Πρώτες λέξεις-Σημειώσεις

Τι σχεδιάζουμε να μάθουμε.

Έχε γειά κολλέγα> γειά σου φίλε. Σ’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά> Τα έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • (Σ1=Πρόχειρο ,Σ2=Έτοιμο, Σ3=Δημοσιευμένο ,ΙΔ=Κλειστό)
 • ΕΛ =Ελληνικα, ΤΣ=Τσακώνικα , (ΛΜΤΠ=(ΝΤ) ,ΚΣ=(ΒΤ))
 • Αρσενικό ,Θηλυκό , Ουδέτερο =Α,Θ,Ο
 • Ενικός,Πληθυντικός- Ονο,Γενικ. Αιτιατ =Εν,ΠλΘ,-Ονο,Γεν,Αιτ

TΣ-Σημειώσεις & Ερωτήσεις V

 • Αρχικά όλα ΕΛ>ΤΣ,??// ΕΡΩΚΗΣΗ
 • Ερώτηση-Πρέπει να φτιάξουμε ένα κανόνα πως θα γράφουμε τις λέξεις για να περιέχουν τα σπουδαιότερα και ΝΑ τα μαθαίνουμε συνοπτικά ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ π.χ. Ένι θέου-α (ΑΘ)
 • Ονόματα ουσιαστικά Εν & ΠλΘ??
 • Επίθετα (ΑΘΟ) Εν και Πλη π.χ.μεγάλος,η,ο,μεγαλύτερος,η,ο > ατσέ,ά,έ, ατσύτερε,α,ε
 • Ρήματα (ΕΝ-(ΑΘ Ο) ,Αόριστος ,Μετοχή,Eν-ΠΦ? ? )
 • Αμα ξέρουμε τον αόριστο και την μετοχή στα ρήματα ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ , η ερώτηση είναι ΠΩΣ μαθαίνουμε γρήγορα ΑΥΤΑ.?”σπουδαιότερα και ΝΑ τα μαθαίνουμε συνοπτικά ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “Που ενεί να γράφουντε τα ρήματα για να μαθαίνουντε συνοπτικά τα σπουδαιότερα  γρηγορότερα.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 • Ένι θέου να μάθου τα γρούσσα νάμου>θέλω να μάθω την γλώσσα μας
 • Θ- Ένι θέα να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • (ΑΘ)- Ένι θέου-α (ΑΘ) να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • λέω > ένι αού
 • μιλώ> ένι νιού
 • ακούω> ένι νοίου
 • εμένα> ενίου
 • εσένα> ετίου
 • πως σε λένε? > πού ντ’είν’ αούντε?
 • Εμένα με λένε..>Ενίου μ’ είν’ αούντε….. εσένα? >Ετίου?
 • μαθαίνουμε να προφέρουμε σωστά το
 • ο ποντικός >ο π’ογκικό ,οι ποντικοί >οι π’ογκιτσοί
 • η πέρδικα >α π’έτζικα,οι πέρδικες> οι π’έτζιτσε
 • το πράσο >α απ’άρα ,τα πράσα > οι απ’άρε
 • ΑΠ , Εγώ > Εζού
 • ΒΠ , Εσύ > Εκιού
 • ΤΑ , Αυτός > Έντεν’η
 • ΤΘ , Αυτή > Ένταν’η
 • ΤΟ , Αυτό > Έγκεινι
 • ΑΠ , Εμείς > Ενεί
 • ΒΠ , Εσείς > Εμού
 • ΤΑ , Αυτοί > Έντεϊ
 • ΤΘ , Αυτές > Έντεϊ
 • ΤΟ , Αυτά > ΈνταΪ

Μαθαίνουμε λέξεις και τις γράφουμε σε αλφαβητική σειρά σε ομάδες (ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ)

Προτείνουμε για αρχικές ομάδες τα μέρη του λόγου ΚΑΙ Συγγενικές ομάδες λέξεων  

 • 1-1-Άρθρο
 • 2-1-Ουσιαστικά -Αρσενικά
 • 2-1-Ουσιαστικά -Θηλυκά
 • 2-2-Ουσιαστικά -Ουδέτερα
 • 3-1-Επίθετα
 • 4-1-Αντωνυμίες
 • 5-1-Ρήματα-ΕΦ- Εν (ΑΘΟ),Αορ,Μετ, Εν-ΠΦ)
 • 5-2-Ρήματα -ΠΦ
 • 5-3-Ρήματα Αόριστος
 • 6-1-Μετοχές
 • 7-1-Άκλιτα-Επιρρήματα
 • 8-1-Άκλιτα-Προθέσεις
 • 9-1-Άκλιτα-Σύνδεσμοι
 • 10-1-Άκλιτα-Επιφωνήματα

Περιεχόμενα Συγγενικές ομάδες λέξεων  

=========================

ΓΚ -Πρόχειρες Σημειώσεις (για αργότερα, για μελέτη και οργάνωση )

Ουσιαστικά- γραφη,γραμμα,γραψιμο

 • 2-1-Ουσιαστικά -Αρσενικά (ΚΩΣΤΑΚΗ 1999- ΣΕΛ 49-54)
 • α,οι- γείτονας >  ο,του,τον γείτονα   οι,του γετόνοι
 • α,ε -φονιάς>   ο,του,τον φονία   οι,του φονίε,ιάδε
 • Αρσενικά (Σ2)
 • 2-1-Ουσιαστικά -Θηλυκά
 • Θυληκά  (Σ2)
 • 2-2-Ουσιαστικά -Ουδέτερα
 • Ουδέτερα (Σ3)
 • 3-1-Επίθετα V
 • μεγάλος,η,ο,μεγαλύτερος,η,ο > ατσέ,ά,έ, ατσύτερε,α,ε
 • Καλος,η,ο – οι,ες,α >
 • 4-1-Αντωνυμίες V
 • Πρώτο Πρόσωπο Απλός τύπος
 • Εν – Μέ,με,μ’,μού,μου > Μί η μ’
 • Πλ – μάς, μας > νάμου, ναμ’
 • Δεύτερο Πρόσωπο Απλός Τύπος
 • Εν , σέ,σε,σ’,σού,σου > ντί, ντ΄
 • Πλ , σάς, σας > νιούμου, νιουμ’
 • Γ’ Πρόσωπο Απλός Τύπος
 • Εν – τον,της,το,του,της,του > νί η ν’
 • Πλ -τους,τις,τα > σί η σ’
 • Η κτητική αντωνυμία
 • Μι = (δικό) μου , Ντι = (δικό )σου, Σι = ( δικό ) του,της,του
 • Νάμου= ( δικό)μας , Νιούμου = (δικό ) σας , Σου = ( δικό) τους
 • Β
 • Ρήματα -Προσχέδιο (ΣΧ)
 • 5-1-Ρήματα-ΕΦ- Εν (ΑΘΟ),Αορ,Μετ, Εν-ΠΦ) ΕΡΩΚΗΣΗ
 • ποιώ > ένι ποίου , ποία , ποίντα , εμποίκα , μποιτέ,οχι-πφ
 • έρχομαι > ένι παρίου , παρία , παρίντα , εκάνα , φερτέ,οχι-πφ
 • λέω > ένι αού , αούα , αούντα , επέκα , αλητέ,ένι αλικχούμενε,α,ε
 • βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ,ένι ορούμενε,α,ε
 • μιλώ > ένι νιού,νιούα ,νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ,ένε νιλικχούμενε,α,ε
 • ακούω > ένι νοίου , νοία , νοίντα , ενιάκα , νιατέ,ένι νοιούμενε,α,ε
 • 5-2-Ρήματα -ΠΦ
 • ένι αρεσκούμενε:  > αρέσω
 • ένι αρνικούμενε:  > αρνούμαι
 • ένι ασπασκούμενε:  > ασπάζομαι
 • ένι βιασκούμενε:  > βιάζομαι
 • αφηγούμενε:  αφηγούμαι
 • γεγγούμενε:  γεύομαι
 • γινούμενε:  γίνομαι
 • δεουμένε:  προσεύχομαι
 • δεχούμενε:  δέχομαι
 • διηγικούμενε:  διηγούμαι
 • 5-3-Ρήματα Αόριστος
 • Οράκα > είδα , Βλέπω ένι Ορού
 • επέκα > είπα , λέω> ένι αού
 • Ενιάκα > ακουσα , ακοὐω >ένι νοἰου
 • Ενιλήκα > μίλησα , Μιλώ >ένι Νιού
 • Εκάνα > ήρθα , Έρχομαι> ένι Παρίου
 • Ευχαρίστηκα > ευχαρίστησα , Ευχαριστώ >ένι Ευχαριστού
 • Ευχαριστήμα > ευχαριστήθηκα , Ευχαριστιέμαι >ένι Ευχαριστηκούμενε
 • 6-1-Μετοχές (ΣΧ1) & (Ρηματικά Επίθετα)
 • ΠΦ-ΠΡΚ- γραμμένος,η.ο
 • ΕΦ-ΕΝΕ -γραφτός,ή,ό>
 • Χαρουμενος,η,ο-οι,ες,α >
 • 7-1-Άκλιτα-Επιρρήματα
 • Επιρρήματα-Χρόνου & Τόπου (ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ)
 • 1 απόγευμα ,βραδάκι > αργακινά
 • 2 Αύριο > ταχία
 • Κατευθύνσεις-Επιρρήματα-Τόπου
 • Άκλιτα (ΣΧ1)
 • 8-1-Άκλιτα-Προθέσεις
 • 9-1-Άκλιτα-Σύνδεσμοι
 • 10-1-Άκλιτα-Επιφωνήματα
 • Αριθμητικά V

Περιεχόμενα Συγγενικές ομάδες λέξεων  V

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: