Αόριστος ΠΦ-Προσχέδιο

ΠΦ-ΑΘΟ Αόριστος βρέθηκα > Εζού ερέσμα


ΑΠ , Εγώ βρέθηκα > Εζού ερέσμα
ΒΠ , Εσύ βρέθηκες > Εκιού ερέστερε
ΤΑ , Αυτός βρέθηκε > Έντενη ερέστε
ΤΘ , Αυτή βρέθηκε > Έντανη ερέστε
ΤΟ Αυτό βρέθηκε > Έγκεινι ερέστε

ΑΠ , Εμείς βρεθήκεμε > Ενεί ερέσμαει
ΒΠ , Εσείς βρεθήκαμε > Εμού ερέσταει
ΤΑ , Αυτοί βρέθηκαν > Έντεϊ ερεστάει
ΤΘ , Αυτές βρέθηκαν > Έντεϊ ερεστάει
ΤΟ , Αυτά βρέθηκαν > ΈνταΪ ερεστάει

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: