Σημειώσεις & Ερωτήσεις (23-05-13)

Βιβλία – astrosgr.com

 • Κείμενα μαθημάτων και βιβλία (Τι μπορούμε να μελετούμε για ένα ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ μάθημα η γενικά ανεξάρτητα από το μάθημα).
 • Γενικές οδηγίες για αρχάριους μαθητές (αν υπάρχει)
 • Γενικοί κανόνες
 • Σημειώσεις παλιών μαθημάτων ( ότι υπάρχει)
 • Από το Αρχείο Τσακωνιάς περιμένουμε τα βιβλία (Μάρτιος 26,2023)
 • 1) Τσακώνικο Ανθολόγιο Λυσικάτου Τομος Θ
 • 2) Γραμματική Λυσικάτου (η Κωστάκη 1999 )
 • 3) Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας ,του Γιάννη Καμβύση
 • 4) Πετάκου Iστορικά (να ρωτήσω)
 • 5) Κωστάκη τόμο ΙΓ  (κείμενα)

Η γλώσσα των Τσακώνων

 • Λέξεις και φράσεις καθημερινής χρήσης -Τσακωνομαθήματα Κείμενα 1-27 ,
 • Ανάλυση Λέξεων & Φωνητικά (ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ)
 • Κείμενα διάφορα
 • Ερώκηση
 • Αρχικά όλα ΕΛ>ΤΣ, ΕΡΩΚΗΣΗ
 • Πρέπει να φτιάξουμε ένα κανόνα πως θα γράφουμε τισς λέξεις για να περιέχουν τα σπουδαιότερα και ΝΑ τα μαθαίνουμε συνοπτικα π.χ. Ένι θέου-α (ΑΘ) να μάθου τα γρούσσα νάμου,
 • Ονόματα ουσιαστικά και επίθετα (Α,Θ & ΠλΘ????)
 • Ρήματα (ΕΝ-Α,Θ, Ο ,Αόριστος ,Μετοχή,Εν ΠΦ ? ) Ερώτηση
 • Η μετοχη στον παρακείμενο ΓΙΑ ΤΟΝ πληθυντικό είναι σε ενικό η πληθυντικό π.χ. φερτέ η φερτοί (στην ΕΦ & ΠΦ)
 • καου ερέκαμε νιούμου

Πως μαθαίνουμε Τσακώνικα

 • Πουρ έμε μαθέντε Τσακώνικα
 • Έμε μαθέντε κάθε ρ αμέρα φράσει τσαι λέξει
 • Έμε μεταφράζουντε κείμενα σουστά νία νία λέξη
 • Έμε αούντε πουρ επεραήκαμε ταν εβδιμά
 • Έμε ζβαϊχουντε , έμε γράφουντε τσαι έμε νιούντε Τσακώνικα κάθε ρ αμέρα>Διαβάζουμε. γράφουμε και μιλάμε Τσακώνικα καθημερινά.
 • Σ’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά“> Τα έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά.
 • Έμε νιουρίζουντε ότσι όταν σ’ έμε γράφουντε σ’ έμε μαθέντε>Γνωρίζουμε όταν τα γράφουμε τα μαθαίνουμε.
 • Έμε γράφουντε κάθε ρ αμέρα, τα Τσακώνικα, 10 μιτσέ προτάσει τσ’ έμποίκαμε >Εμείς γράφουμε καθημερινά στα Τσακώνικα 10 μεκρές προτάσεις τι κάναμε .
 • Έμε αούντε, με 10 μιτσοί προτάσει, πουρ επεραήκαμε ταν εβδιμά>Μιλάμε με 10 μικρες προτάσεις πωσ περάσαμε την εβδομάδα

1) Μαθαίνουμε λέξεις και τις γράφουμε σε αλφαβητική σειρά σε ομάδες (ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ)

Συγγενικές ομάδες λέξεων – astrosgr.com

2) Μαθαίνουμε απέξω μικρές φράσεις

 • Απλές προτάσεις με ρήμα και ουσιαστικό
 • π.χ. Τσ’ εσ΄ποίου & Τσ’ εσ’ ποία , Που ντ’ είνι αούντε? Μ΄είνι αούντε.
 • Καθημερινές φράσεις Καθημερινοί διάλογοι -ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
 • Φράσεις στα Τσακώνικα Μάθαμε Τσακώνικα  -ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
 • Φωνητικά

3)Διαβάζουμε την γραμματική σε σειρά και μαθαίνουμε τα βασικά ( να τα ονομάσουμε…)

 • Ένι>είμαι (Ενεστώς,Παρατατικός, Άρνηση),
 • ένι έχου>έχω , ένι ορού>βλέπω
 • Ρήματα (ΑΘΟ-Αορ &Μετοχή) Ερώκηση για Αορ &Μετοχή???
 • ποιώ > ένι ποίου , ποία , ποίντα , εμποίκα , μποιτέ
 • βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ
 • Κτητικές Αντωνυμίες

4)Μεταφράζουμε κείμενα

 • Αρχικά από Τσακώνικα σε Ελληνικά
 • (Σταδιακα αργότερα από Ελληνικά σε Τσακώνικα)
 1. Διαβάζεις προσεκτικά  όλο το κείμενο μερικές φορές
 2. Γράφεις μόνο στα Τσακώνικα (γράφοντας μαθαίνεις,είναι προσεκτικο διάβασμα)
 3. Μεταφράζεις το κείμενο  από Τσακώνικα>Ελληνικά ΤΣ>ΕΛ
 4. Το γράφεις μόνο στα Ελληνικά   (Έχεις 2 κείμενα  ΕΛ &ΤΣ)
 5. Το ΞΑΝΑ γράφεις  2-3 φορές  σε ΕΛ& ΤΣ, μέχρι να μην έχει λάθη,
 6. Κάθε φορά σημειώνεις τα λάθη και τα μαθαίνεις
 7. Γράφεις τις καινούργιες λέξεις στα λεξικό σε ΟΜΑΔΕΣ, ΕΛ>ΤΣ ΚΑΙ ΤΣ>ΕΛ
 8. Παρατηρείς πως σχηματίζονται οι διάφορες προτάσεις
 9. Μαθαίνεις μερικές φράσεις και λέξεις απέξω
 10. Γράφεις ,μαθαίνεις ΑΠΈΞΩ μερικές  φράσεις  στα ΕΛ>ΤΣ &ΤΣ>ΕΛ
 11. Αν μπορείς και θέλεις ,μαθαίνεις  το κείμενο απέξω ( αν είναι μικρό η ένα  διαλεκτό κομμάτι από το κείμενο)

 • Παρακάτω ένα καλό ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΟ παράδειγμα μετάφρασης .Πρέπει να γίνεται μετάφραση για όλες τις λέξεις , χωρίς καμία παράλειψη η πρόσθεση . Ό θ’ αλήερε πη’ ντι σ’ επέκα εζού> Δε θα πεις που σου τα είπα εγώ.
 • 5)Έμε ζβαϊχουντε , έμε γράφουντε τσαι έμε νιούντε Τσακώνικα κάθε ρ αμέρα.
 • Σ’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά> Τα έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά.
 • Έμε νιουρίζουντε όταν σι είνι γράφουντε σι είνι μαθαίνουντε>Γνωρίζουμε όταν τα γράφουμε τα μαθαίνουμε.
 • Έμε γράφουντε τα Τσακώνικα 10 μιτσέ προτάσει τσ’ έμε ποίντε κάθε ρ αμέρα.
 • Ενεί αούντε με 10 μιτσέ προτάσει πουρ ενεί επεραήκαμε ταν εβδιμά,

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: