Ενεστώς ΠΦ-Προσχέδιο

ΠΦ-Α Ενεσ. βρίσκομαι> ένι ερικχούμενε


ΑΠ , Εγώ βρίσκομαι > Εζού ένι ερικχούμενε
ΒΠ , Εσύ βρίσκεσαι > Εκιού έσι ερικχούμενε
ΤΑ , Αυτός βρίσκεται > Έντενη ένι ερικχούμενε
ΤΘ , Αυτή βρίσκεται > Έντανη ένι ερικχούμενa
ΤΟ Αυτό βρίσκεται > Έγκεινι ένι ερικχούμενε

ΑΠ , Εμείς βρισκόμαστε > Ενεί έμε ερικχούμενε
ΒΠ , Εσείς βρισκόσαστε > Εμού έτε ερικχούμενε
ΤΑ , Αυτοί βρίσκονται > Έντεϊ είνι ερικχούμενε
ΤΘ , Αυτές βρίσκονται > Έντεϊ είνι ερικχούμενε
ΤΟ , Αυτά βρίσκονται > ΈνταΪ είνι ερικχούμενε

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: