Παρατατικός ΠΦ- Προσχέδιο

ΠΦ-Α Παρατ. βρισκόμουν > Εζού έμα ερικχούμενε


ΑΠ , Εγώ βρισκόμουν > Εζού έμα ερικχούμενε
ΒΠ , Εσύ βρισκόσουν > Εκιού έσα ερικχούμενε
ΤΑ , Αυτός βρισκόταν > Έντενη έκι ερικχούμενε
ΤΘ , Αυτή βρισκόταν > Έντανη έκι ερικχούμενa
ΤΟ Αυτό βρισκόταν > Έγκεινι έκι ερικχούμενε

ΑΠ , Εμείς βρισκόμασταν > Ενεί έmαΪ ερικχούμενε
ΒΠ , Εσείς βρισκόσασταν > Εμού έτ’αΪ ερικχούμενε
ΤΑ , Αυτοί βρισκόνταν > Έντεϊ ήγκι ερικχούμενε
ΤΘ , Αυτές βρισκόνταν > Έντεϊ ήγκι ερικχούμενε
ΤΟ , Αυτά βρισκόνταν > ΈνταΪ ήγκι ερικχούμενε

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: