Διαλεκτά Τσακώνικα Κείμενα

 • Έμε ζβαϊχουντε , έμε γράφουντε τσαι έμε νιούντε Τσακώνικα κάθε ρ αμέρα.> Διαβάζουμε , γράφουμε και μιλάμε Τσακώνικα κάθε μέρα.
 • Σ’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά> Τα έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά.
 • Έμε νιουρίζουντε όταν σι έμε γράφουντε σι έμε μαθέντε> Γνωρίζουμε όταν τα γράφουμε τα μαθαίνουμε.

Νι έμε χρηστούντε ταν Τσακωνιά > «Το οφείλουμε στη Τσακωνιά»>

 • Από, Σωτήρης Λυσικάτος ,Τσακώνικο Ανθολόγιο Tόμος Θ ,Αρχείον Τσακωνιάς ,2006
 1.  Αφέγκη νάμου- V
 2.  Α γρούσσα νάμου – astrosgr.com V
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  Οι αμέρε ταρ εβδιμά- V
 7.  Ο χρόνε – V  
 8.  To ευατζέλιε ταρ αγάκη – V
 9. Ο άσωτε υζέ
 10.  Το θάμα ταρ Υπαπαγκή
 11.  O Παπουλάκο
 12.  
 13. A Παλιοχώρα– V
 14. Το Δέρεδε  – V
 15. Ο Μπραϊμη τα Τσακωνιά   – V
 16. Οι Τσακωνοαμερικάνοι   V
 17. Ένα Τσάκωνα ταν Αμεριτσή  – V
 18. Ιστορία με του Γερμανοί
 19. Κουβέντα από το Μέανε  – V

==========================

Αργότερα , είναι δύσκολα για αρχάριους???

 1.  Το πάθημα του σκαλικού
 2. Ο λιούκο τσαι το ζουφάλι
 3. Το χιουρί

Πηγές

Αρχείο Τσακωνιάς

Σωτήρης Λυσικάτος ,Τσακώνικο Ανθολόγιο Tόμος Θ ,Αρχείον Τσακωνιάς ,2006

Γιάννη Καμβύση” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας) .

Κείμενα : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων

«Το οφείλουμε στη Τσακωνιά». > Νι έμε χριστούντε ταν Τσακωνιά .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: