Βιβλία

Τι άλλο έχουμε ηλεκτρονικά η σε έντυπο?

Aπό το Αρχείο Τσακωνιάς

Σωτήρης Λυσικάτος- Χρονικά των Τσακώνων-Τσακώνικο Ανθολόγιο-Τόμος Θ Δείτε τον σύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/16uGqUlPRXSGA4bgh8rmmOVHSnnV08S0x/view?usp=drivesdk

Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς 1999 Δειτε το σύνδεσμο παρακάτω

https://drive.google.com/file/d/17ArjyvV4ry53rqg-SR5LuN6qLO548CvY/view?usp=drivesdk

Τα 2 λεξικά παρακάνω είναι Τσακώνικα >Ελληνικά (ΤΣ>ΕΛ)

Δ.Φ.Μιχαήλ Δέφνερ: Λεξικόν της Τσακώνικης Διαλέκτου,1923

ΛΕΞΙΚΟ ΔΕΦΝΕΡ.pdf – Google Drive

Λεξικό τσακώνικης διαλέκτου του Μιχαήλ Δέφνερ από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου

Λεξικό τσακώνικης διαλέκτου (sch.gr)

=============================================

Λεξικόν Ελληνικά>Τσακώνικα (ΕΛ>ΤΣ) 

Γιάννη Καμβύση” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας)  Μερικά Κείμενα : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων

==============================================

Σύντομος γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Κωστάκη – Περνό) (ΝΤ) 1933 Δειτε το σύνδεσμο παρακάτω

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0ldXFoS0ZWYUZMenc/view?ts=63bd31be&resourcekey=0-jr_lTGRZPVPZitMJtGbcdQ

Θεοδώρου Iερεως και Οικονόμου :Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου,1870

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0leW55YW8xQ2NidUE/view?resourcekey=0-l7ZH0nnyC-ZaYCCQleFJqA

Θανάση Π. Κωστάκη: Σύντομη γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (BT),1951

http://www.tsakonianarchives.gr/sintomi_grammatiki_tsakonikis_dialektou/?fbclid=IwAR2ArtRusDPFBbC772V8q9biZ–InMFQbKsFsuxhbM8pWTHnfaYz4mj1KdBY

Τα 2 λεξικά παρακάνω είναι Τσακώνικα >Ελληνικά (ΤΣ>ΕΛ)

Δ.Φ.Μιχαήλ Δέφνερ: Λεξικόν της Τσακώνικης Διαλέκτου,1923

ΛΕΞΙΚΟ ΔΕΦΝΕΡ.pdf – Google Drive

Λεξικό τσακώνικης διαλέκτου του Μιχαήλ Δέφνερ από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου

Λεξικό τσακώνικης διαλέκτου (sch.gr)

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: