Συντελεσμένος Μέλλων ΕΦ- ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΘΟ , Εγώ θα έχω γράψει

ΑΘΟ , Εγώ θα έχω απολύσει,στείλει,ελευθερώσει

(να ελεξω το εχω)***************

ΑΘΟ , Εγώ θα έχω γράψει
ΑΠ , Εζού θα ένι έχου γραφτέ
ΒΠ , Εκιού θα έσι έχερε γραφτέ
ΤΑ , Έντεν’η θα ένι έχει γραφτέ
ΤΘ , Ένταν’η θα ένι έχει γραφτέ
ΤΟ , Έγκεινι θα ένι έχει γραφτέ

ΑΠ , Ενεί θα έμε έχουμε γραφτέ
ΒΠ , Εμού θα έτε έχετε γραφτέ
ΤΑ , Έντεϊ θα είνι έχοει γραφτέ
ΤΘ , Έντεϊ θα είνι έχοει γραφτέ
ΤΟ , ΈνταΪ θα είνι έχοει γραφτέ


ΑΘΟ , Εγώ θα έχω απολύσει
ΑΠ , Εζού θα ένι έχου απολυτέ
ΒΠ , Εκιού θα έσι έχερε απολυτέ
ΤΑ , Έντεν’η θα ένι έχει απολυτέ
ΤΘ , Ένταν’η θα ένι έχει απολυτέ
ΤΟ , Έγκεινι θα ένι έχει απολυτέ

ΑΠ , Ενεί θα έμε έχουμε απολυτέ
ΒΠ , Εμού θα έτε έχετε απολυτέ
ΤΑ , Έντεϊ θα είνι έχοει απολυτέ
ΤΘ , Έντεϊ θα είνι έχοει απολυτέ
ΤΟ , ΈνταΪ θα είνι έχοει απολυτέ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: