Ουδέτερα

Κλίση ουδέτερων

Απο (Γραμματική Θ.Κωστάκη σελίδες 49-54)

 • 1.Ουδέτερα σε – μα,- μο,
 • γενική – μάτου
 • Ενικός αριθμός
 • Ονομ. το ζύμουμα ( το ζύμωμα)
 • Γεν. του ζυμομάτου
 • Αιτ. το ζύμουμα
 • Πληθυντικός αριθμός
 • Ονομ. τα ζυμούματα
 • Γεν. ——-
 • Αιτ. τα ζυμούματα
 • Το ίδιο κλίνεται :
 • το σάψιμο( = ράψιμο) ( σ παχύ συριστικό )
 • Μερικά σχηματίζουν γενική ενικού και άλλα όχι
 • 2.Ουδέτερα σε – ε,πληθ.- α.
 • Το τέγανε – τα τέγανα ( τηγάνι)
 • Το τσέρβουλε -τα τσέρβα ( παπούτσια)
 • ( τσ παχύ)
 • 3. Ουδέτερα σε – ι,πληθ.σε – ήτα
 • Το βάρι – τα βάρητα ( βάρος)
 • Το πάχι – τα πάχητα (πάχος)
 • Το πούι – τα πούητα
 • Όλα τα άλλα τα σε – ι έχουν μόνο μια πτώση
 • 4.Ουδέτερα σε -ε
 • πληθ.σε – ατα
 • Το κρίε-Τα κρίατα (Κρέας)
 • Το βούκιουρε- Τα βουκιούρατα ( Βούτυρο)
 • 5.Ουδέτερα σε – ι
 • Πληθ.σε – α και – ια
 • Το χόντι- τα χόντα
 • Το φουκίλι- τα φουκίλια
 • 6.Ουδέτερα σε – ο
 • Πληθ. σε – α
 • Το σούκο – τα σούκα
 • Το σούκο -τα σούκα* ( σ παχύ και κ άηχο δασύ οδοντικό)
 • Ουδέτερα σε – ου
 • Πληθ. σε – α
 • Το κρέμμου- τα κρέμμα ( Κρεμμύδι)
 • 7.
 • Ουδέτερα σε – ου
 • Πληθ. σε – α
 • Το κρέμμου- τα κρέμμα ( Κρεμμύδι)

Από, Η κλίση των ουσιαστικών της Τσακώνικης διαλέκτου
Νίκη Παπαδάτου ,Πανεπιστήμιο Πατρών

Ουδέτερε- αλεύρι> άλητε ,φαγητό> σ̌ομό ,χόρτο>χόντι (ε-αο-α,ι-α)

 • Ενικός
 • Ονομ. το άλητε το σ̌ομό το χόντι
 • Γεν. του αλήτου του σ̌ομού του χόντου
 • Αιτ. το άλητε το σ̌ομό το χόντι
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. τα άλητα τα σ̌ομά τα χόντα
 • Αιτ. τα άλητα τα σ̌ομά τα χόντα

Ουδέτερα ‘τυρί > άρτουμα (α-τα)

 • Ενικός
 • Ονομ. το άρτουμα
 • Γεν. του αρτουμάτου
 • Αιτ. το άρτουμα
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. τα αρτούματα
 • Αιτ. τα αρτούματα

Ουδέτερα , γεφύρι (ι-ια)

 • Ενικός
 • Ονομ. το δοχύρι
 • Γεν. του δοχυρίου
 • Αιτ. το δοχύρι
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. τα δοχύρια
 • Αιτ. τα δοχύρια

Ουδέτερα, φυτίλι >φουκίλι (ι-α)

 • Ενικός
 • Ονομ. το φουκίλι
 • Γεν. του φουκιλίου
 • Αιτ. το φουκίλι
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. τα φουκίλα
 • Αιτ. τα φουκίλα

Πηγές

Σύντομος γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Κωστάκη – Περνό)  (ΝΤ) 1933 Δειτε το σύνδεσμο παρακάτω

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0ldXFoS0ZWYUZMenc/view?ts=63bd31be&resourcekey=0-jr_lTGRZPVPZitMJtGbcdQ

 • Γιάννη Καμβύση” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας) Κείμενο : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων


Νίκη Παπαδάτου ,Η κλίση των ουσιαστικών της Τσακώνικης διαλέκτου,Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Βιβλιογραφία
 • Δέφνερ, Μ. 1923. Λεξικόν της Τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Εστία.
 • Kisilier M. & Δ. Μερτύρης. 2018. Περί της γενικής στα Τσακώνικα ουσιαστικά. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Α, ΚΓ΄(2/2). Πραστός. Αρχείο Τσακωνιάς, 219-242.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1951. Σύντομη Γραμματική της Τσακωνικής Διαλέκτου. Αθήνα: Institut Français d’ Athènes.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1989. Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1999. Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Περιφέρεια ΛεωνιδίουΠραστού). Τόμος ΙΕ΄. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.
 • κΛιόσης, Ν. 2007. Γλωσσικές Επαφές στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Οικονόμου, Θ.1870. Γραμματική της τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Ψυλλιακός.
 • Pernot, H. 1934. Introdution al’ etude du dialecte tsakonien. Paris: Les Belles Lettres.
 • Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
 • Ράλλη Α. 2016. Η Τσακώνικη διάλεκτος. Προφορική ανακοίνωση στο Σύλλογο Αρκάδων
 • Πάτρας. 18/5/2016. Πάτρα.
 • Χατζιδάκις, Γ. 1907. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, Τόμος. Β΄. Αθήνα: Σακελλαρίου

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”
#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: