Τσακώνικο Συνέδριο 2023 -Λεωνίδιο

Αρχείο Τσακωνιάς 

Παρακολουθήστε στο live streaming:

Παρασκευή 17 Μαρτίου, η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου:

Σάββατο 18 Μαρτίου, η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου:

Παρακολουθήστε σε live streaming!]

Κυριακή 19 Μαρτίου, η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου:

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: