Καθημερινοί διάλογοι ΕΛ>ΤΣ

“Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου ” ( Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας ) Γιάννη Καμβύση

 • Χρόνου πάσου του φίλου, πατριώτε τσαι Τσάκωνε, να εμέχουντε υγεία τσαι να περαΐτσουμε έμορφα τιρ γιορτινέ ρ’ αμέρε !
 • (Τσακώνικη διάλεκτο : ιδίουμα Γαστένιτσα, Σίκινα)
 • Χρόνια πολλά στους φίλους, πατριώτες και Τσάκωνες, να έχουμε υγεία και να περάσουμε όμορφα τις γιορτινές ημέρες !
 • Η τσακώνικη γλώσσα > Α Τσακώνικα γρούσσα.
 • Η γλώσσα μας> Α γρούσσα νάμου.
 • Μιλάμε Τσακώνικα >Έμε νίουντε Τσακώνικα
 • Πώς το λέμε στη γλώσσα μας;> Που ν’έμε αούντε τα γρούσσα νάμου?
 • Καλώς ήρθες> Καούρ εκάνερε
 • Καλώς ήρθατε > Καούρ εκάνατε
 • Καλώς σας βρήκα>Καού ντ’ ερέκα νιούμου
 • Καλώς ήρθατε στη Κυνουρία > Καούρ εκάνατε ταν Κυνουρία
 • Καλώς ήρθατε στην πατρίδα μας>Καούρ εκάνατε τα χώρα νάμου
 • Καλώς σας βρήκα από την Τσακωνιά >Καού ντ’ ερέκα νιούμου από ταν Τσακωνιά
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα να μάθου Τσακώνικα>Μου αρέσει να μάθου Τσακώνικα.
 • Κάθε ρ αμέρα κάτσι έμε μαθαίνουντε > καθημερινά κάτι μαθαίνουμε.
 • Έμε νιουρίζουντε όταν σι είνι γράφουντε τσαι σι είνι μαθαίνουντε>Γνωρίζωμε όταν τα γράφουμε τα μαθαίνουμε.
 • Καλημέρα >κα μέρα (Α), ( Καλάν αμέρα (Β))
 • Καλημέρα σας, τι κάνετε > Κα μέρα νιούμου,τσ’ έτε ποίντε;
 • Είμαστε καλά. Ευχαριστώ.>Κα έμε.Ντ’ ένι ευχαριστού
 • Α>Α- Ευχαριστώ >ένι ευχαριστού
 • Α>Θ ΚΑΙ Θ – Ευχαριστώ >ένι ευχαριστούα
 • Θ> -Σας ευχαριστώ>Ντ’ένι ευχαζιστούα νιούμου
 • Παρακαλω>ντ’ εμ’παρακαού-α
 • Α- Ένι θέου να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • Θ- Ένι θέα να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • (ΑΘ)- Ένι θέου-α (ΑΘ) να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • π’ού ντ’ είνι αούντε >  πώς σε λένε
 • Ενίου μ’είνι αούντε > Εμένα με λένε..>Ετίου?>εσένα?
 • πού έμε νι αούντε ;>πώς το λέμε ;>
 • πού έτε νι αούντε> πώς το λέτε ;
 • Κια έσ’ έγγου τσαι από κια έσ’ έγγου;> πού πας
  και από πού έρχεσαι ;
 • όρκο μι> καμάρι μου
 • μαθαίνουμε να προφέρουμε σωστά >έμε μαθαίνουντε να έμε αούντε σωστέ (προφέρουμε?)
 • ο ποντικός >ο π’ογκικό ,οι ποντικοί >οι π’ογκιτσοί
 • η πέρδικα >α π’έτζικα,οι πέρδικες> οι π’έτζιτσε
 • το πράσο >α απ’άρα ,τα πράσα > οι απ’άρε
 • ΟΚ========================================
 • να μ’ αλήερε> να μου λες  
 • τσι να ντ’ αλήου > τι να σου πω
 • ντ’ ένι παρακαούα δούε νι μι > σε παρακαλώ δώσέ το μου
 •  ντ’ ένι παρακαούα δι μι ένα ποκήρι ύο> σε παρακαλώ δώσε μου ένα ποτήρι νερό
 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι; > μπορώ να σε ρωτήσω κάτι ;
 • Φυσικά ,αλήετέ μι ,τσ’ έτε θέντε;> φυσικά ,πείτε μου ,τι( εσείς) θέλετε;
 • Πόσιου μακρία ένι ο γιαλέ τα Σαμπατηγά> πόσο μακριά είναι το λιμάνι της Σαμπατιγης;
 • Θα σι μελετήου τσαι θα σ’ αλήουμε πάλι. Να έτε κα και καλέ Σάμπα-Τσουρακά> > θα τα μελετησω και θα τα πουμε παλι να εισαστε καλα και καλο Σαββατοκυριακο.
 • Ταχία με το καλέ. θα σι αλήουμε> Αύριο με το καλό. θα τα πούμε
 • Κα πορεία,Ντ’ ένι ευχαριστούα.Να έσι κα>>Καλή βόλτα Ευχαριστώ να είσαι καλά
 • ==================================
 • Καλημέρα> Κα μέρα.Καλώς ήρθες> Καούρ εκάνερε
  Καλώς σε βρήκα>Καού ντ’ ερέκα
  Καλό βράδυ> κα αργακινά (το λέμε πριν να σκοτεινιάσει)
  Καληνύχτα >Καλέ ξημέρουμα
 • Μου αρέσει να μιλάμε >Μ ‘ ένι αρέσουντα να έμε νίου
  Τι κάνεις σήμερα? Α>Α,Θ Τσ’ έσ’ ποίου-α σάμερε ; (Τσι έσι)
  Τι (εσύ ) κάνεις ; > Τσ’ έσ’ ποίου ; Τσι έσι ποίου ; (Αρ)
  Τι ( εσύ ) κάνεις ;> Τσ’ έσ’ ποία; Τσι έσι ποία; (Θλ)
  Ποιός είναι> Ποίερ ένι?

Ρίξτε μια ματιά να δείτε

To άρθρο 

Συγγενικές ομάδες λέξεων  & Αντωνυμίες

Πάντοτε γράφουμε ΕΛ>ΤΣ (Αργότερα να οργανωθούν σε ενότητες ) Ερώτηση

 • Προσωπική αντωνυμία
 • Πρώτο Πρόσωπο (Ονομ & Αιτιατ)
 • Απλός Τύπος-Εν-Μέ,με,μ’,μού,μου >Μί η μ’,
 • Πλ. μάς, μας> νάμου, ναμ’
 • Προσωπική αντωνυμία Δεύτερο Πρόσωπο
 • Απλός Τύπος-Εν.-σέ,σε,σ’,σού,σου >ντί, ντ΄,
 • Πλ.-σάς, σας >νιούμου, νιουμ
 • Προσωπική αντωνυμία γ πρόσωπο
 • Ενικος νι= τον,την,το .
 • πληθυντικός σι = τους,τις,τα
 • Η κτητική αντωνυμία
  Μι = (δικό) μου , Ντι = (δικό )σου, Σι = ( δικό ) του,της,του
  Νάμου= ( δικό)μας , Νιούμου = (δικό ) σας , Σου = ( δικό) τους
 • μι> μου ,ντι > σου ,σι> του ,της ,του
  νάμου > μας ,νιούμου > σας ,σου > τους,τις
 • Να μου πεις >να μ ‘ αλήου, μ’> μι
  Τσι να ντ’ αλήου > τι να σου πω; ντ’ > ντι > σου
 • Δι μι νι > δωσ’ μου το
  Δι νι > δωσ’ το
 • Πώς το λέμε στη γλώσσα μας> Που ν’ έμ’ αούντε τα γρούσσα νάμου .
 • Εγώ είμαι Τσάκωνας> Εζού ένι Τσάκωνα – Τσακώνα ( για το θηλυκό)
 • Εμείς είμαστε Τσακώνοι> Ενεί έμε Τσακώνοι – Τσακώνισσε
 • Εσύ πήγαινε στη δουλειά σου> Εκιού χάγκε τα δουλεία ντι
 • Εσείς ελάτε εδώ> Εμού εάτε όρεγι
 • Εσείς να έρθετε μαζί μου> Εμού να μόλετε μαζί μι
 • Εσένα ,τι σου έδωσαν;> Ετίου ,τσι ντ’ εδούκαϊ;
 • Σ ‘ εμένα το είπε> Σ ‘ ενίου νι ‘ επέτσε
 • Σ’ εσένα τα είπε> Σ’ ετίου σ’ επέτσε
 • Εμένα μου είπε > Ενίου μ’ επέτσε
 • Εμάς μας είπε> Σ’ ενεί νάμ’ επέτσε
 • Εσάς σας είπε> Σ’ εμού νιούμ’ επέτσε
 • Εσένα τι σου είπε;> Ετίου τσι ντ’ επέτσε;
 • Σ’ εμάς μας είπε> Σ’ ενείνανε μ’ επέτσε
 • Τι σας είπαν ;> Τσι νιούμ’ επέκαϊ ;
 • Για να σου πω> Για να ντ’ αλήου
 • Θα σου το πω> Θα ντι ν’ αλήου
 • Μου το είπε> Μι νι επέτσε
 • Να μου πεις> Να μ’ αλήερε
 • Να μου πείτε> Να μ’ αλήετε
 • Να μου πεις >να μ ‘ ένι αλήου, μ’> μι
 • Τσι να ντ’ αλήου > τι να σου πω;
 • Πες μου> Άλε μι
 • Πες μας> Αλήετε νάμου
 • Πες μου το> Άλε μι νι
 • Σου είπε> Ντ’ επέτσε
 • Σου το είπε> Ντι νι επέτσε
 • Να σου το πω> Να ντι ν’ αλήου
 • Να σου πω> Να ντ’ αλήου
 • Να σας πω> Να ντ’ αλήου νιούμου- ( Να νιούμ’ αλήου)
 • Να σας πουν> Να ντ’ αλήωι νιούμου-( Να νιούμ’ αλήωι)
 • Δώσε μου> Δούε μι
 • Δώσε μας> Δούε νάμου
 • Δώστε μου> Δείτε μι
 • Δώστε μας> Δείτε νάμου ή δούετε
 • Δώσε μου το> Δούε μι νι
 • Να μας δώσετε> Να μι δείετε νάμου
 • Να μας δώσουν>Να μι δούνι νάμου
 • Να σας το δώσω> Να ντι νι δου
 • Μου έδωσε> Μ’ εδούτσε
 • Μας έδωσε> Μ’ εδούτσε νάμου
 • Σου έδωσε> Ντ’ εδούτσε
 • Σας έδωσε> Σ’ εδούτσε νιούμου
 • Δεν του έδωσα> Ό νι εδούκα
 • Δεν του το έδωσα> Ό νι νι εδούκα
 • Θα σου δώσω> Θα ντι δου
 • Θα σου το δώσω> Θα ντι νι δου
 • Θα του το δώσω> Θα νι νι δου
 • Μου έδωσε> Μ’ εδούτσε
 • Μας έδωσε> Μ’ εδούτσε νάμου
 • Εσένα ,τι σου έδωσαν;> Ετίου ,τσι ντ’ εδούκαϊ;
 • Σας φώναξε> Ντ’ εφωνιάε νιούμου- ( Νιούμου εφωνιάε)
 • Φώναξέ του> Φώνιατσέ νι
 • Τον φώναξε> Νι εφωνιάε
 • Τους φώναξε> Σ’ εφωνιάε
 • Τον είδες;> Νι οράτσερε;
 • Την είδες;> Οράτσερέ νι;
 • Το είδες;> Νι οράτσερε;
 • Τους είδες;> Σ’ οράτσερε;
 • Τις είδες;> Σ’ οράτσερε;
 • Τα είδες;> Σ’ οράτσερε;
 • Ποί ‘ νάμ ‘ οράτσε ; > Ποιος μας είδε;
 • Άλε μι κια έσα >  Πες μου πού ήσουν
 • Ό θ’ αλήερε πη’ ( ότσι) ντι σ’ επέκα εζού >Δε θα πεις ότι σου τα είπα εγώ
 • Εζού όμα ζατέ άβα βοά > Εγώ δεν είχα πάει άλλη φορά
 • Άλε μι τσ’ έσ’ θέου > Πες μου τι θέλεις
 • Να μη μ’ οράει νιούμου> Να μη μας δεί
 • διαβάζω> ένι ζβαϊχου. αορ- εζβαϊα.ζβηστέ
 • κολέγοι ταν Τσακωνιά>φίλοι της Τσακωνιάς
 • Κιά έτε χανούμενα κια εζάκατε τσαι εγκριούφτατε>πού χανόσαστε , πού πήγατε και κρυφτήκατε
 • Εμε έχουντα ερεστέ μπουζούλια τσαι έμε γκριουφούμενα>Εχουμε κρυψώνες και κρυβόμαστε
 • γκανένα όνι πορού να μου ερέσει> , κανένας δεν μπορεί να μας βρει
 • Εζάκα τσαι εζού κοντα να μάθου τσι θα πει> Πήγα και εγώ κοντα να μάθω τί θα κάνει
 • Να αϊθή μοι με έκι αούα> Να αδερφέ μου, μου έλεγε
 • για να ναθεί το φαϊ πιο νόστσιμο> για να γίνει το φαγητό πιο νόστιμο
 • Εντανη τα δουλεία νι ένι ποία συνέχεια ώσπε να τελειούκου: >Αυτή τη δουλειά την κάνω συνέχεια ώπου να τελειώσω
 • που> πη. π (αναφορά)
 • Αυτούς που βλέπαμε >Έτεοι π΄εμαϊ ορούντε
 • Τι είδατε εκεί που πήγατε >Τσε οράκατε οπά π΄εζάκατε
 • Πόσο μακρυά είναι η μονή της Έλωνας; >Πόσιου μακρία ένι το μονασκήρι τα Έωνη;
 • Είναι περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα.> Ένι γιούρε τα 15 χιλιόμετρα.
 • Πως λένε , δεξιά, αριστερά, ίσια, ψηλά, χαμηλά, πάνω ,κάτω
 • δεξιά > ίσια ,αριστερά> σοβά ς > sh ,ίσια > ίσα ,ψηλά > ψεά
 • χαμηλά> χαμεά,πάνω > τάνου, κάτω > κάτου
 • Σε παρακαλώ μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό, δύο μπύρες και ένα μπουκάλι κρασί;> Ντ’ ένι παρακαού ένι πορού να ένι έχου ένα ποκήρι ύο,δύου μπύρε τσαι ένα γυαλί κρασί;
 • πως λένε λαδί , ξύδι, φαγητό, κρέας,ψάρι,τυρι, σαλάτα, αγγουρια. ντοματες , φρούτα “
 • Λάδι > άι, ξύδι > γλυκάδι ,φαγητό > σομό ( σ> sh),κρέας > κρίε,
 • ψάρι > ψάζ, τυρί > άρτουμα ,σαλάτα> σαλάτα ,αγγούρια> αγγούρια
 • ντομάτες > ντουμάτε,ντομάτα > ντουμάτα ,φρούτα > φρούτα
 • ποσο χαίρομαι που έχουμε τοσο καλούς μαθητες, μία μόνο διόρθωση για καλό > πόσου ένι χαιρουμένα πφη εμε έχουντε τόσου καλοί μαθητάδε…νία μόνιου διόρθωση για καλέ,
 • Τα πέρασα πολύ καλά .>Σ’ επεραΐα πρεσσού ωραία
 • καλά σου είπε>Κα ντ’ επέτσε
 • Αύριο με το καλό. >Ταχία με το καλέ.
 • Αύριο θα τα πούμε> Ταχία θα σι αλήουμε
 • Αύριο Γιάννη θα τα πούμε > Ταχία Γιάννη θα σι αλήουμε
 • Να είσαστε καλά > Να έτε κα,
 • Καλή βόλτα Ευχαριστώ να είσαι καλά>Κα πορεία,Ντ’ ένι ευχαριστούα.Να έσι κα
 • δεν είμαι > όνι ,
 • Να μου πεις> να μ ‘ ένι αλήου
 • δεν θα πάω > ό θα ζάου
 • έγινε κάθε μέρα > ενάτε κάθε ρ αμερα
 • το σωστο > το σουστέ
 • διαβάζω> Ένι σβαΐχου-α ( α για ου)
 • μαθαινω> ένι μαθαίνου
 • λέω > ένι αού
 • έρχομαι> ένι παρίου
 • μιλάω> Ένι νιού
 • ακούω >Ένι νίου
 • Δεν σε άκουσα> Ό ντ’ ενιάκα
 • Δεν τον άκουσα> Ό νι ενιάκα
 • καληνύχτα δεν βιαζομαι>Καλέ ξημέρουμα ονι βιασκούμενε
 • και για τον καφέ> Τσαι για το καφούτσι
 • Ώρα καλή > Ούρα κα
 • Αύριο με το καλό>Ταχία με το καλέ
 • Τι να σου κάνω;> Τσι να ντι ποίου
 • πού πας> Κια έσ’ έγγου
 • Από πού είσαι> Από κια έσι;
 • και από πού έρχεσαι ;>Τσαι από κια έσ’ έγγου;
 • Πολύ καλό παιδί>Πάσου καλέ καμπζί
 • Πολύ> πασου,πρεσσού
 • Δε θα πεις ότι σου τα είπα εγώ>Ό θ’ αλήερε πη’ ( ότσι) ντι σ’ επέκα εζού.
 • Δεν μπορώ να κοιμηθώ τόσο νωρίς>Μπα όνι πορούα να κιούψου τόσιου νωρίς
 • Θέλω να δω ένα σήριαλ στην τηλεόραση>Ένι θέα να ορήνου ένα σήριαλ ταν τηλεόραση
 • Και σε εσένα καλό βραδυ >Τσαι σ’ ετίου Κα αργακινά
 • Η γυναίκα μου τον μαύρισε στο ξύλο >Α γουναίκα μι νι εκουβανίε το καλι
 • Αυτός είναι καλός άνθρωπος> Έντεν’η έν’ι  καλέ άθρωπο
 • Δεν άκουγες που σου φώναζα? >1)Όσ’ νίου πη ένι φωνιάντου;
 • Το ζέστανες το νερό για να πλυθούμε? >Νι έσ’ σονισκούμενε το ύο για να κσυστούμε;
 • Αυτά τα παλιόρουχα είναι για πέταμα >Ένταϊ τα παλιά είτα είνι για ανενουκουμέα.
 • Σήμερα ο ήλιος καίει πολύ,κανει ζέστη >Σάμερε ο ήλιε ένι δάου πρεσσού.Ενι ποιου κάψα .
 • Έρχεται σήμερα ο πατέρας η θα έρθει αύριο? >Ένι παρίου σάμερε α’φέγκη ντι νη θα μόλει ταχία;
 • Το σπίτι είναι καλό απέξω , αλλά δεν είναι από μέσα >Τα τσέα ένι καλέ απότσου αλλά όνι αποτάτσου.
 • από δω και πέρα > Από όρεγι τσαι πέρε
 • =========================================
 • Τσακώνικα Κείμενα -Φίλοι Τσακωνιάς
 • Γιατί ρωτάς>Γιατσί έσι ρωτού ,
 • να έχουμε όλοι μας> να έχουμε όλοι νάμου
 • και μου είπε να σου ειπώ ότι > τσαι μ’ επέτσε να ντη αλίου ότσι
 • η δουλειά που έπιασα> Α δουλεία πφη εκιάκα
 • όσα είχαν> όσα ίγκιαει έχουντα
 • ώσπου να τους πάρουμε> ώσπε να σι άρουμε
 • να σου φωνάζω ότι πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου. Δεν με άκουσες> να ντη φωνιάντου ότσι ένι πρέπουντα να προσέχερε τον εαυτέ ντη.΄Ο σα νίου μοι,
 • από δω και πέρα > Από όρεγι τσαι πέρε
 • θα ντυνόμαστε ελαφρά γιατί πέρασε ο χειμώνας και δεν κάνει κρύο>θα γκιουκχουμαεϊ αφρά γιατσί επεράτσε το χειμωνικό τσαι όνει ποία κρυάδα
 • Όρα,ποίερ έν’ έτενη π’ ένι παρίου; ( Κοίταξε,ποιος είναι αυτός που έρχεται ;
 • Εκάναϊ τα καμπζία από το σκολείε.Βάνε σι να φάνι τσαι να κατσάνι να σβαΐσωι.( Ήρθαν τα παιδιά από το σχολείο .Βάλε τα να φάνε και να καθήσουν να διαβάσουν )
 • Αν έσα παρίου επ(φ)έρι θα κια μ’ ερέσερε .( Αν ερχόσουν χτες θα μ’ έβρισκες)
 • Εκάνε τσόα ο αθή ντι;( Ήρθε κιόλας ο αδελφός σου ;
 • Ανοίαϊ τα σκολεία.Θα μόλωϊ οι παπάδε να ποίωι αγιασμό.( Άνοιξαν τα σχολεία.Θα έρθουν οι παπάδες να κάνουν αγιασμό)
 • Όνι παρίου πλέα τα τσέα,έν’ έχου μούζε.( Δεν έρχεται πια στο σπίτι ,είναι δυσαρεστημένος )
 • Έγκεινι το όγκιουμα όνι παρίντα μι.Ένι μιτσί .( Αυτό το πουκάμισο δεν μου έρχεται ( κάνει) .Είναι μικρό )
 • Εκάνε το χειμωνικό τσαι όμ’ έχουντε κάβα για τα κ(χ)άρα.Με τσι θα σονιστούμε ;( Ήρθε ο χειμώνας και δεν έχουμε ξύλα για τη φωτιά.Με τι θα ζεσταθούμε;)
 • Έτρου μ ‘ εκάνε,ν’ αβράτσου ένα στούμπο να ν’ ανεμού τσαι να νι κατσού τα τσουφά.( Έτσι μου ήρθε να αρπάξω μια πέτρα ,να του σπάσω το κεφάλι )
 • Έα να ράμε ,τσι θα μ’ αλήερε νάμου .( Έλα να δούμε τι θα μας πεις)
 • Έα να ράμε τσι να μ’ ενέτζερε(Έλα να δούμε τι μας έφερες)
 • Έμ’ αούντε ,το παζίντα ,να νοιτσάσομε άβα τσέα. ( Λέμε τον επόμενο χρόνο να νοικιάσουμε άλλο σπίτι )
 • Εξερίε χιόνα τσαι τα καμπζία ούγκιαϊ πορούντα να μόλωϊ το σκολείε.( Έριξε χιόνι και τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν στο σχολείο)
 • Τα τσέρβα είνι στενά,ούνι παρίντα μι .( Τα παπούτσια είναι στενά .Δεν μου έρχονται – κάνουν)
 • Έα παρίσου ( Έλα )

Πηγές

Γιάννη Καμβύση” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας) Κείμενο : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: