Σημειώσεις -Μαθήματα Τσακώνικης Διαλέκτου, με τον καθηγητή Maxim Kisilier

Ένι αφιερουσκούμενε ταν Τσακωνιά> Αφιερώνεται στην Τσακωνιά

Tσι έμε ποίντε όρεγι : Εμε βοηθούντε να κοντουθεί α τσακώνικη γρούσσα τσαι ο τσακώνικο πολικισμό.> Τί κάνουμε εδώ : Bοηθάμε να διατηρηθεί η Τσακώνικη γλώσσα και ο Τσακώνικος πολιτισμός.

Διαδικτυακά Μαθήματα με τον καθηγητή Maxim Kisilier γλωσσολόγο , διευθυντή στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης του τμήματος Ελληνικών και Βυζαντινών σπουδών και Ανώτερο ερευνητή (Senior researh fellow), Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Ινστιτούτο Γλωσσολογικών Σπουδών, Τμήμα Συγκριτικής και Περιφερειακής Γλωσσολογίας

 • Έμε μαθέντε πάσσα ρ αμέρα λέξει τσαι φράσει >Μαθαίνουμε κάθε μέρα λέξεις και φράσεις
 • οσ’ αού μι> δεν μου λές
 • Ό θ’ αλήερε ότσι ντι σ’ επέκα εζού> Δε θα πεις ότι σου τα είπα εγώ ( για να μάθουμε σωστά την γλώσσα στη μετάφραση αναφέρουμε πάντοτε όλες τις λέξεις μιά μία , όπως στο παράδειγμα).
 • #1 ) Τσακωνιά και Τσάκωνες , λέξεις και φράσεις
 • #2) Λέξεις και φράσεις, (Καούρ Εκάνατε , π’ού ντ’ είνι αούντε,τσ’ εσ’ ποίου, κλπ)
 • #3)-Φωνητικά,Τοπονύμια,Λέξεις και φράσεις, (Ποίερ έσι,Τσ’εσ’έχου,ένι έχου, ένι έχα ,έμε έχουντε τον κούε,από κια έσι, κια αράμου,κλπ)
 • ———————————–
 • #4) Ρήματα-Ένι Ρήματα – astrosgr.com
 • Ενεστώς (ΑΘΟ), μιλώ > ένι νιού , νιούα , νιούντα
 • Ένι>είμαι (Ενεστώς,Παρατατικός), κτητική αντωνυμία, Διάλογοι ΤΣ
 • ——————————–
 • #5) Ένι>είμαι (Ενεστώς,Άρνηση), Διάλογοι ΤΣ, Ε-me platform
 • ——————————
 • #6) Άρνηση-Ενεστώς,Παρατατικός
 • Αριθμητικά V αμέρα, πέντε ρ αμέρε
 • Αντωνυμίες
 • —————————–
 • #7) Χρόνε ,προτάσεις από ΕΛ>ΤΣ ,Διάλογοι ΤΣ
 • Γενική Επανάληψη
 • Χρόνε Ημέρες , Μήνες,Εποχές
 • μπονώρα, σύνταχα> πρωί
 • ——————————-
 • #8)Επίθετα και προτάσεις ΕΛ>ΤΣ  , Αμάη 2,2023
 • Επίθετα – astrosgr.com
 • ——————————
 • #9)Αόριστε ,Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά (Αμάη 8,2023)
 • Αόριστος ΕΦ (#9) Ρήματα – astrosgr.com
 • Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά – astrosgr.com
 • Διαλεκτά Τσακώνικα Κείμενα – astrosgr.com 1-Η γρούσσα νάμου
 • ———————————
 • #10) Ουσιαστικά (Αμάη 22,2023 (15 δεν έγινε ))
 • Άσκηση κείμενα ΤΣ>ΕΛ (Κείμενα από τον Μιχάλη)
 • Μικρές προτάσεις με αόριστο ΕΛ >ΤΣ (από ΜΚ)
 • Ουσιαστικά – astrosgr.com

Μικρές προτάσεις-ΜΚ – astrosgr.com

Τι μάθαμε -ΜΚ

===================================

Σημειώσεις -ΓΚ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: