Ενεστώς ΕΦ-7 Ρήματα-ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

  • 1 Εγώ βλέπω > Εζού ένι ορού
  • 2 Εγώ έχω > Εζού ένι έχου
  • 3 Εγώ κάνω > Εζού ένι ποίου
  • 4 Εγώ κατεβαίνω > Εζού ένι καμπαίνου
  • 5 Εγώ έρχομαι > Εζού ένι παρίου
  • 6 Εγώ καίω > εζού ένι δαίσου
  • 7 * Άρνηση δεν έχω > Όνι έχου

ΑΠ , Εγώ βλέπω > Εζού ένι ορού
ΒΠ , Εσύ βλἐπεις > Εκιού έσι ορού
ΤΑ , Αυτός βλέπει > Έντενη ένι ορού
ΤΘ , Αυτή βλέπει > Έντανη ένι ορούα
ΤΟ , Αυτό βλέπει > Έγκεινι ένι ορούντα

ΑΠ , Εμείς βλέπουμε > Ενεί έμε ορούντε
ΒΠ , Εσείς βλέπετε > Εμού έτε ορούντε
ΤΑ , Αυτοί βλέπουν > Έντεϊ είνι ορούντε
ΤΘ , Αυτές βλέπουν > Έντεϊ είνι ορούντε
ΤΟ , Αυτά βλέπουν > ΈνταΪ είνι ορούντα

2 *
ΑΠ , Εγώ έχω > Εζού ένι έχου
ΒΠ , Εσύ έχεις > Εκιού έσι έχου
ΤΑ , Αυτός έχει > Έντενη ένι έχου
ΤΘ , Αυτή έχει > Έντανη ένι ἐχα
ΤΟ , Αυτό έχει > Έγκεινι ένι έχου

ΑΠ , Εμείς έχουμε > Ενεί έμε έχουντε
ΒΠ , Εσείς έχετε > Εμού έτε έχουντε
ΤΑ , Αυτοί έχουν > Έντεϊ είνι έχουντε
ΤΘ , Αυτές έχουν > Έντεϊ είνι έχουντε
ΤΟ , Αυτά έχουν > ΈνταΪ είνι έχουντε

3 *
ΑΠ , Εγώ κάνω > Εζού ένι ποίου
ΒΠ , Εσύ κάνεις > Εκιού έσι ποίου
ΤΑ , Αυτός κάνει > Έντενη ένι ποίου
ΤΘ , Αυτή κάνει > Έντανη ένι ποία
ΤΟ , Αυτό κάνει > Έγκεινι ένι ποίντα

ΑΠ , Εμείς κάνουμε > Ενεί έμε ποίντε
ΒΠ , Εσείς κάνουτε > Εμού έτε ποίντε
ΤΑ , Αυτοί κάνουν > Έντεϊ είνι ποίντε
ΤΘ , Αυτές κάνουν > Έντεϊ είνι ποίντε
ΤΟ , Αυτά κάνουν > ΈνταΪ είνι ποίντα

4 *
ΑΠ , Εγώ κατεβαίνω > Εζού ένι καμπαίνου
ΒΠ , Εσύ κατεβαίεις > Εκιού έσι καμπαίνου
ΤΑ , Αυτός κατεβαίνει > Έντενη ένι καμπαίνου
ΤΘ , Αυτή κατεβαίνει > Έντανη ένι καμπαίνουα
ΤΟ , Αυτό κατεβαίνει > Έγκεινι ένι καμπαίντα

ΑΠ , Εμείς κατεβαίνουμε > Ενεί έμε καμπαίντε
ΒΠ , Εσείς κατεβαίνουτε > Εμού έτε καμπαίντε
ΤΑ , Αυτοί κατεβαίνουν > Έντεϊ είνι καμπαίντε
ΤΘ , Αυτές κατεβαίνουν > Έντεϊ είνι καμπαίντε
ΤΟ , Αυτά κατεβαίνουν > ΈνταΪ είνι καμπαίντα

5 *
ΑΠ , Εγώ έρχομαι > Εζού ένι παρίου
ΒΠ , Εσύ έρχεσαι > Εκιού έσι παρίου
ΤΑ , Αυτός έρχεται > Έντεν’η ένι παρίου
ΤΘ , Αυτή έρχεται > Ένταν’η ένι παρία
ΤΟ , Αυτό έρχεται > Έγκεινι ένι παρίντα

ΑΠ , Εμείς ερχόμαστε > Ενεί έμε παρίντε
ΒΠ , Εσείς ερχόσαστε > Εμού έτε παρίντε
ΤΑ , Αυτοί έρχονται > Έντεϊ είνι παρίντε
ΤΘ , Αυτές έρχονται > Έντεϊ είνι παρίντε
ΤΟ , Αυτά έρχονται > ΈνταΪ είνι παρίντε

6 *
ΑΠ , Εγώ καίω > εζού ένι δαίσου
ΒΠ , Εσύ καις > εκιού έσι δαίσου
ΤΑ , Αυτός καίει > έντενι ένι δαίσου
ΤΘ , Αυτή καίει > έντανι ένι δαίσα
ΤΟ , Αυτό καίει > έγκεινι ένι δαίσουντα

ΑΠ , Εμείς καίμε > ενεί έμε δαίσουντε
ΒΠ , Εσείς καίτε > εμού έτε δαίσουντε
ΤΑ , Αυτοί καίνε > έντεοι είνι δαίσουντε
ΤΘ , Αυτές καίνε > έντεοι είνι δαίσουντε
ΤΟ , Αυτά καίνε > ένταοι είνι δαίσουντα

7 * Άρνηση δεν έχω > Όνι έχου
ΑΠ , Εγώ δεν έχω > εζού Όνι έχου
ΒΠ , Εσύ δεν έχεις > εκιού Όσι έχου
ΤΑ , Αυτός δεν έχει > έντενι Όνι έχου
ΤΘ , Αυτή δεν έχει > έντανι Όνι ἐχα
ΤΟ , Αυτό δεν έχει > έγκεινι Όνι έχου

ΑΠ , Εμείς δεν έχουμε > ενεί Όμε έχουντε
ΒΠ , Εσείς δεν έχετε > εμού Ότε έχουντε
ΤΑ , Αυτοί δεν έχουν > έντεοι Ούνι έχουντε
ΤΘ , Αυτές δεν έχουν > έντεοι Ούνι έχουντε
ΤΟ , Αυτά δεν έχουν > ένταοι Ούνι έχουντε

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: