Βιβλία

1) Αρχείο Τσακωνιάς

2) Σύντομη γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου

http://www.tsakonianarchives.gr/sintomi_grammatiki_tsakonikis_dialektou/?fbclid=IwAR2ArtRusDPFBbC772V8q9biZInMFQbKsFsuxhbM8pWTHnfaYz4mj1KdBY

3) Λεξικόν της Τσακώνικης Διαλέκτου

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0lM1hPOGEyWmN6U2c/view?fbclid=IwAR1kKvU8ppXlqXoxv-ISekoquwWB3x9_0ichjfdt20V9xiG3g_ayoH4MhGk

Τι άλλο έχουμε ηλεκτρονικά η σε έντυπο?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: