Χρόνοι Ρημάτων ,Κείμενα από φίλους της Τσακωνιάς

 • ΑΘΟ-ΕΦ-ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ( κάνω> Ένι ποίου),Εγώ έκανα > Εζού έμα ποίου
 • ΑΘΟ-ΕΦ-ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ανάβωένι ανάφου Εγώ άναβα>Εζού έμα ανάφου,

Ενεργητικά Φωνά , ένι θυνήχου
Ενεργητική Φωνή , θυμίζω


1 ΕΦ- ΕΝΕΣΤ , ένι θυνήχου
2 ΕΦ- ΠΑΡΑΤ , έμα θυνήχου
3 ΕΦ- ΜΕΛ-ΔΡΚ , θα θυνήχου
4 ΕΦ- ΜΕΛ-ΣΤΓ , θα θυνήτσου
5 ΕΦ- ΑΟΡΙΣ , – εθυνήα
6 ΕΦ- ΠΑΡΑΚ , ένι έχου-α θυνητθέ,
7 ΕΦ- ΥΠΕΡΣ , έμα εχου-α θυνητθέ,
8 ΕΦ- ΜΕΛ-ΣΥΝ , θα ‘εχου θυνητθέ
9 ΕΦ- ΥΠΟΤ-ΔΡΚ , να θυνήχου
10 ΕΦ- ΥΠΟΤ-ΣΤΓ , να θυνήτσου
11 ΕΦ- ΠΡΟ-ΕΝΕΝ , θύνηχε
12 ΕΦ- ΠΡΟ-ΑΟΡ , θύνητσε
13 ΕΦ- ΜΕΤΟΧΗ , θυνητθέ *

Παθητσιχά (παθηκικά ) φωνά , ένι θυνηκχούμενε.
Παθητική Φωνή , Θυμάμαι


1 ΠΦ- ΕΝΕΣΤ , ένι θυνηκχούμενε.
2 ΠΦ- ΠΑΡΑΤ , έμα θυνηκχούμενε.
3 ΠΦ- ΜΕΛ-ΔΡΚ , θα θυνηχούμα.
4 ΠΦ- ΜΕΛ-ΣΤΓ , θα θυνητθού *
5 ΠΦ- ΑΟΡΙΣ , εθυνήμα,
6 ΠΦ- ΠΑΡΑΚ , ένι θυνητέ, *
7 ΠΦ- ΥΠΕΡΣ , έμα θυνητέ, *
8 ΠΦ- ΜΕΛ-ΣΥΝ , θα ένι θυνητθέ *
9 ΠΦ- ΥΠΟΤ-ΔΡΚ , να θηνηχούμα.
10 ΠΦ- ΥΠΟΤ-ΣΤΓ , να θυνητθού
11 ΠΦ- ΠΡΟ-ΕΝΕΝ , θμνήχησιου, *
12 ΠΦ- ΠΡΟ-ΑΟΡ , θυνήτσου
13 ΠΦ- ΜΕΤΟΧΗ , θυνητθέ *

Ενεργητικά Φωνά , ένι θυνήχου
Ενεργητική Φωνή , θυμίζω

ΕΦ-Ενεστώς , ένι θυνήχου
ΕΦ-Παρατατικός , έμα θυνήχου
ΕΦ-Μέλλων Διαρκείας , θα θυνήχου
ΕΦ-Μέλλων Στιγμιαίος , θα θυνήτσου
ΕΦ-Αόριστος , – εθυνήα
ΕΦ-Παρακείμενος , ένι έχου-α θυνητθέ,
ΕΦ-Υπερσυντέλικος , έμα εχου-α θυνητθέ,
ΕΦ-Μέλλων Συντελεσμένος , θα ‘εχου θυνητθέ
ΕΦ-Υποτακτική Διαρκείας , να θυνήχου
ΕΦ-Υποτακτική Στιγμιαία , να θυνήτσου
EΦ-Προστακτική Ενεστώς , θύνηχε
EΦ-Προστακτική Αόριστος , θύνητσε
EΦ-Μετοχή , θυνητθέ

Παθητσιχά (παθηκικά ) φωνά, , ένι θυνηκχούμενε.
Παθητική Φωνή , ένι Θυμάμαι

ΠΦ-Ενεστώς , ένι θυνηκχούμενε.
ΠΦ-Παρατατικός , έμα θυνηκχούμενε.
ΠΦ-Μέλλων Διαρκείας , θα θυνηχούμα.
ΠΦ-Μέλλων Στιγμιαίος , θα θυνητθού
ΠΦ-Αόριστος , εθυνήμα,
ΠΦ-Παρακείμενος , ένι θυνητέ,
ΠΦ-Υπερσυντέλικος , έμα θυνητέ,
ΠΦ-Μέλλων Συντελεσμένος , θα ένι θυνητθέ
ΠΦ-Υποτακτική Διαρκείας , να θηνηχούμα.
ΠΦ-Υποτακτική Στιγμιαία , να θυνητθού
ΠΦ-Προστακτική Ενεστώς- , θμνήχησιου,
ΠΦ-Προστακτική Αόριστος , θυνήτσου
ΠΦ-Μετοχή , θυνητθέ

Ενεργητικά Φωνά , ένι
Ενεργητική Φωνή ,
1 ΕΦ- ΕΝΕΣΤ , ένι
2 ΕΦ- ΠΑΡΑΤ , έμα
3 ΕΦ- ΜΕΛ-ΔΡΚ , θα
4 ΕΦ- ΜΕΛ-ΣΤΓ , θα
5 ΕΦ- ΑΟΡΙΣ , –
6 ΕΦ- ΠΑΡΑΚ , ένι έχου-α
7 ΕΦ- ΥΠΕΡΣ , έμα εχου-α
8 ΕΦ- ΜΕΛ-ΣΥΝ , θα ‘εχου
9 ΕΦ- ΥΠΟΤ-ΔΡΚ , να
10 ΕΦ- ΥΠΟΤ-ΣΤΓ , να
11 ΕΦ- ΠΡΟ-ΕΝΕΝ ,
12 ΕΦ- ΠΡΟ-ΑΟΡ ,
13 ΕΦ- ΜΕΤΟΧΗ ,

Παθητσιχά (παθηκικά ) φωνά, , ένι
Παθητική Φωνή , ένι
1 ΠΦ- ΕΝΕΣΤ , ένι
2 ΠΦ- ΠΑΡΑΤ , έμα
3 ΠΦ- ΜΕΛ-ΔΡΚ , θα
4 ΠΦ- ΜΕΛ-ΣΤΓ , θα
5 ΠΦ- ΑΟΡΙΣ ,
6 ΠΦ- ΠΑΡΑΚ , ένι
7 ΠΦ- ΥΠΕΡΣ , έμα
8 ΠΦ- ΜΕΛ-ΣΥΝ , θα ένι
9 ΠΦ- ΥΠΟΤ-ΔΡΚ , να
10 ΠΦ- ΥΠΟΤ-ΣΤΓ , να
11 ΠΦ- ΠΡΟ-ΕΝΕΝ ,
12 ΠΦ- ΠΡΟ-ΑΟΡ ,
13 ΠΦ- ΜΕΤΟΧΗ ,

Ενεργητικά Φωνά , ένι
Ενεργητική Φωνή ,
ΕΦ-Ενεστώς , ένι
ΕΦ-Παρατατικός , έμα
ΕΦ-Μέλλων Διαρκείας , θα
ΕΦ-Μέλλων Στιγμιαίος , θα
ΕΦ-Αόριστος , –
ΕΦ-Παρακείμενος , ένι έχου-α
ΕΦ-Υπερσυντέλικος , έμα εχου-α
ΕΦ-Μέλλων Συντελεσμένος , θα ‘εχου
ΕΦ-Υποτακτική Διαρκείας , να
ΕΦ-Υποτακτική Στιγμιαία , να
EΦ-Προστακτική Ενεστώς ,
EΦ-Προστακτική Αόριστος ,
EΦ-Μετοχή ,

Παθητσιχά (παθηκικά ) φωνά, , ένι
Παθητική Φωνή ,
ΠΦ-Ενεστώς , ένι
ΠΦ-Παρατατικός , έμα
ΠΦ-Μέλλων Διαρκείας , θα
ΠΦ-Μέλλων Στιγμιαίος , θα
ΠΦ-Αόριστος ,
ΠΦ-Παρακείμενος , ένι
ΠΦ-Υπερσυντέλικος , έμα
ΠΦ-Μέλλων Συντελεσμένος , θα ένι
ΠΦ-Υποτακτική Διαρκείας , να
ΠΦ-Υποτακτική Στιγμιαία , να
ΠΦ-Προστακτική Ενεστώς- ,
ΠΦ-Προστακτική Αόριστος ,
ΠΦ-Μετοχή ,

 • Αρσενικό>Σερνικό ,
 • Εγώ έκανα > Εζού έμα ποίου
 • Εσύ έκανες > Εκιού έσα ποίου
 • Αυτός,η,ο έκανε> Έντενη ἐκει ποίου
 • Εμείς εκάναμε > Ενεί ἐμαοι ποίντε
 • Εσείς εκάνατε> Εμού έτθαοι ποίντε
 • Αυτοί,ές,ά έκαναν> Έντεοι ίγκιαει ποίντε
 • θηλυκό >Σηλυκό
 • Εζού έμα ποία
 • Εκιού έσα ποία
 • Έντανη ἐκει ποία
 • Ενεί ἐμαοι ποίντε
 • Εμού έτθαοι ποίντε
 • Έντεοι ίγκιαει ποίντε
 • ουδέτερο>Ουδέτερε   
 • Εζού έμα ποίντα
 • Εκιού έσα ποίντα
 • Έγκεινη ἐκει ποίντα
 • Ενεί ἐμαοι ποίντα
 • Εμού έτθαοι ποίντα
 • Ένταοι ίγκιαει ποίντα

ΑΘΟ-ΕΦ-ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ανάβωένι ανάφου

 • Αρσενικό>Σερνικό ,
 • Εζού έμα ανάφου,
 • εκιού έσα ανάφου,
 • έντενη έκει ανάφου.
 • Ενεί έμαει ανάφουντε,
 • εμού έτθαει ανάφουντε
 • έντεοι ίγκιαει ανάφουντε
 • θηλυκό >Σηλυκό
 • Εζού έμα ανάφα,
 • εκιού έσα ανάφα,
 • έντανη έκει ανάφα.
 • Ενείς έμαει ανάφουντα,
 • εμού έτθαει ανάφουντε,
 • έντεοι ίγκιαει ανάφουντε

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: