Μέλλων Στιγμιαίος ΠΦ-Προσχέδιο

ΠΦ-ΑΘΟ Μέλλων Στιγμιαίος, θα Βρεθώ > Εζού θα ερεστού


ΑΠ , Εγώ θα Βρεθώ > Εζού θα ερεστού
ΒΠ , Εσύ θα Βρεθείς > Εκιού θα ερεστείρε
ΤΑ , Αυτός θα Βρεθεί > Έντενη θα ερεστεί
ΤΘ , Αυτή θα Βρεθεί > Έντανη θα ερεστεί
ΤΟ Αυτό θα Βρεθεί > Έγκεινι θα ερεστεί

ΑΠ , Εμείς θα Βρεθούμε > Ενεί θα ερεστούτε
ΒΠ , Εσείς θα Βρεθείτε > Εμού θα ερεστείτε
ΤΑ , Αυτοί θα Βρεθούν > Έντεϊ θα ερεστούνει
ΤΘ , Αυτές θα Βρεθούν > Έντεϊ θα ερεστούνει
ΤΟ , Αυτά θα Βρεθούν > ΈνταΪ θα ερεστούνει

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: