Πρώτες λέξεις-Σημειώσεις

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ , ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ( Τι σχεδιάζουμε να μάθουμε)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • (Σ1=Πρόχειρο ,Σ2=Έτοιμο, Σ3=Δημοσιευμένο ,ΙΔ=Κλειστό)
 • ΕΛ =Ελληνικα, ΤΣ=Τσακώνικα , Αρχικά όλα ΕΛ>ΤΣ, (ΛΜΤΠ=ΤΣ (Ν) ,ΚΣ=ΤΣ(Β))
 • Αρσενικό (άνδρας) ,Θηλυκό (γουναίκα), Ουδέτερο=Α,Θ,Ο
 • Ενικός,Πληθυντικός- Ονο,Γενικ. Αιτιατ=Εν,Πλ,-Ον,Γε,Αιτ

 • ΠΩΣ ΘΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ????? ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΑ?? (ΑΘ)- Ένι θέου-α (ΑΘ) να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • Ρήματα (Α,Θ, Εν, Πλ και Αόριστος? ? ) Ερώτηση
 • Αρσενικο ,θυληκο & πλυθντ????

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  (Α,Θ,Ο, Ενικ & Πληθ)

 • Α- Ένι θέου να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • Θ- Ένι θέα να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • (ΑΘ)- Ένι θέου-α (ΑΘ) να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • λέω > ένι αού
 • εμένα> ενίου
 • εσένα> Ετίου
 • πως σε λένε? > πού ντ’είν’ αούντε?
 • Εμένα με λένε..>Ενίου μ’ είν’ αούντε….. εσένα? >Ετίου?
 • μαθαίνουμε να προφέρουμε σωστά το
 • ο ποντικός >ο π’ογκικό ,οι ποντικοί >οι π’ογκιτσοί
 • η πέρδικα >α π’έτζικα,οι πέρδικες> οι π’έτζιτσε
 • το πράσο >α απ’άρα ,τα πράσα > οι απ’άρε

Συγγενικές ομάδες λέξεων  Σ3

Περιεχόμενα

=========================

To άρθρο (Σ3)

Αντωνυμίες (Σ3)

Ουσιαστικά-Προσχέδιο (Σ2)

Ρήματα -Προσχέδιο (Σ3)

Ρήματα (Α,Θ, Εν, Πλ και Αόριστος? ? ) Ερώτηση τι πρέπει να περιέχει ,τι είναι τα ιδιαίτερα η βασικά ,για τους αρχάριουσ ΤΣ>ΕΛ

*********************

ΓΚ Σημειωσεις

 • Άρθρο
 • Ουσιαστικά
 • Επίθετα (θετικά, συγριτικά και υπερθετικά)
 • Αντωνυμίες
 • Ρήματα
 • Μετοχές
 • Επιρρήματα
 • Προθέσεις
 • Σύνδεσμοι
 • Επιφωνήματα

Αριθμητικά(επίθετα και ουσιαστικά)

 • ποσο χαίρομαι που έχουμε τοσο καλούς μαθητες, μία μόνο διόρθωση για καλό > πόσου ένι χαιρουμένα πφη εμε έχουντε τόσου καλοί μαθητάδε…νία μόνιου διόρθωση για καλέ,
 • τσέα> σπίτι
 • ο γείτονας> ο γείτονα
 • η γειτόνισσα > α γειτόνισσα
 • ο συνωστισμός ????????????/> ο συντοπίτα
 • ο κουμπάρος > ο κουμπάρε

==========================================

 • Επιθετα=Καλος,η,ο – οι,ες,α >
 • Μετοχές=Χαρουμενος,η,ο-οι,ες,α >
 • μετοχή- γραμενος,η.ο
 • μετοχή -γραματισμενος
 • ουσιαστικά- γραφη,γραμμα,γραψιμο

===================================

 • ο μεγάλος,η,ο> ο ατσέ,ά,έ
 • ο μικρός ,ή,ό> ο μιτσί,ά ,ί
 • oς,η,o> γελαστέ,γελαστά,γελαστέ
 • ος,η,ο>ευτυχισμένε,ευχισμένα,ευτυχισμένε

————————————————–

ΑΚΛΙΤΑ

Επιρρἠματα,Προθέσεις,Σύνδεσμοι,Επιφωνἤματα

Επιρρήματα-Χρόνου & Τόπου (ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ)

 • Προθέσεις,
 • εν,εξ,εις,συν,προς,προ,ανά,κατά,δια,μετά,παρά,αντί,περί,από,υπέρ
 • Σύνδεσμοι
 • μεν,δε,και,ινα,οπως,ότι,διότι,αν, λοιπόν,τάχα,η, εάν.αλλά,όμως
 • Επιφωνήματα
 • α,χα,….
 • Υποκοριστικά
 • ίλη,ατσι.ούτσι,αρι,αθι,ερι.ρι.ούλα

======================================\

πώς εμείς το λέμε ;> πού έμε νι αούντε ;

πώς εσείς το λέτε ;> πού έτε σι αούντε ;????

 • πού>κιά
 • τι>τσί
 • πώς > πού ,
 • που> πφη <φωνητικα ηχος??φθογγος>
 • από>από
 • πότε
 • πόσο
 • τόσο
 • ——————————
 • κἄπου
 • πουθενά,
 • αλλού,
 • κἀποτε,
 • κάπου καπου,
 • πότε πότε,
 • άλλοτε,
 • κάπως,
 • αλλιώς,αλλιώτικα,
 • καμποσο
 • εδώ,
 • εκεί,
 • παντού,
 • τότε,
 • ποτέ,
 • έτσι,
 • μαζί,
 • —————————————–
 • ναι.μἀλιστα,βέβαια,βεβαιότατα,ορσισμένως,αλήθεια,αληθινἀ,σωστά,
 • ίσως,τάχα,δἠθεν,πιθανόν,ἀραγε,
 • όχι,δεν,μη,όχι βέβαια
 • —————————————-

 • και > τσαι <φωνιτικα – ηχος τσε η τσα ι? >
 • Γιά>Γιά
 • Να>Να
 • Θα> Θα
 • Μα
 • ας

————————————————————–

 • δε>ο
 • θα>θα
 • ότι>ότσι
 • μια>νία
 • =======================
 • Πια
 • Κοντά
 • Όμως
 • Αλλά
 • Γιατί
 • Όχι
 • Ναί
 • Μάλιστα
 • Δεν
 • Ούτε
 • Μήτε

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: