Ρήματα

ΡΗΜΑΤΑ (Σ2=πρόχειρο)

Προσχέδιο -Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους με κλίση ρημάτων – (ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ πρέπει να ελεγχθούν αργότερα σύμφωνα με την Γραμματική Κωστάκη. 1999 και να οργανωθούν καλύτερα. Δείτε τους συνδέσμους παρακάτω)

Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς ,1999

https://drive.google.com/file/d/17ArjyvV4ry53rqg-SR5LuN6qLO548CvY/view?usp=drivesd

Σύντομος γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Περνό-Κωστάκη ) 1933.(1934)  

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0ldXFoS0ZWYUZMenc/view?ts=63bd31be&resourcekey=0-jr_lTGRZPVPZitMJtGbcdQ

Περιεχόμενα

Ρήματα Κανόνες- V

Ρήματα-Αρχικοί-ένι παιδέγγου, Εν(ΑΘΟ), Αόρ, Μετ,Εν-ΠΦ V

Ενεργητική Φωνή

Ένι , Ένι ορού -Ενεστώς & Παρατατικός (και άρνηση)

Οι σύνδεσμοι παρακάτω είναι Προσχέδια

έχω> ένι έχου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Εγώ είμαι > Εζού ένι -Προσχέδιο (Ενεστώς,Παρατατικος, Μέλλων,Αόριστος, Δυνητική, Υποτακτική)

έρχομαι>ένι παρίου -Προσχέδιο (ΕΦ -Όλα)

Γράφω , ένι γράφου -α (ΕΦ- Κλίση 8 Χρόνοι)

Ενεστώς ΕΦ-ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Παρατατικός ΕΦ-ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Μέλλων Στιγμιαίος ΕΦ- ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Μέλλων Διαρκείας ΕΦ-Προσχέδιο

Αόριστος ΕΦ- V

Παρακείμενος ΕΦ -Προσχέδιο

Υπερσυντέλικος ΕΦ-Προσχέδιο

Συντελεσμένος Μέλλων ΕΦ- ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Υποτακτική ΕΦ (διαρκείας & στιγμιαία) -Προστακτική- -ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Παθητική Φωνή

Ενεστώς ΠΦ-Προσχέδιο

Παρατατικός ΠΦ- Προσχέδιο

Μέλλων Διαρκείας ΠΦ-Προσχέδιο

Μέλλων Στιγμιαίος ΠΦ-Προσχέδιο

Αόριστος ΠΦ-Προσχέδιο

Υποτακτική ΠΦ- Στιγμιαία & Διαρκείας Προσχέδιο.

=======================================

Χρόνοι Ρημάτων ,Κείμενα από φίλους της Τσακωνιάς

Προσχέδιο Λεξικό Ρημάτων ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ

Λεξικόν Ελληνικά>Τσακώνικα (ΕΛ>ΤΣ) 

=============================

TΣ-Σημειώσεις & Ερωτήσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις

 • Σ’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά> Τα έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά
 • .Έμε νιουρίζουντε όταν σι έμε γράφουντε σι έμε μαθέντε>Γνωρίζουμε όταν τα γράφουμε τα μαθαίνουμε.
 • Ερώκηση-Πουρ να γράφουντε τα ρήματα για να μαθέντε συνοπτικά τα σπουδαιότερα >Πως να γράφουμε τα ρήματα για να μαθαίνουμε συνοπτικά τα σπουδαιότερα π.χ.
 • Ενεστώς (ΑΘΟ),Αόριστος,Μετοχή, Εν-ΠΦ
 • μιλώ > ένι νιού,νιούα ,νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ,ένι νιλικχούμενε,α,ε
 • βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ,ένι ορούμενε,α,ε
 • Να μάθω τα βασικα ρήματα καλά σε όλους τους χρόνους, ένι, ένι έχου, και τα ρηματα ένι ορού, ένι παρίου,ενι ποίου, ένι εγγου
 • ΠΕΡΙΠΟΥ κανόνας για το θηλυκό
 • Όταν τονίζονται στη λήγουσα προσθέτουμε α ,
 • μιλώ > (Α)ένι νιού ,(Θ) ένι νιούα , (0) ένι νιούντα ,
 • βλέπω > (Α) ένι ορού ,(Θ)ένι ορούα ,(0) ορούντα
 • Όταν τονίζονται στη παραλήγουσα αφαιρεέμου το ου και προσθέτουμε μόνο το α
 • ακούω > (Α)ένι νοίου ,(Θ) ένι νοία ,(0) νοίντα ,
 • έρχομαι > (Α)ένι παρίου , (Θ) ένι παρία , (0) παρίντα ,
 • ΡΗΜΑΤΑ Ενεργητικη,Παθητικη-Οριστικη,Υποτακτικη,Προστακτικη)
 • (Χρόνοι) Ομαλά, Ανώμαλα, Τριτοπρόσωπα
 • ΤΡΙΤΟΠΡΟΣΩΠΑ?
 • Αρέσω > ένι αρέσουντα (τριτοπροσωπα)
 • Παθητικη
 • χαἰρομαι > Ἐνι χαιρουμένε-α ,Ἐμε χαιρουμεντε
 • Άρχισε από μόνο απλές προτάσεις και προς το παρόν μόνο με ενεστώτα και παρατατικό.
 • 1) Διάβασε το 2-3 φορές
 • 2) Γράψε το 2-3 φορές από μέσα
 • 3) Γράψε το απέξω
 • (ένι & έν’ι, διαφορετική προφορά- ενι>ΕΛ εν’ι ψηλά ουρανίσκο)
Ενεστώτας – Εγώ είμαι Τσάκωνας> Εζού ένι Τσάκωνας
 • Εγώ είμαι> Εζού ένι τσάκωνας
 • Εσύ είσαι> Εκιού έσι τσάκωνας
 • Αυτός είναι> Έντεν’η έν’ι τσάκωνας
 • Αυτή είναι> Ένταν’η έν’ι τσακώνα
 • Αυτό είναι> Έγκεινι έν’ι τσακωνόπουλο
 • Εμείς είμαστε> Ενεί έμε τσακών’οι
 • Εσείς είσαστε > Εμού έτε τσακών’οι
 • Αυτοί είναι > Έντεϊ είνι τσακών’οι
 • Αυτές είναι > Έντεϊ είνι τσακών’ε
 • Αυτά είναι> Ένταϊ είνι τσακωνόπουλα.
Ενεστώτας ΑΡΝΗΣΗ – Δεν είμαι Τσάκωνας> Εζού Όνι τσάκωνας
 • Εγώ δεν είμαι > Εζού Όνι τσάκωνας
 • Εσύ δεν είσαι > Εκιού Οσι τσάκωνας
 • Αυτός δεν είναι > Έντεν’η Όν’ι τσάκωνας
 • Αυτή δεν είναι > Ένταν’η Όν’ι τσακώνα
 • Αυτό δεν είναι > Έγκεινι Όν’ι τσακωνόπουλο
 • Εμείς δεν είμαστε > Ενεί Όμε τσακών’οι
 • Εσείς δεν είσαστε > Εμού Ότε τσακών’οι
 • Αυτοί δεν είναι > Έντεϊ Ούνι τσακών’οι
 • Αυτές δεν είναι > Έντεϊ Ούνι τσακών’ε
 • Αυτά δεν είναι > Ένταϊ Ούνι τσακωνόπουλα
Αόριστος

ΑΠ , εγώ ήλθα > εζού εκάνα
ΒΠ , εσύ ήλθες > εκιού εκάνερε
ΤΑ , αυτός ήλθε > έντενι εκάνε
ΤΘ , αυτή ήλθε > έντανι εκάνε
ΤΟ , αυτό ήλθε > έγκεινι εκάνε

ΑΠ , εμείς ήλθαμε > ενεί εκάναμε
ΒΠ , εσείς ήλθατε > εμού εκάνατε
ΤΑ , αυτοί ήλθαν > έντεοι εκάναϊ
ΤΘ , αυτές ήλθαν > έντεοι εκάναϊ
ΤΟ , αυτά ήλθαν > ένταϊ εκάναϊ

Πηγές

Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς ,1999

https://drive.google.com/file/d/17ArjyvV4ry53rqg-SR5LuN6qLO548CvY/view?usp=drivesd

Σύντομος γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Κωστάκη – Περνό)  (ΝΤ) 1933  

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0ldXFoS0ZWYUZMenc/view?ts=63bd31be&resourcekey=0-jr_lTGRZPVPZitMJtGbcdQ

Δείτε στο σύνδεσμο Προσχέδιο Λεξικό Ρημάτων ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ , μόνο ρημάτων ,δεν τελειώσαμε .

Δείτε Λεξικόν Ελληνικά>Τσακώνικα (ΕΛ>ΤΣ) 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα η Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: