Γράφω , ένι γράφου -α (ΕΦ- Κλίση 8 Χρόνοι)

γράφω , > ένι γράφου – α (ΑΘ) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ


1-Ενεστώτας , γράφω > ένι γράφου – α
2-Παραταtικός , έγραφα > έμα έμα γραφου -α
3-Μέλλων Δρκ , θα γράψω > θα γράφου
4-Μέλλων Στγ , θα γράψω > θα γραψου
5-Αόριστος , έγραψα > εγράβα
6-Παρακείμενος, έχω γράψει > ένι εχου-α γραφτέ
7-Υπερσυντέλικος , είχα γράψει > έμα είχου-α γραφτέ
8-Μελλων Συντελ , θα έχω γράψει > θα έχου-α γραφτέ

ένι έχου γραφτέ
Ενεστώτας , γράφω > ένι γράφου – α
ΑΠ , ένι γράφου
ΒΠ , έσι γράφου
ΤΑ , έν’ι γράφου
ΤΘ , έν’ι γράφουα
ΤΟ , έν’ι γράφουντα

ΑΠ , έμε γράφουντε
ΒΠ , έτε γράφουντε
ΤΑ , είνι γράφουντε
ΤΘ , είνι γράφουντε
ΤΟ , είνι γράφουντε

Παραταtικός , έγραφα > έμα έμα γραφου -α

ΑΠ , έμα γράφου
ΒΠ , έσα γράφου
ΤΑ , έκι γράφου
ΤΘ , έκι γράφουα
ΤΟ , έκι γράφουντα

ΑΠ , έμαϊ γράφουντε
ΒΠ , έτ΄αϊ γράφουντε
ΤΑ , ήγκι γράφουντε
ΤΘ , ήγκι γράφουντε
ΤΟ , ήγκι γράφουντε

Μέλλων Δρκ , θα γράψω > θα γράφου

ΑΠ , θα γράφου
ΒΠ , θα γράφου
ΤΑ , θα γράφου
ΤΘ , θα γράφουα
ΤΟ , θα γράφουντα

ΑΠ , θα γράφουντε
ΒΠ , θα γράφουντε
ΤΑ , θα γράφουντε
ΤΘ , θα γράφουντε
ΤΟ , θα γράφουντε

Μέλλων Στγ , θα γράψω > θα γράψου

ΑΠ , θα γράψου
ΒΠ , θα γράψου
ΤΑ , θα γράψου
ΤΘ , θα γράψουα
ΤΟ , θα γράψουντα

ΑΠ , θα γράψουντε
ΒΠ , θα γράψουντε
ΤΑ , θα γράψουντε
ΤΘ , θα γράψουντε
ΤΟ , θα γράψουντε

Αόριστος , έγραψα > εγράβα

ΑΠ , εγράβα
ΒΠ , αγράτσερε
ΤΑ , εγράβα
ΤΘ , εγράβα
ΤΟ , εγράβα

ΑΠ , εγράβαμε
ΒΠ , εγράβατε
ΤΑ , εγράβαϊ
ΤΘ , εγράβαϊ
ΤΟ , εγράβαϊ

Παρακείμενος, έχω γράψει > ένι εχου-α γραφτέ

ΑΠ , ένι έχου γραφτέ
ΒΠ , έσι έχου γραφτέ
ΤΑ , ένι έχου γραφτέ
ΤΘ , ένι ἐχα γραφτέ
ΤΟ , ένι έχου γραφτέ

ΑΠ , έμε έχουντε γραφτέ
ΒΠ , έτε έχουντε γραφτέ
ΤΑ , είνι έχουντε γραφτέ
ΤΘ , είνι έχουντε γραφτέ
ΤΟ , είνι έχουντε γραφτέ

Υπερσυντέλικος , είχα γράψει > έμα είχου-α γραφτέ

ΑΠ , έμα έχου γραφτέ
ΒΠ , έσα έχου γραφτέ
ΤΑ , έκι έχου γραφτέ
ΤΘ , έκι ἐχα γραφτέ
ΤΟ , έκι έχου γραφτέ

ΑΠ , έμαϊ έχουντε γραφτέ
ΒΠ , έτ’αϊ έχουντε γραφτέ
ΤΑ , ήγκι έχουντε γραφτέ
ΤΘ , ήγκι έχουντε γραφτέ
ΤΟ , ήγκι έχουντε γραφτέ

Μελλων Συντελ , θα έχω γράψει > θα έχου-α γραφτέ

ΑΠ , θα ένι έχου γραφτέ
ΒΠ , θα έσι έχου γραφτέ
ΤΑ , θα ένι έχου γραφτέ
ΤΘ , θα ένι ἐχα γραφτέ
ΤΟ , θα ένι έχου γραφτέ

ΑΠ , θα έμε έχουντε γραφτέ
ΒΠ , θα έτε έχουντε γραφτέ
ΤΑ , θα είνι έχουντε γραφτέ
ΤΘ , θα είνι έχουντε γραφτέ
ΤΟ , θα είνι έχουντε γραφτέ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: