‘Ερχομαι>ένι παρίου (Ενεστώς,Παρατατικός,Μέλλων Στ.,Αόριστος)

θα έρθω> θα μόλου , μολώ έλα να τα πάρεις, μολών λαβέ

Ενεστώτας ,έρχομαι> ένι παρίου

Α , Εζού ένι παρίου
Β, Εκιού έσι παρίου
ΤΑ ,Έντεν’η έν’ι παρίου
ΤΘ ,Ένταν’η έν’ι παρία
ΤΟ, Έγκεινι έν’ι παρίντα

Α ,Ενεί έμε παρίντε
Β, Εμού έτε παρίντε
ΤΑ, Έντεϊ είνι παρίντε
ΤΘ, Έντεϊ είνι παρίντε
ΤΟ, ΈνταΪ είνι παρίντε

  Παρατατικός, ερχόμουνα>έμα παρίου

Α, Εζού έμα παρίου
Β, Εκιού έσα παρίου
ΤΑ ,Έντεν’η έκι παρίου
ΤΘ, Ένταν’η έκι παρία
ΤΟ, Έγκεινι έκι παρίντα

Α ,Ενεί έμαϊ παρίντε
Β ,Εμού έτ΄αϊ παρίντε
ΤΑ, Έντεϊ ήγκι παρίντε
ΤΘ ,Έντεϊ ήγκι παρίντε
ΤΟ ,ΈνταΪ ήγκι παρίντα

  Μέλλων Στ θα έλθω> θα μόλου

Α, Εζού θα μόλου
Β, Εκιού θα μόλερε
ΤΑ, Έντεν’η θα μόλει
ΤΘ, Ένταν’η θα μόλει
ΤΟ, Έγκεινι θα μόλει

Α ,Ενεί θα μόλουμε
Β, Εμού θα μόλετε
ΤΑ, Έντεϊ θα μόλωϊ
ΤΘ, Έντεϊ θα μόλωϊ
ΤΟ ,ΈνταΪ θα μόλωϊ

Αόριστος ήρθα> εκάνα

Α, Εζού εκάνα
Β ,Εκιού εκάνερε
ΤΑ, Έντεν’η εκάνε
ΤΘ, Ένταν’η εκάνε
ΤΟ ,Έγκεινι εκάνε

Α, Ενεί εκάναμε
Β ,Εμού εκάνατε
ΤΑ, Έντεϊ εκάναι
ΤΘ ,Έντεϊ εκάναι
ΤΟ ,ΈνταΪ εκάναι

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: