Χρόνοι Ρημάτων ,Κείμενα από φίλους της Τσακωνιάς

 • ΑΘΟ-ΕΦ-ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ( κάνω> Ένι ποίου),Εγώ έκανα > Εζού έμα ποίου
 • ΑΘΟ-ΕΦ-ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ανάβωένι ανάφου Εγώ άναβα>Εζού έμα ανάφου,

 • Αρσενικό>Σερνικό ,
 • Εγώ έκανα > Εζού έμα ποίου
 • Εσύ έκανες > Εκιού έσα ποίου
 • Αυτός,η,ο έκανε> Έντενη ἐκει ποίου
 • Εμείς εκάναμε > Ενεί ἐμαοι ποίντε
 • Εσείς εκάνατε> Εμού έτθαοι ποίντε
 • Αυτοί,ές,ά έκαναν> Έντεοι ίγκιαει ποίντε
 • θηλυκό >Σηλυκό
 • Εζού έμα ποία
 • Εκιού έσα ποία
 • Έντανη ἐκει ποία
 • Ενεί ἐμαοι ποίντε
 • Εμού έτθαοι ποίντε
 • Έντεοι ίγκιαει ποίντε
 • ουδέτερο>Ουδέτερε   
 • Εζού έμα ποίντα
 • Εκιού έσα ποίντα
 • Έγκεινη ἐκει ποίντα
 • Ενεί ἐμαοι ποίντα
 • Εμού έτθαοι ποίντα
 • Ένταοι ίγκιαει ποίντα

ΑΘΟ-ΕΦ-ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ανάβωένι ανάφου

 • Αρσενικό>Σερνικό ,
 • Εζού έμα ανάφου,
 • εκιού έσα ανάφου,
 • έντενη έκει ανάφου.
 • Ενεί έμαει ανάφουντε,
 • εμού έτθαει ανάφουντε
 • έντεοι ίγκιαει ανάφουντε
 • θηλυκό >Σηλυκό
 • Εζού έμα ανάφα,
 • εκιού έσα ανάφα,
 • έντανη έκει ανάφα.
 • Ενείς έμαει ανάφουντα,
 • εμού έτθαει ανάφουντε,
 • έντεοι ίγκιαει ανάφουντε

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: