Γιατί  συνεχίζουμε να ξεχνάμε το Άστρος και τη Θυρέα  από το Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  του δήμου μας.

“Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μετράτε”.

Οι συμπολίτες μας ρωτάνε  υπομονετικά ,γιατί ξεχνάμε  για επτά χρόνια τον Αγιάννη και το Άστρος ? …. Δεν είναι αργά ,μπορούμε να προσθέσουμε ένα μικρό κείμενο για την πρωτεύουσα του δήμου μας,  για το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας  στο Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  και την ιστοσελίδα του δήμου μας.

Διαβάσαμε μερικές σελίδες από το καινούργιο  Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  2020-2024 του δήμου μας. Δεν ξέρουμε τη διαδικασία αν αυτό είναι το τελικό σχέδιο , ευχόμαστε να διορθωθεί κατάλληλα  , τουλάχιστον για το  Άστρος , την αρχαία πόλη Θυρέα και το παλαιό Δήμο Θυρέας (παρακάτω λεπτομέρειες

stratigikos_shediasmos.pdf

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (boriakinouria.gov.gr)

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον αντιδήμαρχο Γιάννη Καμπύλη για τη πρόταση του στο Δ.Σ. του δήμου μας σχετικά με τις απαιτούμενες διορθώσεις στο Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα 2020-2024  του δήμου μας.

Ευχαριστούμε επίσης τον δήμαρχο μας , ποτέ δεν είναι αργά , που πρόσθεσε  στην ενότητα 2.1.7.1 Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία & Μοναστήρια  το σπουδαιότερο μνημείο της πατρίδας μας  , « Σχολή Καρυτσιώτη , ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων   και Το Αρχαιολογικό Μουσείο  Άστρους» (σελίδα 55) ,ποτέ δεν είναι αργά  πιστεύουμε σύντομα θα το αναρτήσει  και στην ιστοσελίδα του δήμου μας, τώρα είναι πολύ εύκολο. Ο κοινός νους θα επικρατήσει τελικά.

ΦΕΚ 199 Β΄/11.5.1960 (ΥΑ 147099/8654/11.4.1960) )

Χαρακτηρισμός ως αρχαιολογικού χώρου  «της περιοχής «Κουτρί» του χωρίου Αγίου Ιωάννου Κυνουρίας , θερινήν έδραν του Άστρους ,ένθα  ελειτούργησεν η Σχολή Καρυτσιώτη  εν έτει 1798»

Ευχαριστούμε επίσης δημόσια  τον δήμαρχο μας που διόρθωσε   από το αρχικό σχέδιο, ήταν στην  ενότητα 2.1.7.5 Εκδηλώσεις (σελίδα 61/193) το μεγάλο λάθος και μαργαριτάρι ,που ήταν αντίθετο με την Ελληνική νομοθεσία «Το Κάστρο του  Άστρους». 

Διαβάζουμε τώρα στην τελευταία ανάρτηση στην ενότητα  2.1.7.4 Εκδηλώσεις  «Το Κάστρο στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας» σελίδα 73. Πάλι καλά σταματήσαμε την διασπορά ψευδών ειδήσεων.  Φαίνεται μερικοί θα συνεχίζουν να  λένε «Κάστρο στο Παράλιο Άστρος» όπως αναφέρεται και στη σελιδα 56, τι να κάνουμε , εμείς θα το λέμε με το νόμιμο όνομα του «Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους”.

Μέχρι εδώ καλά , κάτι κάναμε, δεν πήγε χαμένος ο κόπος των συμπολιτών μας. Αλλά είναι και άλλα πολλά που πρέπει να διορθώσουμε.

2.1.7.2 Σημαντικοί Οικισμοί

Άστρος  ( γιατί συνεχίζουμε να ξεχνάμε το Άστρος)

2.1.7.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Δεν υπάρχει  επιχειρησιακό πρόγραμμα ( και ιστοσελίδα δήμου) στο πλανήτη γη που δέν έχει ένα μικρό κείμενο για την πρωτεύουσα του δήμου,  για το δήμο μας το ιστορικο Άστρος Κυνουρίας  ,όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για τέτοια καταγραφή, αυτό είναι αυτονόητο και πρέπει να προστεθεί αμέσως και υπάρχουν εθελοντές. Έχουμε καταθέσει χωριστή πρόταση για το Άστρος.Δείτε τον σύνδεσμο .

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας 

2.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία  σελίδα 20

«Όλβιος όστις έσχεν της ιστορίας μάθησιν».

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ἱστορίαι (2.27.1-2)

 [2.27.1] “Ἀνέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης Ἀθηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας,…..2.27.2] ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, ….ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεθορία τῆς Ἀργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστίν, ἐπὶ θάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ᾤκησαν, οἱ δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα”.

Ιστορίαι (Ηροδότου)/Κλειώ

82.1 ἔς τε δὴ ὦν τὰς ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας καὶ δὴ καὶ ἐς Λακεδαίμονα. τοῖσι δὲ καὶ αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτῃσι κατ᾽ αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον συνεπεπτώκεε ἔρις ἐοῦσα πρὸς Ἀργείους περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης· 82.2 τὰς γὰρ Θυρέας ταύτας ἐοῦσα τῆς Ἀργολίδος μοίρης ποταμόμενοι ἔσχον οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἦν δὲ καὶ ἡ μέχρι Μαλέων ἡ πρὸς ἑσπέρην Ἀργείων, ἥ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρῇ καὶ ἡ Κυθηρίη νῆσος καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν νήσω

Ξεχάσαμε  να αναφέρουμε την αρχαία  πόλη Θυρέα.

 Έλεος πια. Ποιός  είναι ο  δήθεν «ιστορικός»  που έγραψε το κείμενο στο σχέδιο ,χωρίς να διαβάσει το Θουκυδίδη και τον Ηρόδοτο?

Σβήσαμε από το προηγούμενο  σχέδιο σωστά «της Θυρέας στην οποία ανήκουν το Παράλιο»  και ξεχάσαμε να γράψουμε κάτι για το δήμο Θυρέας και να αναφέρουμε την αρχαία  πόλη Θυρέα.

Ας διαβάσουμε την ιστορία μας.

Στη Θυρέα ανήκαν  ο Άγιος Ιωάννης (Αγιάννης), ΦΕΚ 16Α – 24/05/1835, το Άστρος, ΦΕΚ 5Α – 08/03/1841 (από το 1834-5,1841  ήταν οι  έδρες  του δήμου Θυρέας), η Μελιγού, ο Χάραδρος , ο Πλάτανος και το Παράλιο Άστρος (ΦΕΚ 32Α – 08/12/1845 ).

Ξεχάσαμε το Ελληνικό  η Τειχιό.

Πιθανότατα η αρχαία πόλις Θυρέα ήταν κτισμένη στο Ελληνικό η Τειχιό μεταξύ Άστρους και Αγιάννη και ήταν η μητρόπολη της Βόρειας Κυνουρίας.

«Η Κυνουρία από τα τέλη του 11ου αι. π.Χ. ως τα ρωμαϊκά χρόνια, αποτέλεσε περιζήτητη λεία για την ικανοποίηση συμφερόντων της Σπάρτης και του Άργους. Γεωγραφικά η περιοχή της χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες. Τη βόρεια, που στα αρχαία χρόνια αντιστοιχούσε στη Θυρεάτιδα, με κύριο οικισμό τη Θυρέα και δευτερεύοντες την Ανθήνη, τη Νηρίδα, την Εύα και το Άστρος, ενώ το νότιο αντιστοιχούσε στη χώρα των Πρασιών, στην οποία υπήρχε ο κύριος οικισμός Πρασιαί και οι δευτερεύοντες Πολίχνη, Τυρός και Γλυππία»

Από την ιστοσελίδα του δήμου μας

Βρίσκεται στο 8 χιλιόμετρο από το Άστρος προς τα χωριά του Πάρνωνα. Στο σημείο υπάρχει επιγραφή της αρχαιολογικής υπηρεσίας που οδηγεί σε αγροτικό δρόμο και μετά από 2 χιλιόμετρα φθάνει ο επισκέπτης σε ένα πλάτωμα, που αποτελεί την αρχή 15λεπτης πορείας που οδηγεί στην κορυφή ενός λόφου, του Τειχιού ή Ελληνικού. Εδώ αντικρίζει κανείς ερείπια τειχών, οικοδομημάτων και υπόγειων δεξαμενών της Άνω Θυρέας ή για κάποιους άλλους της Νηρηίδας. Βόρεια του Ελληνικού στα 500 μέτρα υπάρχει το πετρόχτιστο καλύβι του Μπάρλα που έχει χτιστεί πάνω στα θεμέλια αρχαίου ιερού, κατά πάσα πιθανότητα του Θεού Απόλλωνα.

Τα «ιστορικά στοιχεία» με λίγα λόγια  είναι  ελλιπή και «κουτσά» , γραμμένα με γλαφυρά όνειρα για να «ξαναγράψουμε» την ιστορία μας,  όπως μας συμφέρει καλύτερα,  με πολλά υπονοούμενα για τα όνειρα   και τα παραμύθια μας  « στο λιμάνι του ‘Αστρους  (σημερινό Παράλιο Άστρος)» σελίδα 22,  και άλλα πολλά αστεία. Η τοπική κοινωνία ας τα διαβάσει και ας τα κρίνει ανάλογα (σελίδα 20).

Δείτε τον σύνδεσμο για την ιστορία μας.

Ιστορία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

Στο προηγούμενο σχέδιο υπήρχαν οι δύο παρακάτω ενότητες   που αφαιρέθηκαν οριστικά? Γιατί αφαιρέθηκαν?

2.1.7.2 Μοναστήρια σελ 55. . Κάπου διαβάσαμε κάτι για τη Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς & Άγιος Νικόλαος-Παντελεήμων Κοντολινάς Καστάνιτσας ???.

2.1.7.5 Εκδηλώσεις (σελίδα 61/193)  Ξεχάσαμε τον Αγιάννη στις εκδηλώσεις και τα πανηγύρια !!! 

Συνοπτικά τί «ξεχάσαμε» και τα μεγάλα μαργαριτάρια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του δήμου μας 2020-2024 – astrosgr.com

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News 

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Σχόλια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 , 2.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία (σελίδες 20-24) και η αδιάβαστη ιστοσελίδα του δήμου μας

Αναφορά στο δήμο μας (με μικρή αναθεώρηση)

Δημήτρη Κατσή, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλο Θεμιστοκλή , Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού

Αξιότιμοι κύριοι Κατσή και Πλακοκέφαλε, συγχαρητήρια για τις πρόσφατες αρμοδιότητες σας , σας ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο σας.

Ευχαριστούμε τον δήμαρχο μας , ποτέ δεν είναι αργά , που πρόσθεσε  στο Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  του δήμου μας στην ενότητα 2.1.7.1 Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία & Μοναστήρια  το σπουδαιότερο μνημείο της πατρίδας μας  , « H Σχολή Καρυτσιώτη , ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων   και Το Αρχαιολογικό Μουσείο  Άστρους» (σελίδα 55) ,ποτέ δεν είναι αργά  πιστεύουμε σύντομα θα το αναρτήσει  και στην ιστοσελίδα του δήμου μας, τώρα είναι πολύ εύκολο. Ο κοινός νους θα επικρατήσει τελικά

Δεν διαβάσαμε ούτε την ιστοσελίδα του δήμου μας και χαθήκαμε στις λεπτομέρειες με τα πολλά και άσχετα στο Επιχειρησιακο Πρόγραμμα 2020-2024 , 2.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία

Από την ιστοσελίδα του δήμου μας

Το καλύτερο πρώτο κείμενο παρακάτω δεν το βρίσκουμε εύκολα στην ιστοσελίδα , η κάνουμε λάθος?

Στο δεύτερο υπάρχον κείμενο πρέπει να διορθωθούν πολλά , το πρώτο είναι το καλύτερο ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ.που είναι σύμφωνη με την Ελληνική νομοθεσία ,  ας σταματήσουμε με διχαστικές  γελειότητες « τα παιδία παίζει».

Θέλουμε να αναφέρουμε ότι ο δήμος μας είχε στην ιστοσελίδα του τα δύο παρακάτω κείμενα για την ιστορία. Είχαμε δημοσιεύσει λεπτομερέστατα άρθρα για μαργαριτάρια της ιστοσελίδας του δήμου μας .Ο δήμος μας κράτησε το χειρότερο από τα δύο και έκρυψε το καλύτερο που είναι το πρώτο παρακάτω.Αλλά υπάρχει και συνέχεια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν διαβάσαμε τι είχαμε στην ιστοσελίδα έτοιμο και αφού αντιγράψαμε το χειρότερο στο πρώτο σχέδιο , δεν ήταν όλα αυτά αρκετά στο πρόσφατο σχέδιο , αντιγράψαμε την ιστορία της ανθρωπότητας με άσχετα θέματα για τα συγκεκριμένα ιστορικά τοπόσημα του δήμου μας , που είχαμε τα περισσότερα στο κρυμμένο πρώτο κείμενο… και ΤΕΛΙΚΑ τώρα διορθώνουμε τα αδιόρθωτα και περιμένουμε αστραπές τονΑύγουστο…. Δείτε με τα μάτια σας τα δύο κείμενα του δήμου και συγκρίνετε με τα πρόσφατα “ιστορικά στοιχεία” (σελίδες 20-24) ,τι να κάνουμε…!!! Δείτε το σύνδεσμο ( συνολικά 4 άρθρα) και στην παράγραφο παρακάτω τι λέγαμε πριν δύο χρόνια.

«Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία» από την ιστοσελίδα  του δήμου μας Discover ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΣ ΓΗ  …

“A)Πρέπει να αποφασίσουμε ποιά θέματα θα καλύπτει κάθε σελίδα, για να μην ταλαιπωρούνται οι χρήστες. Όπως φαίνεται η Ιστοσελίδα Discover ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΣ ΓΗ θα καλύπτει τον τουρισμό και το πολιτισμό. Επομένως όλα τα σχετικά με τον τουρισμό και το πολιτισμό πρέπει να αφαιρεθούν από την ιστοσελίδα Δήμος Βόρειας Κυνουρίας και να γίνει μια κεντρική αναφορά για τον άλλο σύνδεσμο. Για παράδειγμα είναι αστείο να έχουμε αναφορά στην “ιστορία” μας στις δύο Ιστοσελίδες που είναι λίγο διαφορετική, ας αποφασίσουμε ποιά είναι η ιστορία μας και ας την βάλλουμε σε μια σελίδα για όλους και για όλα (προσωπικά προτιμώ  το κείμενο ιστορίας της ιστοσελίδας του δήμου http://www.boriakinouria.gov. gr  είναι ακριβέστερο και καλύτερο ). Ο κανόνας είναι άμα υπάρχει κάτι σε μια σελίδα να μην υπάρχει το ίδιο στη άλλη σελίδα , ούτε σαν κατηγορία η θέμα    με κείμενο η χωρίς  κείμενο , φωτογραφίες  η μια λέξη “Αξιοθέατα” ,“coming soon” κλπ  χρειάζεται λίγο καθάρισμα.

Ιστορία   Παρουσίαση Δήμου

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ( το καλύτερο κείμενο που δεν διαβάσαμε,αλλά πρέπει να διορθώσουμε “τα παιδία παίζει”…..διχαστικά και άστοχα για ένα κείμενο του ΔΗΜΟΥ , δεν μιλάμε στα καφενεία…)
Ιστορία | Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (boriakinouria.gov.gr)

Η Κυνουρία αντλεί το όνομα της από τον αρχαίο οικιστή της περιοχής Κύνουρο. Λόγω του οικονομικού ενδιαφέροντος που παρουσίαζε η Θηρέα, σημερινή περιοχή του Άστρους, από την Αρχαιότητα είχε γίνει αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των πόλεων- κρατών, Σπάρτης και Άργους, που κατέληξε σε πολεμική σύρραξη.

Ο Ηρόδοτος αναφερόμενος στη διαμάχη αυτή των Σπαρτιατών και Αργείων, την τοποθετεί χρονικά περί τα τέλη του 11 π.χ. αιώνα. Αν και οι απόψεις των ιστορικών διίστανται για το αν τελικά η Θηρέα ήταν πόλη ή ευρύτερη περιοχή, σίγουρο είναι ότι στα μέρη αυτά υπήρξαν και ήκμασαν και οι κώμες Ανθήνη, Νηρίς και Εύα.

Σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από το σημερινό Άστρος, στην περιοχή Ελληνικό, υπήρχε Ναός αφιερωμένος στο Θεό Απόλλωνα τον οποίο λάτρευαν ιδιαίτερα οι Κυνούριοι. Στη θέση αυτή σήμερα βρίσκονται ερείπια αρχαίας πόλης του 5ου έως 3ου π.χ αιώνα κατά τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων.

Σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την πόλη του Άστρους απαντάται η περιοχή της Αρχαίας Εύα, όπου σήμερα βρίσκονται τα ερείπια της έπαυλης του Ηρώδη του Αττικού που αποκαλύφθηκαν σε ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν εκεί τα τελευταία χρόνια. Στις ίδιες ανασκαφές βρέθηκαν σπουδαία και μοναδικά ευρήματα που χρονολογούνται από τον 4ο π.χ. αιώνα μέχρι και τον 2ο αιώνα μ.χ. Τα ευρήματα αυτά φυλάσσονται στο αρχαιολογικό μουσείο του Άστρους.

Στο Κορακοβούνι (που βρίσκεται 7 χλμ. Νότια του Άστρους) γεννήθηκε στα 1790 ο γνωστός Φιλικός Γεώργιος Λεβέντης. Ο Γεώργιος Λεβέντης μαζί με τον άλλο Αρκάδα Παναγιώτη Σέκερη υπήρξαν οι κύριοι χορηγοί στο μεγάλο σκοπό της Φιλικής Εταιρίας.

Το έτος 1798 ιδρύθηκε στη θέση Κουτρί του Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας, (οικισμός που κατά τους ιστορικούς Διονύσιο Κόκκινο και Ι. Θεοφανίδη ήταν πρωτεύουσα του κράτους το καλοκαίρι του 1822), ένα ανώτερο Ελληνικό σχολείο, με δαπάνη του Δημητρίου Καρυτσιώτη και το 1805 περίπου ιδρύθηκε η χειμερινή έδρα της σχολής στα καλύβια του Αγιάννη το σημερινό Άστρος. Η προτομή του Καρυτσιώτη κοσμεί σήμερα την πλατειά της Β΄ Εθνοσυνέλευσης του Άστρους

Στις 20 Μαρτίου μέχρι 18 Απριλίου του 1823, στον περίβολο της σχολής Καρυτσιώτη στο Άστρος, έγινε η Β΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, στην οποία ψηφίστηκε το νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η επέτειος αυτού του γεγονότος γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο την Παρασκευή του Πάσχα. Η ΄Β Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων υπήρξε γεγονός υψίστης σημασίας για το Ελληνικό έθνος, αφού έβαλε τέρμα στη διχόνοια που είχε φωλιάσει στις καρδιές των επαναστατημένων Ελλήνων και είχε βάλλει σε κίνδυνο ακόμα και αυτή την υπόθεση της επανάστασης.

Η Αστρινή παράδοση, φέρει τον Κολοκοτρώνη να παραθέτει γεύμα, το 1821 στο Άστρος, στο Δημήτριο Υψηλάντη, το γνωστό ως Κολοκοτρωνέικο τραπέζι. Από στόμα σε στόμα μάλιστα, διασώθηκαν και κάποιες φράσεις με τις οποίες ο Κολοκοτρώνης λέγεται ότι συνόδευε το κρασί και το φαγητό που πρόσφερε στον πρίγκιπα με τα χέρια, αφού ούτε πιρούνια ούτε πιάτα, και φυσικά ούτε τραπέζια υπήρχαν: “Αυτό πρίγκιπα σου το προσφέρει η Ελλάς με τα χρυσά πιρούνια της” και όταν του πρόσφερε κρασί μέσα σε νεροκολόκυθο είπε: “αυτό πρίγκιπα στο προσφέρει η πατρίς με τα χρυσά ποτήρια της”.

Στις 19 Μαϊου 1821 ο Νικηταράς με 200 μόνον άντρες αντιμετώπισε ηρωϊκά στα Άνω Δολιανά τους 6000 Τούρκους του Μουσταφάμπεη. Την επόμενη ημέρα με ενισχύσεις που ήρθαν από τα Βέρβαινα ( τόπο επίσης γνωστό για μια άλλη εξ ίσου μεγάλη μάχη ) ο εχθρός υποχώρησε με τόσο μεγάλες απώλειες που ο Νικηταράς ονομάστηκε έκτοτε “Τουρκοφάγος”.

Η νίκη των Δολιανών μαζί με άλλες (Βέρβαινα, Λεβίδι) υπήρξε καθοριστική για την εξάπλωση και καθιέρωση του Αγώνα στην Πελοπόννησο, γι’ αυτό και αποτέλεσε έναν ακόμα σταθμό της Εθνεγερσίας

Τον Αύγουστο του 1826 ο Ιμπραήμ εξεστράτευσε εναντίον του Αγίου Πέτρου και, αφού έκαψε τον Άγιο Ιωάννη και το σημερινό Άστρος, μετά επετέθη στο Παράλιο Άστρος. Εκεί ο Πάνος Ζαφειρόπουλος και τα αδέλφια του καλά οχυρωμένοι στο Κάστρο, αλλά και με τη βοήθεια άλλων αγωνιστών πρόβαλαν τόσο σθεναρή αντίσταση, ώστε τον εξανάγκασαν σε φυγή. Σύμφωνα δε με μαρτυρία του Κολοκοτρώνη το Κάστρο αυτό έμεινε το μόνο απόρθητο.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ο Ιστορικός Πραστός, έδρα της επισκοπής Πραστού και Ρέοντος, πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, με περισσότερους από 3.500 κατοίκους οι οποίοι ασχολούνταν με το εμπόριο, προσέφερε πολλά στον απελευθερωτικό αγώνα μέχρι να καταστραφεί, το 1826 από τον Ιμπραήμ ο οποίος τον πυρπόλησε κι έτσι διακόπηκε η οικονομική και πληθυσμιακή του άνθιση. Σήμερα υπάρχουν εκεί ερείπια του Ρέοντος και Πραστού. Κάποιες Βυζαντινές εκκλησίες. Πυργόσπιτα και πλήθος ερειπίων που δείχνουν την άλλοτε ακμή του.

Η Καστάνιτσα, και αυτή προσέφερε στον αγώνα. Γνωστή για την νικηφόρα μάχη κατά του στρατού του Ιμπραήμ και του οπλαρχηγού “Καψαμπέλη” το όνομά του οποίου έχει δοθεί σε μία από τις πλατείες του χωριού. Σήμερα σώζονται σχεδόν όλα τα Πυργόσπιτα και μέρος του παλιού τριώροφου Πύργου Καψαμπέλη, ο οποίος καταστράφηκε στον εμφύλιο. Ξεχωριστή αξία έχει το ξυλόγλυπτο και επίχρυσο τέμπλο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, δώρο της αυτοκράτειρας της Ρωσίας Αικατερίνης.

Σε χρυσόβουλο Αυτοκρατορικό Βυζαντινό διάταγμα, του έτους 1293, υπάρχει γραπτή αναφορά στην Καστάνιτσα. Πρόκειται για την αρχαιότερη γραπτή αναφορά για συγκεκριμένο χωριό.

Στην περιοχή της Τσακωνιάς (Πραστός, Άγιος Ανδρέας, Καστάνιτσα και φυσικά στους όμορους Δήμους Λεωνίδιου και Απόλλωνος) χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα η τσακώνικη διάλεκτος η οποία έχει ρίζες στην αρχαία Δωρική.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | DiscoverKynouria.gr

Ιστορία 

(και ας αφαιρέσει τουλάχιστον τα μισά «τσακώνικα» ( γιατί να έχουμε πάντοτε τόσες υπερβολές για όλα) ..το κείμενο είναι για το δήμο , δεν είναι για την Τσακωνιά,,,, ας προσθέσουμε κάτι και για την πρωτεύουσα του δήμου μας,,,,Άστρος , όχι”στο σημερινό Άστρος….”αλλά επίσης πρέπει να διορθώσουμε “τα παιδία παίζει”…..διχαστικά και άστοχα για ένα κείμενο του ΔΗΜΟΥ , δεν μιλάμε στα καφενεία.)

Η Βόρεια Κυνουρία  αντλεί το όνομα της από  τον αρχαίο οικιστή της περιοχής  Κύνουρο και κατοικείται τουλάχιστον από τη νεολιθική εποχή, με την εγκατάσταση προελληνικών φύλων (Δαναοί, Ίωνες και Δωριείς διαδοχικά). Η περιοχή έγινε σύντομα στόχος των ισχυρών γειτόνων της, των Σπαρτιατών, των Αργείων και των Αρκάδων / Τεγεατών. Αποτέλεσε κυρίως μήλον της έριδος μεταξύ των Σπαρτιατών και των Αργείων, καθώς βρισκόταν ανάμεσα στα δύο κράτη και διέθετε ιδιαίτερη γεω-στρατηγική θέση, γεγονός που κατέληξε σε πολεμική σύρραξη (περί τα τέλη του 11ου  π.χ. αιώνα σύμφωνα με τον Ηρόδοτο).

Παρά την έντονη  πίεση των γειτόνων της η  Κυνουρία πρέπει να παρέμενε  ανεξάρτητη μέχρι την εποχή  του Αργείου Τυράννου Φείδωνα οπότε και πέρασε στην κυριαρχία του Άργους, που γνώριζε τότε τη μέγιστη ακμή του. Μετά τη Φείδωνα όμως το Άργος άρχισε σταδιακά να παρακμάζει ενώ η Σπάρτη ισχυροποιούταν. Η τύχη της Κυνουρίας φαίνεται να κρίθηκε οριστικά ο 546 π.Χ., στη μάχη της Θυρέας (ή μάχη των Εξακοσίων Επιλέκτων), οπότε η Σπάρτη επικράτησε του Άργους και απέκτησε τον έλεγχο της Κυνουρίας. Το 424 π.Χ. ο αθηναϊκός στόλος έφθασε στα παράλια της Θυρεάτιδος, την κυριεύσε, τη λεηλάτησε και την πυρπόλησε. Η Κυνουρία παρέμεινε Σπαρτιατική μέχρι το 338 π.Χ. όταν ο Φίλιππος Β΄ απέδωσε το βόρειο τμήμα της στους Αργείους μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ η νότια περιοχή των Πρασιών και του Τυρού (η οποία ήταν το φυσικό σύνορο της αρχαίας Σπάρτης) παρέμεινε στη Σπάρτη.

Οι σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κυνουρίας ήταν στη βόρεια Κυνουρία η Θυρέα και η Ανθήνη και στη νότια Κυνουρία οι Πρασιές, ο Τυρός, η Πολίχνη, η Γλυπία και το Μάριο.

Το έτος 1798 ιδρύθηκε στη  θέση Κουτρί του Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας, (οικισμός που υπήρξε πρωτεύουσα του κράτους το καλοκαίρι του 1822), ένα ανώτερο Ελληνικό σχολείο και το 1805 περίπου ιδρύθηκε η χειμερινή έδρα της σχολής στα καλύβια του Αη Γιάννη (στο σημερινό Άστρος). Στην περιοχή της Τσακωνιάς (νοτιοδυτικό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας) υπήρξαν τα χωριά Πραστός, Καστάνιτσα και Σίταινα. Οι Τσάκωνες αναφέρονται ως φύλακες των φρουρίων στη βυζαντινή εποχή, με μεγάλη οικονομική δύναμη. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο πληθυσμός των τριών χωριών της Τσακωνιάς προσεγγίζει αυτόν της Τριπολιτσάς και στις 16 Μαρτίου του 1821 κηρύττει την έναρξη της επανάστασης. Οι Τσάκωνες πρωτοστατούν στην πολιορκία της Μονεμβασιάς και της Τριπολιτσάς, ενώ συμμετέχουν σε όλες τις μάχες της ελληνικής επανάστασης αλλά και στη Φιλική Εταιρεία. Μάλιστα, κατά την παράδοση, φέρεται ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1821 παρέθεσε γεύμα στο Δημήτριο Υψηλάντη, στο Άστρος (γνωστό ως «Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι»). Στις 19 Μαΐου 1821 ο Νικηταράς με 200 μόνον άντρες αντιμετώπισε ηρωικά στα Άνω Δολιανά τους 6.000 Τούρκους του Μουσταφάμπεη. Την επόμενη ημέρα με ενισχύσεις που ήρθαν από τα Βέρβαινα ο εχθρός υποχώρησε με τόσο μεγάλες απώλειες που ο Νικηταράς ονομάστηκε έκτοτε “Τουρκοφάγος”. Η νίκη των Δολιανών μαζί με άλλες (Βέρβαινα, Λεβίδι) υπήρξε καθοριστική για την εξάπλωση και καθιέρωση του Αγώνα στην Πελοπόννησο, γι’ αυτό και αποτέλεσε έναν ακόμα σταθμό της Εθνεγερσίας.

Το 1823 (από 20 Μαρτίου μέχρι 18 Απριλίου) τελείται στο Άστρος η Β’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, όπου και ψηφίζεται το αναθεωρημένο σύνταγμα της επαναστατημένης Ελλάδας. Οι κάτοικοι δεν έπεσαν αμαχητί στην επέλαση του Ιμπραήμ, αλλά έπληξαν σοβαρά τα στρατεύματά του. Μετά την καταστροφή του Πραστού από τον Ιμπραήμ το 1826, δημιουργείται το Λεωνίδιο, ο Άγιος Ανδρέας και άλλα Τσακωνοχώρια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η τσακώνικη διάλεκτος, η οποία έχει ρίζες στην αρχαία Δωρική και ομιλείται μέχρι σήμερα, αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου.

Σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς  αγώνες που ακολούθησαν μέχρι  τη σύγχρονη εποχή, η περιοχή  πλήρωσε τη γενναιότητα των κατοίκων της με βαρύ φόρο αίματος (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκτέλεση κατοίκων του Αγίου Πέτρου κατά τη γερμανική κατοχή).

=========================

“και το 1805 περίπου ιδρύθηκε η χειμερινή έδρα της σχολής στα καλύβια του Αη Γιάννη (στο σημερινό Άστρος).”

« “η χειμερινή έδρα της σχολής στα καλύβια του Αγιάννη το σημερινό Άστρος » ( δεν ήταν «χειμερινή έδρα του ιδίου σχολείου» , ήταν «το παράρτημα της Σχολής Καρυτσιώτη» ,το κείμενο αυτό αντιγράφτηκε από την υπάρχουσα ιστοσελίδα του δήμου μας ).ας σταματήσουμε με διχαστικές  γελειότητες « τα παιδία παίζει».

Να διορθωθεί , είναι αντίθετο με την Ελληνικη  νομοθεσία , από το Επιχειρησικαο Πρόγραμμα  και από την ιστοσελίδα του δημου μας.

«το παράρτημα της Σχολής Καρυτσιώτη του Αγίου Ιωάννου(Αγιάννη) στο Άστρος,  χειμερινή έδρα του παλιού Δήμου Θυρέας και  σήμερα έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

Τι προτείνουμε στο δήμο μας

“Ας διορθώσει ανάλογα στο κείμενο της ιστοσελίδας «το παράρτημα της Σχολής Καρυτσιώτη του Αγίου Ιωάννου(Αγιάννη) στο Άστρος,  χειμερινή έδρα του παλιού Δήμου Θυρέας και  σήμερα έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» και ας αφαιρέσει τουλάχιστον τα μισά «τσακώνικα» ( γιατί να έχουμε πάντοτε τόσες υπερβολές για όλα ….) και τελείωσε , το κείμενο θα γίνει πολύ καλύτερο από το προτεινόμενο και ας χρησιμοποιήσει αυτό προσωρινά

Δείτε τα παρακάτω Σχόλια  στο Επιχηρεισιακό  Πρόγραμμα 2020-2024 , 2.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία  (σελίδες 20-24)

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται στη δυτική παραλία του Αργολικού ,εκεί που στο παραπάνω χάρτη διακρίνεται η αρχαία πόλη της Θυρέας, νότια από την πρώτη πόλη της Ευρώπης το ιστορικό Άργος και την έδρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού Μυκήνες.

Είναι ευκολότερο να γράψεις ένα καινούργιο  κείμενο, παρά να διορθώσεις ένα «στραβό» κείμενο, μερικές φορές δεν διορθώνεται με τίποτα και δεν θέλεις να στενοχωρήσεις, ας πούμε μια καλοπροαίρετη προσπάθεια.Αλλά οι υπερβολές και η στοιχειώδη έλλειψη του Ελληνικού μέτρου καθιστούν την διόρθωση η κριτική αναγκαία, όταν μάλιστα ανώνυμα αναφέρονται σε ένα κείμενο  του Δήμου μας.

Το κείμενο αυτό δεν είναι «ιστορικά στοιχεία» για ένα Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  του  Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας   με 26 χωριά.  Είναι  ένα καλό άρθρο για ένα περιοδικό κάποιου ομίλου, που έχει τους δικούς του  λανθασμένους η και σωστούς συγκεκριμένους  στόχους του, για  τους δικούς του αναγνώστες και για  κουβεντούλες στα  γνωστά καφενεία .

Δεν φταίει ο συγγραφέας του κειμένου, αλλά αυτοί που το επέτρεψαν να κατατεθεί στο πρόγραμμα, φαίνεται η συνταγή «τοπόσημα» δουλεύει σωστά, δεδομένου ότι είναι γνωστές οι θέσεις του πιθανού συγγραφέα για  ανακρίβειες και διασπορά ψευδών ειδήσεων, που δεν γνωρίζουμε ποιός είναι  αλλά θα το μάθουμε ,  που πρόσφατα ανακλήθηκαν αναγκαστικά  από την κατακραυγή της τοπικής  κονωνίας  π.χ. το «Κάστρο του Άστρους» και «Στο Άστρος, (σημερινό Παράλιο Άστρος) διαδραματίστηκε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των πρώτων μηνών της Επανάστασης του 1821.»  Ο δήμος απέσυρε το «Κάστρο του Άστρους» από το Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα,  αλλά στο κείμενο «ιστορικά στοιχεία» συνεχίζεται το ίδιο βιολί με  χειρότερα διχαστικά και γελοία  σχόλια. Με απλά λόγια  «βάλλαμε το λύκο να φυλλάξει τα πρόβατα» , χάθηκαν οι επιστήμονες ιστορικοί του τόπου μας  και τώρα διορθώνουμε τα αδιόρθωτα μαργαριτάρια.

Στην επόμενη ενότητα  μιλάμε σωστά για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας , αυτό είναι το θέμα για το Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα. 2.1.1.2Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Χαρακτηριστικά.  Ο  Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ….., αλλά στην ενότητα 2.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία   δεν βρίσκουμε  ουσιαστικά το δήμο μας  σχεδόν πουθενά, αλλά βρίσκουμε πολλά άλλα, μερικά  τονισμένα πολλές φορές και μερικά πολύ άσχετα.

1)Πολλά  και  σχεδόν άσχετα, με τα συγκεκριμενα ιστορικά τοπσημα του δήμου μα

Αν είχαμε βάλλει τον «Θουκυδίδη» για  «ιστορικα στοιχεία» πάλι θα λέγμαε ότι είναι μεγάλο λάθος  πολλά  και  σχεδόν άσχετα, αυτά κάναμε με το κείμενο «ιστορικα στοιχεία» καλή ιστορία αλλά άσχετη με τα συγκεκριμενα ιστορικά τοπσημα του δήμου μας που πρέπει να αναφέρουμε σε ενα κείμενο του δήμου ( όχι σε ένα βιβλίο ιστορίας της ανθρωπότητας )

Το περισσότερο κείμενο έχει  γενικά άσχετα  θέματα περιπου 50% του κειμένου  ,σχεδόν  πάνω από δύο σελίδες  από τις συνολικά σχεδόν πέντε σελίδες του κειμένου   π.χ. για την μάχη της Πελαγονίας ,,,«Βενετούς υπό τον  Morosini”,,,  ( από τελευταία παράγραφο της σελίδας 20 «Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα…»  μέχρι το τέλος  της σελίδας 22 και σε άλλες σελίδες  ,με εξαίρεση την παράγραφο για την έπαυλη του Ηρώδη, που και εκεί βρέθηκε  για κάθε ενδεχόμενο το άσχετο θέμα «το Παράλιο Άστρος» που σε κάθε ευκαιρία το αναφέρουμε όπου μας καπνίσει. Τα θέματα αυτά δεν είναι λάθος. Το μεγάλο λάθος  είναι  πολλά  και  σχεδόν άσχετα με τα  συγκεκριμένα  θέματα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  που αναγκαστικα «ξεχάστηκαν» στις πέντε σελίδες , γιατί προβάλλαμε λεπτομερέστατα λάθος άσχετα θέματα και φάγαμε τις σελίδες .Αυτά τα θέματα εύκολα μπορούσαν να αναφέρονται συνοπτικά  σε μια παράγραφο , όχι σε δύο σελίδες από τις συνολικά πέντε , για να υπάρχει διαθέσιμος  χώρος για τα  συγκεκριμένα θέματα του δήμου μας .Ο κεντρικος στόχος είναι η ιστορία του δήμου μας για  συγκεκριμένα θέματα.Διαφορετικά το κείμενο θα έφθανε στις 100 σελίδες..

2)Ιίποτα για τα πολλά ιστορικά χωριά του δημου μας

Δεν αναφέρεται σχεδόν τίποτα για τα πολλά ιστορικά χωριά του δημου μας . Δεν πιστεύουμε ο δήμος μας ηθελημένα , όταν διαβάσει το κείμενο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα συμφωνήσει μαζί μας ,  να προβάλλει μόνο   «στην χερσόνησο Άστρους (σημερινό νησί Παραλίου Άστρους »  σελίδες  22,24 , δεν είναι μόνο αυτά η  ιστορία του Δήμου.  Το κείμενο πρέπει να περιέχει και τον ανάλογο χώρο για τα  πολλά ιστορικά χωριά του δήμου μας.

3)Τίποτα για την ιστορία του δήμου, το παλιό Δήμο Θυρέας και την αρχαία πόλη Θυρέα.

Δεν αναφέρεται  τίποτα για την ιστορία του δήμου, το παλιό Δήμο Θυρέας και την αρχαία πόλη Θυρέα. Η αρχαία πόλη Θυρέα υπάρχει στη ιστοσελίδα του δήμου μας , αλλά διαλέξαμε μόνο ότι μας άρεσε από την ιστοσελίδα  για να εντυπωσιάσουμε τους φίλους μας.

«Οι σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κυνουρίας ήταν στη βόρεια Κυνουρία η Θυρέα και η Ανθήνη και στη νότια Κυνουρία οι Πρασιές, ο Τυρός, η Πολίχνη, η Γλυπία και το Μάριο»

Στην αρχαία Ελλάδα  ,όπως μας έλεγε ο Θουκυδίδης, οι  κάτοικοι των πόλεων ήταν τα κράτη, οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Κορίνθιοι, οι Αργείοι, από τις πόλεις ξεκίναγαν όλα από το  Άργος ,η Αργολική γη , ο Αργολικός κόλπος,οι Αργείοι  …ο Κορινθιακός κόλπος , οι Κορίνθιοι κλπ.. από την πόλη Θυρέα  ,  η Θυρεάτις Γη, ο δήμος Θυρέας, οι Θυρεάτες  κλπ. ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ , αυτά τα «ξεχάσαμε», για να γράψουμε για την Πελαγονία και  μερικές φορές για να το τονίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο  το «λιμάνι του Άστρους (σημερινό Παράλιο Άστρος)» , έλεος πια…καλύτερα να αφήναμε τα  αρχικά ψέμματα……Στο Επιχηρεισιακό  Πρόγραμμα του δήμου  στη ενότητα «ιστορικά στοιχεία»  πρωταρχικά πρέπει να μιλάμε για  την ιστορία του δήμου μας ,  το παλιο δήμο Θυρέας , το Δήμο Άστρους, ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ , έστω  λίγα και για την έδρα του δήμου, ας πούμε όσα αναφέρουμε για τον Άκουρο, όχι μόνο για την  «χερσόνησο   Άστρους» και την Πελαγονία..

4)Το «Παράλιο Άστρος»  βρίσκεται  συχνά παντού

Το «Παράλιο Άστρος»  με διάφορους τρόπους «λιμάνι Άστρους» , «χερσόνησο Άστρους»,  βρίσκεται  συχνά παντού  και σε άσχετα θέματα π.χ. στην έπαυλη του Ηρώδη « από τα άνω Δολιανά μέχρι το Παράλιο Άστρος και την Αγία Αναστασιά» γελοία πράγματα τίποτα για το Άστρος…δεν το κουτούλησε κανένας ποτέ μπροστά του , δεν ξέρουμε τι είναι το Ελληνικό μέτρο ,  στην ίδρυση της Νέας Ρώμης …. « από το Παράλιο Άστρος στα βόρεια μέχρι τις αρχαίες  Πρασιές»   ούτε Μελιγού, Κορακοβούνι πουθενά , ούτε Άγιος Ανδρέας  … «από το Παράλιο Άστρος» με την  γνωστή συνταγή «τοπόσημα»  έλεος πια.. όλα για το «λιμάνι Άστρους» που δεν έχει σχέση με κανένα κοντόφθαλμο τοπικισμό..και μάλιστα « ο γαϊδαρος είπε τον πετεινό κεφάλα» και ο θεός κάποτε  «βαρέθηκε το πολύ  κύριε ελέησον….»

5)Τα “παιδία παίζει” , αντίθετα με την Ελληνική νομοθεσία

Στην αρχή της σελίδας 23   μετά από τις προηγούμενες  λεπτομέρειες για τους  «Βενετούς υπό τον  Morosini”  βρήκαμε επιτέλους 6 γραμμές για τον Άγιο Ιωάννη  και το Δημήτριο Καρυτσιώτη.  Με την ευκαιρία  ρίξαμε και  την γελοία  μπαταριά που συνηθίζεται να ακούγεται  καθημερινά στα καφενεία  πυράμια  « η χειμερινή έδρα του ιδίου σχολείου στα καλύβια του Αγίου Ιωάννου (στο σημερινό Άστρος )» ( δεν ήταν «χειμερινή έδρα του ιδίου σχολείου» , ήταν «το παράρτημα της Σχολής Καρυτσιώτη του Αγιάννη»). Στα καφενεία λέμε ότι μας καπνίσει,  αλλά στο κείμενο του δήμου πρέπει να γνωρίζει ο συγγραφέας,όπως το γνωρίζει και ο δήμαρχος μας ,  πρέπει αυτά που αναφέρουμε να είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Θα διορθώσουμε τελικα  την παραπάνω  άσχετη μπαταριά του καφενείου και την παρακάτω  ιστοσελίδα του δήμου μας.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | DiscoverKynouria.gr

Δεν προτείνουμε να διορθωθεί, το αδιόρθωτο αυτό κείμενο .

Υπάρχουν σε  όλο το κείμενο  πολλά μαργαριτάρια, που δεν θα ασχοληθούμε προσωρινά, αλλά θα επισημάνουμε αυτά που  ξεχωρίζουν,  τα  πολλά άλλα  αν χρειασθεί  θα τα αφήσουμε για αργότερα.  

1)« η χειμερινή έδρα του ιδίου σχολείου στα καλύβια του Αγίου Ιωάννου (στο σημερινό Άστρος )» ( δεν ήταν «χειμερινή έδρα του ιδίου σχολείου» , ήταν «το παράρτημα της Σχολής Καρυτσιώτη» ,το κείμενο αυτό αντιγράφτηκε από την υπάρχουσα ιστοσελίδα του δήμου μας ).

Να διορθωθεί , είναι αντίθετο με την Ελληνικη  νομοθεσία , από το Επιχειρησικαο Πρόγραμμα  και από την ιστοσελίδα του δημου μας.

«το παράρτημα της Σχολής Καρυτσιώτη του Αγίου Ιωάννου(Αγιάννη) στο Άστρος,  χειμερινή έδρα του παλιού Δήμου Θυρέας και  σήμερα έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

2)« Άκουρος με τα αδέλφια του (Εμμανουήλ και Ιωάννη)», Εμμανουήλ…  μεγάλη μπαταριά , ο συγγραφέας ούτε  τον Άκουρο ,Οικιστή του Παραλίου Άστρους , δεν γνωρίζει  και γράφει μπαταριές. Δεν θα αναφέρουμε εδώ τα σωστά ονόματα , τα ξεχάσαμε… ας τα βρει ο ειδικός «ιστορικός» συγγραφέας του κειμένου και να τα διορθώσει ανάλογα, έχει πολλη δουλειά θα διορθώσει πολλά…άς διαβάσει την ιστορία του τόπου μας …

3) Στις σελίδες 23 και 24, οι τέσσερες τελευταίοι παράγραφοι.

Στη σειρά  οι παραγραφοι  1-«Την άνοιξη του 1823..»,2- «Πρέπει ακόμα ..»,3-»Το 1823…», 4-»Το 1824 ο Παναγιώτης»

Η Τρίτη παράγραφος «Το 1823…» βρίσκεται   απερίσκεπτα  μεταξύ των 2 και 4 ,που αναφέρουν το  ίδιο θέμα  «Πρέπει ακόμα ..», «Το 1824 ο Παναγιώτης » και είναι σχεδόν επανάληψη της πρώτης.. στην ίδια σελίδα λέμε τα ίδια.. «Την άνοιξη του 1823»  που αναφέρει «Σύνταγμα του Άστρους» που το σωστό είναι «Νόμο της Επιδαύρου».

4) «στην χερσόνησο  Άστρους «   και  «στην χερσόνησο Άστρους (σημερινό νησί Παραλίου Άστρους »,  σελίδες στην αρχή  22 και στην αρχή 24.

Να διορθωθούν αντίστοιχα.

« στην χερσόνησο του Παραλίου Άστρους»  και «στην χερσόνησο  σημερινό  «Νησί» Παραλίου Άστρους »

5) Στη τέταρτη παράγραφο στη σελίδα 23

« στο λιμάνι του Άστρους (σημερινό Παράλιο Άστρος)» και «της Τριπολιτσάς στο λιμάνι του Άστρους»

Να διορθωθούν αντίστοιχα

« στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους» και «της Τριπολιτσάς στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους»

6) Άστρος, έδρα του δήμου μας

Να προστεθούν   στο κείμενο   τουλάχιστον δέκα γραμμές  για το Άστρος, έδρα του δήμου μας. Θα αφήσουμε το αρμόδιο αντιδήμαρχο να γράψει κάτι για την πρωτεύουσα του δήμου μας.

Ας ξεχάσουμε και τα υπόλοιπα  δεν θα τελειώσουμε ποτέ π.χ. «Παραλία Άστρους»

Τι προτείνουμε στο δήμο μας

 1. Να ρωτήσει  ιστορικούς από την τοπική κοινωνία να γράψουν ένα συγκροτημένο κείμενο  για την ιστορία του Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας  και για όλα τα ιστορικά  χωριά.
 2. Δυστυχώς το προτεινόμενο κείμενο δεν αρμόζει στο δήμο μας και πρέπει σύντομα να ανακληθεί,ας μην έχουμε καλύτερα προσωρινά «ιστορικά στοιχεία».
 3. Ας διορθώσει ανάλογα στο κείμενο της ιστοσελίδας «το παράρτημα της Σχολής Καρυτσιώτη του Αγίου Ιωάννου(Αγιάννη) στο Άστρος,  χειμερινή έδρα του παλιού Δήμου Θυρέας και  σήμερα έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» και ας αφαιρέσει τουλάχιστον τα μισά «τσακώνικα» ( γιατί να έχουμε πάντοτε τόσες υπερβολές για όλα ….) και τελείωσε , το κείμενο θα γίνει πολύ καλύτερο από το προτεινόμενο και ας χρησιμοποιήσει αυτό προσωρινά.Ιστορία | Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (boriakinouria.gov.gr)
 4. Τα  κείμενα πρέπει να είναι επώνυμα. 
 5. Ρωτάμε, ποιός άραγε  έγραψε το κείμενο «Ιστορικά στοιχεία»? Έχει σημασία?

Δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά σύντομα θα καταθέσουμε στο δημόσιο διάλογο  ένα συγκροτημένο κείμενο  για την ιστορία του Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας  και για όλα τα ιστορικά  χωριά.

Δείτε τον σύνδεσμο

Ιστορία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου για την επιστολή μας .

Με εκτίμηση

Γιάννης Κουρόγιωργας  

Δείτε τις σελίδες 20-24 στο σύνδεσμο

stratigikos_shediasmos.pdf

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Οι αυτόχθονες Πελασγοί είχαν ένα χρυσό κανόνα που για χιλιετηρίδες εφάρμοσαν πιστά μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της Θυρέας, τον αμοιβαίο σεβασμό , την συναίνεση , την συνεννόηση και το Ελληνικό μέτρο. Η Θυρεάτις Γη  σχετικά μικρός χώρος  για χιλιετηρίδες  μέχρι σήμερα  κατόρθωσε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της , την ιδιαιτερότητα της ,  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  της , τα χαρακτηριστικά της, το  πολιτισμό της και να αντισταθεί γενναία και αποτελεσματικά σε πολλούς  μικρούς και μεγάλους κατακτητές και επιδρομείς.

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας και ΥΠΠΟΑ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Δεν καταλάβαμε ποτέ, αφού δεν θέλουν και δεν μπορούν να ανοίξουν το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  , κάτι που είναι αυτονόητο για μας ,γιατί τουλάχιστον δεν αναρτούν σχεδόν χωρίς χρήματα   στην ιστοσελίδα του δήμου μας δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις για τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη

Τελικά ο κοινός νους θα επικρατήσει.Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους .

«Ξέχασαν» την πρωτεύουσα του δήμου μας το ιστορικό Άστρος από την καινούργια ιστοσελίδα του δήμου μας

Το “AΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΕΑΣ” και πέντε δημόσιες προτάσεις : Δήμοσια επιστολή στο δήμαρχο μας κ.Γιώργο Καμπύλη

Η πρωτεύουσα του δήμου μας , το  ιστορικό Άστρος, απουσιάζει διαχρονικά χωρίς ντροπή από την ιστοσελίδα του δήμου μας .

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Δημόσια Απαίτηση για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου κειμένου και φωτογραφίες για τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και τη Σχολή Καρυτσιώτη

Μαζεύουμε υπογραφές, ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΣ – astrosgr.com

Μερικές προτάσεις και ερωτήματα στο δήμο μας

ΥΠΠΟΑ

Γιατί δημιουργήσαμε το AstrosGr.com

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”
#astrosgrcom

«O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων» με κωδικό GR-01724 στην ηλεκτρονική έκδοση της Επιτροπής “Ελλάδα2021” και ο δήμος μας.

Με μεγάλη μας χαρά θέλουμε να ανακοινώσουμε  η  Επιτροπή “Ελλάδα2021” αποφάσισε να συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική έκδοση της  το  σπουδαιότερο ιστορικό μνημείο της Κυνουρίας και  της πατρίδας μας  «O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων» με κωδικό GR-01724.

Όλος ο ντουνιάς και η επιτροπή «Ελλάδα2021»   γνωρίζουν “το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας” από τη Β’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων.  O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα το σπουδαιότερο μνημείο της Κυνουρίας αλλά και της πατρίδας μας.

Έχουμε πληροφορίες,  δεν κάνουμε πλάκα,  ότι σύντομα η  Επιτροπή “Ελλάδα2021” καί άλλες δημόσιες αρχές….. θα απαιτήσουν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο  μας για το τουρισμό κ. Γ.Γαρδικιώτη και το δήμαρχο μας κ. Γ.Καμπύλη να εκτελέσουν τις εντολές των συμπολιτών μας, να κάνουν ότι έχουν υποσχεθεί , να κάνουν τα αυτονόητα και να  αναρτήσουν σύμφωνα με το τουριστικό πρόγραμμα , στην ιστοσελίδα του δήμου δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις, την πινακίδα του «Ιερού Χώρου» της Β’ Εθνοσυνέλευσης και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη και επίσης να περιλάβουν τα παραπάνω σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία στο Επιχειρησιακο Πρόγραμμα του δήμου μας 2020-2024.

Η  Επιτροπή “Ελλάδα2021”  βροντερά προς κάθε κατεύθυνση μας λέει ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι εδώ,  μπροστά μας.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-2-1-ethosyneleysh.jpg

On Monday, November 22, 2021, 04:13:42 a.m. EST, Secretariat Greece 2021 <secretariat@greece2021.gr> wrote:

Αρ. Πρωτ. 012909

Αγαπητέ κύριε Κουρογιώργα,

Καθώς το επετειακό έτος φτάνει στο τέλος του, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»  για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση του 1821, μέσω της κατάθεσης στην Επιτροπή της πρότασης GR-01724 «O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων».

Η ενθουσιώδης συμμετοχή των Ελλήνων και των πολλών φίλων της Ελλάδας, αποδεικνύουν τη βαθιά αγάπη τους για τη χώρα.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν κατά το επετειακό έτος με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στις οικονομικές και χορηγικές δυνατότητες και στην αλλαγή προτεραιοτήτων λόγω της υφιστάμενης πανδημίας, δεν κατέστησαν δυνατή την χρηματοδότηση υλοποίησης σημαντικού αριθμού προτάσεων, μεταξύ αυτών και της δικής σας.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή, προκειμένου να τιμήσει και να αναδείξει την ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας συνολικά και του κάθε ενός ξεχωριστά στον εορτασμό της επετείου, αλλά και για να αφήσει ένα ιστορικό αρχείο για το μέλλον, ετοιμάζει ειδική ηλεκτρονική έκδοση με την καταγραφή των βασικών στοιχείων (τίτλος, είδος προτεινόμενης δράσης, όνομα φορέα/ προσώπου που την υπέβαλε) του συνόλου των προτάσεων που κατατέθηκαν  και που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού που είχε τεθεί. Παρακαλούμε ενημερώστε μας έως 30 Νοεμβρίου εάν έχετε αντίρρηση να συμπεριληφθεί η ως άνω πρότασή σας στην έκδοση αυτή.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Με εκτίμηση,

Ελένη Κυπριώτη

Υπεύθυνη Διαχείρισης Προτάσεων Πλατφόρμας

Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

www.greece2021.gr

secretariat@greece2021.gr
T: 7002021000

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

“Αρ. Πρωτοκόλλου: 4210

Αγαπητέ κύριε Κουρόγιωργα,
Mε χαρά επιβεβαιώνουμε ότι λάβαμε την πρότασή σας με τίτλο «O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων» και κωδικό GR-01724, την οποία προτιθέμεθα να εντάξουμε σε ειδική έκδοση που ετοιμάζουμε και θα περιλαμβάνει περιγραφή του συνόλου των προτάσεων που ταυτίζονται με τους τέσσερις άξονες της Επιτροπής και που συνεισφέρουν στο κοινό αυτό εθνικό εγχείρημα με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Η έγγραφη συγκατάθεσή σας για την έκδοση αυτή, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, θα σας ζητηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Όσον αφορά στη δυνατότητα υποστήριξης της πρότασής σας από την Επιτροπή, θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας, μόλις ολοκληρωθεί η τελική εισήγηση των μελών της Ολομέλειας και η εκτίμηση της Επιτροπής ως προς τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο εθνικό κάλεσμα.”
Με εκτίμηση,
Ελένη Κυπριώτη
Υπεύθυνη Διαχείρισης Προτάσεων Πλατφόρμας
Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
http://www.greece2021.gr
secretariat@greece2021.grT: 7002021000, 2160004001

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Θέμα: Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τι κάνουμε σήμερα-ΔΒΚ-Πρόεδρο Δ.Σ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Α.Π. 202-11-1-2022

Αναφορά στο Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. του δήμου μας.

Θέμα: Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τι κάνουμε σήμερα.

Ιανουάριος 10, 2022

Αξιότιμοι Κύριε Κατσή και μέλη του Δ.Σ. του δήμου μας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  και ο γειτονικος «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σπουδαιότερα  τοπόσημα της Κυνουρίας και της πατρίδας μας και έχει κηρυχθεί από το υπουργείο Παιδείας το 1946  «διατηρητέον ιστορικόν μημείον το εν Άστρει διδακτήριον». (ΦΕΚ,ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Αριθμός Φύλλου 127 -1946 Αριθ. 47192 ) 1433      (8))  και ο γειτονικός χώρος  «ιστορικό τόπο» από το υπουργείο Πολιτισμού  ( ΦΕΚ,ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Αριθμός Φύλλου 1194 – 30-8-2005). ΦΕΚ 199 Β΄/11.5.1960 (ΥΑ 147099/8654/11.4.1960) ) Χαρακτηρισμός ως αρχαιολογικού χώρου  «της περιοχής «Κουτρί» του χωρίου Αγίου Ιωάννου Κυνουρίας , θερινήν έδραν του Άστρους ,ένθα  ελειτούργησεν η Σχολή Καρυτσιώτη  εν έτει 1798»

Πιστεύουμε ότι για δέκα χρόνια  απουσίαζε ο στοιχειώδης συντονισμός μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ,του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας,  που απαιτούνται για να  τελειώσει το έργο και για να ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα το μουσείο.Σαν αποτέλεσμα οι λανθασμένες ενέργειες  έμπρακτα δεν προβάλλουν τη πολιτιστική μας κληρονομιά ,δεν βοηθάνε την τοπική κοινωνία  και δεν είναι σύμφωνες με την απόφαση του αρμοδίου Υπουργού το 2011, που όλα έπρεπε να είχαν γίνει πριν την παράδοση και παραλαβή του έργου το 2015.

Ο αείμνηστος Κυριάκος(Κούλης) Χασαπογιάννης, φιλόλογος και έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων,  χωρίς ανταμοιβή έκτισε  την ιδέα   του  Αρχαιολογικού Μουσείου το 1959 σε γειτονικό κτήριο του αγροκηπίου . Η Σχολή Καρυτσιώτη  λειτούργησε σαν σχολείο μέχρι  το 1971. Το 1985 το Μουσείο μεταφέρθηκε στο κτήριο της Σχολής Καρυτσιώτη και λειτούργησε μέχρι το 2008.

Το Μουσείο Άστρους έκλεισε το 2008 με απόφαση του ΥΠΠΟΑ. (Με το αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΘ/96025/1381-7/10/2008).  

Από το 2011 μέχρι  σήμερα υπάρχουν πολλά έγγραφα που γνωρίζουμε και πολλά άλλα έγγραφα που  προσωρινά είναι μυστικά και θα τα δούμε κάποτε.Τα σπουδαιότερα είναι.

Με την ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011  απόφαση εγκρίθηκε η “Μελέτη Άρσης Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους Κυνουρίας» με όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99 ) και στις 22-04-2013 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του τέως ΥΠΑΙΘΠΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Οι εγκριθείσες  εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2015.» Από το «Την 22-7-2016 με το έγγραφο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 244604/146538/2951»)

Την 12-1-2011 με την ΑΔΑ-4Α9Γ-99  το ΥΠΠΟΑ  έθεσε τους όρους του έργου μεταξύ άλλων τα παρακάτω.

“9.Να εκπονηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη <αρχιτεκτονική, στατική, Η-Μ> για την στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου για τη λειτουργεία του ως σύγχρονου μουσείου”.

“.….ἀ) Έλεγχο στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού  και πλήρη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου που θα προσδιορίζει τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και ενίσχυσης όπως …..”

Το 2015 το έργο εγκρίθηκε ουσιαστικά με την παράδοση ,παραλαβή , γιατί έπρεπε να εγκριθεί, από τους αρμόδιους φορείς ,το ΥΠΠΟΑ, τη Περιφέρεια και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Μετά το 2015 με πολλά   έγγραφα  το ΥΠΠΟΑ ανέφερε  το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει. Από έγγραφο της ΕΦΑΑΡΚ    «Το αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/244604/146538/2951-22/7/2016 έγγραφό μας,  με το οποίο γνωρίζουμε στην Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων, κατόπιν της αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε.-12.01.2011 Απόφασής της (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99), την ολοκλήρωση των εγκριθεισών εργασιών μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Άρση Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους Κυνουρίας» μεταξύ του τέως Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δ. Β. Κυνουρίας και ότι το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει μόνιμο φυλακτικό προσωπικό»   Περίπου τα ίδια αναφέρονται  στην 12-01-2017 με το έγγραφο  Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616/971/ 30 ,καιστην 17-05-2017 με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /147627/93905/ 1341

Την 18-5-2018.… με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /218494/158967/1928 …”Η Υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε το Μουσείο να είναι ανοικτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , διαθέτοντας τακτικό φυλακτικό προσωπικό από  το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας .Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους θα είναι ανοικτό  κατά τους μήνες Μάιο-Αύγουστο 2018. Τέλος η Εφορεία μας , αναμένει την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμο φυλακτικό προσωπικό στο Μουσείο Άστρους”….. Την  20 Ιουνίου 2018  “με την υπ’ αρ. 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 19/τ ΑΣΕΠ/20-6-18> ζητείται η πλήρωση μιας μόνιμης θέσης τακτικού ημερήσιου φύλακα αρχαιοτήτων για το Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρους Άστρους.

Αυτά γνωρίζαμε,αλλά ψάχνοντας βρήκαμε και άλλα έγγραφα

Η ΔΑΒΜΜ μετά από την παράδοση παραλαβή του έργου το 2015 ,το 2016  και το 2018 είχε ενημερώσει την  ΕΦΑΑΡΚ και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας,

ΔΑΒΜΜ-Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/139665/11280/1873/08-06-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ    πρέπει να εκπονηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη ΔΑΒΜΜ-Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/22017/3397/15-09-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ  « η εν λόγω μελέτη δεν έχει διαβιβαστεί» ΔΑΒΜΜ-Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/302550/31214/1760/647/27-07-2018 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ    /647/27-07-2018 »αντίστοιχα, δεν είναι ρεαλιστική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επιπρόσθετα, για τον ορθό υπολογισμό των φορτίων πρέπει να διασαφηνιστεί η μελλοντική χρήση του μνημείου. Τέλος, η σεισμική δράση θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στον συντελεστή σπουδαιότητας του κτιρίου (γI) και στον συντελεστή συμπεριφοράς (q).»   ΔΑΒΜΜ-Το υπ’ αριθ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/620078/700034/5988/1745 /25-11-2020/1745 της 25-11-2020  «Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εκκρεμεί η υποβολή στατικής μελέτη μαζί με τις υπόλοιπες απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση του μνημείου και την επαναλειτουργία του ως μουσείου»  Δεν καταλαβαίνουμε.. «Επιπρόσθετα….» , «μελλοντική χρήση»!!!!!!!,,, «τους ισχύοντες»…«τις υπόλοιπες…»

Στα 4 παραπάνω έγγραφα της ΔΑΒΜΜ , που έγιναν μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου  το 2015, βλέπουμε ανεξήγητα  δύο φορές  το 2016 αρχικά «μελέτη»  να γίνεται  ξαφνικά  το 2018 «μελέτες»,  και το 2020 «υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες ¨,αυτό χρειάζεται νομική ερμηνεία για να το καταλάβουμε καλύτερα.

Οι  απαιτήσεις από την ΕΦΑΑΡΚ και  οι μελέτες  από το δήμο μας έγιναν μετά την ενημέρωση το  2016 και μετά το 2018 ,για την δεύτερη μελέτη,  από τη  ΔΑΒΜΜ.  Αυτό έχει βαρύνουσα σημασία για όλους , το ΥΠΠΟΑ και το δήμο μας. ΟΛΟΙ ΗΞΕΡΑΝ ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ.

Επίσης έχει σπουδαιότερη και περισσότερο  βαρύνουσα σημασία, το ΥΠΠΟΑ αποφάσισε  με συγκεκριμένους όρους να ανοίξει το μουσείο το 2011 και τα χρήματα ξοδεύτηκαν για αυτό το λόγο, για να ανοίξει το μουσείο, όχι για να γίνονται «μελέτες», ούτε για μια μαύρη τρύπα. Και το Μουσείο της Ακρόπολης  δεν είχε τόσες μελέτες. Οι μελέτες  και η ύπαρξη του ΥΠΠΟΑ  έχουν τελικά στόχο την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

«Το τρίς εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»

Το ΥΠΠΟΑ περίπου το  2018 ,(2017?)  ρώτησε το δήμο να κάνει την «μελέτη» για να το ανοίξει το μουσείο. Ο Δημος μας έκανε την μελέτη.  Το ΥΠΠΟΑ πέταξε την μελέτη αυτή στα σκουπίδια.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚ/269519/192825/2370/22-06-2018 έγγραφο της ΕΦΑΑΡΚ   (Θέμα: Mεταβίβαση μελέτης )

Το ΥΠΠΟΑ ζήτησε πάλι μελέτη το 2019 Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/375217/268751/3365/28.02.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης στατικής επάρκειας. Ο δήμος μας είχε μάθει το μάθημα του και ήξερε τι έκανε…Ευχαριστούμε το κ.Μαρτίνο που έκανε την μελέτη. Το ΥΠΠΟΑ πέταξε για δεύτερη φορά  την  δεύτερη μελέτη  στα σκουπίδια.

Το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται ηθικά και νομικά να εφαρμόσει και τις συμφωνίες του 2018 και 2021 με την απαίτηση μελετών που εκτελέστηκαν κατάλληλα, από συγκεκριμένη απαίτηση από το ΥΠΠΟΑ, από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Το  ΥΠΠΟΑ   όταν έλαβε την πρόσφατη  «μελέτη» το 2021 , όχι τις μελέτες, που είχε απαιτήσει νωρήτερα, τότε δεν «ήξερε»  τι ρώταγε….έψαξε  αδικαιολόγητα πίσω στο  μακρυνό 2011 και, τώρα «ξέρει»,  βρήκε  τις  άλλες « υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες».

Συνοπτικά εδώ που φτάσαμε πρέπει η  Υπουργός  με συγκεκριμένη απόφαση να διατάξει τη  ΔΑΒΜΜ  να αναλάβει να κάνει τις «μελέτες» και το έργο  η ίδια η με την εποπτεία της και την ευθύνη της , αφού η  ΔΑΒΜΜ   απόρριψε τις προηγούμενες απαιτούμενες μελέτες από το ΥΠΠΟΑ ,διαφορετικά η ΔΑΒΜΜ δεν θα εγκρίνει ποτέ τις  άλλες  «μελέτες»  ούτε το έργο, ας μην κοροϊδευμόμαστε. Ο τελικός στόχος και  η ύπαρξη και της ΔΑΒΜΜ είναι  επίσης η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον κ. Μαρτίνο για τις έμπρακτες  προσφορές του στον τόπο μας, και προτείνουμε  στο επιτελείο του που έχουν αναλάβει την μελέτη να κάνει ο κ.Μαρτίνος  συμφωνία με το ΥΠΠΟΑ. Πρώτα να ενημερωθεί για τα 4 παραπάνω έγγραφα της ΔΑΒΜΜ,” μαζί με τις υπόλοιπες απαραίτητες μελέτες“, ( τα έχουν οι αρμόδιοι να τα δώσουν)  πριν κάνει το λάθος και χρηματοδοτήσει άλλες «μελέτες».

Η τοπική κοινωνία  είναι αποφασισμένη να μην αφήσει το «διατηρητέον ιστορικόν μνημείον» να γίνει ερείπιο, ηθικά και νομικά δεν θα αποδεχθεί  αναιτιολόγητες αποφάσεις  αντίθετες με τις βασικές αρχές του ΥΠΠΟΑ  και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς , με «χιλιάδες  υπογραφές» (Αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου 2/12-9-2018) θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα διαθέσιμα μέσα στον  Ελληνικό και παγκόσμιο τύπο, στις Ελληνικές και Ευρωπαικές αρχές και θα συνεχίσει να διατηρεί και να  προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά .» Ότι λέμε το κάνουμε»

Τελικά  η τοπική κοινωνία θα ανοίξει και θα κάνει προσβάσιμο στους επισκέπτες  το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους ,το Προαύλιο χώρο της Σχολής Καρυτσιώτη και τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων , σύμφωνα με τις ηθικές και νομικές επιταγές ,έχει κηρυχθεί από το υπουργείο Παιδείας το 1946  «διατηρητέον ιστορικόν μημείον» (ΦΕΚ,ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Αριθμός Φύλλου 127 –1946 Αριθ. 47192 ) 1433(8))0 και «ιστορικό τόπο» από το υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ,ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Αριθμός Φύλλου 1194 – 30-8-2005).

Απαιτούμε τα παρακάτω .

 1. Απαιτούμε από  το ΥΠΠΟΑ, τη Περιφέρεια Πελοποννήσου και του Δήμο Βόρειας Κυνουρίας να συντονιστούν και να τελειώσουν το έργο.
 2. Απαιτούμε να εφαρμόσετε αυστηρά τους όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99 )  της απόφασης ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011, σύμφωνα με  τις  ηθικές και νομικές υποχρεώσεις του ΥΠΠΟΑ  και του δήμου, και σύμφωνα με την βασική αρχή τη προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς , να ανοίξετε το μουσείο και να προβάλλουμε ουσιαστικά την πολιτιστική μας κληρονομιά  με το άνοιγμα και την πρόσβαση των επισκεπτών. 
 3. Απαιτούμε ο δήμος μας και   το ΥΠΠΟΑ να μην  αφήσουν  αδικαιολόγητα το «διατηρητέον ιστορικόν μημείον»  να γίνει ερείπιο.
 • Στο έγγραφο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/507799/364000/3675/23-9-2019   αναφέρονται τα κάτωθι

«Σε περίπτωση που δεν εκπονείται ή δε δύναται να εκπονηθεί νέα μελέτη μέχρι το τέλος του χρόνου η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λόγω της εκκρεμότητας έκδοσης πορίσματος για την στατική επάρκεια του κτηρίου, θα εντάξει στο Πρόγραμμα Δράσης για τη νέα χρονιά κονδύλι για τη μεταστέγαση των εκθεμάτων και λοιπών ευρημάτων από το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου του Άστρους σε ασφαλή χώρο εποπτείας της.»

 Απαιτούμε   ο δήμο μας  να ρωτήσει το  ΥΠΠΟΑ  ποιά είναι η αρμόδια αρχή του ΥΠΠΟΑ για την μεταστέγαση των εκθεμάτων του  μουσείου, δεν νομίζουμε να είναι η ΕΦΑΑΡΚ, με  ποια διαδικασία και σύμφωνα με ποιούς κανονισμούς του ΥΠΠΟΑ αποφασίσθηκαν τα παραπάνω και ερωτούμε αν  η παραπάνω απόφαση είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς του ΥΠΠΟΑ  και ποιά είναι σήμερα η θέση του  ΥΠΠΟΑ για τη μεταστέγαση των εκθεμάτων του μουσείου , για να ενημερώσουμε  σχετικά την τοπική κοινωνία κατάλληλα.

 • Να μας ενημερώσετε πόσα  χρήματα στοίχισε το έργο  με την ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011  απόφαση για την “Μελέτη Άρσης Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους με όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99).
 •  Επίσης να μας ενημερώσετε γιατί  ξοδεύτηκαν τα χρήματα  από το 2011 μέχρι το 2015. Αυτά καταλαβαίνει , αυτά απαιτεί και  δικαούται η τοπική κοινωνία.
 • Να μας ενημερώσετε πόσες μελέτες στατικής επάρκειας του κτηρίου έγιναν από το 2008 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 ,πόσα  χρήματα στοίχισαν συκγεκριμένα  οι μελέτες . Πόσες μελέτες πρέπει να κάνουμε για να ανοίξουμε το μουσείο?
 • Να μας ενημερώσετε  για όλα τα σχετικα έγγραφα, από την ΕΦΑΑΡΚ , από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας  και από το ΥΠΠΟΑ , απαιτήσεις ,μελέτες και άλλα σχετικά για την εκπόνηση των δύο μελετών που έγιναν το 2018 και το 2021. Να μας ενημερώσετε  για τις υποχρεώσεις του ΥΠΠΟΑ  και του δήμου μας για τις μελέτες το 2018 και 2021.Το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται ηθικά και νομικά να εφαρμόσει και τις συμφωνίες του 2018 και 2021 με την απαίτηση μελετών ,που εκτελέστηκαν κατάλληλα  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΠΟΑ,  από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
 • Την 18-5-2018.… με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /218494/158967/1928  και δημόσια ανακοίνωση το ΥΠΠΟΑ αποφάσισε να ανοίξει  προσωρινά το μουσείο  και το άνοιξε σίγουρα όχι παράνομα. Απαιτούμε   ο δήμο μας  να ρωτήσει το  ΥΠΠΟΑ   ποιά είναι η αρχή , με βάσει ποιόν κανονισμό  η οδηγία ,  με ποιό έγγραφο , με ποιά συγκεκριμένη απόφαση  και ενέργεια  ξεκίνησε  και αποφασίσθηκε αναιτιολόγητα   να αναιρεθούν οι  προηγούμενες αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ και να αρχίσουμε «φτου και από την αρχή « με μελέτες για την στατική επάρκεια, τρία χρόνια μετά την παράδοση και έγκριση του έργου το 2015. Επίσης γιατί δεν έγιναν όλα σωστά το 2015  σύμφωνα με τη απόφαση του Υπουργού το 2011.
 • Απαιτούμε   ο δήμο μας  να ρωτήσει το  ΥΠΠΟΑ γιατί  η απόφαση  για την μελέτη της επάρκειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους  είναι αντιφατική με πολλά  άλλα έγγραφα του ΥΠΠΟΑ (όλοι  ταυτόχρονα έχουν δίκιο και  άδικο) και πως θα συμβιβάσουμε τις διαφορετικές απόψεις  να εφαρμόσουμε τη απόφαση του αρμοδίου υπουργού το 2011 ( που απαιτεί η ΔΑΒΜΜ) σύμφωνα με την βασική αρχή της προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 • Απαιτούμε  ο δήμος μας να  ζητήσει από το ΥΠΠΟΑ να προσλάβει μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με πολλά έγγραφα της ΕΦΑΑΡΚ.

Η τοπική κοινωνία κουράστηκε και δεν θα δεχθεί  επίσης για το Μουσείο Άστρους   αντιφατικές δικαιολογίες  δέκα χρόνων,  σαν εκείνες για τον «Ιερό Χώρο» της Β΄’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων,  που το ΥΠΠΟΑ κλειδοαμπάρωσε   χωρίς ντροπή  και αδικαιολόγητα χωρίς καμία  απόφαση και τελικά αναίρεσε τα στενοκέφαλα λάθη του δέκα χρόνων  και άνοιξε τον χώρο ,έστω προσωρινά, όταν  οι πολλές  αντιφατικές  δικαιολογίες κατέρρευσαν  και εξαντλήθηκαν  και «τα μνημεία δεν περπατούσαν πιά μόνα τους».

Αξιότιμε Κύριε Κατσή, λάθη κάνουμε όλοι μας και περισσότερα αυτοί  που κάνουν έργα, η μεγάλη σημασία από όλα αυτά  είναι  να έχουμε μια  δίκαιη ,σωστή και «χαρούμενη απόφαση» της αρμοδίας Υπουργού. Μία δίκαια ,απαιτούμενη από τις αποτυχίες 13 χρόνων, νέα  απόφαση από την αρμόδια Υπουργό  που πρέπει να είναι σύμφωνη με τις  απόψεις  του ΥΠΠΟΑ από το 2011  μέχρι το 2015  και σύμφωνη με την βασική αρχή της προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σας παρακαλούμε ενεργήσετε κατάλληλα για μια τέτοια απόφαση σήμερα  για  τις επίσημες  θέσεις του ΥΠΠΟΑ, για να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία που περιμένει  σιωπηλά και υπομονετικά  τον κοινό νου.Τα γραπτά μένουν τα λόγια πετούν, πρέπει να δούμε σήμερα την απόφαση της αρμόδιας Υπουργού.

Σας παρακαλούμε,  με τις κατάλληλες ενέργειες σας,  ανοίξετε οριστικά και αμετάκλητα  τους τρεις χωριστούς χώρους, που είναι  «διατηρητέον ιστορικόν μημείον», «ιστορικό τόπο»  και «μουσείο από μόνος του» ,  η να μας απαντήσετε αιτιολογημένα  στα παραπάνω ερωτήματα  μας.

Α) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

Β) Το προαύλιο χώρο της σχολής Καρυτσιώτη ( του Αρχαιολογικού  Μουσείου Άστρους)

Γ)  Τον «Ιερό Χώρο» της Β Έθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε αριθμό πρωτοκόλλου για την επιστολή μας .

Με εκτίμηση

Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Δεν καταλάβαμε ποτέ, αφού δεν θέλουν και δεν μπορούν να ανοίξουν το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  , κάτι που είναι αυτονόητο για μας ,γιατί τουλάχιστον δεν αναρτούν σχεδόν χωρίς χρήματα στην ιστοσελίδα του δήμου μας δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις για τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη.


Το Άστρος  το «καμαρωτό» , ο Αγιάννης  Άστρους ,το Παράλιο  Άστρος   και η ιστορία του ονόματος .

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ἱστορίαι (2.27.1-2) [2.27.1] “Ἀνέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης Ἀθηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας,…..2.27.2] ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, ….ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεθορία τῆς Ἀργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστίν, ἐπὶ θάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ᾤκησαν, οἱ δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα”. Το Άστρος…

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςJanuary 16, 2023

Δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν η δεν μπορούν?

Δεν καταλάβαμε ποτέ, αφού δεν θέλουν και δεν μπορούν να ανοίξουν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ  το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους , κάτι που είναι αυτονόητο για μας ,τα κρατάνε όλα αναιτιολόγητα μυστικά για τις διάφορες αναθεωρημένς προφάσεις και τις “μελέτες”, “και άλλες μελέτες”… γιατί τουλάχιστον δεν αναρτούν  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ σχεδόν χωρίς χρήματα   στην ιστοσελίδα του δήμου μας δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις για τα δύο…

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςJanuary 13, 2023

Η πρωτεύουσα του δήμου μας , το  ιστορικό Άστρος, απουσιάζει διαχρονικά χωρίς ντροπή από την ιστοσελίδα του δήμου μας .

Σχεδόν πριν τρία χρόνια ( Ιανουάριος 2020) κάναμε το κόπο να καταγράψουμε λεπτομερέστερα τα μικρά και μεγάλα λάθη της ιστοσελίδας του δήμου μας, για να βοηθήσουμε τους αρμόδιους της ιστοσελίδας να κάνουν τα αυτονόητα και  τις απαραίτητες διορθώσεις για μια καλύτερη προβολή του τόπου μας. Η περιβόητη ανάπτυξη δεν θα έρθει μόνη της, αν δεν…

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςJanuary 11, 2023

Το “AΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΕΑΣ” και πέντε δημόσιες προτάσεις : Δήμοσια επιστολή στο δήμαρχο μας κ.Γιώργο Καμπύλη

Αφιερώνεται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και στην Θυρεάτιδα Γη. Κύριε δήμαρχε, Σωστά και δίκαια η σελίδα στην ιστοσελίδα του δήμου μας  Archaiological Sights & Museums | DiscoverKynouria.gr  θεωρείται το “AΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΕΑΣ”. Πως να το κάνουμε εμείς και πολλοί συμπολίτες μας στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ας μην πούμε όλοι οι συμπολίτες μας, δεν πιστεύουμε ότι τα…

by Γιάννης ΚουρόγιωργαςJanuary 1, 2023

Μερικές προτάσεις και ερωτήματα στο δήμο μας

Γιατί δημιουργήσαμε το AstrosGr.com

Τελικά ο κοινός νους θα επικρατήσει.Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους . (26+12)

Δημόσια παράκληση στον δήμαρχο μας  για την αδικαιολόγητη «μεγάλη παράλειψη της ντροπής».

Οι υπεύθυνοι φορείς  για το έργο ήταν το 2011 ,το 2015  και είναι  σήμερα στη σειρά , και αυτό έχει σημασία, το ΥΠΠΟΑ , η Περιφέρεια και ο Δήμος μας.

Θέμα: Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τι κάνουμε σήμερα-ΔΒΚ-Πρόεδρο Δ.Σ.

Σχόλια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 , 2.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία (σελίδες 20-24) και η αδιάβαστη ιστοσελίδα του δήμου μας

Τι πρέπει  να κάνουμε το 2022 για να ανοίξουμε το Μουσείο Άστρους

Το ΥΠΠΟΑ άνοιξε το Αρχαιολογικό Μουσείο  Άστρους το 2018 και τώρα θέλει πολλές “μελέτες”.

ΟΛΑ ΓΡΑΠΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ   και η απόφαση του υπουργού για το μουσείο το 2011

Ο δήμαρχος  μας , ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τον τουρισμό και το Δ.Σ. γνωρίζουν τι ψηφίζουν, θέλουν, μπορούν και καταλαβαίνουν…..

Ποιά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του δήμου μας

« H Σχολή Καρυτσιώτη , ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων   και Το Αρχαιολογικό Μουσείο  Άστρους» στην ιστοσελίδα του δήμου δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις

Το νόμιμο όνομα “Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους” και γιατί η ιστορία “δεν ξαναγράφεται, ούτε σβήνεται”.

Τα μουσεία σε όλο το κόσμο γίνονται δίπλα στα ιστορικά μνημεία.

Παράκληση στο δήμαρχο μας, στον πρόεδρο της κοινότητας  και στον Σύλλογο  Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους .ΟΛΑ ΓΡΑΠΤΑ , ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ.

Η ιστοσελίδα του δήμου μας είναι ημιτελής και χρειάζεται “λίγη δουλειά”…

Η παγίδα της μελέτης της πρόφασης της στατικής επάρκειας

Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, ο δήμος μας και η «πρόφαση της στατικότητας».

Πρέπει κάποτε να τα λέμε όλα «γραπτά, φανερά και δημόσια».

Τοπόσημα του 1821 | Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας και ο δήμος μας

Οι καταρράκτεςτης Λεπίδας: Στον Άγιο Ιωάννη (Αγιάννη) και Πλάτανο Kυνουρίας

Ο «Ιερός χώρος» της Β’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι εδώ, μπροστά μας,στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας «Ελλάδα 2021»

Στο Άστρος: Εκδήλωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Ο Εορτασμός της 198ης Επετείου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος

Στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας στην πλατεία Καρυτσιώτη «Εδώ έγινε το Κολοκοτρωναίικο τραπέζι προς τιμήν του Δημητρίου Υψηλάντη την 19 Ιουνίου 1821»

Πρόταση στο καινούργιο Δ.Σ. του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  για  τον Τουρισμό και την πολυπόθητη  Ανάπτυξη, χωρίς να ξοδεύσουμε ούτε ένα ευρώ.

«Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία» από την ιστοσελίδα  του δήμου μας Discover ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΣ ΓΗ   και  άλλα που τα “ξέχασαν”, 1-4.
«Αρχαιολογικοί Χώροι και  Μουσεία»  και  η ιστοσελίδα  Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, 2-4.
«Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία» και τα μαργαριτάρια της ιστοσελίδας  του δήμου μας Discover ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΣ ΓΗ , 3-4.
«Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία» και τα “Αξιοθέατα” της ιστοσελίδας  του δήμου μας Discover ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΣ 4-4.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 12 σύνδεσμοι

Παρεμβάσεις ο δήμος μας –36 AKN

=================================================

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | (boriakinouria.gov.gr)

DiscoverKynouria.gr

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

\

Γιατί τόση στενοκεφαλιά και κουταμάρα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου μας. 2.1.7.2 Σημαντικοί Οικισμοί (σελίδες 68-71)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω σύνδεσμο στην ενότητα 2.1.7.2 Σημαντικοί Οικισμοί  (σελίδες 68-71) “ξέχασαν” την πρωτεύουσα του δήμου μας, έλεος πιά , γιατί πέφτουν αστραπές τον Αύγουστο…

stratigikos_shediasmos.pdf

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2020-2024 – Στρατηγικό Σχέδιο

Α΄ Φάση: Στρατηγικός σχεδιασμός

(Υφιστάμενη Κατάσταση – Στρατηγική του ΟΤΑ)

Νοέμβριος, 2021

2.1.7.2 Σημαντικοί Οικισμοί  (σελίδες 68-71)

Στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας υπάρχουν δεκάδες ενδιαφέροντα χωριά και οικισμοί.Οι κυριότεροι οικισμοί είναι μεταξύ  άλλων :

Άγιος Πέτρος

Άνω Δολιανά

Άγιος Ιωάννης

Βέρβενα

Καστάνιτσα

Άγιος Ανδρέας

Αρκαδικό Χωριό

Καστρί

Παράλιο Άστρος

Πλάτανος

Πραστός

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2020-2024.Στρατηγικό Σχέδιο

Γιατί  συνεχίζουμε να ξεχνάμε το Άστρος και τη Θυρέα  από το Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  του δήμου μας.

Δείτε τον σύνδεσμο από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

stratigikos_shediasmos.pdf

Όλα γίνονται για τις «μελέτες» και τα «παιδία παίζει» με την παγίδα της πρόφασης της μελέτης της στατικής επάρκειας και τις ατέλειωτες πολλές υπόλοιπες «μελέτες»…… 

«Δεν ήξερες … δεν ρώταγες?»

Ο δήμαρχος μας για καθαρά πολιτικούς εντυπωσιασμούς, για αυτό ενδιαφέρεται,  δείχνει τα κρυμμένα έγγραφα του 2011 , που αναμφισβήτητα υπάρχουν ευθύνες και περισσότερες το 2015 , αλλά δεν κοιτάει στο καθρέπτη και επίσης κρύβει όλα τα άλλα  έγγραφα από το 2011 ,2015 ,2020,2021  και σήμερα. Αυτά θα τα βρει και θα τα αναφέρει ο επόμενος δήμαρχος,  για τους δικούς του ίδιους λόγους ,έτσι δουλεύει το σύστημα.

Ας μιλήσουμε λίγο για τα πράσφατα παιχνίδια.

Δεν έχουμε δει όλα τα έγγραφα.  θα τα βρούμε και υπάρχουν πολλά…δικαιούμαστε να τα δούμε διοικητικά και νομικά , αλλά θα θυμίσουμε στους συμπολίτες μας ότι γνωρίζουμε από αυτά που έχουμε δεί  και από τις συζητήσεις στα καφενεία,τι να κάνουμε αυτά γνωρίζουμε. ‘Εχουμε  πρόσφατα ζητήσει θεσμικά απο την ΕΦΑΑΡΚ  και το δήμο μας να μας  δώσουν μερικά έγγραφα που τα θεωρούμε σημαντικά και θα τα πάρουμε  κάποτε.

Παρακάτω είναι ένας κατάλογος με σχετικα έγγραφα.

Απο την ΕΦΑΑΡΚ

Θέμα: Σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους

Σχετ.: 1) Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε./12.01.2011 Υ.Α. έγκρισης της μελέτης άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99)

 • Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/22017/3397/15.09.2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ (αρ. εισερ.: 301900/180956/3709/19.09.2016)
 • .
 • Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/302550/31214/1760/647/27.07.2018 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ.
 • Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/375217/268751/3365/28.02.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης στατικής επάρκειας.
 • Το με αρ. πρωτ. 4257/22.04.2019 έγγραφο του Δήμου σας για επιτόπια αυτοψία.

Το από 12.09.2019 ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας προς τον νέο Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας

Απο τη ΔΑΒΜΜ

α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε./12-01-2011 Υ.Α. (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99) έγκρισης της μελέτης άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυνουρίας

β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/139648/84904/1697/26-04-2016 έγγραφο της ΕΦΑ Αρκαδίας.

γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/139665/11280/1873/08-06-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ    (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

δ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/244604/146538/2951/22-07-2016 έγγραφο της ΕΦΑ Αρκαδίας.

ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/22017/3397/15-09-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ  (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

ζ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚ/269519/192825/2370/22-06-2018 έγγραφο της ΕΦΑ Αρκαδίας.

η) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/302550/31214/1760/647/27-07-2018 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ      (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

στ) Το από 5-11-2020 ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπ’ αριθ. πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/620078/70/5-11-2020) του κ. Γ. Κουρογιώργα

Ας τα πάρουμε σε σειρά για καλύτερη κατανόηση απο τους αναγνώστες μας.

1)Το Μουσείο Άστρους έκλεισε το 2008 με απόφαση του ΥΠΠΟΑ.(έχουνε την απόφαση)

2) Ποτέ το ΥΠΠΟΑ  δεν αποφάσισε να κλείσει  το Ιερό Χώρο ( τον έκλεισε χωρίς απόφαση  αδικαιολόγητα από κουταμάρα  και μετά απο δέκα χρόνια και  χιλιάδες έγγραφα και αναφορές…… αναίρεσε τις κουταμάρες του,τις αντιφατικές κατασκευασμένες δικαιολογίες του και τον άνοιξε προσωρινά).Δέν έχουμε την απόφαση για το κλείσιμο γιατί δεν υπάρχει απόφαση, το ΥΠΠΟΑ αυθαιρετα έκλεισε το χώρο.

3) Το ΥΠΠΟΑ με την απόφαση του Υπουργού το 2011 και συγκεκριμένους όρους αποφάσισε να ανοίξει το Μουσείο

Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε./12-01-2011 Υ.Α. (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99) έγκρισης της μελέτης άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυνουρίας

4) Το 2015 το έργο εγκρίθηκε ουσιαστικά με την παράδοση ,παραλαβή , γιατί έπρεπε να εγκριθεί, από τους αρμόδιους φορείς ,το ΥΠΠΟΑ,τη Περιφέρεια και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.Τά έγγραφα τα έχει ο δήμος μας και θα τα δούμε κάποτε.  

5)Την 22-7-2016 με το έγγραφο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 244604/146538/2951,  μεταξύ άλλων αναφέρει “…Οι εγκριθείσες εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν  το Δεκέμβριο του 2015″….Έπειτα από όλες τις ανωτέρω εγκεκριμένες εργασίες, οι αρχαιότητες επανατοποθετήθηκαν τόσο στην αποθήκη όσο και στο χώρο της έκθεσης. Το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει μόνιμο ημερήσιο προσωπικό”….

6)Την 12-01-2017 με το έγγραφο  Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616971/ 30  “Επισημαίνουμε επίσης ότι από τον Δεκέμβριο του 2015 το Μουσείο αποκαταστάθηκε και είναι έτοιμο να λειτουργήσει μετά από την εκτέλεση του έργου επισκευαστικών εργασιών στο κέλυφος του κτηρίου (βλ. το αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -301900-180956-3709/15-11-2016 έγγραφο μας )”….

7)Την 17-05-2017 με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /147627/93905/ 1341 …“απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου φυλακτικού προσωπικού δεδομένου ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, δεν υπηρετεί ούτε ένας μόνιμος ημερήσιος φύλακας”….

8)Την 18-5-2018.… με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /218494/158967/1928 …”Η Υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε το Μουσείο να είναι ανοικτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , διαθέτοντας τακτικό φυλακτικό προσωπικό από  το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας .Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους θα είναι ανοικτό  κατά τους μήνες Μάιο-Αύγουστο 2018. Τέλος η Εφορεία μας , αναμένει την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμο φυλακτικό προσωπικό στο Μουσείο Άστρους”…..

9)Την  20 Ιουνίου 2018  “με την υπ’ αρ. 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 19/τ ΑΣΕΠ/20-6-18> ζητείται η πλήρωση μιας μόνιμης θέσης τακτικού ημερήσιου φύλακα αρχαιοτήτων για το Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρους Άστρους.

Αυτά γνωρίζαμε ,αλλά ψάχνοντας πας στη πόλη, βρήκαμε και άλλα κρυμμενα… και θα βρούμε και άλλα.Ας μην τα πολυλογούμε.

γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/139665/11280/1873/08-06-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ    (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/22017/3397/15-09-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ  (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

η) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/302550/31214/1760/647/27-07-2018 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ      (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

Α.Π.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/620078/700034/5988/1745  (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

Ην/νια   25-11-2020

Στα 4 έγγραφα της ΔΑΒΜΜ μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου βρήκαμε τις μελέτες. Στο πρώτο χρονικά έγγραφο της …. /1873/08-06-2016 , εκεί ήταν «μελέτη»,   επίσης ήταν « η εν λόγω μελέτεη» στο δεύτερο έγγραφο της  3397/15-09-2016 και αργοτερα το 2018 και 2020 έγιναν ξαφνικά «μελέτες», «υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες ¨αυτό χρειάζεται νομική ερμηνεία για να το καταλάβουμε καλύτερα.

Επίσης  το σπουδαιότερο πρέπει να βρούμε και τα άλλα έγγραφα και την διαδικασία πως ξεκίνησε η απαίτηση αρχικά  για την «μελέτη»  και πως  και για ποιό λόγο έγιναν αργότερα «υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες».Δεν πιστεύουμε η ΔΑΒΜΜ να είδε κανένα όνειρο  για τις μελέτες , κάτι υπάρχει νωρήτερα  και δεν το ξέρουμε,  αλλα θα το βρούμε.

Τα παρακάτω έγγραφα έχουμε ζητήσει απο τον δήμαρχο μας και άλλα από την ΕΦΑΑΡΚ

1) Το έγγραφο της ΔΑΒΜΜ «το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο μας από το 2011»

2)Τα έγγραφα παράδοσης και παραλαβής του έργου το 2015

3) Τα έξοδα για το έργο το 2011-2015

4)Τον αριθμό και τα έξοδα για τις μελέτες από το 2008 μέχρι 2021

5)Τα έγγραφα με τις  απαιτήσεις της ΕΦΑΑΡΚ για την εκπόνηση των δύο μελετών που έγιναν το 2018 και το 2021 και όλα τα σχετικα έγγραφα με τις δύο αυτές απαιτήσεις και μελέτες. Οι μελέτες έγιναν μετά το έγγραφο του 2016 της ΔΑΒΜΜ και αυτό έχει βαρύνουσα σημασία.

6) Το τελευταίο έγγραφο της υπουργού για να εκπονηθούν οι «απαιτούμενες μελέτες» (η είναι το ιδιο με το έγγραφο της ΔΑΒΜΜ το 2011?) «και αυτό έχει βαρύνουσα σημασία».

Από εδώ και κάτω  αρχίζουν τα «παιχνίδια». του ΥΠΠΟΑ  και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

Το ΥΠΠΟΑ περίπου το  2018 ,(2017?)  ρώτησε το δήμο να κάνει την μελέτη για το μουσείο , για να το ανοίξει.

Δεν το έχουμε . Θέλουμε να δούμε αυτό το έγγραφο έχει μεγαλη σημασία.

Ο Δημος μας έκανε την μελέτη.

Η από 31.05.2018 διαβίβαση της στατικής μελέτης με τίτλο «Έλεγχος στατικής επάρκειας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Υπηρεσία μας

Το ΥΠΠΟΑ πέταξε την μελέτη αυτή στα σκουπίδια.

Το ΥΠΠΟΑ ζήτησε άλλη μελέτη το 2019

Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/375217/268751/3365/28.02.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης στατικής επάρκειας

Είχαμε προειδοπειήσει έγκαιρα το δήμαρχο μας  να μην τσιμπήσει στην παγίδα του ΥΠΠΟΑ και να ενημερώσει για όλα την τοπική κοινωνία. Ο δήμος διοικητικά και νομικά αποδέχθηκε την πρόταση του ΥΠΠΟΑ. Ευχαριστούμε το κ.Μαρτίνο που έκανε την μελέτη. Νομικά και διοικητικά  το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται να κάνει την δουλειά του και να ανοίξει το Μουσείο με τις κατάλληλες ενέργειες της μελέτης. Οι Ελληνικές και Ευρωπαικές αρχές αυτό θα απαιτήσουν από το ΥΠΠΟΑ. Να εφαρμόσει και την συμφωνία του 2020-2021.

Το ΥΠΠΟΑ πέταξε για δεύτερη φορά  την  δεύτερη μελέτη  στα σκουπίδια.

Το  ΥΠΠΟΑ   όταν έλαβε την πρόσφατη  «μελέτη» , όχι τις μελέτες, που είχε απαιτήσει νωρήτερα, έψαξε  αδικαιολόγητα πίσω στο  μακρυνό 2011 και βρήκε  τις  άλλες «μελέτες».

Δεν ανέφερε τίποτα για την απόφαση και τους όρους του υπουργού το 2011, για την έγριση και παραλαβή του έργου από το ΥΠΠΟΑ ,τη Περιφέρεια και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας το 2015, «το μουσείο είναι έτοιμο να λειτουργήσει» με πολλά έγγραφα του ΥΠΠΟΑ από το 2015 μέχρι το 2018, την απόφαση ,την ανακοίνωση και το άνοιγμα του μουσείου το 2018, και φυσικά ούτε την συμφωνία και την μελέτη που έγινε το 2018   και το 2021. Τα «ξέχασε» να τα αναφέρει έγγραφα και ο δήμαρχος μας, στην πρόσφατη συνάντηση με την υπουργό , ας πούμε από ευγένεια , αφέλεια η κουταμάρα. Δεν είδαμε την αναφορά του δημάρχου  στο ΥΠΠΟΑ ,αλλά αν δεν την δούμε , αυτά υποθέτουμε ότι έγιναν, ας μας διαψεύσει ο δήμαρχος θα χαρούμε να δούμε  την αναφορά του , μακάρι να έχουμε κάνει λάθος.

«Φτου και από την αρχή» , η συνταγή δουλεύει, το ΥΠΠΟΑ  πρόσφατα ζητάει να γίνουν  «μελέτες» , διαβάσατε  σωστά όχι πια μελέτη «μελέτες»,,,,, πολλές «μελέτες»,,,,και άλλες υπόλοιπες «μελέτες».

Πρόσφατα έχουμε πάλι προειδοποιήσει το δήμαρχο μας.

“Αν θέλουμε να σοβαρευτούμε   το ΥΠΠΟΑ έχει επίσης ευθύνες και το ΥΠΠΟΑ πρέπει να κάνει όσες μελέτες θέλει και να ανοίξει το μουσείο, μην τα «χάφτετε» όσες μελέτες και αν κάνετε θα σας απαντήσουν πρέπει να κάνετε και άλλες «μελέτες» …. και άλλες «μελέτες» ….Από ενήλικες απαιτείται στοιχειώδης συντονισμός και αποτελεσματικότητα, μην το κάνετε μόνοι σας , θα αποτύχετε…..

Συνοπτικά εδώ που φτάσαμε πρέπει η  υπουργός να διατάξει τη  ΔΑΒΜΜ  να αναλάβει να κάνει τις «μελέτες»  η ίδια η με την εποπτεία της και την ευθύνη της , αφού απόρριψε τις προηγούμενες απαιτούμενες μελέτες από το ΥΠΠΟΑ ,διαφορετικά η ΔΑΒΜΜ δεν θα εγκρίνει τις  άλλες  «μελέτες»  ποτέ , ας μην κοροϊδευμόμαστε.

Θέλουμε να προτείνουμε  δημόσια στο κ. Μαρτίνο να κάνει μόνος του συμφωνία με το ΥΠΠΟΑ ,πριν κάνει το λάθος και χρηματοδοτήσει άλλες «μελέτες», και τον ευχαριστούμε  για τις έμπρακτες  προσφορές του παρά τις  ατέλειωτες φαιδρές γελειότητες του ΥΠΠΟΑ..

Το μουσείο έκλεισε το 2008 με την πρόφαση της ρωγμής γιατί ραγίσανε δύο κεραμίδια, το ΥΠΠΟΑ αποφάσισε να επισκευάσει  όλα τα κεραμίδια το 2011 , το έργο εγκρίθηκε και παραδόθηκε το 2015  από το ΥΠΠΟΑ ,τη Περιφέρεια και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ,  το ΥΠΠΟΑ άνοιξε το μουσείο το 2018 και πρόσφατα η αρμόδια υπουργός βρήκε  στα συρτάρια της τις παγίδες της άλλης πρόφασης και τις ονόμασε ” μελέτες” , για κάθε ενδεχόμενο  ατέλειωτες «πολλές μελέτες………»

Ας ξαναδιαβάσουμε την ανακοίνωση του δήμου μας για να καταλάβουμε ότι όλα γίνονται για τις «μελέτες» .

«Πρέπει να κινηθούμε άμεσα για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών που εκκρεμούν σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο μας από το 2011. Να κερδίσουμε τον χρόνο που χάθηκε την προηγούμενη δεκαετία, να εκπονηθούν οι μελέτες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ώστε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση για τα έργα που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους από την νέα προγραμματική περίοδο». Μετά τις «μελέτες» , αν ποτέ εγκριθούν … αν δεν ζητήσει το ΥΠΠΟΑ και άλλες «μελέτες» …»ώστε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση…..»

https://www.boriakinouria.gov.gr/article/synantisi-me-tin-ypoyrgo-politismoy

Ερωτούμε τους εαυτούς μας και απορούμε(ποιόν να ρωτήσουμε).

 1. Ποιά είναι η  πρόσφατη αναφορά του δήμου στο ΥΠΠΟΑ   , σας παρακαλούμε αναρτήσετε την στην ιστοσελιδα του δήμου μας.
 2. Που βρίσκονται τα δύο  έγγραφα του ΥΠΠΟΑ για  την  απαίτηση των δύο  τελευταίων μελετών  το 2018 και το 2021 , που θα τα βρούμε κρυμμένα.
 • Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλούμε ,αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του δήμου την απόφαση της υπουργού ...«για την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους»…«για την δέσμευσή της να αναλάβει το Υπουργείο την χρηματοδότηση του έργου. «Το ΥΠΠΟΑ ανέλαβε την χρηματοδότηση του έργου», αυτό είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία  , να δούμε την απόφαση της υπουργού ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • «Για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών» Πόσες μελέτες πρέπει να κάνουμε, τις μέτρησε ποτέ κανένας ? Πόσα στοίχισαν οι μελέτες αυτές?

Πόσα στοίχισαν όλα τα κεραμίδια το 2015?

 • «έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο μας από το 2011» Γιατί  το βρήκαμε στα συρτάρια μας σήμερα και δεν ψάχναμε να το βρούμε το 2015 η το 2018? Και το σημαντικότερο γιατί  συνεχίζουμε να κρύβουμε σήμερα όλα τα έγγραφα σχετικά με το μουσείο και τα έγγραφα παράδοσης και παραλαβής του έργου το 2015? Πόσα άλλα κρυμμένα έγγραφα υπάρχουν? Γιατί κρύβουμε την απαίτηση του ΥΠΠΟΑ για την τότε  «μελέτη» το 2018 και 2021 , (όχι μελέτες )?
 • «να εκπονηθούν οι μελέτες» και τι θα γίνει όταν μετά από τις μελέτες που ξέχασε το 2015 , το 2018 . το 2021 , όταν  το ΥΠΠΟΑ  τις «ξέχασε»  και άνοιξε το μουσείο το 2018  και τις βρήκαμε σήμερα… θα βρει  αργότερα και «τις άλλες μελέτες» που πιθανόν ξέχασε σήμερα….? Ποιός δουλεύει ποιόν…

Το ΥΠΠΟΑ ,η Περιφέρεια και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας,  που ευθύνονται για το έργο,  δεν έβρισκαν «τις μελέτες» δέκα χρόνια…. και τώρα σίγουρα τις βρήκαν , ας μην το χαρακτηρίσουμε  εδώ, η τοπική  κοινωνία ξέρει τι γίνεται και έχει βγάλλει τα δικά της συμπεράσματα……..έρε κόσμε ….γιατί πέφτουν αστραπές τον Αυγουστο… να  βρούμε τις μελέτες  είναι μεγάλο έργο…. δέκα χρόνια πέρασαν να βρούμε τις μελέτες , αυτό είναι αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους στο μεγαλείο της….. και τους πληρώνουμε να βρίσκουν «τις μελέτες», μετά από δέκα χρόνια…

 • «ώστε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση»  για να ξαναβρούμε τις μελέτες  , από τους κουτόφραγκους, και θα περιμένουμε  άλλα διακόσια χρόνια και η υπουργός αποφάσισε, θα δημοσιεύσει και την απόφαση της σύντομα , θα περιμένουμε….. ¨Οπως μας λεέι ο δήμαρχος μας στην ανακοίνωση  «Ευχαριστούμε την Υπουργό για την δέσμευσή της να αναλάβει το Υπουργείο την χρηματοδότηση του έργου»  αυτό είναι χρηματοδότηση , μετά από διακόσια χρόνια , αν δεν αλλάξει η αρμόδια υπουργός την γνώμη της μέχρι τότε , αν δεν έχει πάρει σύνταξη από τον Ελληνικό λαό….. αν έχουν χρήματα οι κουτόφραγκοι…  αν έχει βρει τις άλλες μελέτες  , τότε  θα  «αναλάβει»  την χρηματοδότηση μετά από διακόσια χρόνια  , ας βγάλουμε και τις φωτογραφίες διακόσια χρόνια νωρήτερα.

Ήρθε καιρός να  σοβαρευτούμε , να ωριμάσουμε «βίαια» και να ενηλικιωθούμε «βιαιότερα».

΄Έχουμε επισημάνει έγκαιρα πριν ένα χρόνο.«Δυστυχώς συνεχίζουμε το ίδιο βιολί. Κάναμε την πρόφαση της ρωγμής  “πρόφαση της στατικότητας, o Λουφολιάς  έλεγε σωστά σε παρόμοιες περιπτώσεις .

“Συμμορφωθείτε να περάσουμε καλά”, o κοινός νους, η γραφειοκρατία και η αποτελεσματικότητα του Ελληνικού...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tο άρθρο έχει δημοσιευθεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Ο δήμαρχος  μας , ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τον τουρισμό και το Δ.Σ. γνωρίζουν τι ψηφίζουν, θέλουν, μπορούν και καταλαβαίνουν…..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Το μήνυμα σας στάλθηκε»

Τα λέμε ξάστερα στο δήμαρχο μας θεσμικά ας τα πούμε και δημόσια . Καλούμε τους συμπολίτες μας και τους παλιούς δημάρχους να κάνουν τό ιδιο ,  να τα πούνε θεσμικά στο δήμαρχο  ,στο Δ.Σ. του δήμου μας και να κάνουν μια δημόσια παρέμβαση. Διαφορετικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

Η περιβόητη ανάπτυξη δεν θα ρθει ποτέ, όταν  κρύβουμε από την ιστοσελίδα του δήμου μας το «Ιερό Χώρο» και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη. Ο δήμαρχος δεν απαντά στα ερωτήματα των συμπολιτών μας….  η δεν θέλει η δεν μπορεί η δεν καταλαβαίνει η δεν ξέρουμε τι να πούμε.

Η  Επιτροπή Ελλάδα2021  βροντερά προς κάθε κατεύθυνση μας λέει ο «Ιερός Χώρος» της Β Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι εδώ,  μπροστά μας.

Κύριε δήμαρχε,

Έχουμε καταθέσει έγκαιρα τις προτάσεις  για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  2020-2024.

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Δεν υπάρχει  επιχειρησιακό πρόγραμμα ( και ιστοσελίδα δήμου) στο πλανήτη γη που δέν έχει ένα μικρό κείμενο για την πρωτεύουσα του δήμου,  για το δήμο μας το ιστορικο Άστρος Κυνουρίας  ,όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για τέτοια καταγραφή, αυτό είναι αυτονόητο και πρέπει να προστεθεί αμέσως και υπάρχουν εθελοντές.

Ενότητα  2.1.7  Τουριστικό και Πολιτιστικό και   2.1.7.1  Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία. Ας μη γελιόμαστε δεν  υπάρχει τουριστικό πρόγραμμα χωρίς την καταγραφή , που επίσης προβλέπει η νομοθεσία, για τα σπουδαιότερα ιστορικά  μνημεία του δήμου μας,  αλλά στην δικη μας περίπτωση , σπουδαιότερα  και της πατρίδας μας.

Δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί  τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , ο«Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και η πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη, δεν περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2020-2024

Δεν καταλάβαμε ποτέ, αφού δεν θέλουν και δεν μπορούν να ανοίξουν το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  και τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, κάτι που είναι αυτονόητο για μας ,γιατί τουλάχιστον δεν αναρτούν σχεδόν χωρίς χρήματα   στην ιστοσελίδα του δήμου μας δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις για τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη.

 Σας παρακαλούμε θερμά και ειλικρινά  διορθώσετε  χωρίς καθυστέρηση τις παρακάτω  δύο ανακρίβειες.

Τα μικρά λάθη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 διχάζουν τη  τοπική κοινωνία ,είναι αντιθετα με την Ελληνικη νομοθεσία και το όραμα για ένα Δήμο, φιλικό για τους κατοίκους ,που προωθεί το διάλογο, την συναίνεση και την σύνθεση των απόψεων  και πρέπει να διορθωθούν χωρίς καθυστέρηση.

Ο “δαίμονας του διαδυκτίου”… και η πρόσφατη εκπομπή τοπόσημα συνεχίζουν μάταια να σβήνουν και ξαναγράφουν την ιστορίας μας.

Με μεγάλη λύπη διαβάσαμε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ανακρίβειες αντίθετες με την Ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη  μας ,που διχάζουν την τοπική κοινωνία .Αυτά είναι “το Κάστρο του Άστρους Κυνουρίας” και το ξεκρέμαστο, ατέλιωτο και γραφικο κείμενο «της Θυρέας στην οποία ανήκουν το Παράλιο» 

Απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024

 2.1.7.5 Εκδηλώσεις  (σελίδα 61/193)

Ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό φεστιβάλ είναι το Estella Festival το οποίο λαμβάνει χώρα τον Αύγουστο, όπου υπό το φως της πανσέληνου, πλήθος κόσμου γιορτάζει τη γη και τη θάλασσα, την ιστορία και την ομορφιά του τόπου, με επίκεντρο το Κάστρο του Άστρους Κυνουρίας αλλά και τα γύρω στενά της περιοχής

2.1.1.2 Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Χαρακτηριστικά

Έδρα του δήμου αποτελεί το Άστρος.Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του νομού Αρκαδίας,συνορεύει βόρεια με το Δήμο Άργους Μυκηνών, νότια με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας και δυτικά με τον Δήμο Τρίπολης και Σπάρτης. Η Κυνουρία περιλαμβάνει την περιοχή της Θυρέας στην οποία ανήκουν το Παράλιο.  Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίαςπεριλαμβάνει τις παρακάτω δημοτικές -τοπικές κοινότητες και οικισμούς   (Σελίδα 26/193)

Το  νόμιμο όνομα του Κάστρου του Παραλίου Άστρους  σύμφωνα Ελληνική νομοθεσία , με τα κείμενα του ΥΠΠΟΑ  ,της Πριφέρειας,του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και όλου τον ντουνιά με χιλιάδες σελίδες βιβλιογραφίες  , ακόμα και σε κείμενα του ομίλου Πυράμια , είναι « Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους».

Απο το  ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,Ο τονισμός είναι δικός μας.

Jul. 29, 2013 — Έκθεση αρχειακού υλικού: «Το Κάστρο» του Παραλίου Άστρους και η οικογένεια Ζαφειρόπουλου. Ο νεοσύστατος Όμιλος Μελέτης Ιστορίας, …

«Όλβιος όστις έσχεν της ιστορίας μάθησιν»

Ας διαβάσουμε την ιστορία μας ,στη Θυρέα ανήκαν  ο Άγιος Ιωάννης (Αγιάννης),το Άστρος,(από το 1835,1841  ήταν πρωτεύουσες του δήμου Θυρέας), η Μελιγού, ο Χάραδρος , ο Πλάτανος και το Παράλιο Άστρος (από το 1845).». ΦΕΚ 16Α – 24/05/1835, ΦΕΚ 5Α – 08/03/1841 , ΦΕΚ 32Α – 08/12/1845  

Σας παρακαλούμε θερμά και ειλικρινά  διορθώσετε  χωρίς καθυστέρηση τις παραπάνω  δύο ανακρίβειες.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι μας έχουν αποσταλεί αριθμοί πρωτοκόλλων για   αιτήματα μας και περιμένουμε την αιτιολογημένη  απάντηση από το δήμο μας ,ποτέ δεν είναι αργά.π.χ. Αρ. πρωτοκόλλου: 7727/22-6-2021      Αριθμός πρωτοκόλλου: 16815/14-12-2020, Αριθμός πρωτοκόλλου: 9118/26-07-2021.

Σας παρακαλούμε να μας δόσετετον αριθμό πρωτοκόλλου για την επιστολή μας  και αργότερα μετά  την  αναγκαία διόρθωση μια αιτιολογημένη απάντηση .

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουρόγιωργας

Η  Επιτροπή “Ελλάδα2021”  βροντερά προς κάθε κατεύθυνση μας λέει ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι εδώ,  μπροστά μας.Δείτε το παρακάτω σύνδεσμο.

«O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων» με κωδικό GR-01724 στην ηλεκτρονική έκδοση της Επιτροπής “Ελλάδα2021” και ο δήμος μας.

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Η αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους .

“Ότι λέμε το κάνουμε”

Εδώ Θα δημοσιεύουμε παλιές και πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις και αναφορές σχετικές με την αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους, μέχρι να επικρατήσει ο κοινός νους και να κάνουμε τα αυτονόητα για την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και όχι για τα χωρίς ντροπή αναιτιολόγητα κλειδοαμπαρώματα η τουλάχιστον μέχρι να μάθουμε να απαντάμε εμπρόθεσμα και αιτιολογημένα ,σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαική νομοθεσία , στα ερωτήματα των πολιτών και όταν όλα γίνονται γραπτά , δημόσια και φανερά.

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους, Xρονολογική σειρά και τι κάνουμε σήμερα.

Τι πρέπει  να κάνουμε το 2022 για να ανοίξουμε το Μουσείο Άστρους

Η παγίδα της πρόφασης της μελέτης για την στατική επάρκεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

Ο “Ιερός Χώρος “ της  Β’ Εθνοσυνέλευσης  των  Ελλήνων   και η αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Η παγίδα της πρόφασης της μελέτης για την στατική επάρκεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

¨Οτι λέμε το κάνουμε και έχει συνέχεια.

Δημοσιεύουμε το πρώτο έγγραφο που έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους .

Καλούμε τους συμπολίτες μας να ανοίξουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους.

Καλούμε το δήμαρχο μας να «ξαναδιαβάσει» τα παρακάτω και να  δημόσιεύσει στην ιστοσελίδα του δήμου μας  , όλα τα έγγραφα σχετικά με το  Αχαιολογικό Μουσείο Άστρους ,θα τα δούμε τελικά ,ας περάσουν 2-3 χρόνια , θα τα δούμε και θα τα δημοσιεύσουμε. Όπως έγινε και με την απόφαση για το κλείσιμο του μουσείου. Την είδαμε μετά από 2-3 χρόνια, αφού πρώτα είχαμε παρακαλέσει «ευγενικά»  το μισό υπουργείο Πολιτισμού.

Μπράβο στο Σύλλογο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους , καλή δύναμη , είμαστε δίπλα σας και δεν θα παραιτηθούμε ποτέ αν δεν δικαιωθούμε, δεν χάφτουμε τίποτα.

Α.Π. Εισερχ. ΥΠΠΟΑ/568072    

Ημ/νια Έκδοσης 14/10/20

Tue., Oct. 13, 2020 at 1:17 p.m.

Οκτώβριος 13, 2020

………………….

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κοινοποίηση

Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού 

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Θέμα: Η μελέτη για την στατική επάρκεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

Αξιότιμοι κύριοι……………..

Έχουμε ασχοληθεί με την πρόσβαση των αρχαιολογικών χώρων  για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε  για την  προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και  πιστεύουμε με αυτά που γνωρίζουμε η  απόφαση της 30-7-2018  του ΥΠΠΟΑ για  μελέτη της στατικής επάρκειας του Αρχαιολογικού  Μουσείου ¨Αστρους  είναι ανεπαρκώς αναιτιολόγητη , αντιφατική και αντίθετη με τις  βασικές αρχές του ΥΠΠΟΑ , ειδικότερα την αρχή προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και με τα παρακάτω έγγραφα του ΥΠΠΟΑ. Θα ερευνήσουμε επίσης αν είναι έγκυρη με τις αρμόζουσες οδηγίες και  τους γενικούς η ειδικούς κανονισμούς του ΥΠΠΟΑ.

1) Με την ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011  απόφαση εγκρίθηκε η “Μελέτη Άρσης Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους με όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99 ) και στις 22-04-2013 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του τέως ΥΠΑΙΘΠΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Οι εγκριθείσες  εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2015.

Την 12-1-2011 με την ΑΔΑ-4Α9Γ-99  το ΥΠΠΟΑ  έθεσε τους όρους του έργου μεταξύ άλλων τα παρακάτω.

“8.Να εκπονηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη <αρχιτεκτονική, στατική, Η-Μ> για την στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου για τη λειτουργεία του ως σύγχρονου μουσείου”.

“.….ἀ) Έλεγχο στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού  και πλήρη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου που θα προσδιορίζει τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και ενίσχυσης όπως …..”

Μετά το 2015 με άλλα  έγγραφα  το ΥΠΠΟΑ ανέφερε  το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει.

2)Την 22-7-2016 με το έγγραφο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 244604/146538/2951,  μεταξύ άλλων αναφέρει “…Οι εγκριθείσες εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν  το Δεκέμβριο του 2015″….Έπειτα από όλες τις ανωτέρω εγκεκριμένες εργασίες, οι αρχαιότητες επανατοποθετήθηκαν τόσο στην αποθήκη όσο και στο χώρο της έκθεσης. Το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει μόνιμο ημερήσιο προσωπικό”….

3)Την 12-01-2017 με το έγγραφο  Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616971/ 30  “Επισημαίνουμε επίσης ότι από τον Δεκέμβριο του 2015 το Μουσείο αποκαταστάθηκε και είναι έτοιμο να λειτουργήσει μετά από την εκτέλεση του έργου επισκευαστικών εργασιών στο κέλυφος του κτηρίου (βλ. το αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -301900-180956-3709/15-11-2016 έγγραφο μας )”….

4)Την 17-05-2017 με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /147627/93905/ 1341 …“απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου φυλακτικού προσωπικού δεδομένου ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, δεν υπηρετεί ούτε ένας μόνιμος ημερήσιος φύλακας”….

5)Την 18-5-2018.… με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /218494/158967/1928 …”Η Υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε το Μουσείο να είναι ανοικτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , διαθέτοντας τακτικό φυλακτικό προσωπικό από  το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας .Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους θα είναι ανοικτό  κατά τους μήνες Μάιο-Αύγουστο 2018. Τέλος η Εφορεία μας , αναμένει την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμο φυλακτικό προσωπικό στο Μουσείο Άστρους”…..

6)Την  20 Ιουνίου 2018  “με την υπ’ αρ. 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 19/τ ΑΣΕΠ/20-6-18> ζητείται η πλήρωση μιας μόνιμης θέσης τακτικού ημερήσιου φύλακα αρχαιοτήτων για το Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρους Άστρους.

Η τοπική κοινωνία οργισμένη έχει καταθέσει τις απόψεις της στο  ΥΠΠΟΑ με  «χιλιάδες υπογραφές» και προβληματίζεται για πολλά τα τελευταία δώδεκα χρόνια, ειδικότερα  για ποιό  λόγο   το ΥΠΠΟΑ  ξόδεψε όσα ξόδεψε το 2011-2015 για το μουσείο, τι σκόπευε να κάνει τόσα χρόνια, (δεν πιστεύουμε να ξόδεψε τα χρήματα χωρίς λόγο), το ΥΠΠΟΑ άνοιξε έστω και προσωρινά αργότερα το μουσείο ,(δεν πιστεύουμε παράνομα), και πρόσφατα  φτάσαμε αναιτιολόγητα στο «φτου και από την αρχή θα αρχίσω». Η παράδοση και παραλαβή του έργου έγινε  νόμιμα και εγκρίθηκε  το 2015 από το ΥΠΠΟΑ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Βόρειας  Κυνουρίας.

Απαιτούμε τα παρακάτω.

1)    Να μας ενημερώσετε αν η απόφαση  για την μελέτη της επάρκειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους είναι σύμφωνη με την αρμόζουσα διαδικασία  και τους απαιτούμενους συγκεκριμένους κανονισμούς του ΥΠΠΟΑ και να ελεγχθεί η  εγκυρότητα και η σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας. Επίσης να μας ενημερώσετε  ποιά είναι η συγκεκριμένη αρμόζουσα διαδικασία και οι κανονισμοί για να αναιρέσει το ΥΠΠΟΑ  προηγούμενες αποφάσεις του.  Συγκεκριμένα για να καταλάβουμε καλύτερα  θέλουμε να γνωρίζουμε ποιός είναι ο λειτουργός , ποιά είναι η αρχή , με βάσει ποιόν κανονισμό  η οδηγία ,  με ποιό έγγραφο και με ποιά συγκεκριμένη ενέργεια  ξεκίνησε και αποφασίσθηκε αναιτιολόγητα και αυθαίρετα, να αναιρεθούν οι  προηγούμενες αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ.

2)    Να ανακαλέσετε αμέσως την απόφαση του ΥΠΠΟΑ  για την μελέτη της  στατικής επάρκειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους , να μας κοινοποιήσετε την ανάκληση η την αιτιολογημένη απόφαση σας και  επίσης να την κοινοποιήσετε στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας .

3)    Να μας ενημερώσετε πόσα  χρήματα στοίχισε στο ΥΠΠΟΑ το έργο  με την ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011  απόφαση για την “Μελέτη Άρσης Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους με όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99 )  που το έργο τελείωσε και εγκρίθηκε το 2015 από τρεις δημόσιους φορείς, του τέως ΥΠΑΙΘΠΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

4)    Να μας απαντήσετε αιτιολογημένα αν οι ενέργειες του ΥΠΠΟΑ το 2014-2015 με την παραλαβή του έργου σύμφωνα με την απόφαση και τους όρους της  ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011   ήταν  λανθασμένες η σωστές. Είναι η γνώμη μας, ότι ήταν σωστές και σαν λογική συνέπεια η απόφαση της 30-7-2018 για καινούργια μελέτη της στατικής επάρκειας είναι αντιφατική, αντίθετη με τις αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ   και  μεγάλο λάθος που πρέπει να ανακληθεί αμέσως. Αν το 2014-2015 οι ενέργειες του ΥΠΠΟΑ ήταν  λανθασμένες, τότε το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση σήμερα να διορθώσει τα λάθη του σύμφωνα με την ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011  απόφαση. Οι συμπολίτες μας  σωστά δεν καταλαβαίνουν τις αντιφάσεις του ΥΠΠΟΑ.

5)    Σας παρακαλούμε να ανοίξετε οριστικά και αμετάκλητα  τους τρεις χωριστούς χώρους  η να μας απαντήσετε αιτιολογημένα τις θέσεις του ΥΠΠΟΑ.

a.    Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

b.    Το προαύλιο χώρο της σχολής Καρυτσιώτη ( του Αρχαιολογικού  Μουσείου Άστρους)

c.     Τον «Ιερό Χώρο» της Β Έθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.

6)    Να διορθώσετε κάποτε το παρακάτω έγγραφο,  για να μην υπάρχουν αντιφάσεις στα  ίδια έγγραφα του ΥΠΠΟΑ  και να τα κοινοποιήσετε όπου απαιτείται η να μας απαντήσετε αιτιολογημένα για την αντίφαση του. Η προϊσταμένη της ΕΦΑΑΡΚ γνώριζε καλά τους δύο χωριστούς αναφερόμενους χώρους που διαχειρίζεται, «το προαύλιο  χώρου  του  Μουσείου»  και «το  χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης» 

«Η  άλλη μεγάλη  έκπληξη  ήταν “η  αναθεώρηση “  …. ενός εγγράφου  της 12-1-2017  του Υπουργείου  Πολιτισμού Α.Π. : YΠΠΟΆ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ /1616/971/30/12-01-2017, που ελήφθη  μετά απο 3 μήνες  την  10 Απρίλιου ,2017, έγραφε  “Στο προαύλιο  χώρου  του  Μουσείου  εκτίθενται  αρχαία γλυπτά  και  αρχιτεκτονικά μέλη” ….. και  την  12/7/2017 . ελήφθη14/7/2017  στην απάντηση  ΣΧΕΤ: Το αρ. 229878/28560/2017-30/6/2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη ,  έγραφε  αναφέροντας  το  ίδιο παραπάνω έγγραφο ,διαβάσατε σωστά το ίδιο της 12/01/2017  χωρίς καμία εξήγηση, έγραφε  άλλα τώρα.

“ε. Με το αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616/971/30-12/01/2017 έγγραφό της η Εφορείας μας, απαντά στη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων κατόπιν νέου ατήματος του κου Ι. Κουρόγιωργα προς τη Γ. Γραμματέα  και ενημερώνουμε  ότι  έχουμε  ήδη απαντήσει στον κ. Ι. Κουρόγιωργα  και  επισημαίνουμε  ότι  στο  χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης  ο οποίος αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα του Αρχαιολογικού  Μουσείου  Άστρους, το οποίο στεγάζεται  στη  Σχολή  Καρυτσιώτη,εκτίθενται  αρχαία  γλυπτά  και   αρχιτεκτονικά μέλη»

Η τοπική κοινωνία περιμένει υπομονετικά και θα αντιδράσει  σύντομα με ότι νόμιμο μέσο είναι διαθέσιμο  στις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές και με δημοσιεύσεις  στον Ελληνικό  και παγκόσμιο τύπο , αν δεν έχουμε μια δίκαια απόφαση  σύμφωνη με τις ίδιες απόψεις  του ΥΠΠΟΑ από το 2011 μέχρι το 2018  που αναιρέθηκαν βιαστικά με μια άκυρη  αντιφατική απόφαση  αργότερα  η μια αιτιολογημένη απάντηση στα αιτήματα μας. Δεν θα δεχθούμε  επίσης για το μουσείο Άστρους  τις αντιφατικές δικαιολογίες δέκα χρόνων,  σαν εκείνες για τον «Ιερό Χώρο» της Β΄’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων,  που το ΥΠΠΟΑ κλειδοαμπάρωσε   χωρίς ντροπή και αδικαιολόγητα χωρίς καμία  απόφαση και τελικά αναίρεσε τα στενοκέφαλα λάθη του δέκα χρόνων  και άνοιξε τον χώρο ,έστω προσωρινά, όταν  οι πολλές  αντιφατικές  δικαιολογίες κατέρρευσαν  και εξαντλήθηκαν  και «τα μνημεία δεν περπατούσαν πιά μόνα τους».

Αυτά  παρακάτω διαβάζουμε στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο και αυτά  απαιτεί η τοπική κοινωνία.

«Ευελπιστούμε νά γίνει τοποθέτηση υπαλλήλου στό  Μουσείο τού Άστρους προκειμένου μέ την τοποθέτηση νά ανοίξει μόνιμα και να λειτουργήσει το Μουσείο και ο Ιερός Χώρος τής Β Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στο Άστρος.

Σας ενημερώνουμε ότι ο φάκελλος με τίς χιλιάδες υπογραφές των κατοίκων της περιοχής κατατέθηκε στό Υπουργείο Πολιτισμού καί αναφέρθηκε το ιστορικό του προβλήματος πού αντιμετωπίζει η περιοχή με το κλειστό αρχαιολογικό μουσείο. (Αριθμός πρωτοκόλλου τού εγγράφου 2/12-9-2018)»

Όταν λάβουμε τα σχετικά έγγραφα , που έχουμε ζητήσει από την   ΕΦΑΑΡΚ, αν το κρίνουμε αναγκαίο θα συμπληρώσουμε την αναφορά μας σε σχετικά γρήγορο χρόνο δέκα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

¨Εχουμε καταθέσει,  αριθμό πρωτ. 109057  ημερ έκδοσης 14/03/2018 ,στο ΥΠΠΟΑ τις πολλές και συνεχόμενες αντιφάσεις της ΕΦΑΑΡΚ  που για αυτό το λόγο καθιστούν αναρμόδια την ΕΦΑΑΡΚ  να διαχειρίζεται το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους, το προαύλιο χώρο της σχολής Καρυτσιώτη ( του Αρχαιολογικού  Μουσείου Άστρους) και τον «Ιερό Χώρο» της Β Έθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.

Σας παρακαλούμε να στείλετε  την  παρούσα επιστολή μας στον ….Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού γιατί δεν έχουμε την ηλεκτρονική του διεύθυνση η να μας δώσετε την ηλεκτρονική του διεύθυνση, και υποθέτουμε θα το κάνετε αν δεν μας απαντήσετε αρνητικά.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουρόγιωργας

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Συνοπτικά τί «ξεχάσαμε» και τα μεγάλα μαργαριτάρια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του δήμου μας 2020-2024

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών στην Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία, την Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό»

“Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μετράτε”Peter Drucke

Για την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας και το κοινό συμφέρον όλων μας ,και των αιρετών μας,  συνοπτικά καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο τα μεγάλα θέματα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  2020-2024 του δήμου μας που πρέπει να διορθώσουμε.

Στα κοινωνικά κράτη είναι «όλα γραπτά,φανερά και δημόσια».

Συνιστούμε στο δήμο μας να εφαρμόσει του αριθμούς πρωτοκόλλου για τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας η  καλύτερα να αναρτήσει τους Α.Π. με το όνομα, ημερομηνία  σε σχετική σελίδα του σχεδίου.

Είναι δουλειά του δήμου μας να μας πει καθαρά και ξάστερα, συνοπτικά και αναλυτικά, και να προβάλλει όπου μπορεί και στην ιστοσελίδα του,  τα  συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά  του δήμου μας.

Ο δήμος μας πρέπει να δημοσιεύσει τα συγκριτικά  πλεονεκτήματα του δήμου μας (ποια είναι  αυτά , συνοπτικά και αναλυτικά) και μια εισαγωγική περίληψη του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος , που θα  περιέχει τους κεντρικούς στόχους του δήμου συνοπτικά, συγκεκριμένα, ξάστερα και καθαρά ,για να το καταλαβαίνουν όλοι , οι συμπολίτες μας και κυρίως και οι σύμβουλοι  του Δ.Σ που πρέπει  να  γνωρίζουν  όταν κληθούν να  ψηφίσουν ( μάλλον δεν θα μελετήσουν 193 σελίδες.. ας είμαστε ειλικρινείς).

Τί «ξεχάσαμε» και τα μεγάλα μαργαριτάρια

Στο πρόγραμα «ξεχάστηκαν» μερικά  σπουδαία θέματα που πρέπει αναμφίβολα να προσθέσουμε και υπάρχουν  μερικά  μεγάλα και μικρά , αλλά πολύ σοβαρά, λάθη που οπωσδήποτε πρέπει να διορθωθούν, και με την πρωτοβουλία του δημάρχου μας.

Είναι η γνωμη μας, αν δεν γίνουν αυτές οι  σοβαρές και αναγκαίες διορθώσεις και προσθέσεις, πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να καταψηφισθεί στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας και θα τα βρούμε όλοι όλα μπροστα μας.

Συνοπτικά 

1) Άστρος

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Δεν υπάρχει  επιχειρησιακό πρόγραμμα ( και ιστοσελίδα δήμου) στο πλανήτη γη που δέν έχει ένα μικρό κείμενο για την πρωτεύουσα του δήμου,  για το δήμο μας το ιστορικο Άστρος Κυνουρίας  ,όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για τέτοια καταγραφή, αυτό είναι αυτονόητο και πρέπει να προστεθεί αμέσως και υπάρχουν εθελοντές. Έχουμε καταθέσει χωριστή πρόταση για το Άστρος.Δείτε τον σύνδεσμο .

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας 

2)Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία.(σελίδα 54)

Ενότητα  2.1.7  Τουριστικό και Πολιτιστικό Απόθεμα και   2.1.7.1  Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία. Ας μη γελιόμαστε δεν  υπάρχει τουριστικό πρόγραμμα χωρίς την καταγραφή , που επίσης προβλέπει η νομοθεσία, για τα σπουδαιότερα ιστορικά  μνημεία του δήμου μας,  αλλά στην δικη μας περίπτωση , σπουδαιότερα  και της πατρίδας μας.

Χωρίς το Αρχαιολογικό Μουσείο , τον «Ιερό Χώρο»  της Εθνοσυνέλευσης, την πλακα της σχολής Καρυτσιώτη του Αγιάννη και το στρατόπεδο των  Βερβένων κλπ  «τα συγκριτικά  πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικα,  ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα αξιοθέατων»,είναι πολύ  άδεια λόγια για εντυπωσιασμούς χωρίς ουσία και περιεχόμενο.

Τα θέματα αυτά είναι καταγραμμένα στο προεκλογικό  τουριστικό πρόγραμμα  του δήμαρχου μας , εγκριμένο με την εντολή των συμπολιτών μας, και πρέπει να προστεθουν με την πρωτοβουλία τους δημάρχου μας. Έχουμε καταθέσει χωριστή πρόταση για έξη θέμτα .Δείτε τον σύνδεσμο .

Δημόσια πρόταση στο δήμο μας και το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Άστρους για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024, Α’ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός

3) Το  νόμιμο όνομα “Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους”

2.1.7.5 Εκδηλώσεις (σελίδα 61/193) )Το μεγάλο λάθος και μαργαριτάρι ,που είναι αντίθετο με την Ελληνική νομοθεσία «Το Κάστρο του  Άστρους».   

Το  νόμιμο όνομα “Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους  σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, το ΥΠΠΟΑ  ,την Περιφέρεια ,τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και όλον τον ντουνιά με χιλιάδες  σελίδες βιβλιογραφίες  , ακόμα και σε κείμενα του ομίλου Πυράμια , είναι « Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους». Τελεία και πάβλα.  

4)Θυρέα (Θυρεάτις Γη)

2.1.1.2 Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Χαρακτηριστικά.(Σελίδα 26/193)Το άλλο μικρό μαργαριτάρι «της Θυρέας στην οποία ανήκουν το Παράλιο».

Ας διαβάσουμε την ιστορία στη Θυρέα ανήκαν  ο Άγιος Ιωάννης (Αγιάννης),το Άστρος,(από το 1834-5,1841  ήταν πρωτεύουσες του δήμου Θυρέας), η Μελιγού, ο Χάραδρος , ο Πλάτανος και το Παράλιο Άστρος (από το 1845).» Όλβιος όστις έσχεν της ιστορίας μαθησιν». ΦΕΚ 16Α – 24/05/1835, ΦΕΚ 5Α – 08/03/1841 , ΦΕΚ 32Α – 08/12/1845 

 5) Μοναστήρια

2.1.7.2 Μοναστήρια σελ 55. Προβάλλουμε ότι έχουμε και ας μην αδικαιολόγητα στενοχωρούμε κανένα…, Δεν χάνουμε τίποτα να  προσθέσουμε ότι έχουμε, η προβολή  για τα μοναστήρια θα γίνει  πλουσιότερη και καλύτερη ,παρακαλούμε να προσθέσετε τις δύο   ιερές μονές. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς & Άγιος Νικόλαος-Παντελεήμων Κοντολινάς Καστάνιτσας .

Ο τονισμός και τα ονόματα για τα μοναστήρια  πρέπει μα διορθωθούν στο κείμενο 2.1.7.5 Εκδηλώσεις σελ 61 & 62

6) Εκδηλώσεις σελ 61 & 62

2.1.7.5 Εκδηλώσεις (σελίδα 61/193)  Ξεχάσαμε τον Αγιάννη στις εκδηλώσεις και τα πανηγύρια !!! 

Οι συμπολίτες μας ρωτάνε  υπομονετικά ,γιατί ξεχνάμε  για επτά χρόνια τον Αγιάννη και το Άστρος ? ….Δεν είναι αργά ,μπορούμε να προσθέσουμε ένα μικρό κείμενο για την πρωτεύουσα του δήμου μας,  για το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας . 

Δείτε το σύνδεσμο , οι συμπολίτες μας έχουν τον πρώτο λόγο και καλούνται να καταθέσουν τις προτάσειις τους.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε δημόσια διαβούλευση | Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (boriakinouria.gov.gr)

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Τελικά ο κοινός νους θα επικρατήσει.

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Με υπερβολικές ευγένειες δεν θα ανοίξει ποτέ το  Αρχαιολογικό  Μουσείο Άστρους. 

Χαιρετίζουμε την απόφαση της τοπικής κοινωνίας να απαιτήσει δυναμικά αυτά που της ανήκουν και συγχαίρουμε το Σύλλογο Φίλων  του Αρχαιολογικού  Μουσείου Άστρους,  για όλες τις τελευταίες ενέργειες και παρεμβάσεις του.

Λέγαμε πριν χρόνια τα παρακάτω.

“Σαν κοινωνία αποτύχαμε για  τα αυτονόητα  και αυτά που μας ανήκουν μέχρι σήμερα γιατί ακολουθήσαμε για πολλά χρόνια  με υπερβολικό τρόπο  αδικαιολόγητα την ευγενική , φιλική  και πολιτισμένη συμπεριφορά που μας οδήγησε στο πουθενά,  με αυτούς που δεν γνωρίζουν την λέξη ευγένεια και μας δουλεύουν με ατέλειωτες δικαιολογίες , ας σταματήσουμε ευγενικά  εδώ …

Σας συνιστώ με το θάρρος «πάταξον μεν άκουσον δε». Έχουμε αποδεδειγμένα στοιχεία, πιστέψτε μας. Είναι καιρός να αλλάξουμε πορεία και να απαιτήσουμε δυναμικά , βροντερά , ξάστερα και φανερά αυτά που μας ανήκουν και  αυτά που μέχρι σήμερα άλλοι αποφασίζουν  για μας, οι διαχειριστές  από ένα γραφείο στην Τρίπολη η την Αθήνα για κάτι που δεν τους αφορά άμεσα.”

Δεν θα σταματήσουμε ποτέ αν δεν δικαιωθούμε  για τα αυτονόητα.

Τα επόμενα που πρέπει να κάνουμε  σήμερα.

O δήμος μας πρέπει να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του  όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως υποχρεούται από την  Ελληνική νομοθεσία. Όλα αυτά δικαιούται σήμερα και  πρέπει να τα γνωρίζει η τοπική κοινωνία και έπρεπε να είχαν δημοισιευθεί νωρήτερα. Σε κάθε περίπτωση  η τοπική κοινωνία θα τα μάθει, ας είναι και ύστερα απο 2-3 χρόνια, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. ¨Οπως έγινε και με την απόφαση για το κλείσιμο του Μουσείου το 2018, τελικά την πήραμε  μετά απο δύο χρόνια ,αφού παρακαλέσαμε πρώτα το μισό υπουργείο πολιτισμού με δεκαδες αναφορές.

Απαιτούμε να δούμε τα παρακάτω έγγραφα.

Βασικά την έγκριση,παραλαβή  του έργου το 2015 και αργότερα με όλες τις απαιτήσεις για την  στατική επάρκεια του κτηρίου. Οπωσδήποτε πρέπει να δημοσιευθούν όλα  τα έγγραφα μετά την  1η Ιανουαρίου 2018.

Επίσης πόσες μελέτες έγιναν για την στατική επάρκεια του κτηρίου από το 2011 μέχρι σήμερα και με τι έγγραφα αποφασίστηκαν.

Κάποτε πρέπει να  «ωριμάσουμε  βίαια και ενηλικιωθούμε βιαιότερα» και  να εφαρμόσουμε τους όρους της συμφωνίας και της έγκρισης παραλαβής του έργου το 2015.

Η τοπική κοινωνία  , ο Σύλλογος Φίλων  του Αρχαιολογικού  Μουσείου Άστρους και ο δήμος μας ,  πρέπει  να απαιτήσουν δυναμικά  το ΥΠΠΟΑ  να εφαρμόσει τους όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99 )  της απόφασης ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011, που  εγκρίθηκε η “Μελέτη Άρσης Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

Η τοπική κοινωνία  τελικά θα δικαιωθεί από  τις αρμόδιες Ελληνικές  και Ευρωπαικές .

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Μουσείο Κυνουρίας, που είναι ο φυσικός του χώρος.

Έχουμε ακούσει διαχρονικά διάφορες  γνώμες για την τοποθεσία ενός  πιθανού καινούργιου μουσείου στο δήμο μας .

Η γνώμη μας είναι ότι η σχολή Καρυτσιώτη, ο προαύλειος χώρος της σχολής  και ο γειτονικός «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι ένα υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που μπορεί να εξυπηρετήσει  καλά  και σεμνά , σύμφωνα με τις δυνάμεις μας, την τοπική κοινωνία ,όταν «ωριμάσουμε  βίαια και ενηλικιωθούμε βιαιότερα» και αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε τους όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99 )  της απόφασης ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011, που  εγκρίθηκε η “Μελέτη Άρσης Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

Σε κάθε περίπτωση καταθέτουμε τις απόψεις μας στο δημόσιο διάλογο και συμμετέχουμε , γιατί «αν δεν το κάνουμε άλλοι χειρότεροι από εμάς θα αποφασίσουν».

Τα μουσεία σε όλο το κόσμο γίνονται δίπλα στα ιστορικά μνημεία. Το μουσείο της Ακρόπολης δεν το κτίσανε στο λιμάνι της Αθήνας στον Πειραιά , αλλα δίπλα στην Ακρόπολη.

Όλος ο ντουνιάς και η επιτροπή «Ελλάδα2021»   γνωρίζουν “το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας” από τη Β’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων.  O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα το σπουδαιότερο μνημείο της Κυνουρίας αλλά και της πατρίδας μας.

Η προεπαναστατιμένη Ελλάδα είχε πολλά μικρά “κρυφά” και λίγα φανερά σχολεία. Ένα από τα ελάχιστα φανερά σχολεία ήταν και η περίφημη Σχολή Καρυτσιώτη που είχε κτιστεί το 1798 , 23 χρόνια πριν την Ελληνική επανάσταση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είχε κτιστεί στο λόφο Κουτρί του Αγιάννη Κυνουρίας και ήταν ένα από τα λίγα “πανεπιστήμια” της προεπαναστατικής πατρίδας μας και οι μαθητές της ήταν απο ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά μας. Ο μεγαλος ευεργέτης μας Δημήτριος Καρυτσιώτης, πανίσχυρος Αγιαννίτης πατριώτης της διασποράς, βρήκε τον τρόπο να επιτρέψουν οι 400 χρόνια κατακτητές Τούρκοι το κτήσιμο και την λειτουργία της σχολής στον Αγιάννη και στο παράρτημα της σχολής Καρυτσιώτη στο Άστρος Κυνουρίας ,που άνοιξε το 1805.

Η σχολή Καρυτσιώτη έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την τοπική κοινωνία , έπαιξε πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο για να γίνει ο Αγιάννης πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας, από τις 15 Αυγούστου έως την 1 Οκτωβρίου 1822 και για να γίνει η Β’Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στο Άστρος το 1823.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους (κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), ο προαύλειος χώρος της σχολής και ο γειτονικός «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία, αλλά δεμένοι μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά και επιβλητικά, είναι ένας μαγευτικός χώρος, “διατηρητέον μνημείον” ,από μόνος του ένα υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Σε όλο το κόσμο τέτοια  μεγάλα σχέδια που θα επηρεάσουν μια  μικρή τοπική κοινωνία για πάντοτε γίνονται γραπτά, φανερά και δημόσια.  Είναι δίκαιο και ηθικό οι αιρετοί  να καταθέτουν δημόσια  αιτιολογημένες συγκεκριμένες προτάσεις για δημόσιο διάλογο και  να καλούν τις τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν.  ¨Οταν οι συνθήκες ωριμάσουν για ένα μεγάλο έργο οι αρετοί , αφού πρώτα αφουγγράζονται τη τοπική κοινωνία, πρέπει να καταθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο  στα εκλογικά τους προγράμματα  και να καλούν τους πολίτες να τα εγκρίνουν με την ψήφο τους.Η έγκριση από τους πολίτες των εκλογικών προγραμμάτων  υποχρεώνει τους αιρετούς να «κάνουν έργα τα λόγια τους».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα τέτοιο καινούργιο μουσείο πρέπει να κτηστεί στο φυσικό  χώρο του και η μοναδική τοποθεσία του  είναι η πλατεία Καρυτσιώτη , δίπλα στον «Ιερό Χώρο» της Β΄Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων , στην σχολή Καρυτσιώτη και κοντά στο τήλιο πού «στους ίσκιους του» έγινε το Κολοκοτρωνέικο τραπέζι.

Κάθε άλλη επιλογή θα είναι μια αιώνια ντροπή, έναι μεγάλο αίσχος, ένα στίγμα που δεν θα σβήσει ποτέ.

Το κτήριο του μουσείου θα πρέπει να σέβεται τον χώρο  και μαζύ με το  «Ιερό Χώρο » και τη  σχολή Καρυτσιώτη , θα συμπληρώνουν αρμονικά τι θέλουμε να δείξουμε. Η Σχολή φυσικά θα χρησιμοποιείται για  ότι σχετικό θέλουμε  να προβάλουμε.

Το Μουσείο Κυνουρίας  , ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο προαύλειος χώρος της σχολής και η σχολή Καρυτσιώτη  θα συνυπάρχουν και θα είναι δεμένοι μεταξύ τους σε ένα μεγαλείο , ένα υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θα  θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Θελουμε μουσείο για όλους τους γνωστούς λόγους  προβολής και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το μουσείο πρέπει να γίνει για ότι καλύτερο και γνωστότερο έχει να προσφέρει ο τόπος μας, όλη η Κυνουρία , αλλά και να περιέχει σαν ένα μέγαλο θέμα  τη   Β” Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων και το μεγάλο ευεργέτη μας Δημήτριο Καρυτσιώτη.

Τα μουσεία κυρίως γίνονται για τους νέους και τους νέους επιδιώκουμε να φέρουμε στα μουσεία μας .Ο προτεινόμενος χώρος είναι τέλειος για ότι θέλουμε  και πρέπει να επιδιώκουμε, γιατί είναι στο κέντρο του Άστρους και οι νέοι μας μαζύ με τους ηλικιωμένους που δεν έχουν η δεν μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητα  με τα πόδια θα έχουν μια εύκολη πρόσβαση, σε πολύ κοντινή απόσταση. 

Δίπλα βρίσκεται το Ίδρυμα Ζαφείρη που παρέχει κατάλληλες και αναγκαιές υποδομές για τους επισκέπτες, (να πιούνε έναν καφέ, ένα αναψυκτικό), και άλλα πολλά ιδιωτικά κτήρια που εύκολα μπορούν να γίνουν υποδομές  μαγαζάκια κ.λ.π. η κεντρική πλατεία και  όλα αυτά “με τα πόδια» ,σε πολύ κοντινή απόσταση  , εύκολη πρόσβαση.  Όλα αυτά ειναι αναγκαία, πρέπει να υπάρχουν  για κάθε σύγχρονο μουσείο και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Συνοπτικά  τέλειος χώρος  για τους νέους και τους επισκέπτες μας  μουσείο, σχολεία, απέραντη πλατεία Καρυτσιώτη  , γήπεδο, Ίδρυμα Ζαφείρη με βιβλιοθήκη και χώρους υποδομής, «Ιερός Χώρος», σχολή Καρυτσιώτη , ιδιωτικά κτήρια έτοιμα για μαγαζάκια, κεντρική πλατεία  και όλα αυτά σε πολύ κοντινή απόσταση  “με τα πόδια».

Για την πρόσβαση των λεωφορείων και αυτοκινήτων  υπάρχει  η πλατεία Καρυτσιώτη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα με λίγη φαντασία.

Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε όλα αυτά μαζύ,άνετα και εύκολα προσβάσιμα δεν υπάρχουν πουθενά σε κανένα μουσείο της πατρίδας μας.. 

Αυτά καλούμαστε να «πουλήσουμε» και να διαφημίσουμε  στους  αρμόδιους φορείς, που ο σωστός  φυσικός  χώρος μαζύ με τα περιεχόμενα  και τα θέματα του μουσείου, που θα είναι από όλη την Κυνουρία  και από όλη την Ιστορία μας, θα πείσουν όλους ότι  “αυτό πρέπει να κάνουμε”.

Πρέπει εδώ να αναφέρουμε συνοπτικά γιατί το μουσείο δεν πρέπει να γίνει στη έπαυλη του Ρωμαίου έπαρχου. Στην έπαυλη του Ηρώδη πρέπει αναμφισβήτητα  να διατηρήσουμε και να  προβάλουμε  με καλύτερο τρόπο  όλα τα ακίνητα ,ότι έχουμε  εκεί, ότι φυσικά βρίσκεται εκεί π.χ. τα ψηφιδωτά.

Είναι άλλο πράγμα ηθελημένα να «κτήζουμε» κάτι καίνουργιο από την αρχή  και άλλο πράγμα να διατηρήσουμε κάτι που υπάρχει. Τα αγάλματα και τα μνημεία δεν είναι ανήθικα, οι άνθρωποι που τα κλέβουν είναι ανήθικοι, οι συνεργάτες είναι οι προδότες. Δυστυχώς για μερικούς όλα τα πράγματα είναι δεμένα μεταξύ τους, έχουν συνέχεια. Το στίγμα  αυτής της σχέσης καταδικάζουμε και απομακρυνόμαστε όσο μπορούμε. Να κτήσουμε κάτι καινούργιο στο χώρο της έπαυλης, το μουσείο Κυνουρίας.  είναι έμμεσα και άμεσα μια διάκριση και προβολή για την ζωή και το έργο του Ρωμαίου έπαρχου, συνεργάτη των Ρωμαίων κατακτητών. Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω οτι “πρεπει να  λέμε  τα πράγματα  με το όνομα τους”,Το νόμιμο όνομα του  είναι, και αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε  δημόσια,  Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes (Λούκιος Βιβούλλιος Ίππαρχος Τιβέριος Κλαύδιος Αττικός Ηρώδης ), είναι άλλωστε και τιμή για το ίδιο και το κοινό.

Θα καταθέσουμε σύντομα, για κάθε ενδεχόμενο ,τις απόψεις μας για τον Ρωμαίο έπαρχο και αναλυτικά τους λόγους που δεν πρέπει να κτήσουμε στη έπαυλη το Μουσείο Κυνουρίας, για να τελειώσουμε οριστικά με αυτό το θέμα.

Δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε κανέναν, αλλά θα σχολιάσουμε  την πρόταση  του δήμου μας για τη δημιουργία Ψηφιακού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Ηρώων Αποτυπώματα», το οποίο θα φιλοξενεί φυσικά και ψηφιακά εκθέματα ,το οποίο θα βρίσκεται στο Παράλιο Άστρος.

 Παρακαλούμε δημόσια τον δήμαρχο μας και το Δ.Σ. του δήμου  με ηρεμία να αφουγρασθούν την τοπική κοινωνία και να αποφασίσουν ανάλογα.Τέτοιες αποφάσεις απαιτούν την έγκριση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και δεν πρέπει ποτέ να αποφασίζουμε βιαστικά και  στα κρυφά .

Διαφορετικά η επόμενη δημοτική αρχή θα αποφασίσει τελικά με πρόγραμμα εγκριμένο από τους συνδημότες μας .Η θέση του μουσείου στον τόπο  μας , σε μια σχετικά μικρή κοινωνία , είναι μεγάλο θέμα και όλοι πρέπει να πούμε την γνώμη μας  και δεν είναι  σωστό, ηθικό και λογικό να αποφασίζουν 2-3 άνθρωποι, όποιοι και είναι αυτοί.

Τα μουσεία σε όλο το κόσμο γίνονται δίπλα στα ιστορικά μνημεία.

Κάθε άλλη επιλογή θα είναι μια αιώνια ντροπή, έναι μεγάλο αίσχος, ένα στίγμα που δεν θα σβήσει ποτέ. Είναι ύβρις της τοπικής κοινωνίας να έχουμε μουσείο για την Β Έθνοσυνέλευση, όχι κοντά στον χώρο της Εθνοσυνέλευσης, αλλά όπου μας καπνίσει ακόμα και για εμπορικούς λόγους.

Καλούμε τους συμπολίτες μας ανοίξουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους  και τους αιρετούς μας να συνετιστούν γρήγορα.

Το πρώτο παλαιό Μουσείο Άστρους

¨Αυτά μπορούσαμε αυτά κάναμε»Το πρώτο παλιό μουσείο βρισκότανε επίσης στην γωνιά προς το δρόμο τησ πλατείας Καρυτσίώτη.

Το πρώτο μουσείο Άστρους όπως ήταν πριν την κατεδάφηση.Εδώ έκτισε την ιδέα του Μουσείου Άστρους O «αρχαίος Έλληνας» Κούλης Χασαπογιάννης , κουβαλούσε τα μαρμάρινα αγάλματα  με τους συγχωριανούς του χωρικούς  και ζήταγε καμιά φορά και την βοήθεια του Πάνου Καμπύλη, που ήταν νεώτερος και δυνατότερος, να τα ανεβάσουν στη σκάλα και λόγω της μεγάλης ηλικίας του έπιανε και αυτός δήθεν από μια άκρη για να βοηθήσει. Τα κάγκελα στα παράθυρα για ασφάλεια από τους αρχαιοκαπήλους , δεν τα είχε βάλλει ο Καρυτσιώτης ούτε ο γεωοπόνος και οι κηπουροί του αγροκηπίου, τα είχε βάλλει με τα χέρια του …ο αείμνηστος καθηγητής μας και τα επιθεωρούσε κάθε φορά που άνοιγε του Μουσείο Άστρους.Τον σάτυρο τον κουβαλούσε πάντοτε  μαζύ του, για κάθε ενδεχόμενο ασφαλισμένο στη τσέπη του.

Η φωτογραφία από την ιστοσελιδα Θυρεάτις Γη.

Είμαι σίγουρος άμα ζούσε σήμερα, θα μας συγκέτρωνε όλους στην πλατεία, θα μας έβγαζε ένα ωραίο πανηγυρικό λόγο και θα μας έβαζε όλους μπροστά με μυστριά και τσιμέντο να κλείσουμε την «πρόφαση της ρωγμής »  και  την  «πρόφαση της παγίδας  της  μελέτης  της στατικής επάρκειας» σήμερα…… Όλους, το δήμαρχο  μπροστά ,θα τον είχε πείσει σίγουρα  δεν θα του ξέγευγε. Θα καθότανε δίπλα και θα έκανε ότι τάχα βοήθαγε η ανακάτευε την λάσπη, αλλά περισσότερο για  να  είναι σίγουρος ότι κάναμε καλή δουλειά και το τελειώσαμε, ….σήμερα.

O «αρχαίος Έλληνας» Κούλης Χασαπογιάννης ,διακρίνεται τρίτος απο αριστερά με άλλους καθηγητές στο πραύλειο τησ σχολης ΚΑρυτσιώτη την δεκαετί του 1950.

Δημόσια ερωτήματα στο Δήμο μας και στο ΥΠΠΟΑ για το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους χωρίς ντροπή κανενός παραμένει κλειδοαμπαρωμένο.

Δεν καταλάβαμε ποτέ, αφού δεν θέλουν και δεν μπορούν να ανοίξουν το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  , κάτι που είναι αυτονόητο για μας ,γιατί τουλάχιστον δεν αναρτούν σχεδόν χωρίς χρήματα   στην ιστοσελίδα του δήμου μας δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις για τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη.

Δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί  τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , ο«Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και η πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη, δεν περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2020-2024.( o κοινός νους επεκράτησε τελικά Ιανουάριος 2022 προστέθηκαν….)

Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερα.

Διδακτήριον Άστρους -Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζει την μεγάλη προσφορά της Σχολής Καρυτσιώτη στο έθνος.

Το  έτος 2023 ανήκει τελεσίδικα και αποκλειστικά στον «Ιερό Χώρο» της Β΄ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.

Ο  “Ιερός Χώρος “ της  Β’ Εθνοσυνέλευσης  των  Ελλήνων και το Προαύλιο της  Σχολής Καρυτσιώτη (Μουσείου Άστρους), να  γίνουν ελεύθερα  προσβάσιμα χωρίς περιορισμούς .

“Διδακτήριον Άστρους” ,”Η πλατεία της σχολής Καρυτσιώτη και τμήματος του αγροκηπίου, στο Άστρος Κυνουρίας, ως ιστορικός τόπος”και “την περιοχήν”Κουτρί” του χωρίου Άγιος Ιωάννης Κυνουρίας “.

Οι υπεύθυνοι φορείς  για το έργο ήταν το 2011 ,το 2015  και είναι  σήμερα στη σειρά , και αυτό έχει σημασία, το ΥΠΠΟΑ , η Περιφέρεια και ο Δήμος μας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους, Xρονολογική σειρά και τι κάνουμε σήμερα.

Το ΥΠΠΟΑ άνοιξε το Αρχαιολογικό Μουσείο  Άστρους το 2018 και τώρα θέλει πολλές “μελέτες”.

Τι πρέπει  να κάνουμε το 2022 για να ανοίξουμε το Μουσείο Άστρους

Με υπερβολικές ευγένειες δεν θα ανοίξει ποτέ το  Αρχαιολογικό  Μουσείο Άστρους. 

Το μέγαρο « ΑΣΤΡΟΣ» στη Τεργέστη  και το πάθος  του  εθνικού ευεργέτη μας Δημητρίου Καρυτσιώτη για «γράμματα» και μόρφωση .

Όλα γίνονται για τις «μελέτες» και τα «παιδία παίζει» με την παγίδα της πρόφασης της μελέτης της στατικής επάρκειας και τις ατέλειωτες πολλές υπόλοιπες «μελέτες»…… 

ΟΛΑ ΓΡΑΠΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ   και η απόφαση του υπουργού για το μουσείο το 2011

Τέταρτη πρόταση στο Σύλλογο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

Τρίτη πρόταση στο Σύλλογο Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους.

Δεύτερη πρόταση στο Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους για τον “Ιερό Χώρο” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και το Μουσείο Άστρους

Πρόταση στο Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους για τον “Ιερό Χώρο “ της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, το προαύλιο της Σχολής Καρυτσιώτη και το Μουσείο Άστρους.

Ο δήμαρχος  μας , ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τον τουρισμό και το Δ.Σ. γνωρίζουν τι ψηφίζουν, θέλουν, μπορούν και καταλαβαίνουν…..

«O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων» με κωδικό GR-01724 στην ηλεκτρονική έκδοση της Επιτροπής “Ελλάδα2021” και ο δήμος μας.

Τα μουσεία σε όλο το κόσμο γίνονται δίπλα στα ιστορικά μνημεία.

Μουσείο Κυνουρίας, που είναι ο φυσικός του χώρος.

Γιατί δεν πρέπει να χτίσουμε ένα καινούργιο μουσείο στην έπαυλη του  Λούκιου Βιβούλλιου Ίππαρχου Τιβέριου Κλαύδιου Αττικού Ηρώδη.

Ποιός ήταν ο Λούκιος Βιβούλλιος Ίππαρχος Τιβέριος Κλαύδιος Αττικός Ηρώδης .

Δημόσια ερωτήματα στο Δήμο μας και στο ΥΠΠΟΑ για το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

“Ο δρόμος για να ανοίξει το Μουσείο Άστρους περνάει  από  τον “Ιερό Χώρο”»

Στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας στην πλατεία Καρυτσιώτη στις 19 – 20 Ιουνίου 1821 « Εδώ έγινε το Κολοκοτρωνέικο τραπέζι προς τιμήν του Δημητρίου Υψηλάντη»

Ο «Ιερός χώρος» της Β’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι εδώ, μπροστά μας,στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας «Ελλάδα 2021»

Η ιστορία του Αρχαιολογικoύ Μουσείου Άστρους

Ο “Ιερός Χώρος “ της  Β’ Εθνοσυνέλευσης  των  Ελλήνων   και η αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους

O κοινός νους , καλύτερα αργά παρά ποτέ , τελικά   επικρατήσε  και  ο  “Ιερός Χώρος “ της Β’ Εθνοσυνέλευσης των  Ελλήνων άνοιξε προσωρινά

Το κλειδοαμπάρωμα της ντροπής: Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση να κλείσει O “Iερός Χώρος ” της Β” Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων από την αρμοδία αρχή του Υπουργείου Πολιτισμού

Δεν χάφτουμε τίποτα, εμείς μόνοι μας θα ανοίξουμε τον “Ιερό Χώρο “ της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και το Μουσείο Άστρους.

Mια  βροντερή  δημόσια  παρέμβαση  της  τοπικής  κοινωνίας  θα  σταματήσει  το  κλειδοαμπάρωμα της ντροπής.

Ποιός είναι o “Ιερός  Χώρος”της Β’ Εθνοσυνέλευσης των  Ελλήνων.“….μη καθίσεις πρόεδρος διότι έρχομαι και σε διώχνω με τα λεμόνια, με τη βελάδα όπου ήρθες»

Γιατί πρέπει να ανοίξει αύριο οριστικά και αμετάκλητα ο  “Ιερός Χώρος” της  Β΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων.

«Είμεθα αποφασισμένοι να ανεξαρτισθώμεν, ως έθνος αυτόνομον και ανεξάρτητον».

Υπογράφουμε όλοι και απαιτούμε το οριστικό άνοιγμα του   “Ιερού Χώρου “ της Β’ Εθνοσυνέλευσης των  Ελλήνων  και του αρχαιολογικού μουσείου Άστρους .
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΠΟΑ :Να ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και το αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους.”

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Μερικές προτάσεις και ερωτήματα στο δήμο μας

ΥΠΠΟΑ

Παλιές αναρτήσεις για το μουσείο και τον “Ιερό Χώρο”

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Γιατί άραγε το ΥΠΠΟΑ ξόδεψε τα χρήματα για το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους από το 2011 μέχρι το 2015

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη  παρέμβαση του “Συλλόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους” .

 «Δεν χάφτουμε τίποτα» και είμαστε αποφασισμένοι να ανοίξουμε οριστικά και αμετάκλητα το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους, τον προαύλειο χώρο της σχολής  και  το γειτονικό  «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  (κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), ο προαύλειος χώρος της σχολής  και  ο γειτονικός  «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις  χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία,  αλλά δεμένοι  μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά  και επιβλητικά,  είναι ένας μαγευτικός χώρος, από μόνος του ένα  υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Η τοπική κοινωνία περιμένει υπομονονετικά μια αιτιολογημένη απάντηση  στο  «φάκελλο με τίς χιλιάδες υπογραφές των κατοίκων της περιοχής που κατατέθηκε στό Υπουργείο Πολιτισμού καί αναφέρθηκε το ιστορικό του προβλήματος πού αντιμετωπίζει η περιοχή με το κλειστό αρχαιολογικό μουσείο. (Αριθμός πρωτοκόλλου τού εγγράφου 2/12-9-2018)».

Θα προβάλουμε ασταμάτητα  την Θυρεάτιδα Γή (Θυρέα) και τους γείτονες μας,  θα ανοίξουμε το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τον  «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  και  τελικά ο κοινός νους και ο δήμος μας θα αναρτήσει  στην ιστοσελίδα του δήμου δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις για τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη.

Την 7-10-2008  με την  πρόφαση της ρωγμής το ΥΠΠΟΑ έκλεισε το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και από υπερβολική ταχύτητα απερίσκεπτα  χωρίς αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων αρχών του ΥΠΠΟΑ κλειδοαμπάρωσε  καταχρηστικά  και  τον ξεχωριστό γειτονικό “Ιερό Χώρο” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.

Με την ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790 2329 π.ε-12-01-2011 απόφαση εγκρίθηκε η “Μελέτη Άρσης Ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους με όρους (ΑΔΑ-4Α9Γ-99 )και στις 22-04-2013 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου μεταξύ  του τέως ΥΠΑΙΘΠΑ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Οι εγκριθείσες εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2015.

Την 12-1-2011 με την ΑΔΑ-4Α9Γ-99  το ΥΠΠΟΑ  έθεσε τους όρους του έργου μεταξύ άλλων τα παρακάτω.

“8.Να εκπονηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη <αρχιτεκτονική, στατική, Η-Μ> για την στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου για τη λειτουργεία του ως σύγχρονου μουσείου”.

“.….ἀ) Έλεγχο στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού  και πλήρη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου που θα προσδιορίζει τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και ενίσχυσης όπως …..”

Την 22-7-2016 με το έγγραφο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 244604/146538/2951,  μεταξύ άλλων αναφέρει “…Οι εγκριθείσες εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν  το Δεκέμβριο του 2015″….”Έπειτα από όλες τις ανωτέρω εγκεκριμένες εργασίες, οι αρχαιότητες επανατοποθετήθηκαν τόσο στην αποθήκη όσο και στο χώρο της έκθεσης. Το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει μόνιμο ημερήσιο προσωπικό”….

Μετά το 2015 με άλλα  έγγραφα  ΥΠΠΟΑ ανέφερε  το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει.

Την 18-5-2018.… με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /218494/158967/1928 μεταξύ άλλων αναφέρει …”Η Υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε το Μουσείο να είναι ανοικτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , διαθέτοντας τακτικό φυλακτικό προσωπικό από  το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας .Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους θα είναι ανοικτό  κατά τους μήνες Μάιο-Αύγουστο 2018. Τέλος η Εφορεία μας , αναμένει την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμο φυλακτικό προσωπικό στο Μουσείο Άστρους”…..

Την  20 Ιουνίου 2018  “με την υπ’ αρ. 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 19/τ ΑΣΕΠ/20-6-18> ζητείται η πλήρωση μιας μόνιμης θέσης τακτικού ημερήσιου φύλακα αρχαιοτήτων για το Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρους Άστρους.

Τον Φεβρουάριο, 2020  ακούσαμε με μεγάλη χαρά το δήμαρχο μας  που δημόσια ανάφερε και αποφάσισε με συγκεκριμένες ενέργειες να ανοίξει το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τον “Ιερό Χώρο” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.

Το ΥΠΠΟΑ  «συσκέπτεται» και μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στις αναφορές μας. Μας έδωσε τους αριθμούς πρωτοκόλλου που αναγκαστικά αρχειοθετήσαμε στο φάκελο μας « Αποτελεσματικότητα του Ελληνικού Κράτους» ,μέχρι να αποφασίσουμε αν θα καταφύγουμε στις Ελληνικές και  Ευρωπαϊκές αρχές  για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας  σύμφωνα με το άρθρο του Συντάγματος για το δικαίωμα αναφοράς και την Ελληνική νομοθεσία  η και θα δημοσιεύσουμε στον Ελληνικό και παγκόσμιο τύπο, ότι θεωρούμε σημαντικό και χρήσιμο για τους συμπολίτες μας (που θα το αρχίσουμε σύντομα).

«Εχουμε καταθέσει ένα έγγραφο  με  αριθμό πρωτ. 109057  ημερ έκδοσης 14/03/2018 και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει μια αιτιολογημένη απάντηση.»

““Το έγγραφό σας πρωτοκολλήθηκε προς την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με κοινοποίηση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού και αριθμό: 568072”

“Το έγγραφό σας πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 590807”

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους χωρίς ντροπή κανενός παραμένει κλειστό μέχρι σήμερα και ανοίγει πότε πότε για στάχτη στα μάτια μας.

Η τοπική κοινωνία οργισμένη περιμένει υπομονετικά και σιωπηλά τον κοινό νου να επικρατήσει  και  ποτέ δεν θα δεχθεί  «η  πρόφαση της ρωγμής»  να  γίνει πρόφαση της «στατικής επάρκειας». Σκέπτεται  και δεν καταλαβαίνει γιατί άραγε το ΥΠΠΟΑ ξόδεψε τα χρήματα, (δεν ξέρουμε το τελικό ποσό αφού πρέπει να προστεθούν και οι μελέτες της στατικής  επάρκειας του κτηρίου) ,για το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους από το 2011 μέχρι το 2015  και  από το 2015 μέχρι σήμερα. Ίσως κάποτε θα το μάθουμε.

Παρέμβαση του “Συλλόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους”-«Φτάνει πια η κοροϊδία ! » (astros-kynourianews.gr)

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Ο «Ιερός χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  είναι εδώ, μπροστά μας, «Ελλάδα 2021».

Ευχαριστούμε δημόσια τον πρόεδρο του ΔΣΑ συμπατριώτη μας κ.Δ.Βερβεσό που έμπρακτα μας θύμισε τα αυτονόητα που σαν τοπική κοινωνία κρύβαμε τόσα χρόνια , ακόμα και από την ιστοσελίδα του δήμου μας , ο «Ιερός χώρος» της Β’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  είναι εδώ, μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Βερβεσέ, μας δείξατε έμπρακτα οι ηγέτες πάνε μπροστά, να είσαστε καλά.

Ευχαριστούμε δημόσια τήν επιτροπή «Ελλάδα2021» που μας είπε βροντερά , για να το ακούσουμε καλά όλοι μας ,ο «Ιερός χώρος» της Β’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  είναι εδώ, μπροστά μας.

Παρακαλούμε δημόσια τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους , που συμμετείχαν στην εκδήλωση όπως είδαμε τις φωτογραφίες και τις ανακοινώσεις τους  στον τύπο, να κάνουν επίσης τα αυτονόητα, όχι άλλα λόγια ρε παιδιά, η τοπική κοινωνία απαιτεί  συγκεκριμένες ενέργειες και έργα.

«Πότε θα αναρτήσετε, σύμφωνα με το τουριστικό πρόγραμμα σας ,στην ιστοσελίδα του δήμου δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις, την πινακίδα του «Ιερού Χώρου» της Β’ Εθνοσυνέλευσης και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη?» Έλεος πιά…

Δείτε τον σύνδεσμο .έλεος πιά …..

Archaiological Sights & Museums | DiscoverKynouria.gr

Δεν μας αρκούν οι αριθμοί πρωτοκόλλων περιμένουμε  συγκεκριμένες ενέργειες, ο «Ιερός χώρος» της Β’Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  είναι εδώ, μπροστά μας.

Θυμίζουμε σε όλους

«Άρχισαν οι προετοιμασίες για τις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση .Ας αρχίσουμε με δύο ενέργειες , όχι άλλα λόγια ρε παιδιά.

 • Να ανοίξουμε οριστικά και αμετάκλητα, καθημερινά όχι μόνο για τις γιορτές μια φορά το χρόνο για τους επισήμους, τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

Τα μάρμαρα και τα μνημεία είναι σημαντικά και υπάρχουν σε όλα τα μουσεία. Εμείς έχουμε παραπάνω από τα μνημεία αυτό τον υπέροχο σεμνό και επιβλητικό χώρο ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΕIΟ ΑΠΟ ΜΌΝΟΣ ΤΟΥ, δεμένο με την σύγχρονη ιστορία μας που δεν το έχουν πολλοί.»

Το άρθρο είχε δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας   Astros Kynouria News 

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Ποιά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του δήμου μας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας «είναι κοντά σε όλα και τα έχουμε όλα» , τον Αργολικό με τις φανταστικές καθαρές παραλίες μας, μακρόχρονη μεγάλη ιστορία , πολλά ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, τα βουνά ,τα κάστρα μας και τα μοναστήρια μας.

Το αεροδρόμιο απέχει από το Άστρος 200 χλμ και  οι σπουδαιότεροι αρχαιολογικοί χώροι της πατρίδας μας είναι κοντά μας . Tο Άστρος είναι πολύ  κοντά στους σημαντικότερους  Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία της πατρίδας μας  που  με  ημερήσιες εκδρομές  από το Άστρος εύκολα επισκέπτονται πολλοί φίλοι μας όταν διαλέγουν το Άστρος για τη βάση των ετήσιων διακοπών τους. Το Παλαμήδι  στο Ναύπλιο (33 χλμ,), οι Μυκήνες( 43 χλμ),  το Θέατρο Επιδαύρου( 70 χλμ), Η Ολυμπία(170 χλμ),  Ο Παρθενώνας,η Ακρόποληκαι το Μουσείο της Ακρόποληςστην Αθήνα (170 χλμ), οι Δελφοί (288 χλμ) και ο Μυστράς (88 χλμ)

Το «νησί» μας Παράλιο Άστρος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από του «Αιγαίου τα νησιά μας»,απέχει απο την Αθήνα 170 χλμ  και οι παραλίες μας είναι καθαρές και γοητευτικές. Στο Παράλιο Άστρος,  οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από την Αθήνα και την διασπορά,  και πολλοί μόνιμοι επισκέπτες  από την Ευρώπη έρχονται συχνά για να απολαύσουν τις  μαγευτικές  παραλίες του Αργολικού. Διαθέτουμε αναμφισβήτητα τον «ήλιο και τη θάλασσα» σε ένα υπέροχο Αττικό κλίμα.

Έχουμε μακρόχρονη , μεγάλη ιστορία χιλιάδων χρόνων και σημαντικότατα αρχαιολογικά  και ιστορικά  μνημεία.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ἱστορίαι (2.27.1-2)
[2.27.1] “Ἀνέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης Ἀθηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας,…..2.27.2] ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, …. δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεθορία τῆς Ἀργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστίν, ἐπὶ θάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ᾤκησαν, οἱ δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα”.

Είμαστε εδώ  χιλιάδες χρόνια,περισσότερα από 3,000 χρόνια. Η ιστορία της περιοχής  είναι πλούσια σε γεγονότα και συμβάντα. Αυτό εξηγείται όχι μόνο με τη γεωστρατηγική της θέση (στα δυτικά παράλια του Αργολικού Κόλπου), αλλά και με την ύπαρξη των εύφορων πεδιάδων του Τάνου, του Βρασιάτη και του Δαφνώνα στα παράλια. Ως προς το τοπωνύμιο «Θυρέα», οφείλει την προέλευσή του στο ότι η περιοχή αποτελούσε τη δίοδο ή θύρα επικοινωνίας και μετάβασης από το Κράτος του Άργους στο Κράτος της Σπάρτης και τανάπαλιν (Θουκυδίδης, Β΄ 27). Το φυσικό μάλιστα όριο, κατά τον Ευριπίδη (Ηλ. 410-2), ήταν ο «Ταναός», δηλαδή ο σημερινός χείμαρρος Τάνο.

Σε ολόκληρη τη Θυρεάτιδα Γη (Θυρέα) δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι λιθαράκι και να σηκώσεις θα βρεις ένα ιστορικό μνημείο ,έναν αρχαιολογικό θησαυρό και ένα όμορφο ιστορικό παραδοσιακό χωριό.  Στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας στη περίφημη Σχολή Καρυτσιώτη και στο προαύλειο χώρο της   την 30 Μαρτίου – 18 Απριλίου 1823  συνήλθε η Β’ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων, με κύριο σκοπό την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό  του Συντάγματος το οποίο είχε ψηφιστεί το 1822 μ.Χ., κατά την Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, για αυτό και ονομάστηκε «Νόμος της Επιδαύρου». Η σχολή Καρυτσιώτη έπαιξε πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο για να γίνει  η Εθνοσυνέλευση στο Άστρος και για να γίνει ο Αγιάννης  η πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας,από τις 15 Αυγούστου έως την 1 Οκτωβρίου 1822 .

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-1-2-zierosxoros-1-1.png

Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα ένα από το σημαντικότερα ιστορικά μνημεία  της Κυνουρίας  αλλά και της πατρίδας μας.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), ο προαύλειος χώρος της σχολής  και  ο γειτονικός   «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις  χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία,  αλλά δεμένοι  μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά  και επιβλητικά,  είναι ένας μαγευτικός χώρος, από μόνος του ένα  υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Στην επανάσταση του 1821 τα Βέρβενα έπαιξαν σημαντικό ρόλο, κυρίως λόγω της στρατηγικής τους θέσης.  Το “στρατόπεδο των Βερβένων” ήταν το πρώτο οργανωμένο στρατόπεδο του αγώνα, είχε περίπου 2,500 αγωνιστές ( τα άλλα τρία ήταν του Βαλτετσίου, Χρυσοβίτσι  και Πιάνας) και ένα από τα σπουδαιότερα στρατόπεδα κατά τις πρώτες μέρες του αγώνα. Εδώ είχε εγκαταστήσει ο Κολοκοτρώνης το στρατηγείο του, στον Πύργο του Αυγουστή, πριν την επίθεσή του κατά των Τούρκων για την άλωση της Τριπολιτσάς.

Στα ιστορικά Βέρβενα  λειτούργησε επίσης το πρώτο οργανωμένο Φροντιστήριο του Αγώνα, όπου εδιδάσκοντο η στρατιωτική οργάνωση, η πολεμική τέχνη και η στρατιωτική πειθαρχία  των  αυθόρμητων επαναστατημένων αγωνιστών .  Στα ιστορικά Βέρβενα  επίσης είχε εγκατασταθεί η Πελοποννησιακή Γερουσία για να συντονίσει τον απελευθερωτικό αγώνα . Στο κέντρο του χωρι­ού, βρίσκεται ο τριώροφος θολωτός πύργος-κατοικία της οικογένειας Δαρβέρη, ε­κεί όπου εγκαταστάθηκε στα χρόνια της Επανάστασης το πρώτο εθνικό τυπογραφείο που στάλθηκε από την Τεργέστη ,αναγκαίο για την οργάνωση του Ελληνικού κράτους.  

Δεν είναι υπερβολή να πούμε από το “στρατόπεδο των ιστορικών Βερβένων” άρχισε ουσιαστικά και στρατιωτικά η απελευθέρωση της πατρίδας μας. Οι Τούρκοι μετά την ήττα τους στα ιστορικά Βέρβενα και στα ιστορικά Δολιανά κλείστηκαν οριστικά στην Τριπολιτσά. Ο γέρος του Μωριά αναμφισβήτητα δικαιώθηκε και άρχισε να « κλείνει τις στράτες του Μωριά»…για τα επακόλουθα.

Στην λαμπερή κορυφή του Πάρνωνα  , από το φως του δύοντος ηλίου ή από το φως της σελήνης, «περπατούσαν οι θεοί».   Οι  φημισμένοι καταρράκτες της Λεπίδας είναι 4 χλ από το Αγιάννη , και κοντά στο παραδοσιακό χωριό  Πλάτανος . Στο Πάρνωνα βρίσκονται πολλά ιστορικά όμορφα παραδοσιακά χωριά. 

Στο κάστρο του Παραλίου ‘Αστρους το 1826 ο Άγιαννίτης στρατηγός Πάνος Ζαφειρόπουλος η Άκουρος  αντιστάθηκε  με ένα μεγάλο μήνυμα νικηφόρα στον  το Ιμπραήμ, που  είχε κάψει όλη την Πελοπόννησο και σχεδόν έπνιξε την επανάσταση στο αίμα.

Έχουμε πολλά ιστορικά μοναστήρια και εκκλησίες, ο Πάρνωνας ονομάστηκε «το Άγιον Όρος της Νότιας Ελλάδος». Από το Άστρος σε κοντινές αποστάσεις βρίσκονται οι μονές  Λουκούς (4 χλμ)    Παλαιοπαναγιάς (6χλμ) ,  Αγίας Τριάδας (15 χλμ), Μαλεβής (26 χλμ), Τιμίου Προδρόμου (36 χλμ), Ορθοκωστάς (19χλμ),και ο Άγιος Νικόλαος-Παντελεήμων Κοντολινάς Καστάνιτσας (περίπου 42 χλμ?? ). Ο μεγαλοπρεπής ναός του Προδρόμου στον Αγιάννη (17χλμ)  ανακαινίστηκε και έγινε πατριαρχική εξαρχία το 1638. Πολύ σημαντικό έγγραφο της εποχής εκείνης είναι ένα σιγίλλιο του 1638. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο <<ανακηρύσσεται η χώρα του Αγίου Ιωάννου μετά του ομωνύμου ναού σταυροπήγιον> και το άφθονο παγωμένο νερό του Προδρόμου στον Αγιάννη «έρχεται μέσα από την εκκλησία».

Το Άστρος και η Θυρέα(Θυρεάτις Γη)  έχουν εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο παραθεριστικό  προορισμό . Μόνιμα κάθε χρόνο έρχονατι επισκέπτες  από την  Γερμανία ,Ιταλία, Γαλλία , Αγγλία , την Αθήνα , ολόκληρη την πατρίδα μας ,την Ελληνική διασπορά και όλο το κόσμο. Δεν είναι τυχαίο στην γοητευτική παραλία Πόρτες 4 χλ από το Άστρος και  2.5 χλμ από το λιμάνι του Παραλίου Άστρους, που είναι  ένας μαγευτικός περίπατος , υπάρχει ένας   Γερμανικός οικισμός.  Επίσης «το μικρό Παρίσι» ο Αγιάννης και τα άλλα πολλά όμορφα  παραδοσιακά χωριά του Πάρνωνα είναι πολύ κοντά. Στα γειτονικά  όμορφα παραδοσιακά χωριά της Τσακωνιάς,  οι κάτοικοι συνεχίζουν να μιλάνε «Αρχαία Ελληνικά».

Είναι δουλειά του δήμου μας  να μας πεί ποιά  είναι  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικα του δήμου μας  και  υποχρεούται από την νομοθεσία να τα καταγράψει συνοπτικά και αναλυτικα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 και στην ιστοσελίδα του δήμου μας.

Δείτε τους συνδέσμους

«Είμαστε κοντά σε όλα και τα έχουμε όλα»   

Σπουδαιότεροι Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία στην Ελλάδα.

Ο Αργολικός και οι παραλίες μας

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία της Θυρεάτιδας Γης

Τα βουνά και τα κάστρα μας

Μοναστήρια και εκκλησίες

Aξιοθέατα-Εκδρομές-Μνημεία & Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Ιστορία και επανάσταση του 1821

«Ελλάδα 2021» : Tο στρατόπεδο των Βερβένων.

Διαμονή/Φαγητό, Χρήσιμα τηλέφωνα και υπηρεσίες Πώς θα πάτε και Χάρτες

Αγιάννης , Παραδοσιακά ΧωριάΟι Τσάκωνες

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Συνοπτικά ,”γραπτά, δημόσια και φανερά”.

Aποφθέγματα μεγάλων στοχαστών

“Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μετράτε”Peter Drucke

Βολταίρος Αποφθέγματα

 • Δεν συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σας να το πείτε
 • Κάθε άνθρωπος είναι ένοχος για όλα τα καλά που δεν έκανε.
 • Είναι δύσκολο να ελευθερώσετε τους ανόητους από τις αλυσίδες που αγαπούν.
 • Αν μισώ τους τυράννους, πολύ περισσότερο μισώ τους κόλακες.
 • Αυτός που συγχωρεί το έγκλημα γίνεται συνεργός.
 • Η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή.
 • Μην νομίζετε ότι τα χρήματα κάνουν τα πάντα ή θα καταλήξετε να κάνετε τα πάντα για χρήματα.
 • Για να βρεις ποιος σε εξουσιάζει, απλώς σκέψου ποιος είναι αυτός που δεν επιτρέπεται να κριτικάρεις.
 • Απαγορεύεται να σκοτώνεις. Επομένως, όλοι οι δολοφόνοι τιμωρούνται εκτός και αν σκοτώσουν σε μεγάλο αριθμό και με τον ήχο των τρομπέτων.
 • Κρίνουμε έναν άντρα με τις ερωτήσεις του και όχι με τις απαντήσεις του.
 • Εκείνοι που μπορούν να σας κάνουν να πιστέψετε παραλογισμούς, μπορούν να σας κάνουν να κάνετε φρικαλεότητες.
 • Ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί να ζει χωρίς να λέει ψέματα. Αλμπέρτ Καμύ.
 • Ο άνθρωπος είναι αυτό που θέλει ο ίδιος να είναι. Ζαν-Πoλ Σαρτρ
 • Η κόλαση είναι οι άλλοι.Ζαν-Πoλ Σαρτρ

“Oι περισσότεροι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι γιατί στενοχωρούνται για αυτά που δεν έχουν και δεν χαίρονται αυτά που έχουν “…Δεν είναι δυνατό να ζει κανείς ευχάριστα, αν δεν ζει φρόνιμα, ηθικά και δίκαια, όπως και δεν μπορεί να ζει φρόνιμα, ηθικά και δίκαια, αν δεν ζει ευχάριστα”.. Το σύμπαν είναι άπειρο. Δεν βρισκόμαστε στο κέντρο του σύμπαντος, αλλά είμαστε ένας από τους αναρίθμητους κόσμους ενός αχανούς σύμπαντος.”“Επίκουρος : Η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου”

Εμείς καταλαβαίνουμε, “δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου”, είμαστε πολύ ασήμαντοι.,,,,

Η βλακεία και η δυστυχία είναι “συγκοινωνούντα δοχεία” που συνέχεια αυτοτροφοδοτούνται.Τα ξέρουμε όλα , δεν ακούμε κανέναν και δεν ρωτάμε τίποτα

Στα κοινωνικά κράτη όλα είναι “γραπτά, δημόσια και φανερά”

Είναι δουλειά του δήμου μας να μας πεί ποιά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικα του δήμου μας και υποχρεούται από την νομοθεσία να τα καταγράψει συνοπτικά και αναλυτικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024

Οι Ρωμαίοι έλεγαν.Verba volant, scripta manent «Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν» Το νόημα  είναι ότι οι προφορικές λέξεις μπορεί εύκολα να ξεχαστούν, αλλά τα γραπτά  πάντα υπάρχουν  για απόδειξη. Αλλά κυριολεκτικά η ουσιαστική επίδραση και τα αποτελέσματα από τα γραπτα κείμενα είνα σημαντικά. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός τα γραπτά  βελτιώνουν  την σκέψη  μαςτελικά μας κάνουν καλύτερους και  περισσότερο αποτελεσματικούς

Aς θυμίσουμε στους συμπολίτες μας και σε όλους το συνταγματικό δικαίωμα αναφοράς στις αρχές.

Πιστεύουμε  οι δημόσιοι λειτουργοί  και οι πολιτικοί  έχουν πολιτική , κοινωνική,διοικητική και  ηθική υποχρέωση να απαντούν στους πολίτες και να τους λένε την αλήθεια. Το σύνταγμα και οι νόμοι επίσης λένε ότι οι δημόσιοι λειτουργοί και οι πολιτικοί ,σαν δημόσιοι λειτουργοί, έχουν και νομική υποχρέωση να απαντούν στα ρωτήματα των πολιτών ,ας μη πάμε εκεί ακόμα , ας μείνουμε στο παραπάνω “έχουν πολιτική , κοινωνική,διοικητική  και ηθική υποχρέωση”.

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”
#astrosgrcom