έρχομαι>ένι παρίου -Προσχέδιο

ΕΝΕΣ , ένι παρίου
ΠΑΡΤ , έμα παρίου
ΜΛΔΡ , θα παρίμα
ΜΛΣΤ , θα μόλου
ΑΟΡΙ , εκάνα
ΠΑΡΚ , ένι φερτέ
ΥΠΕΡ , έμα φερτέ
ΜΛΣΥ , θα ένι φερτέ
ΥΠΔΚ , να παρίμα
ΥΠΣΤ , να μόλου
ΠΡΕΝ , παρίσου,ετε
ΠΡΑΟ , εά,εάτε
ΜΕΤΟ , ένι φερτέ

ΕΝΕΣ Ενεστώτας έρχομαι
ΑΠ , Εζού ένι παρίου
ΒΠ , Εκιού έσι παρίου
ΤΑ , Έντεν’η έν’ι παρίου
ΤΘ , Ένταν’η έν’ι παρία
ΤΟ , Έγκεινι έν’ι παρίντα

ΑΠ , Ενεί έμε παρίντε
ΒΠ , Εμού έτε παρίντε
ΤΑ , Έντεϊ είνι παρίντε
ΤΘ , Έντεϊ είνι παρίντε
ΤΟ , ΈνταΪ είνι παρίντε

ΠΑΡΤ Παρατατικός ερχόμουνα
ΑΠ , Εζού έμα παρίου
ΒΠ , Εκιού έσα παρίου
ΤΑ , Έντεν’η έκι παρίου
ΤΘ , Ένταν’η έκι παρία
ΤΟ , Έγκεινι έκι παρίντα

ΑΠ , Ενεί έμαϊ παρίντε
ΒΠ , Εμού έτ΄αϊ παρίντε
ΤΑ , Έντεϊ ήγκι παρίντε
ΤΘ , Έντεϊ ήγκι παρίντε
ΤΟ , ΈνταΪ ήγκι παρίντα

ΜΛΔΡ Μέλλων Δρκ θα έχόμουνα
ΑΠ , Εζού θα παρίντα
ΒΠ , Εκιού θα παρίντα
ΤΑ , Έντεν’η θα παρίντα
ΤΘ , Ένταν’η θα παρίντα
ΤΟ , Έγκεινι θα παρίντα

ΑΠ , Ενεί θα παρίντε
ΒΠ , Εμού θα παρίντε
ΤΑ , Έντεϊ θα παρίντε
ΤΘ , Έντεϊ θα παρίντε
ΤΟ , ΈνταΪ θα παρίντε

ΜΛΣΤ Μέλλων Στ θα έρθω
ΑΠ , Εζού θα μόλου
ΒΠ , Εκιού θα μόλερε
ΤΑ , Έντεν’η θα μόλει
ΤΘ , Ένταν’η θα μόλει
ΤΟ , Έγκεινι θα μόλει

ΑΠ , Ενεί θα μόλουμε
ΒΠ , Εμού θα μόλετε
ΤΑ , Έντεϊ θα μόλωϊ
ΤΘ , Έντεϊ θα μόλωϊ
ΤΟ , ΈνταΪ θα μόλωϊ

ΑΟΡΙ Αόριστος ήρθα
ΑΠ , Εζού εκάνα
ΒΠ , Εκιού εκάνερε
ΤΑ , Έντεν’η εκάνε
ΤΘ , Ένταν’η εκάνε
ΤΟ , Έγκεινι εκάνε

ΑΠ , Ενεί εκάναμε
ΒΠ , Εμού εκάνατε
ΤΑ , Έντεϊ εκάναϊ
ΤΘ , Έντεϊ εκάναϊ
ΤΟ , ΈνταΪ εκάναϊ

ΠΑΡΚ Παρακείμενος έχω ερθει *
ΑΠ , Εζού ένι φερτέ
ΒΠ , Εκιού έσι φερτέ
ΤΑ , Έντεν’η ένι φερτέ
ΤΘ , Ένταν’η ένι φερτέ
ΤΟ , Έγκεινι ένι φερτέ

ΑΠ , Ενεί έμε φερτέ
ΒΠ , Εμού έτε φερτέ
ΤΑ , Έντεϊ είνι φερτέ
ΤΘ , Έντεϊ είνι φερτέ
ΤΟ , ΈνταΪ είνι φερτέ

ΥΠΕΡ Υπερσ. ειχα έρθει
ΑΠ , Εζού έμα φερτέ
ΒΠ , Εκιού έσα φερτέ
ΤΑ , Έντεν’η έκι φερτέ
ΤΘ , Ένταν’η έκι φερτέ
ΤΟ , Έγκεινι έκι φερτέ

ΑΠ , Ενεί έμαϊ φερτέ
ΒΠ , Εμού έτ’αϊ φερτέ
ΤΑ , Έντεϊ ήγκι φερτέ
ΤΘ , Έντεϊ ήγκι φερτέ
ΤΟ , ΈνταΪ ήγκι φερτέ

ΜΛΣΥ Μελλων Συντ θα ειχα έρθει
ΑΠ , Εζού θα ένι φερτέ
ΒΠ , Εκιού θα έσι φερτέ
ΤΑ , Έντεν’η θα ένι φερτέ
ΤΘ , Ένταν’η θα ένι φερτέ
ΤΟ , Έγκεινι θα ένι φερτέ

ΑΠ , Ενεί θα έμε φερτέ
ΒΠ , Εμού θα έτε φερτέ
ΤΑ , Έντεϊ θα είνι φερτέ
ΤΘ , Έντεϊ θα είνι φερτέ
ΤΟ , ΈνταΪ θα είνι φερτέ

ΥΠΔΚ να ερχόμουνα
ΑΠ , Εζού να παρίντα
ΒΠ , Εκιού να παρίντα
ΤΑ , Έντεν’η να παρίντα
ΤΘ , Ένταν’η να παρίντα
ΤΟ , Έγκεινι να παρίντα

ΑΠ , Ενεί να παρίντε
ΒΠ , Εμού να παρίντε
ΤΑ , Έντεϊ να παρίντε
ΤΘ , Έντεϊ να παρίντε
ΤΟ , ΈνταΪ να παρίντε

ΥΠΣΤ να ήρθα
ΑΠ , Εζού να μόλου
ΒΠ , Εκιού να μόλερε
ΤΑ , Έντεν’η να μόλει
ΤΘ , Ένταν’η να μόλει
ΤΟ , Έγκεινι να μόλει

ΑΠ , Ενεί να μόλουμε
ΒΠ , Εμού να μόλετε
ΤΑ , Έντεϊ να μόλωϊ
ΤΘ , Έντεϊ να μόλωϊ
ΤΟ , ΈνταΪ να μόλωϊ

ΠΡΕΝ , ΕΝ , παρίσου > έλα
ΠΡΕΝ , ΠΛ , παρίσετε >ελάτε

ΠΡΑΟ , ΕΝ , εά >ήρθα
ΠΡΑΟ , ΠΛ , εάτε >ήρθατε

ΜΕΤΟ , ΑΘΟ, ένι φερτέ ???????????

*Τα έχου, έχα,έχουντα το βάζουμε όταν ΄‘εχουμε κάτι και το ενεργούμε δηλαδή /εχουμε τσουβάλια ελιές και τα κουβάλάμε στο λιοτρίβι και σε ερώτηση απάντάμε σε ένι έχου φερτέ. π.χ. ένι φερίκου ο παρακέιμενος ειναι, ΄ενι έχου,.εχα, έχουντα φερτέ

* Το ένι παρίου δηλώνει κίνηση ατομική (δεν ξέρω αν σε κάνω να καταλάβεις) αλλά σε ερώτηση τι έχεις κάνει , που βρίσκεσαι εσύ η ο άλλος απάντάμε ένι φερτέ,φερτά φερτέ.  Αρα ένι παρίου είναι σωστό το ένι φερτέ , Ολα τα άλλα είναι σωστά.


Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: