Υποτακτική ΠΦ- Στιγμιαία & Διαρκείας Προσχέδιο.

ΠΦ-ΑΘΟ, Υποτακτική Στιγμιαία, να βρεθώ > Εζού να ερεστού


ΑΠ , Εγώ να βρεθώ > Εζού να ερεστού
ΒΠ , Εσύ να βρεθείς > Εκιού να ερεστέρε
ΤΑ , Αυτός να βρεθεί > Έντενη να ερεστεί
ΤΘ , Αυτή να βρεθεί > Έντανη να ερεστεί
ΤΟ Αυτό να βρεθεί > Έγκεινι να ερεστεί

ΑΠ , Εμείς να βρεθούμε > Ενεί να ερεστούμε
ΒΠ , Εσείς να βρεθείτε > Εμού να ερεστείτε
ΤΑ , Αυτοί να βρεθούν > Έντεϊ να ερεστούνε
ΤΘ , Αυτές να βρεθούν > Έντεϊ να ερεστούνε
ΤΟ , Αυτά να βρεθούν > ΈνταΪ να ερεστούνε

Υποτακτική Διαρκείας ΠΦ

ΠΦ-ΑΘΟ, Υποτακτική Διαρκείας να βρίσκομαι > Εζού να ένι ερικχούμενε


ΑΠ , Εγώ να βρίσκομαι > Εζού να ένι ερικχούμενε
ΒΠ , Εσύ να βρίσκεσαι > Εκιού να έσι ερικχούμενε
ΤΑ , Αυτός να βρίσκεται > Έντενη να ένι ερικχούμενε
ΤΘ , Αυτή να βρίσκεται > Έντανη να ένι ερικχούμενε
ΤΟ Αυτό να βρίσκεται > Έγκεινι να ένι ερικχούμενε

ΑΠ , Εμείς να βρισκόμαστε > Ενεί να έμε ερικχούμενοι
ΒΠ , Εσείς να βρισκόσαστε > Εμού να έτε ερικχούμενοι
ΤΑ , Αυτοί να βρίσκονται > Έντεϊ να είνι ερικχούμενοι
ΤΘ , Αυτές να βρίσκονται > Έντεϊ να είνι ερικχούμενοι
ΤΟ , Αυτά να βρίσκονται > ΈνταΪ να είνι ερικχούμενοι

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: