πράσο >α απ’άρα ,τα πράσα > οι απ’άρε
 • ΟΚ========================================
 • να μ’ αλήερε> να μου λες  
 • τσι να ντ’ αλήου > τι να σου πω
 • ντ’ ένι παρακαούα δούε νι μι > σε παρακαλώ δώσέ το μου
 •  ντ’ ένι παρακαούα δι μι ένα ποκήρι ύο> σε παρακαλώ δώσε μου ένα ποτήρι νερό
 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι; > μπορώ να σε ρωτήσω κάτι ;
 • Φυσικά ,αλήετέ μι ,τσ’ έτε θέντε;> φυσικά ,πείτε μου ,τι( εσείς) θέλετε;
 • Πόσιου μακρία ένι ο γιαλέ τα Σαμπατηγά> πόσο μακριά είναι το λιμάνι της Σαμπατιγης;
 • Θα σι μελετήου τσαι θα σ’ αλήουμε πάλι. Να έτε κα και καλέ Σάμπα-Τσουρακά> > θα τα μελετησω και θα τα πουμε παλι να εισαστε καλα και καλο Σαββατοκυριακο.
 • Ταχία με το καλέ. θα σι αλήουμε> Αύριο με το καλό. θα τα πούμε
 • Κα πορεία,Ντ’ ένι ευχαριστούα.Να έσι κα>>Καλή βόλτα Ευχαριστώ να είσαι καλά
 • ==================================
 • Καλημέρα> Κα μέρα.Καλώς ήρθες> Καούρ εκάνερε
  Καλώς σε βρήκα>Καού ντ’ ερέκα
  Καλό βράδυ> κα αργακινά (το λέμε πριν να σκοτεινιάσει)
  Καληνύχτα >Καλέ ξημέρουμα
 • Μου αρέσει να μιλάμε >Μ ‘ ένι αρέσουντα να έμε νίου
  Τι κάνεις σήμερα? Α>Α,Θ Τσ’ έσ’ ποίου-α σάμερε ; (Τσι έσι)
  Τι (εσύ ) κάνεις ; > Τσ’ έσ’ ποίου ; Τσι έσι ποίου ; (Αρ)
  Τι ( εσύ ) κάνεις ;> Τσ’ έσ’ ποία; Τσι έσι ποία; (Θλ)
  Ποιός είναι> Ποίερ ένι?
 • ποσο χαίρομαι που έχουμε τοσο καλούς μαθητες, μία μόνο διόρθωση για καλό > πόσου ένι χαιρουμένα πφη εμε έχουντε τόσου καλοί μαθητάδε…νία μόνιου διόρθωση για καλέ,

Ρίξτε μια ματιά να δείτε

To άρθρο 

Συγγενικές ομάδες λέξεων  & Αντωνυμίες

Πάντοτε γράφουμε ΕΛ>ΤΣ (Αργότερα να οργανωθούν σε ενότητες ) Ερώτηση

 • Προσωπική αντωνυμία
 • Πρώτο Πρόσωπο (Ονομ & Αιτιατ)
 • Απλός Τύπος-Εν-Μέ,με,μ’,μού,μου >Μί η μ’,
 • Πλ. μάς, μας> νάμου, ναμ’
 • Προσωπική αντωνυμία Δεύτερο Πρόσωπο
 • Απλός Τύπος-Εν.-σέ,σε,σ’,σού,σου >ντί, ντ΄,
 • Πλ.-σάς, σας >νιούμου, νιουμ
 • Προσωπική αντωνυμία γ πρόσωπο
 • Ενικος νι= τον,την,το .
 • πληθυντικός σι = τους,τις,τα
 • Η κτητική αντωνυμία
  Μι = (δικό) μου , Ντι = (δικό )σου, Σι = ( δικό ) του,της,του
  Νάμου= ( δικό)μας , Νιούμου = (δικό ) σας , Σου = ( δικό) τους
 • μι> μου ,ντι > σου ,σι> του ,της ,του
  νάμου > μας ,νιούμου > σας ,σου > τους,τις
 • Να μου πεις >να μ ‘ αλήου, μ’> μι
  Τσι να ντ’ αλήου > τι να σου πω; ντ’ > ντι > σου
 • Δι μι νι > δωσ’ μου το
  Δι νι > δωσ’ το
 • Πώς το λέμε στη γλώσσα μας> Που ν’ έμ’ αούντε τα γρούσσα νάμου .
 • Εγώ είμαι Τσάκωνας> Εζού ένι Τσάκωνα – Τσακώνα ( για το θηλυκό)
 • Εμείς είμαστε Τσακώνοι> Ενεί έμε Τσακώνοι – Τσακώνισσε
 • Εσύ πήγαινε στη δουλειά σου> Εκιού χάγκε τα δουλεία ντι
 • Εσείς ελάτε εδώ> Εμού εάτε όρεγι
 • Εσείς να έρθετε μαζί μου> Εμού να μόλετε μαζί μι
 • Εσένα ,τι σου έδωσαν;> Ετίου ,τσι ντ’ εδούκαϊ;
 • Σ ‘ εμένα το είπε> Σ ‘ ενίου νι ‘ επέτσε
 • Σ’ εσένα τα είπε> Σ’ ετίου σ’ επέτσε
 • Εμένα μου είπε > Ενίου μ’ επέτσε
 • Εμάς μας είπε> Σ’ ενεί νάμ’ επέτσε
 • Εσάς σας είπε> Σ’ εμού νιούμ’ επέτσε
 • Εσένα τι σου είπε;> Ετίου τσι ντ’ επέτσε;
 • Σ’ εμάς μας είπε> Σ’ ενείνανε μ’ επέτσε
 • Τι σας είπαν ;> Τσι νιούμ’ επέκαϊ ;
 • Για να σου πω> Για να ντ’ αλήου
 • Θα σου το πω> Θα ντι ν’ αλήου
 • Μου το είπε> Μι νι επέτσε
 • Να μου πεις> Να μ’ αλήερε
 • Να μου πείτε> Να μ’ αλήετε
 • Να μου πεις >να μ ‘ ένι αλήου, μ’> μι
 • Τσι να ντ’ αλήου > τι να σου πω;
 • Πες μου> Άλε μι
 • Πες μας> Αλήετε νάμου
 • Πες μου το> Άλε μι νι
 • Σου είπε> Ντ’ επέτσε
 • Σου το είπε> Ντι νι επέτσε
 • Να σου το πω> Να ντι ν’ αλήου
 • Να σου πω> Να ντ’ αλήου
 • Να σας πω> Να ντ’ αλήου νιούμου- ( Να νιούμ’ αλήου)
 • Να σας πουν> Να ντ’ αλήωι νιούμου-( Να νιούμ’ αλήωι)
 • Δώσε μου> Δούε μι
 • Δώσε μας> Δούε νάμου
 • Δώστε μου> Δείτε μι
 • Δώστε μας> Δείτε νάμου ή δούετε
 • Δώσε μου το> Δούε μι νι
 • Να μας δώσετε> Να μι δείετε νάμου
 • Να μας δώσουν>Να μι δούνι νάμου
 • Να σας το δώσω> Να ντι νι δου
 • Μου έδωσε> Μ’ εδούτσε
 • Μας έδωσε> Μ’ εδούτσε νάμου
 • Σου έδωσε> Ντ’ εδούτσε
 • Σας έδωσε> Σ’ εδούτσε νιούμου
 • Δεν του έδωσα> Ό νι εδούκα
 • Δεν του το έδωσα> Ό νι νι εδούκα
 • Θα σου δώσω> Θα ντι δου
 • Θα σου το δώσω> Θα ντι νι δου
 • Θα του το δώσω> Θα νι νι δου
 • Μου έδωσε> Μ’ εδούτσε
 • Μας έδωσε> Μ’ εδούτσε νάμου
 • Εσένα ,τι σου έδωσαν;> Ετίου ,τσι ντ’ εδούκαϊ;
 • Σας φώναξε> Ντ’ εφωνιάε νιούμου- ( Νιούμου εφωνιάε)
 • Φώναξέ του> Φώνιατσέ νι
 • Τον φώναξε> Νι εφωνιάε
 • Τους φώναξε> Σ’ εφωνιάε
 • Τον είδες;> Νι οράτσερε;
 • Την είδες;> Οράτσερέ νι;
 • Το είδες;> Νι οράτσερε;
 • Τους είδες;> Σ’ οράτσερε;
 • Τις είδες;> Σ’ οράτσερε;
 • Τα είδες;> Σ’ οράτσερε;
 • Ποί ‘ νάμ ‘ οράτσε ; > Ποιος μας είδε;
 • Άλε μι κια έσα >  Πες μου πού ήσουν
 • Ό θ’ αλήερε πη’ ( ότσι) ντι σ’ επέκα εζού >Δε θα πεις ότι σου τα είπα εγώ
 • Εζού όμα ζατέ άβα βοά > Εγώ δεν είχα πάει άλλη φορά
 • Άλε μι τσ’ έσ’ θέου > Πες μου τι θέλεις
 • Να μη μ’ οράει νιούμου> Να μη μας δεί
 • διαβάζω> ένι ζβαϊχου. αορ- εζβαϊα.ζβηστέ
 • κολλέγοι ταν Τσακωνιά>φίλοι της Τσακωνιάς
 • Κιά έτε χανούμενα κια εζάκατε τσαι εγκριούφτατε>πού χανόσαστε , πού πήγατε και κρυφτήκατε
 • Εμε έχουντα ερεστέ μπουζούλια τσαι έμε γκριουφούμενα>Εχουμε κρυψώνες και κρυβόμαστε
 • γκανένα όνι πορού να μου ερέσει> , κανένας δεν μπορεί να μας βρει
 • Εζάκα τσαι εζού κοντα να μάθου τσι θα πει> Πήγα και εγώ κοντα να μάθω τί θα κάνει
 • Να αϊθή μοι με έκι αούα> Να αδερφέ μου, μου έλεγε
 • για να ναθεί το φαϊ πιο νόστσιμο> για να γίνει το φαγητό πιο νόστιμο
 • Εντανη τα δουλεία νι ένι ποία συνέχεια ώσπε να τελειούκου: >Αυτή τη δουλειά την κάνω συνέχεια ώπου να τελειώσω
 • που> πη. π (αναφορά)
 • Αυτούς που βλέπαμε >Έτεοι π΄εμαϊ ορούντε
 • Τι είδατε εκεί που πήγατε >Τσε οράκατε οπά π΄εζάκατε
 • Φράσει κάθε ρ μέρα
 • Ν’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά> το έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά.
 • Έχε γειά κολλέγα> γειά σου φίλε
 • Γιούρε γιούρε έν’ έχου φκιαστέ τοίχο > γύρω γύρω έχει φτιάξει τοίχο .
 • Κα ντ’ επέτσε >καλά σου είπε
 • Εδαρι έκι όρεγι ,πότε εχάτε;> τώρα ήταν εδώ ,πότε χάθηκε
 • Τό(θ)ε π’ έκανε ό ν’ οράκα> τότε που ήρθε δεν τον είδα .
 • Μ’ ένι αρέσουντα > μ’ αρέσει
 • • Αρέσουντα ντ’ ένι;> σ’αρέσει;
 • Φύου έσ’τσόα;> φεύγεις κιόλας;
 • Κιά έσ’ αραμού > πού μένεις ;
 • Κιά έτ’ αραμούντε ;> πού μένετε;
 •  
 • Ετσιτάε κίστουμα τσ’ όκι πορού να τάει.( Έπεσε μπρούμυτα και δεν μπορεί να σηκωθεί)
 • τσι (λ) ογής άθρωπο έν’ έντενη( Τι λογής ,τι είδους άνθρωπος είναι αυτός ;
 • Ν’εγκίτσε μονονία το κρασί τσαι ν’ εζαλίε.( Το ήπιε μονομιάς το κρασί και τον ζάλισε)
 • Μονοφούσι> μονορούφι
 • Ν’ εγκίτσε μονοφούσι το ύο( Το ήπιε μονορούφι το νερό )
 • Μ’ εκείνο όλιου ό παθήτσε τσίπτα(Παρ’ όλα αυτά όλο δεν έπαθε τίποτα )
 • Ό ξα > δεν ξέρω ( θηλυκό)
 • Ό ξα πόσα εδούτσε > δεν ξέρω πόσα έδωσε
 • Ένι πάσου καλέ > είναι πολύ καλός
 • Κάκια ν’ οράκα> κάπου τον είδα .
 • Οπά> εκεί
 • Πέρ’ οπά> πέρα εκεί
 • • Οπά π’ έσ’ έγγου θα χαθήρε> εκεί που πας θα χαθείς .
 • Ανάκοντα> κοντά,σε μικρή απόσταση
 • •Ανάκοντα ο ένα με τον άλλε > κοντά ο ένας με τον άλλο .
 • Ογί> εδώ
 • Ογί οπά> εδώ κι εκεί  Όρεγι> εδώ ( ακριβώς )
 • •Έα όρεγι > έλα εδώ
 • •Όρεγι έκι ,κιά ‘ζάτσε;> εδώ ήταν,πού πήγε;
 • Όκια> όπου
 • • Όκια τσαι να ζάρε θα ντ’ ερέσου> όπου και να πας θα σε βρω.
 • Όρπα> εκεί
 • Κάτσα όρπα π’ έσι > κάτσε εκεί που είσαι .
 • Πέρε> πέρα ,προς τα πέρα
 •  Πέρ’ οπά εζάτσε > προς τα εκεί πήγε .
 • Άοτε ο ένα άοτε ο άλλε> άλλοτε ο ένας άλλοτε ο άλλος
 • Αποσπερού> αποβραδίς
 • Έκι φερτέ αποσπερού> έχει έρθει αποβραδίς
 • Τα σύνταχα θα μόλου> το πρωί θα έρθω .
 • Πότε εκάνερε τσόα;> πότε ήρθες κιόλας ;
 • Κο> ξαφνικό ( κακό )
 • Κο να ντι μόλει > ξαφνικό να σου ‘ ρθει.
 • • Άλε μι > πες μου
 • • Τσι να ντ’ αλήου> τι να σου πω
 • • Τσ’ έσ’ αού; > τι λες;
 • • Τσ’ έτ’ αούντε; > τι λέτε;
 • • Τσι μ’ έσ’ αού ; τι μου λες;
 • • Τσι ν’ επέτσερε; > τι του είπες;
 • • Ό μ’ επέκα τσίπτα > δεν του είπα τίποτα .
 • • Τσ’ επέτσερε;> τι είπες ;
 • •Τσ’ επέκατε ;> τι είπατε ;
 • •Τσι ν’ επέκατε;> τι του είπατε;
 • • Ντ’ ένι έχου πετέ > σου έχω πει.
 • • Όσ’ αού μι;> δεν μου λες ;
 • • Όν’ αού ντι> δεν σου λέω
 • Ό ντ’ επέκα > δεν σου είπα .
 • Ό ‘πέκαμε > δεν είπαμε .
 • Κα,α αφεγκία ντι ;> Καλά,η αφεντιά σου ;
 • Τσ’ έτε ποίντε; > τι κάνετε;
 • Κα,α αφεγκία νιούμου;> Καλά,η αφεντιά σας ;
 • Όνι ποίου τσίπτα,ένι κασήμενε> δεν κάνω τίποτα,κάθομαι.
 •  Τσούνερ έσι ; > ποιανού είσαι ;
 • Τσούνερ έτε;> Ποιανού είστε ;
 •  Τσούνερ ένι έγκεινι το χαρκί ;> ποιανού είναι αυτό το βιβλίο ;
 • #23
 •  
 • Κιά ‘σ’ έγγου ;> πού πηγαίνεις ;
 • Κιά ‘τ’ έγγουντε;> πού πηγαίνετε;
 •  Ένι έγγου τα χώρα> πηγαίνω στην πόλη .
 • Ένι ζατέ τα χούρα> έχει πάει στο χωράφι .
 • Επέρι εζάκα τον Άγιελίδη> χτες πήγα στο Λεωνίδιο .
 • • Κιά έσα ζατέ> πού είχες πάει ;
 • •Έκι ζατά ταν Ελένη να ζβαΐσωι> είχε πάει στην Ελένη να διαβάσουν.
 • • Από κιά ‘σ’ παρίου ;> από πού έρχεσαι ;
 • • Εκάνα τ’ αργά> ήρθα το βράδυ
 • • Θα μόλου συνταχούλια > θα έρθω πρωί πρωί.
 • •Θα μόλωι τσ’ έντεοι > θα έρθουν κι αυτοί.
 • Μην παρίσου, όνι θέου ντι > μην έρχεσαι ,δεν σε θέλω.
 • Ντ’ ενιάκα> σ’ άκουσα.
 • Ντ’ ενιάκαμε > σ’ ακούσαμε .
 • Ντ’ ενιάκαμε νιούμου > σας ακούσαμε .
 • Μ’ έσι συχωρού ( συχωρούα)> με συγχωρείς.
 •  Μ’ έτε συχωρούντε> με συγχωρείτε.
 • Τσι ούρα είν’ανοίντουντα τα μαγαζία;> τι ώρα ανοίγουν τα μαγαζιά;
 •  Είν’ ανοίντουντα τουρ οχτώ α ούρα> ανοίγουν στις οχτώ η ώρα .
 • Τσι ούρα είνι κλείντα;> το ώρα κλείνουν ;
 • Θα τάου συνταχούλια > θα ξυπνήσω πρωί .
 • Εμπάτσε το καουτσαίρι> μπήκε το καλοκαίρι.
 • • Κιά θα ζάτε εμού;> πού θα πάτε εσείς ;
 • • Ενεί θα ζάμε τον Τερέ > εμείς θα πάμε στον Τυρό.
 • • Ένι έχου πεντακάθαρε θάσσα> έχει πεντακάθαρη θάλασσα.
 • • Τα νοίτσια είνι φκηνά> τα νοίκια ειναι φτηνά.
 • • Έσ’ ερέχου καλέ τσαι φκηνέ σομό> βρίσκεις καλό και φτηνό φαγητό .
 • •Εμού κιά θα ζάτε;> Εσείς πού θα πάτε;
 •  Ενεί θα ζάμε τον Κοσμά> εμείς θα πάμε στον Κοσμά
 • Εμαϊ έχουντε πειρτέ φαέ> είχαμε σπεί
 • Πόσο μακρυά είναι η μονή της Έλωνας; >Πόσιου μακρία ένι το μονασκήρι τα Έωνη;
 • Είναι περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα.> Ένι γιούρε τα 15 χιλιόμετρα.
 • Πως λένε , δεξιά, αριστερά, ίσια, ψηλά, χαμηλά, πάνω ,κάτω
 • δεξιά > ίσια ,αριστερά> σοβά ς > sh ,ίσια > ίσα ,ψηλά > ψεά
 • χαμηλά> χαμεά,πάνω > τάνου, κάτω > κάτου
 • Σε παρακαλώ μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό, δύο μπύρες και ένα μπουκάλι κρασί;> Ντ’ ένι παρακαού ένι πορού να ένι έχου ένα ποκήρι ύο,δύου μπύρε τσαι ένα γυαλί κρασί;
 • πως λένε λαδί , ξύδι, φαγητό, κρέας,ψάρι,τυρι, σαλάτα, αγγουρια. ντοματες , φρούτα “
 • Λάδι > άι, ξύδι > γλυκάδι ,φαγητό > σομό ( σ> sh),κρέας > κρίε,
 • ψάρι > ψάζ, τυρί > άρτουμα ,σαλάτα> σαλάτα ,αγγούρια> αγγούρια
 • ντομάτες > ντουμάτε,ντομάτα > ντουμάτα ,φρούτα > φρούτα
 • ποσο χαίρομαι που έχουμε τοσο καλούς μαθητες, μία μόνο διόρθωση για καλό > πόσου ένι χαιρουμένα πφη εμε έχουντε τόσου καλοί μαθητάδε…νία μόνιου διόρθωση για καλέ,
 • Τα πέρασα πολύ καλά .>Σ’ επεραΐα πρεσσού ωραία
 • καλά σου είπε>Κα ντ’ επέτσε
 • Αύριο με το καλό. >Ταχία με το καλέ.
 • Αύριο θα τα πούμε> Ταχία θα σι αλήουμε
 • Αύριο Γιάννη θα τα πούμε > Ταχία Γιάννη θα σι αλήουμε
 • Να είσαστε καλά > Να έτε κα,
 • Καλή βόλτα Ευχαριστώ να είσαι καλά>Κα πορεία,Ντ’ ένι ευχαριστούα.Να έσι κα
 • δεν είμαι > όνι ,
 • Να μου πεις> να μ ‘ ένι αλήου
 • δεν θα πάω > ό θα ζάου
 • έγινε κάθε μέρα > ενάτε κάθε ρ αμερα
 • το σωστο > το σουστέ
 • διαβάζω> Ένι σβαΐχου-α ( α για ου)
 • μαθαινω> ένι μαθαίνου
 • λέω > ένι αού
 • έρχομαι> ένι παρίου
 • μιλάω> Ένι νιού
 • ακούω >Ένι νίου
 • Δεν σε άκουσα> Ό ντ’ ενιάκα
 • Δεν τον άκουσα> Ό νι ενιάκα
 • καληνύχτα δεν βιαζομαι>Καλέ ξημέρουμα ονι βιασκούμενε
 • και για τον καφέ> Τσαι για το καφούτσι
 • Ώρα καλή > Ούρα κα
 • Αύριο με το καλό>Ταχία με το καλέ
 • Τι να σου κάνω;> Τσι να ντι ποίου
 • πού πας> Κια έσ’ έγγου
 • Από πού είσαι> Από κια έσι;
 • και από πού έρχεσαι ;>Τσαι από κια έσ’ έγγου;
 • Πολύ καλό παιδί>Πάσου καλέ καμπζί
 • Πολύ> πασου,πρεσσού
 • Δε θα πεις ότι σου τα είπα εγώ>Ό θ’ αλήερε πη’ ( ότσι) ντι σ’ επέκα εζού.
 • Δεν μπορώ να κοιμηθώ τόσο νωρίς>Μπα όνι πορούα να κιούψου τόσιου νωρίς
 • Θέλω να δω ένα σήριαλ στην τηλεόραση>Ένι θέα να ορήνου ένα σήριαλ ταν τηλεόραση
 • Και σε εσένα καλό βραδυ >Τσαι σ’ ετίου Κα αργακινά
 • Η γυναίκα μου τον μαύρισε στο ξύλο >Α γουναίκα μι νι εκουβανίε το καλι
 • Αυτός είναι καλός άνθρωπος> Έντεν’η έν’ι  καλέ άθρωπο
 • Δεν άκουγες που σου φώναζα? >1)Όσ’ νίου πη ένι φωνιάντου;
 • Το ζέστανες το νερό για να πλυθούμε? >Νι έσ’ σονισκούμενε το ύο για να κσυστούμε;
 • Αυτά τα παλιόρουχα είναι για πέταμα >Ένταϊ τα παλιά είτα είνι για ανενουκουμέα.
 • Σήμερα ο ήλιος καίει πολύ,κανει ζέστη >Σάμερε ο ήλιε ένι δάου πρεσσού.Ενι ποιου κάψα .
 • Έρχεται σήμερα ο πατέρας η θα έρθει αύριο? >Ένι παρίου σάμερε α’φέγκη ντι νη θα μόλει ταχία;
 • Το σπίτι είναι καλό απέξω , αλλά δεν είναι από μέσα >Τα τσέα ένι καλέ απότσου αλλά όνι αποτάτσου.
 • από δω και πέρα > Από όρεγι τσαι πέρε
 • =========================================
 • Τσακώνικα Κείμενα -Φίλοι Τσακωνιάς
 • Γιατί ρωτάς>Γιατσί έσι ρωτού ,
 • να έχουμε όλοι μας> να έχουμε όλοι νάμου
 • και μου είπε να σου ειπώ ότι > τσαι μ’ επέτσε να ντη αλίου ότσι
 • η δουλειά που έπιασα> Α δουλεία πφη εκιάκα
 • όσα είχαν> όσα ίγκιαει έχουντα
 • ώσπου να τους πάρουμε> ώσπε να σι άρουμε
 • να σου φωνάζω ότι πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου. Δεν με άκουσες> να ντη φωνιάντου ότσι ένι πρέπουντα να προσέχερε τον εαυτέ ντη.΄Ο σα νίου μοι,
 • από δω και πέρα > Από όρεγι τσαι πέρε
 • θα ντυνόμαστε ελαφρά γιατί πέρασε ο χειμώνας και δεν κάνει κρύο>θα γκιουκχουμαεϊ αφρά γιατσί επεράτσε το χειμωνικό τσαι όνει ποία κρυάδα
 • Όρα,ποίερ έν’ έτενη π’ ένι παρίου; ( Κοίταξε,ποιος είναι αυτός που έρχεται ;
 • Εκάναϊ τα καμπζία από το σκολείε.Βάνε σι να φάνι τσαι να κατσάνι να σβαΐσωι.( Ήρθαν τα παιδιά από το σχολείο .Βάλε τα να φάνε και να καθήσουν να διαβάσουν )
 • Αν έσα παρίου επ(φ)έρι θα κια μ’ ερέσερε .( Αν ερχόσουν χτες θα μ’ έβρισκες)
 • Εκάνε τσόα ο αθή ντι;( Ήρθε κιόλας ο αδελφός σου ;
 • Ανοίαϊ τα σκολεία.Θα μόλωϊ οι παπάδε να ποίωι αγιασμό.( Άνοιξαν τα σχολεία.Θα έρθουν οι παπάδες να κάνουν αγιασμό)
 • Όνι παρίου πλέα τα τσέα,έν’ έχου μούζε.( Δεν έρχεται πια στο σπίτι ,είναι δυσαρεστημένος )
 • Έγκεινι το όγκιουμα όνι παρίντα μι.Ένι μιτσί .( Αυτό το πουκάμισο δεν μου έρχεται ( κάνει) .Είναι μικρό )
 • Εκάνε το χειμωνικό τσαι όμ’ έχουντε κάβα για τα κ(χ)άρα.Με τσι θα σονιστούμε ;( Ήρθε ο χειμώνας και δεν έχουμε ξύλα για τη φωτιά.Με τι θα ζεσταθούμε;)
 • Έτρου μ ‘ εκάνε,ν’ αβράτσου ένα στούμπο να ν’ ανεμού τσαι να νι κατσού τα τσουφά.( Έτσι μου ήρθε να αρπάξω μια πέτρα ,να του σπάσω το κεφάλι )
 • Έα να ράμε ,τσι θα μ’ αλήερε νάμου .( Έλα να δούμε τι θα μας πεις)
 • Έα να ράμε τσι να μ’ ενέτζερε(Έλα να δούμε τι μας έφερες)
 • Έμ’ αούντε ,το παζίντα ,να νοιτσάσομε άβα τσέα. ( Λέμε τον επόμενο χρόνο να νοικιάσουμε άλλο σπίτι )
 • Εξερίε χιόνα τσαι τα καμπζία ούγκιαϊ πορούντα να μόλωϊ το σκολείε.( Έριξε χιόνι και τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν στο σχολείο)
 • Τα τσέρβα είνι στενά,ούνι παρίντα μι .( Τα παπούτσια είναι στενά .Δεν μου έρχονται – κάνουν)
 • Έα παρίσου ( Έλα )

Πηγές

Γιάννη Καμβύση” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας),Αρχείο Τσακωνιάς 2020,  Κείμενο : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων

Η γλώσσα των Τσακώνων

Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς 1999

Αρχείο Τσακωνιάς

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Τα διαδικτυακά  μαθήματα για την Τσακώνικη γλώσσα  συνεχίζονται, αλλά  «δυστυχώς  οι προσπάθειες γίνονται ξεχωριστά».

Ο καθηγητής Maxim Kisilier γλωσσολόγος,καθηγητής  του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης-Τμήμα Γενικής Γλωσσολογίας και διευθυντής στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης στο τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών σπουδών, από  μεγάλη αγάπη για την Τσακωνιά σαν Τσάκωνας , αφειερώνει τον πολύτιμο χρόνο στην Τσακωνιά και  συνεχίζει τα διαδικτυακά μαθήματα της Τσακώνικης γλώσσας . Ο γλωσσολόγος καθηγητής μιλάει 6 γλώσσες ,  Ελληνικά και Τσακώνικα άπταιστα.

Καλούνται οι  Τσάκωνες και φίλοι τηςΤσακωνιάς να διαθέσουν μια ώρα την βδομάδα και να ακούσουν προσεκτικά  τον καθηγητή Maxim Kisilier.

Καλούνται οι Τσάκωνες να συμμετέχουν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, να προτρέψουν τα παιδιά τους και τους νέους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Τσακώνικης  γλώσσας, να μάθουν κάτι από τον καθηγητή,   για να μάθουν  σωστά τα Τσακώνικα  και να μπορούν  την υπόλοιπη ημέμα καθημερινά  να μιλάνε καλύτερα μεταξύ τους, για  να διατηρήσουμε την γλώσσα μας.  

Δηλώσεις συμμετοχής tsakonianarchives@gmail.com 

&   Αρχείο Τσακωνιάς

Η Τσακώνικη Διάλεκτος

Ένας μύθος που δημιουργεί τη ζωή.Η Κληρονομιά των Δωριέων

΄Αρθρο του Maxim Kisilier, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης-Τμήμα Γενικής Γλωσσολογίας

Ο κάθε άνθρωπος έχει τον προσωπικό του μύθο. ΄Ενας μύθος ενώνει κάποιους ανθρώπους και γίνεται βάση μιας πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας. Η Ελλάδα ήταν πάντα η μήτρα των μύθων. Οι περισσότεροι είναι παγκοσμίως γνωστοί, αποτελώντας θεμέλιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κάποιοι παραμένουν σχεδόν άγνωστοι, όμως όχι λιγότερο σημαντικοί, τουλάχιστον για την κοινωνία στην οποία κυκλοφορούν ακόμα και τώρα. ΄Ενας τέτοιος μύθος υπάρχει σε μια περιοχή της Επαρχίας Κυνουρίας, στην Ανατολική Πελοπόννησο που λέγεται Τσακωνιά. Η Τσακωνιά είναι συγκριτικά μικρή. Περιλαμβάνει τρεις κωμοπόλεις ( Λεωνίδιο, Τυρός και ΄Αγιος Ανδρέας) και μερικά χωριά ( Βασκίνα, Πραστός, Πέρα Μέλανα, Σαπουνακέϊκα, Πραγματευτής, Καστάνιτσα και Σίταινα). Οι κάτοικοι της Τσακωνιάς ( οι Τσάκωνες) πιστεύουν ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Λακώνων και η γλώσσα τους ( η Τσακωνική διάλεκτος) προέρχεται κατευθείαν από την Αρχαία Δωρική. Η προέλευση και η γλώσσα αναμφισβήτητα είναι τα σημαντικότερα συστατικά της τοπικής συνείδησης. Είναι το πρώτο που θα μάθει κανείς αν ρωτήσει τους ντόπιους για την καταγωγή τους και για τα Τσακώνικα. Για τη Λακωνική τους ρίζα ξέρουν και οι Τσάκωνες που γεννήθηκαν έξω από τη Τσακωνιά και σχεδόν δεν μιλούν τα τσακώνικα πια. Το ίδιο άκουγε, στις αρχές του 19ου αιώνα και ο ΄Αγγλος τοπογράφος Ουίλλιαμ Μάρτιν Λικ ( William Martin Leake), όταν επισκέφθηκε την περιοχή και αναρωτιόταν ποιός είπε στους Τσάκωνες ότι είναι Λάκωνες

Η τοπική ιστορική μνήμη έχει μεγάλη σημασία για πολλούς Τσάκωνες Στον τοίχο του καφενείου στον ΄Αγιο Ανδρέα υπάρχει μία παλαιά φωτογραφία του Πραστού, της πρώτης πρωτεύουσας της Τσακωνιάς. Ενώ η πόλη εγκαταλείφθηκε την πρώτη φορά πριν από το 1826 (είτε μετά την εισβολή του Ιμπραήμ ), είτε λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης), οι απόγονοι των πρώτων κατοίκων μπορούν να δείχνουν στη φωτογραφία αυτή τα σπίτια τους, αν και κάποιοι ζούσαν, εδώ και μερικές γενιές,, έξω από την Ελλάδα.

Οι ερευνητές ασχολούνται με τους Τσάκωνες και τα Τσακώνικα από τον 19ο αιώνα. Αρκετοί, σαν τον Γερμανό γλωσσολόγο Μιχαήλ Δέφνερ ( Michael Deffner), έψαχναν περισσότερο τα αρχαία δωρικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της διαλέκτου. ΄Αλλοι (πολύ λιγότεροι όμως), όπως ο λαμπρός μαθητής του Γιάννη Ψυχάρη.ο Ουμπέρ Περνό (Hubert Pernot), δεν έδιναν τόσο μεγάλη σημασία στο ηρωϊκό παρελθόν των Τσακώνων και μελετούσαν περισσότερο τη σύγχρονη κατάσταση, συγκρίνοντες τα Τσακώνικα με άλλες διαλέκτους της Νέας Ελληνικής. Ο Περνό είχε έναν μαθητή από το χωριό Μέλανα, τον διάσημο τσακωνολόγο και διαλεκτολόγο ΘΑΝΑΣΗ ΚΩΣΤΑΚΗ. Παρόλο που ακολουθούσε την μεθοδολογία του Περνό. ό Κωστάκης, σαν Τσάκωνας, δεν μπορούσε να αμελεί την Δωρική προέλευση των Τσακώνων και της διαλέκτου και αυτό επηρέασε βαθιά όλη τη μελέτη που έκανε.

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις, τα Τσακώνικα πολύ συχνά περιγράφονται σαν γλώσσα υπό εξαφάνιση. Ο τουρίστας στη Τσακωνιά μπορεί να μην ακούσει τα Τσακώνικα καθόλου, τουλάχιστον στο Λεωνίδιο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Αφενός,, υπό την επίδραση της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της μόρφωσης, όλοι οι Τσάκωνες ,που μιλούν Τσακώνικα, είναι δίγλωσσοι και χρησιμοποιούν τα νεοελληνικά πιο συχνά και πιο εύκολα. Αφετέρου η Τσακώνικη κοινωνία είναι πολύ κλειστή. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν την τσακώνικη φιλοξενία, πολύ πιθανόν θα μάθουν (αν ρωτήσουν βεβαίως) για τη Δωρική καταγωγή και ηρωϊκή συμμμετοχή των Τσακώνων στην Επανάσταση, δεν θα ακούσουν όμως την τσακώνικη κουβέντα. Γιατί να μιλάει κανείς τα Τσακώνικα στην παρουσία ενός ξένου που δεν καταλαβαίνει τα τσακώνικα?. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται καμία υποστήριξη της διαλέκτου. Σήμερα η νεολαία γενικά δεν θέλει να μιλάει τη διάλεκτο. Την θεωρεί αρχαιοπρεπή και άχρηστη στη ζωή τους. Πολύ πιθανόν, όταν θα μεγαλώσουν, θα ενδιαφερθούν για τη θέση τους στον κόσμο, για την ταυτότητά τους και θα ” γυρίσουν” προς τα Τσακώνικα-κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στις άλλες νεοελληνικές διαλέκτους, όπου οι νέοι αρχίζουν να μιλούν το ντόπιο ιδίωμα, μετά από κάποια ηλικία, όταν δεν είναι πια νέοι και γίνονται φορείς της τοπικής κοινωνίας και παράδοσης

Τώρα στην Τσακωνιά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να μιλήσουν τα παιδιά τη διάλεκτο. Η πρώτη μου επίσκεψη στην περιοχή έγινε το 2010. Τότε κυριαρχούσε η άποψη ότι τα Τσακώνικα είναι κατάλληλα μόνο για αστεία και ιστορίες για πρόβατα και γιαγιάδες. Τέτοια άποψη αντανακλάται στα πρώτα ντοκιμαντέρ για τους Τσάκωνες και τη γλώσσα τους και έτσι δημιουργείται μία λανθασμένη εικόνα. ΄Ηδη το 2010 έτυχε να ακούσω στα Τσακώνικα το ” Ευαγγέλιον της Αγάπης” το Πάσχα και τη λειτουργία τον δεκαπενταύγουστο στον Πραστό.

Εγώ και η συνάδελφός μου η Βαλεντίνα Φέντσενκο (Valentina Fedchenko), ήμασταν από τους πρώτους ξένους στη νεότερη ιστορία της Τσακωνιάς που ήθελαν να μιλήσουν τη γλώσσα. Μετά από 10 χρόνια η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά Πολλοί ¨μη Τσάκωνες” παρακολουθούν τα μαθήματα με Skayp, που οργανώνει το Αρχείο της Τσακωνιά (και όχι μόνο) Μικρά παιδιά με μεγάλη χαρά ασχολούνται με τα Τσακώνικα στον Τυρό και κάνουν θεατρικές παραστάσεις στον Τυρό, στα Μέλανα και στο Λεωνίδιο. Παρόμοιες προσπάθειες γίνονται πότε-πότε και σε άλλα μέρη. Τακτικά έρχονται επιστήμονες και δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες, Αργεντινή, Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία κ.α. Σήμερα το κύρος της διαλέκτου είναι πολύ υψηλότερο

Πρέπει επίσης να υπογραμμίσω ότι πολλά παιδιά έχουν την παθητική γνώση της διαλέκτου, είτε από τις οικογένειές τους( τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους), είτε από τα μαθήματα. Πριν μερικά χρόνια έτυχε να κουβεντιάσω στα τσακώνικα με μια κυρία από τη Βασκίνα μπροστά από 40 μαθητές του Δημοτικού. Μιλούσαμε περίπου 20 λεπτά και τα παιδιά είχαν καταλάβει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι με ένα σπρώξιμο και με τις κατάλληλες συνθήκες, θα αρχίσουν να μιλούν τα τσακώνικα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο, αφού δεν θέλουν παλαιούς μύθους και παλαιές ιστορίες- θα τους ζητήσουν πολύ αργότερα. Σήμερα αναζητούν αποκλειστικά κάτι μοντέρνο, δηλαδή χρειάζεται ένας νέος μύθος, ο οποίος θα τους ενώνει και μεταξύ τους και με την παράδοση και με τη διάλεκτο και με τις προηγούμενες γενιές. Κομμάτια του νέου μύθου ήδη δημιουργούνται, μάλλον ασυνείδητα, σε διάφορα μέρη της Τσακωνιάς, από ντόπιους εθελοντές. Οι προσπάθειες αυτές γίνονται, δυστυχώς ακόμα, ξεχωριστά.

 Ο μύθος όμως πρέπει να είναι κοινός, αλλιώς δεν λειτουργεί, επειδή κάθε μύθος έχει τουλάχιστον τρεις κανόνες

α) να συνδέει ξένους ανθρώπους

β) να ξεπερνάει την καθημερινότητα χάρη στην έντονη ποιητικότητά του και

γ) να ορίζει τα σύνορα της εθνικής ταυτότητας.

Υπάρχει ελπίδα ότι μια μέρα όλοι που υποστηρίζουν και αγαπούν τα Τσακώνικα και την Τσακωνιά, θα συνεργαστούν πιο στενά και τότε ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Kείμενο : Maxim Kisilier

Πηγές

«Το οφείλουμε στη Τσακωνιά»> Νι έμε χριστούντε ταν Τσακωνιά . – astrosgr.com


Πηγή: iefimerida.grΡωσία: Καθηγητής Πανεπιστημίου διασώζει τα «Τσακώνικα», την αρχαία δωρική διάλεκτο των Σπαρτιατών – iefimerida.gr

 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Edit

«Αιδώς Αργείοι» και  η « αιδώς και δίκη»

Από την ιστοσελίδα Αργολικά

«Αιδώς Αργείοι»: Τι σημαίνει, σε ποιους αναφέρεται, από πού προέρχεται η φράση

Συχνά αναφέρεται η φράση «Αιδώς Αργείοι» που σε απλά ελληνικά σημαίνει «Ντροπή (σας) Αργείοι». Χρησιμοποιείται απαξιωτικά ως επίπληξη σε ομάδες ανθρώπων όταν λένε ή κάνουν πράγματα ντροπιαστικά. Σπανιότερα η φράση χρησιμοποιείται για ατομική επίπληξη.

Η φράση αυτή ειπώθηκε αρκετές φορές στην Ιλιάδα του Ομήρου και αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο στους καταγόμενους από το Άργος, καθώς «Αργείους» και «Δαναούς» αποκαλούσαν ολόκληρο το στράτευμα των Αχαιών.

Η πρώτη που φώναξε αυτή τη φράση είναι η Ήρα με τη φωνή του τελάλη Στέντορα (αυτού με τη …στεντόρεια φωνή) στην προσπάθειά της να παρακινήσει τους Έλληνες να δείξουν θάρρος στον αγώνα εναντίον των Τρώων, μετά την αποχώρηση του Αχιλλέα από τη μάχη. Ραψωδία Ε, στίχος 787: «αἰδώς Ἀργεῖοι κάκ᾿ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί» Δηλαδή: Ντροπή σας! Κρίμα λέω στα κάλλη σας, Αργίτες τιποτένιοι.

Ο ίδιος ακριβώς στίχος («αἰδώς Ἀργεῖοι κάκ᾿ ἐλέγχεα εἶδος ἀγητοί» – Ντροπή σας! Κρίμα λέω στα κάλλη σας, Αργίτες τιποτένιοι) ακούγεται και από τον Αγαμέμνονα (Ραψωδία Θ, στίχος 228).

Με με την ίδια φράση επέπληξε ο Αίαντας τους Αχαιούς όταν φοβισμένοι είχαν καταπτοηθεί και ανέχονταν τους Τρώες να απειλούν με κάψιμο τα πλοία τους. Ραψωδια Ο, στίχος 503: «Αἴας δ’ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν. αἰδώς Ἀργεῖοι νῦν ἄρκιον ἤ ἀπολέσθαι»  Κι ο Αίαντας απέναντι έλεγε στους δικούς του: «Ντροπή Αργείοι! Το μόνο βέβαιο που τώρα μας περιμένει είναι να χαθούμε».

Τη φράση θα την πει και ο Ποδειδώνας (Ραψωδία Ν, στίχος 95): «αἰδὼς Ἀργεῖοι, κοῦροι νέοι».

Κείμενο από την ιστοσελίδα Αργολικά

Αλλά καλύτερα ας  προσέξουμε τι μας έλεγε  ο μεγάλος εκπρόσωπος  του  Ελληνικού  διαφωτισμού , ο θεωρητικός και ο πατέρας της δημοκρατίας  Πρωταγόρας   που περιέγραψε συνοπτικά σε μια σελίδα τις δύο βασικές και καταλυτικές προϋποθέσεις της  δημοκρατίας  και της κοινωνίας,  την « αιδώ και δίκη» ( ντροπή και  δίκαιο).

Αυτά μόνα τους, η σοφία και η τέχνη , «έντεχνο σοφία συν πυρί» όμως  δεν ήταν αρκετά για να σωθούν οι άνθρωποι. Παρά όλα  αυτά ο Δίας από λύπη του για τους ανθρώπους που τους έβλεπε να χάνονται και η να τρώγονται μεταξύ τους, έστειλε τον Ερμή να δώσει στους ανθρώπους επιπλέον την «αιδώ και την δίκη» για να σωθούν και να ζουν οργανωμένα δίκαια και πολιτισμένα στις κοινωνίες τους.

Η ντροπή είναι το συναίσθημα του ανθρώπου για τις  συνήθως ανήθικες πράξεις του, που δεν γίνονται αποδεκτές  σύμφωνα με  τους άγραφτους  κανόνες συμπεριφοράς της κοινωνίας.

Το δίκαιο είναι ο σεβασμός των γραπτών νόμων , των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων και η  αποδοχή από τον άνθρωπο να δίνει στους συνανθρώπους του αυτά που τους ανήκουν.

Η ντροπή και  δίκαιο συμβάλλουν στην εναρμόνιση των ανθρώπινων σχέσεων και εμπεδώνουν την κοινωνική συνοχή, αν και δεν ταυτίζονται με την πολιτικήαποτελούν ωστόσο απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάκτηση και την άσκησή της.

Σήμερα η κοινωνία έχασε  την αιδώ και την δίκη, την ντροπή  και το δίκαιο. Αλλά υπάρχουν και άλλα χειρότερα. Διαβάζουμε και ακούμε στο δημόσιο διάλογο και τον τύπο  καθημερινά  τούς “ειδικούς ”  που  έκαναν επιστήμη  και αλλάζουν την σημασία των λέξεων  και των γεγονότων , όπως τους συμφέρει καλύτερα, γιατί στην ουσία μιλάνε για το τομάρι τους , τους επιγόνους τους και τις δικές τους καρέκλες.

Ο Θουκυδίδης επισημαίνει επιγραμματικά τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της  ηθικοπολιτικής  κρίσης στη χρήση της γλώσσας:  “και την ειωθυίαν  αξίωσιν των ονομάτων εις τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει”  άλλαξαν την καθιερωμένη σημασία των λέξεων, ανάλογα με το πώς τους συνέφερε.”

Αλλά ο Πρωταγόρας και ο Δίας συνεχίζουν  στα βαθιά νερά της δημοκρατίας.  Θυμίζουμε λέγαμε παραπάνω ο Δίας έλεγε στον Ερμή για τον τρόπο διανομής στους ανθρώπους της  αιδούς  και της δίκης.

«Σε όλους και να έχουν όλοι μερίδιο σε αυτές. Αν σε αυτές είχαν λίγοι μερίδιο, όπως στις  άλλες τέχνες , τότε δεν θα υπήρχαν πόλεις»

Αν θέλουμε να επιζήσουμε σαν κοινωνία και σαν έθνος πρέπει να ξανά βρούμε σύντομα το συναίσθημα της ντροπής και της δίκης του Πρωταγόρα…..

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News 

Από ftzivel10 Φεβρουαρίου, 2023

Πηγές

Πρωταγόρας-Η ντροπή και το δίκαιο είναι οι βασικές και καταλυτικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας και της κοινωνίας.

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

«Ξέχασαν» την πρωτεύουσα του δήμου μας το ιστορικό Άστρος από την καινούργια ιστοσελίδα του δήμου μας

Αφιερώνεται στο δήμο μας και στη Θυρεάτιδα Γη.

Ο δήμαρχος μας άρχισε να φτιάχνει την ιστοσελίδα του δήμου μας.

Καλωσήρθατε | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (voreiakynouria.gov.gr)

Πολύ καλά  ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΒΑΛΛΕ το Παράλιο ¨Αστρος στην αρχική σελίδα  της ιστοσελιδας του δήμου μας  με άλλα χωριά . Το μεγάλο ΛΑΘΟΣ  είναι «ΞΈΧΑΣΕ»  να έχει ΕΠΙΣΗΣ  ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ και μιά φωτογραφία από την ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ του δήμου μας το ιστορικό ΑΣΤΡΟΣ, όπως έχουν όλες οι ιστοσελίδες των δήμων στον πλανήτη γη ,ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ . Για το λόγο αυτό αφιερώνουμε την φωτογραφία στο δήμο μας  και στο δήμαρχο , που είναι από την ιστοσελίδα της κοινότητας μας, μήπως δεν έχει φωτογραφίες… από το Άστρος .ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΟΥΜΕ .ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ…….

Η τοπική κοινωνια δεν ξεχνάει και διαβάζει την ιστορίαμας.

 • Ν.Βέης «ο Άγιος Ιωάννης κατ αρχάς είχεν υπόστασιν σαν θερινή κατοικία των Αστρινών καλουμένη και (επάνω) Άστρος και Αγιάννης Άστρους
 • Πουκεβίλ ,“Η έδρα της Κυβερνήσεως μεταφερθή εις Άγιον Ιωάννην του Άστρους εν Κυνουρία
 • Κόκκινος, «Η κυβέρνησις απεφάσισε μετά τη βουλής  να μεταφέρουν την έδραν των από το Άγιον Ιωάννην του Άστρους  εις  Καστρί Ερμιονίδας

H «Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως» που είναι ένα συνταγματικό κείμενο αναφέρει. «Ήδη δε μετά δεκαέξ μήνας Δευτέραν να συγκροτήση εν Άστρει συνέλευσιν ….»  «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου του Καρυτσιώτου»,  

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News  ftzivel – 3 Φεβρουαρίου, 2023

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πηγές

Home – Κοινότητα Άστρους (koinotitaastrous.gr)

Το AΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΕΑΣ και πέντε δημόσιες προτάσεις : Δήμοσια επιστολή στο δήμαρχο μας κ.Γιώργο Καμπύλη

Η πρωτεύουσα του δήμου μας , το  ιστορικό Άστρος, απουσιάζει διαχρονικά χωρίς ντροπή από την ιστοσελίδα του δήμου μας .

 Ο Αγιάννης και το Άστρος είναι μια κοινότητα για τουλάχιστον χίλια χρόνια.  

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Το “AΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΕΑΣ” και πέντε δημόσιες προτάσεις : Δήμοσια επιστολή στο δήμαρχο μας κ.Γιώργο Καμπύλη

Αφιερώνεται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και στην Θυρεάτιδα Γη.

Κύριε δήμαρχε,

Σωστά και δίκαια η σελίδα στην ιστοσελίδα του δήμου μας  Archaiological Sights & Museums | DiscoverKynouria.gr  θεωρείται το “AΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΕΑΣ”.

Πως να το κάνουμε εμείς και πολλοί συμπολίτες μας στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ας μην πούμε όλοι οι συμπολίτες μας, δεν πιστεύουμε ότι τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του δήμου μας για να αναφέρονται στη ιστοσελίδα του δήμου μας είναι το Λιμάνι Αγίου Ανδρέα , το Ελληνικό (ή Τειχιό) ,τα Φαράγγια της Μαζιάς και της Ζαρμπάνιτσας, αλλά είναι πολύ σπουδαιότερα που επίσης πρέπει να αναφέρονται τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας o «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και η Σχολή Καρυτσιώτη του Αγιάννη με το παράρτημα της στο Άστρος (που στεγάζεται το μουσείο Άστρους) .

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ. ΑΛΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.

Επιτρέψετε να  σας θυμίσουμε,  και επίσης  να θυμίσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας , τα παρακάτω από το τουριστικό σας πρόγραμμα , που καταθέσατε στους συμπολίτες μας και ζητήσατε την εντολή των  για να το εφαρμόσετε.

«Πρόθεσή μας επίσης είναι να επανασχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε υποδομές που διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών στα σημαντικά μνημεία του τόπου μας και στους ιστορικούς χώρους (π.χ. χώρος της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, Κάστρο στο Παράλιο Άστρος κλπ) και να δημιουργήσουμε πλέγμα μόνιμων σταθερών σημείων πληροφοριών σε όλο τον Δήμο

Κύριε δήμαρχε,  δεν διευκολύνεται η πρόσβαση  όταν κρύβετε τους χώρους . Θα διευκολύνετε την πρόσβαση όταν προηγουμένως πληροφορήσετε τους επισκέπτες  και προβάλλετε τον χώρο, κάτι που μπορείτε να το κάνετε χωρίς έξοδα, και μετά θα ακολουθήσει και η πρόσβαση.

Σας στείλλαμε θεσμικά για τα παράκατω πέντε θέματα τα κείμενα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και τις φωτογραφίες , για να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε την δέσμευση σας στο εκλογικό σας πρόγραμμα για την αναγκαία και καταλυτική προβολή του τόπου μας, για την περιβόητη οικονομική ανάπτυξη .Αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε για την ιστοσελίδα του δήμου μας, φυσικά με τις δικές σας διορθώσεις ,όπως νομίζετε καλύτερα. Θα ήταν σωστό να μας είχατε απαντήσει ότι τουλάχιστον τα λάβατε, Αν δεν τα λάβατε με χαρά μας θα τα ξαναστείλλουμε και θα τα ξαναδημοσιεύσουμε.  

Σας θυμίζουμε δημόσια ο δήμος μας δεν έχει  απαντήσει αιτιολογημένα σύμφωνα με την νομοθεσία στα ερωτήματα μας και περιμένουμε ευγενικά και υπομονετικά………

Αριθμός πρωτοκόλλου: 9118/26-07-2021.

Αριθμός πρωτοκόλλου: 3982 / 8-4-2020

ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ  ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ  ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΌΗΤΑ.

Τα παρακάτω σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία του δήμου μας απουσιάζουν διαχρονικά και αδικαιολόγητα από την ιστοσελίδα του δήμου μας .

O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων

H Σχολή Καρυτσιώτη

Tο Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι

Η πλατεία Καρυτσιώτη

Η τοπική κοινωνία περιμένει σιωπηρά και υπομομετικά να γίνουν πραγαμτικότητα αυτά που της υποσχεθήκατε στο προεκλογικό τουριστικό πρόγραμμα σας ,αυτά που αναμφισβήτητα δικαιούται και αυτά που την αφορούν άμεσα. Να αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του δήμου δύο λέξεις και δύο φωτογραφίες για αυτά που μας ξέρει όλος ο ντουνιάς.

Θεωρούμε την ανάρτηση για το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους ανεπαρκή και με λάθη στο κείμενο. Επίσης απουσιάζει η αναγκαία ανάρτηση στα αγγλικά , η ιστοσελίδα στόχο έχει ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να προσθέσουμε το κείμενο στα αγγλικά. Για το λόγο αυτό στείλλαμε το κείμενο για το μουσείο.

Σύντομα θα γιορτάσουμε τα διακόσια χρόνια για την Εθνοσυνέλευση, με πολλές φωτογραφίες και τυμπανοκρουσίες, και το πανελλήνιο θα ψάχνει να δει στην ιστοσελίδα του δήμου μας τα αναμφισβήτητα σπουδαιότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δήμου μας , για αυτό που μας ξέρει ολόκληρος ο ντουνιάς, τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την Σχολή Καρυτσιώτη που δεν πρέπει να απουσιάζουν από την ιστοσελίδα του δήμου μας με καμία δικαιολογία από στενοκεφαλιά, στραβομάρα και κουταμάρα. Η τοπική κοινωνία δεν θα συγχωρέσει ποτέ την μεγάλη «παράλειψη της ντροπής»..

Στην ψηφιακή εποχή μας η ιστοσελίδα του δήμου είναι πρωταρχικής σημασίας για την σωστή προβολή του τόπου μας .Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε όλοι ότι η προβολή δεν γίνεται  για τον “Καρυτσιώτη“… ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ,ΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ,κάτι αυτονόητο, που όλοι παντού κάτι κάνουν, όσο μπορούνε καλύτερα.

Ευχόμαστε να καταλαβαίνετε την σπουδαιότητα της προβολής του τόπου μας ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ στην ιστοσελίδα του δήμου μας και να ενεργήσετε σύντομα ανάλογα και αποτελεσματικά.

Τελικά θέλουμε να σας τονίσουμε,  αν δεν γνωρίζετε,  στο πλανήτη γη όλες οι ιστοσελίδες των δήμων έχουν  τουλάχιστον για τα μάτια μια μικρή σελίδα με πέντε λέξεις  για την πρωτεύουσα του δήμου,  κάτι που λείπει διαχρονικά  από την ιστοσελίδα του δήμου μας από στενοκεφαλιά και κουταμάρα ,για το ιστορικό Άστρος .

Με εκίμηση

Κουρόγιωργας Γιάννης

Τα πέντε παρακάτω θέματα ,στα Ελληνικά και στα Αγγλικά κατατέθηκαν θεσμικά και δημόσια στο δήμο μας για να τα χηρισιμοπιήσει κατά την κρίση του για την ιστοσελιδα του δήμου μας και είναι αφιερωμένα στη Θυρεάτιδα Γη.

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους : Δημόσια Πρόταση για την ιστοσελίδα του δήμου μας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους στεγάζεται στη Σχολή Καρυτσιώτη κτήριο τοπικού παραδοσιακού ρυθμού. Ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης μας Δημήτριος Καρυτσιώτης (1741-1819) γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη (Αγιάννη) .Το 1798 έκτισε την μεγαλοπρεπή και «καλλιμάρμαρο» Σχολή Καρυτσιώτη στον λόφο Κουτρί στον Αγιάννη και το 1805 έκτισε στο Άστρος το παράρτημα της Σχολής του Αγιάννη. Η σχολή ήταν ένα είδος πανεπιστημίου για εκείνη […]

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 19, 2022

Archaeological Museum of Astros : Public Proposal for the website of our municipality

The Archaeological Museum of Astros is housed in the Karytsiotis School, a local traditional style building. Our great national benefactor Dimitrios Karytsiotis (1741-1819) was born in Agios Ioannis (Agiannis). In 1798 he built the magnificent and “marble” Karytsiotis School on Koutri hill in Agiannis and in 1805 he built the annex of the School of […]

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 19, 2022

O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων : Δημόσια Πρόταση για την ιστοσελίδα του δήμου μας

“Εν τούτω τω τόπω συνήλθεν η Β΄ Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων, 30 Μαρτίου – 18 Απριλίου 1823» O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα ένα από το σημαντικότερα ιστορικά μνημεία όχι μόνο της Κυνουρίας, αλλά και της πατρίδας μας. Η επέτειος αυτού του γεγονότος γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο την Παρασκευή του Πάσχα. […]

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 19, 2022

The “Sacred Space” of the Second National Assembly of the Greeks : Public Proposal for the website of our municipality

“The Second National Assembly of the Greeks met in this place, March 30 – April 18, 1823” The “Sacred Space” of the Second National Assembly of the Greeks is undoubtedly one of the most important historical monuments not only of Kynouria, but also of our homeland. The anniversary of this event is celebrated with special […]

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 19, 2022

H Σχολή Καρυτσιώτη : Δημόσια Πρόταση για την ιστοσελίδα του δήμου μας

Ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης μας Δημήτριος Καρυτσιώτης (1741-1819) γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη (Αγιάννη) και κατά την Αγιαννίτικη παράδοση, έφυγε “με το ένα τσαρούχι”.Το 1798 έκτισε την μεγαλοπρεπή και “καλλιμάρμαρο” Σχολή Καρυτσιώτη στον λόφο Κουτρί στον Αγιάννη και το 1805 έχτισε στο Άστρος το παράρτημα της Σχολής του Αγίου Ιωάννη. Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας την μεγάλη […]

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 18, 2022

The School of Karytsiotis : Public Proposal for the website of our municipality

Our great benefactor Dimitrios Karytsiotis (1741-1819) was born in Agios Ioannis (Agiannis) and according to the Agianni tradition, he left “with one sandel”. In 1798 he built the magnificent and “marble” Karytsiotis School on Koutri hill in Agiannis and 1805 he built the annex of the School of Agios Ioannis in Astros. The Greek state, … Continue reading“The School of Karytsiotis : Public Proposal for the website of our municipality”

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 19, 2022

Tο Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι : Δημόσια Πρόταση για την ιστοσελίδα του δήμου μας

Η Σχολή Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους) , ο γειτονικός «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων , η Πλατεία Καρυτσιώτη στο Άστρος και το Κουτρί στον Αγιάννη είναι αναμφισβήτητα τα σπουδαιότερα τοπόσημα της Κυνουρίας και της πατρίδας μας. Οι χώροι έχουν κηρυχθεί από τα υπουργεία Παδείας και Πολιτισμούαντίστοιχα «διατηρητέο ιστορικόν μνημείο», «ιστορικό τόπο» και «αρχαιολογικόν χώρον». … Continue reading“Tο Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι : Δημόσια Πρόταση για την ιστοσελίδα του δήμου μας”

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 20, 2022

The Kolokotroneiko dinner: Public Proposal for the website of our municipality

The Karytsiotis School (Archaeological Museum of Astros), the neighboring “Sacred Space” of the Second National Assembly of the Greeks, Karytsiotis Square in Astros and Koutri in Agiannis are undoubtedly the most important landmarks of Kynouria and our homeland. The sites have been declared by the Ministries of Education and Culture respectively as “preservable historical monument”, … Continue reading“The Kolokotroneiko dinner: Public Proposal for the website of our municipality”

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 20, 2022

Η πλατεία Καρυτσιώτη : Δημόσια Πρόταση για την ιστοσελίδα του δήμου μας

Ο μεγάλος ευεργέτης μας Δημήτριος Καρυτσιώτης <1741-1819> γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη <Αγιάννη > και κατά την Αγιαννίτικη παράδοση, έφυγε “με το ένα τσαρούχι”.Το 1798 έχτισε την μεγαλοπρεπή και “καλλιμάρμαρο” Σχολή Καρυτσιώτη στον λόφο Κουτρί στον Αγιάννη στην οποία φοιτούσαν νέοι από ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά μας και το 1805 έχτισε στο Άστρος … Continue reading“Η πλατεία Καρυτσιώτη : Δημόσια Πρόταση για την ιστοσελίδα του δήμου μας”

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 20, 2022

Karytsiotis Square: Public Proposal for our municipality’s website

Our great benefactor Dimitrios Karytsiotis <1741-1819> was born in Agios Ioannis <Agianni> and according to the Agianni tradition, he left “with one tsarouhi”. In 1798 he built the magnificent and “marble” Karytsiotis School on Koutri hill in Agianni in which young people from all over mainland Greece and our islands studied there and in 1805 … Continue reading“Karytsiotis Square: Public Proposal for our municipality’s website”

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςOctober 20, 2022

«Eίναι αδιανόητο στη ιστοσελίδα ενός δήμου να μην υπάρχει σελίδα για την πρωτεύουσα του δήμου με ένα μικρό κείμενοσυγκεκριμένα για  το Άστρος, και να υπάρχουν σελίδες που γίνονται σύνδεσμοι  για 11 άλλα  χωριά του δήμου, αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ ερασιτεχισμού, στενοκεφαλιάς και στραβομάρας.»

Αυτή η στενοκεφαλιά είναι παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες . Δεν υπάρχει άλλη ιστοσελιδα δήμου στον πλανήτη γη που  δεν έχει  μια σελίδα για την πρωτεύουσα του δήμου.Αυτό γίνεται διαχρονικά χωρίς ντροπη μόνο στο δήμο μας.

Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας … και δεν ντρεπόμαστε….να το θυμίζουμε.Δείτε τον σύνδεσμο.

Η πρωτεύουσα του δήμου μας , το  ιστορικό Άστρος, απουσιάζει διαχρονικά χωρίς ντροπή από την ιστοσελίδα του δήμου μας .

Σχεδόν πριν τρία χρόνια ( Ιανουάριος 2020) κάναμε το κόπο να καταγράψουμε λεπτομερέστερα τα μικρά και μεγάλα λάθη της ιστοσελίδας του δήμου μας, για να βοηθήσουμε τους αρμόδιους της ιστοσελίδας να κάνουν τα αυτονόητα και  τις απαραίτητες διορθώσεις για μια καλύτερη προβολή του τόπου μας. Η περιβόητη ανάπτυξη δεν θα έρθει μόνη της, αν δεν…

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςJanuary 11, 2023

Φαίνεται έκδηλος ο σεβασμός και ο θαυμασμός μας στα μνημεία και στη ιστορία μας, όταν πριν 56 χρόνια προσκυνούσαμε τον “Ιερό Χώρο” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. Αυτός ο χώρος είναι δικός μας , ανήκει στη τοπική κοινωνία ,την αφορά άμεσα  και θα τον προβάλλουμε όσο μπορούμε καλύτερα και στην ιστοσελιδα τους δήμου μας.

Οι πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης  και  ο Κολοκοτρώνης    τίμησαν με την διακύρηξη το μεγάλο  εθνικό ευεργέτη μας Δημήτριο Καρυτσιώτη με το καλύτερο τρόπο για τις μεγάλες  και ανυπολόγιστες συνεισφορές του στο Ελληνικό Έθνος.  «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου Καρυτσιώτου», λέει η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης.

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News  – 31 Ιανουαρίου, 2023

Πηγές

Αρχαιολογικοί χώροι – Ιστορία & Αξιοθέατα Άστρους Αρχεία – Κοινότητα Άστρους (koinotita-astrous.gr)

Αξιοθέατα Αγιάννη Αρχεία – Κοινότητα Άστρους (koinotitaastrous.gr)

Το μέγαρο « ΑΣΤΡΟΣ» στη Τεργέστη  και το πάθος  του  εθνικού ευεργέτη μας Δημητρίου Καρυτσιώτη για «γράμματα» και μόρφωση .

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Άστρος και Παράλιο Άστρος: Συνοπτική ιστορία  και Xρονολογική σειρά σημαντικών γεγονότων

Το Άστρος και ο Αγιάννης Άστρους

Το Κάστρο Εστέλλα (Άστρους )  βρίσκεται  στο Ξεροκάμπι  στον Αγιάννη  και δεν είναι το Κάστρο Παραλίου Άστρος .

Το κάστρο Εστέλλα  στον Αγιάννη έχτισε  το 1256 ο Γουλιέλμος Βιλλαρδουίνος προς υποταγήν των ανυπότακτων γειτόνων Τσακώνων στη  Σίταινα , Καστάνιτσα και Πραστό, εκεί που ήταν οι Τσάκωνες , «επάνω εις τα όρη »  suso en law montanyas ,   όπως αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως. Οι διακεκριμένοι ιστορικοί μελετητές Νίκος Βέης , Σπ. Λάμπρος , Κ.Ρωμαίος , Ε. ΚαρποδίνηςΑδαμ. Αδαμαντίου ,Αναστάσιος Ι. Μπάλλας, και άλλοι τοποθέτησαν πειστικά το κάστρο Εστέλλα του Αραγωνικού Χρονικού του Μορέως , στο Ξεροκάμπι ανάμεσα στα χωριά Άγιος Ιωάννης και Άγιος Πέτρος  

Αναστάσιος Ι. Μπάλλας  Άστρος   ( σ.209-210  Κάστρο Άστρους  ) « Πρώτος το αναφέρει ο Leake  Travels II σ.486  γράφοντας πως δύο μίλλια πάνω από τα Αγιαννίτικα καλύβια , στον καλλιεργημένο κάμπο του Ξηροκαμπιού υπάρχει ένα φρούριο Ελληνικό».  «Τείχη της ακρόπολης  του Άστρους»  (Κάστρο Eστέλλα στον Αγιάννη), «Kεντρικός πύργος Άστρους» (Κάστρο Εστέλλα στον Αγιάννη)

Ο Νίκος Βέης  (1883; – 1958) ήταν  Βυζαντινολόγος ιστορικός  και νεοελληνιστής, καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός.

“ Και δη εν τη αραγωνιακή παραλλαγή του Χρονικού του Μωρέως αναφέρεται ότι ο πρίγκιψ του Μωρέως Γουλιέλμος Βιλλαρδουίνος προς ευκολωτέραν υποταγήν  των Τσακώνων έκτισε , τω 1256, το κάστρον, όπερ καλείται la Estella” Παραθέτω…. Et le princep por  mellor senyorear los fizo alli un castiello suso en las montanyas, el qual se clama la Estella (σ.93»……«Όθεν το castiello  la Estella (=Άστρος) πρέπει να αναζητήσωμε στα ενδότερα της Κυνουρίας « suso en las montanyas”.

«Και όντως το Άστρος και κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ήτο διμερές…  Και ακριβώς επί μεμονωμένου βουνού άνωθεν του Αγίου Ιωάννου (=Επάνω Άστρους) κείται … το Κάστρο τη Ωριάς …Κατά την εμήν γνώμην μετά τας ανωτέρω εξηγήσεις πιθανώτατα δυνάμεθα να ταυτίσωμεν το Κάστρο της Ωριάς του Πάρνωνος προς το Estella =Άστρος.(σελ 99-100).

Aπό

Θανάση Π. Κωστάκη: Σύντομη γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (BT),1951

«Από το Φρατζή,έκδοση Βόννης σ.159…..Και κατά αρχάς του θέρους του ς@μγ (=1435).… αί είσιν αι κάτω γεγραμμέναι χώραι και πόλεις και κώμαι, Άστρον,άγιος Πέτρος, Άγιος Ιωάννης, Πλαταμόνας (Σημερ.Πλάτανος),Μελίγον (σημρ. Μελιγού),Προάστειον (σημερ,Πραστός) ,Λεωνίδας (σημερ.Λεωνίδιον), Κυπαρισσία (σημερ.Κυπαρίσσι) ,Ρέοντας και Σίτανας (σημερ.Σίταινας)…Βλ.Σ.Λάμπρου,Μικταί Σελίδες , Αθήναι 1905 σ.416-419 και Φ.Κοκκουλέ, Αθηνά 39 (1927) σ.122»

Το 1435 ο Φρατζής αναφέρει (έκδοση Βόννης σ.159) ¨Αστρον ,Άγιο  Ιωάννη  και τα άλλα μικρα χωριά που τότε υπήρχαν , αλλά δεν αναφέρει Παράλιο Άστρος η ας πούμε τα Αγιαννίτικα Καλύβια ,όπως ισχυρίζονται μερικοί ήταν το όνομα του Άστρους, γιατί  το 1453 δεν υπήρχε το Παράλιο Άστρος και τότε αναμφισβήτητα υπήρχε στο κάμπο της Θυρέας ο οικισμός Άστρος, όπως  σωστά αναφέρεται από τον Φρατζή.Έχει μεγάλη σημασία ποιά χωριά αναφέρει ο Φρατζής για το 1435, αυτά που τότε υπήρχαν. Σχετικά ότι το Παραλιο Άστρος δεν υπήρχε το 1435 επιβεβαιώνεται από  τον καθηγητή Παναγιώτη Φάκλαρη, που αναφέρει για το Παράλιο Άστρος , «το 1806 …δεν υπήρχε χωριό στο νησί τότε, παρά μόνον τρία σπίτια…. η δημιουργία του νέου αυτού χωριού συντελέστηκε από το 1828 έως το 1833. Τότε χτίστηκαν και τα πρώτα σπίτια.» Καί επισης σωστά δεν αναφέρεται από το Φρατζή  αφού δεν υπήρχε.  Η αναφορά του καθηγητή Φάκλαρη επιβεβαιώνεται από την ιστορική αλήθεια ότι το Παράλιο Άστρος έχτισε ο Οικιστής Παραλίου Άστρους στρατηγός Άκουρος και ότι το καινούργιο χωριό Παράλιο Άστρος εντάχθηκε στο δήμο Θυρέας το 1845 και όχι το 1835 που έγινε ο δήμος Θυρέας,γιατί ακόμα το 1835 δεν είχε τελειώσει ο οικισμός.

Πολλοί διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ιστορικοί αναφέρουν.

 • Ν.Βέης «ο Άγιος Ιωάννης κατ αρχάς είχεν υπόστασιν σαν θερινή κατοικία των Αστρινών καλουμένη και (επάνω) Άστρος και Αγιάννης Άστρους
 • Πουκεβίλ ,“Η έδρα της Κυβερνήσεως μεταφερθή εις Άγιον Ιωάννην του Άστρους εν Κυνουρία
 • Κόκκινος, «Η κυβέρνησις … απεφάσισε μετά τη βουλής  να μεταφέρουν την έδραν των από το Άγιον Ιωάννην του Άστρους  εις  Καστρί Ερμιονίδας
 • Ο Γ. Τερτσέτης αναφέρει «συνέτρωγαν ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης εις τους ίσκιους των δένδρων του Άστρους».
 • Ο Φωτάκος αναφέρεi μετά από το τραπέζι : «Από το Άστρος επεράσαμεν εις τον Άγιον Ιωάννην..»
 • Ο Δημήτριος Καρυτσιώτης έφυγε από την Καρύτσα του Αγιάννη  15 χρονών  και ονόμασε το κτήριο στην Τεργέστη «ΑΣΤΡΟΣ», που θυμότανε καλά  από το 1756 .

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ από όλα  είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΙΝ 200 ΧΡΟΝΙΑ ,Η «Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως» και διαχρονικά  το Ελληνικό κράτος

H «Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως» που είναι ένα συνταγματικό κείμενο αναφέρει. «Ήδη δε μετά δεκαέξ μήνας Δευτέραν να συγκροτήση εν Άστρει συνέλευσιν ….»  «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου του Καρυτσιώτου»,  

 • Με την πρώτη διοικητική διαίρεση του ελληνικού κράτους το 1835, το Άστρος εντάχθηκε στον Δήμο Θυρέας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης (ΦΕΚ 16Α – 24/05/1835). 
 • Από το 1841 έως το 1912, το Άστρος ήταν η χειμερινή έδρα του Δήμου Θυρέας , ο Αγιάννης ήταν η θερινή έδρα {ΦΕΚ 5Α – 08/03/1841) ..
 • Από το 1912 ο οικισμός αποτέλεσε έδρα κοινότητας Άστρους η οποία εξελίχθηκε στο Δήμο Άστρους το 1985 (ΦΕΚ 99Α – 28/05/1985)( Για ιστορικούς λόγους έγινε δήμος). 
 • Από το 1998 το Άστρος αποτελεί έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997) ..

Παράλιο Άστρος

Διαχρονικά  το Ελληνικό κράτος από το 1845 αναγνωρίζει το οικισμό του Παραλίου Άστρους και το όνομα είναι αποδεκτό από την μεγάλη πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας .

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

Παράλιον Άστρος (Αρκαδίας)  ΦΕΚ 32Α – 08/12/1845  Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

ΦΕΚ 252Α – 24/08/1912  Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θυρέας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίου Άστρους

Οι σφραγίδες της Κοινότητας του Παραλίου Άστρους , από τις αρχές του 20 αιώνα αρχικά, «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ» 1912 και αργότερα «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ» 1932.

Στον εκλογικό κατάλογο του 1871 της «Κοινοτ. Παραλίου ‘Aστρους» αναφέρεται πρώτος  ο Αγιαννίτης  Αναστάσιος Πάσχος του Ιωάννου κτηματίας .

Συνοπτικά,  ο καθηγητής  αρχαιολογίας Παναγιώτης Φάκλαρης, από την ομιλία του για την Χερσόνησο  Άστρους, αναφέρει  πειστικά τις ιστορικές αλήθειες για το Παράλιο Άστρος  .

 •  Δεν υπήρχε νησί στην Χερσόνησο Άστρους  μετά  το 500  π.χ, ,αλλά υπήρχε νωρήτερα.
 •   δεν είναι «το κάστρο Εστέλλα» (Άστρος)  που αναφέρεται στο Αραγωνικό  Χρονικό του Μορέως  που έχτισε ο Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος το 1256 ,αλλά χτίστηκε αργότερα.Τό ίδιο αναφέρουν και αλλοι ιστορικοί και ακαδημαϊκοί  χτίστηκε αργότερα από το 1256.
 • Σύμφωνα με το καθηγητή  το Κάστρο Παραλίου Άστρους  «χτίστηκε στις αρχές του 15ον αιώνα 1400-1410  …οι Ενετοί κατέχουν την χερσόνησο Άστρους  στην οποία έχτισαν  ένα μικρό κάστρο που αναφέρεται σε πηγή του 1407 με το όνομα Stella   δηλ.  Αστέρι, βλέπετε ένα χάρτη Ενετικό  που το έχει σαν νησάκι κει πέρα  και λέει  Stella»
 • Ο καθηγητής γνωρίζει ότι οι χάρτες της εποχής περιέχουν μεγάλες ανακρίβειες με τον τρόπο και τις πληροφορίες που υπήρχαν τον μεσαίωνα, όλοι αντέγραφαν ότι εβρισκαν και επίσης αντέγραφαν και τα πολλά  ίδια λάθη  και επισημαίνει.. «Δεν υπάρχει  νησί στην Χερσόνησο Άστρους  μετά  το 500  π.χ ,αλλά υπήρχε νωρήτερα».
 • «Το 1806 …δεν υπήρχε χωριό στο νησί τότε, παρά μόνον τρία σπίτια, και μερικές αποθήκες και μία μεγάλη δεξαμενή, η «παλιόστερνα» που τροφοδοτούσε με νερό τα πλοία»
 • «Ο Ζαφειρόπουλος … αποφάσισε να ιδρύσει στην χερσόνησο του Άστρους ένα νέο χωριό»«Η δημιουργία του νέου αυτού χωριού συντελέστηκε από το 1828 έως το 1833. Τότε χτίστηκαν και τα πρώτα σπίτια.»
 • Ο οικισμός το 1845 «επισήμως ονομάζεται Παράλιο Άστρος».

Οι   Ζαφειρόπουλοι το 1835,που συστάθηκε  ο δημος Θυρέας, αν και έιχαν σημαντικη επιβολή και στο βασιλιά Όθωνα, δεν κατάφεραν να εντάξουν το Παράλιο Άστρος στο δήμο Θυρέας, γιατί πιθανόν τότε  δεν είχε τελειώσει ο οικισμός .Το Ελληνικό κράτος έκρινε  τότε δεν υπήρχαν τα κατάλληλα κριτήρια.

Ο Πάνος Ζαφειρόπουλος   βοήθησε να ενταχθεί το 1845  το καινούργιο χωριό Παράλιο Άστρος  στον  υπάρχοντα δήμο Θυρέας, ενώ πριν δέκα χρόνια το 1835 το Άστρος και άλλα χωριά  είχαν ενταχθεί στο δήμο Θυρέας  και  από το 1841 το Άστρος  ήταν η  έδρα του δήμου Θυρέας

Οι Παραλιώτες  ετίμησαν  τον Πάνο Ζαφειρόπουλο η  Άκουρο με άγαλμα στην κεντρική πλατεία, «ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ” 

Πριν το 1806 στη τοποθεσία  που βρίσκεται σήμερα  το Παράλιο Άστρος υπήρχαν  τρία σπίτια με την «παλιόστερνα» και για πολλά χρόνια υπήρχε το λιμάνι , αρχικά στον Ατσίγγανο και αργότερα εκεί που είναι σήμερα.

Η περιοχή  γύρω από το λιμάνι ονομαζόταν «Σκάλα του Άστρους»  και από το 1845 «επίσημα Παράλιο Άστρος».

Ο κάμπος της Θυρέας  γενικά και το «νησί» ονομαζόταν επίσης Χερσόνησος Άστρους .Το όνομα  στην ευρύτερη περιοχή επικράτησε από τον μαγαλύτερο οικισμό Άστρος στο κάμπο της Θυρέας, που υπήρχε για πολλούς αιώνες νωρήτερα μαζί με  άλλους οικισμούς.  Στο Άστρος  υπήρχαν τα «αρχοντικά» των προεστών , που υπάρχουν μερικά και σήμερα , και τα «καλύβια» που διέμεναν τον χειμώνα οι Αγιαννίτες και  μεγάλωσε μετά το 1805  αναμφισβήτητα από την επίδραση της Σχολής Καρυτσιώτη. Η πρώτη επίσημη αναφορά της πόλης με το όνομα «Άστρος» συναντάται σε χρυσόβουλο του έτους 1293 του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου . Η πρώτη όμως αναφορά   με το όνομα «Άστρον» απαντά στο Γεωγράφο Κλαύδιο Πτολεμαίο (2ος αι. μ.Χ.).

Επίλογος

Διακεκριμένοι ιστορικοί και ακαδημαϊκοί τεκμηριωμένα  και επιστημονικά έχουν λεπτομερέστατα καταγράψει την μακρόχρονο ιστορία της Θυρεάτιδας Γης.

Η Θυρεάτιδα Γη η ο κάμπος της Θυρέας προοδεύει και δέχεται φιλόχενα πολλούς μόνιμους  που διαλέγουν τον τόπο μας για την δική τους μόνιμη εγκτάσταση, πολλοί μάλιστα δικαιολογημένα  γίνονται «Αστρεινότεροι»  των Αστρεινών .

Δυστυχώς υπάρχουν και μερικοί, που χωρίς  να καταθέτουν μια συγκεκριμένη πρόταση διαμαρτύρονται ατεκμήριωτα  με «μισές αλήθειες»  και μύθους για τους δικούς του λόγους για το όνομα Άστρος. Καταλαβαίνουμε ότι το Παράλιο Άστρος  είναι επίσης στο κάμπο της Θυρέας και στην Χερσόνησο Άστρους.

Αλλά επίσης γνωρίζουμε  το Άστρος  τεκμηριωμένα και θεσμικά υπήρχε για πολλούς αιώνες νωρήτερα από το 1845,  που το «καινούργιο χωριό» Παράλιο Άστρος  χτίστηκε μετά το 1828  και εντάχθηκε στο δήμο της Θυρέας το 1845,  και  φυσικά  σίγουρα «τα άγρια δεν θα διώξουν τα ήμερα» .

Επίσης ας  θυμόμαστε τι μας έλεγε  ο Θουκυδίδης , «οι κάτοικοι είναι τα κράτη», δεν είναι τα κράτη  οι πόλεις και τα κάστρα. Φαίνεται το Άστρος άρχιζε από το ξεροκάμπι και το κάστρο Εστέλλας η της Ωριάς, που βρίσκεται κοντά σον Αγιάννη,  μέχρι το κάστρο του Παραλίου Άστρους  και ο πυρήνας του ήταν οι κάτοικοι του Αγιάννη και του σημερινού Άστρους  και σίγουρα συμφωνούσε με αυτά  ο οικιστής του Παραλίου Άστρους Αγιαννίτης στρατηγός  Άκουρος, που γνώριζε τον τόπο του καλύτερα από όλους μας.

Έχουμε αναφέρει  και άλλοτε. Πρέπει να βρουν την λύση που θέλουν και να προτείνουν κάτι δημόσια.  Ευχόμαστε να αποδεχθούν την πραγματικότητα τουλάχιστον διακόσιων χρόνων , από το 1823 ,1835, 1841 και 1845 ,η να αλλάξουν  σε ένα όνομα που τους αρέσει η να ενωθούν με το Άστρος σε μια κοινότητα. Για να ησυχάσουμε μόνιμα. Είναι σίγουρο δεν θα πάρουν κανενός το όνομα του, που έχει μια μακρόχρονη ιστορία, και έχουν αποτύχει νωρήτερα. Αυτό είναι αδύνατο και αδιανόητο. Είναι όνειρο καλοκαιριάτικης νύκτας , μεγάλο παραμύθι και γίνεται για τους δικούς τους λόγους ….στα «φυλλάδια»  και σε κουβεντούλες στα καφενεία.

Αυτοί που έχουν το πρόβλημα, «τα τοπόσημα»… και τα πονηρά και  ηθελημένα  δήθεν  «μικρά λαθάκια»…  , με την τεκμηριωμένη ιστορική αλήθεια, τα θεσμικά δεδομένα  τουλάχιστον διακοσίων χρόνων, με τα σημερινα δεδομένα και με την υπογραμμένη από τον Κολοκοτρώνη και τους πληρεξουσίους  διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης, που ξάστερα και βροντερα αναφέρει «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου του Καρυτσιώτου»  , πρέπει να βρούν  μια εφικτή λύση στο δικό τους πρόβλημα ,που είναι για μια τρούπα στο νερό.

Δεν σβήνεται ούτε ξαναγράφεται η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης και το Χρονικο του Μορέως. Ούτε είναι διχαστικό να διαβάζουμε την διακήρυξη……Αντίθετα η τοπική κοινωνία γνωρίζει  καλά τι είναι τα ατεκμήριωτα «φυλλάδια» και τα «τοπόσημα».

Συνιστούμε  με όλο το θάρρος στους φίλους μας αναγνώστες, αν θέλουν να γνωρίζουν τις ιστορικές αλήθειες να μην διαβάζουν ατεκμήριωτα «φυλλάδια» και κείμενα στο διαδίκτυο , που σωστά τα αποκαλούν  «κίτρινο τύπο»,  και να διαβάζουν τεκμηριωμένα και επιστημονικά κείμενα .Εμείς δεν ασχολούμαστε , δεν διαβάζουμε και δεν  απαντούμε σε «φυλλάδια» και ατεκμήριωτες  «μισές αλήθειες».

 Η τοπική κοινωνία  γνωρίζει,  διαβάζει  την ιστορία μας (και την διακύρηξη της Εθνοσυνέλευσης ,που δεν εΊναι καθόλου διχαστικό να την διαβάζουμε ), τους περιφρονεί σιωπηρά  και ενδιαφέρεται για αυτά που μας ενώνουν.

Πριν από 2,500 χρόνια  ο  πρώτος επιστήμονας ιστορικός του κόσμου  Θουκυδίδης  αποκαλούσε τον τόπο μας  «Θυρέαν  …..  Θυρεᾶτις γῆ».

Ο ιστορικός Δήμος  Θυρέας έρχεται.

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ἱστορίαι (2.27.1-2)

[2.27.1] “Ἀνέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης Ἀθηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας,…..2.27.2] ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, ….ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεθορία τῆς Ἀργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστίν, ἐπὶ θάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ᾤκησαν, οἱ δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα”.

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News  ftzivel – 29 Ιανουαρίου, 2023

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πηγές

 • Home – Κοινότητα Άστρους (koinotitaastrous.gr)
 • Νίκο Α. Βέη , Μνείαι  του Άστρους
 • Αναστάσιος Ι. Μπάλλας ,Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΓ Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών,Βραβείο  της Ακαδημίας Αθηνών  (Άστρος   ( σ.209-210  )
 • Αρβανίτη Σμ., «Το κάστρο του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας. Πρώτες παρατηρήσεις», Πρακτικά του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Πύργος- Γαστούνη-Αμαλιάδα, 11-17 Σεπτεμβρίου 2005), τ. Δ΄, Βυζάντιον-Συμπληρώματα,  Πελοποννησιακά, Παράρτημα 27 (2007), 385-410
 • Θυρεάτις Γη ( Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία ) Ιωάννης Κουσκουνάς – Κυριάκος Χασαπογιάννης -Ιωάννης Κακαβούλιας. 1981
 • Διονύσιος Κόκκινος .  Η Ελληνική Επανάστασις[   H «Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως» σελ 475-476
 • Θανάση Π. Κωστάκη: Σύντομη γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (BT),1951

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom