Άκλιτα-ΣΧ

 • ΑΚΛΙΤΑ
 • Επιρρἠματα,Προθέσεις,Σύνδεσμοι,Επιφωνἤματα
 • Άκλιτα (σελίδα Οικονόμου 43-46)

Επιρρήματα-Χρόνου & Τόπου (ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ) (Σ3)

Αριθμητικά (επίθετα και ουσιαστικά)

 • Προθέσεις,
 • εν,εξ,εις,συν,προς,προ,ανά,κατά,δια,μετά,παρά,αντί,περί,από,υπέρ
 • Σύνδεσμοι
 • μεν,δε,και,ινα,οπως,ότι,διότι,αν, λοιπόν,τάχα,η, εάν.αλλά,όμως
 • Επιφωνήματα
 • α,χα,….
 • Υποκοριστικά
 • ίλη,ατσι.ούτσι,αρι,αθι,ερι.ρι.ούλα
 • πού>κιά
 • τι>τσί
 • πώς > πού ,
 • που> πφη <φωνητικα>
 • από>από
 • πότε
 • πόσο
 • τόσο
 • ——————————
 • κἄπου
 • πουθενά,
 • αλλού,
 • κἀποτε,
 • κάπου καπου,
 • πότε πότε,
 • άλλοτε,
 • κάπως,
 • αλλιώς,αλλιώτικα,
 • καμποσο
 • εδώ,
 • εκεί,
 • παντού,
 • τότε,
 • ποτέ,
 • έτσι,
 • μαζί,
 • —————————————–
 • ναι.μἀλιστα,βέβαια,βεβαιότατα,ορσισμένως,αλήθεια,αληθινἀ,σωστά,
 • ίσως,τάχα,δἠθεν,πιθανόν,ἀραγε,
 • όχι,δεν,μη,όχι βέβαια
 • και > τσαι <φωνιτικα – ηχος τσε η τσα ι? >
 • Γιά>Γιά
 • Να>Να
 • Θα> Θα
 • Μα
 • ας
 • δε>ο
 • θα>θα
 • ότι>ότσι
 • μια>νία
 • =======================
 • Πια
 • Κοντά
 • Όμως
 • Αλλά
 • Γιατί
 • Όχι
 • Ναί
 • Μάλιστα
 • Δεν
 • Ούτε
 • Μήτε

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: