Εμαθήκαμε Τσακώνικα 

Πού ν΄έμε αούντε τα γρούσσα νάμου

 • Α Τσακώνικα γρούσσα & Α γρούσσα νάμου.
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα να μαθαίνου τσακώνικε φράσει τσαι λέξει κάθε ρ αμέρα
 • Καούρ εκάνατε. Καούρ νιούμου ερέκαμε.
 • Καούρ εκάνατε (εκάνερε) ταν Κυνουρία
 • Καούρ εκάνα τα χώρα νάμου , Καού ντ’ ερέκα νιούμου
 • Καού ντ’ ερέκα νιούμου από ταν Τσακωνιά
 • Εμέ Νίουντε Τσακώνικα , κα μέρα , να έτε κα, να έσι κα
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα . Ένι μαθαίνου Τσακώνικα, Ένι μαθαίνου τα γρούσσα νάμου
 • Χρόνου πρεσσού, κα χρονιά, κα αργακινά να έτε κα.
 • Ποίερ έσι? Τσαι από κια έσ’ έγγου; Κια έσ’ έγγου
 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι; Εζού έσι Τσακώνα?
 • Αλήετέ μι,τσ’ έτε θέντε;
 • Πόσιου μακρία ένι ο γιαλε τα Σαμπακιτσή;
 • Γιούρε τα 15 χιλιόμετρα .
 • Πόσιου μακρία ένι το Μέανε.
 •  Ταχία θα σι αλήουμε, Κα πορεία
 • Θα σι μελετήου τσαι θα σ’ αλήουμε πάλι.
 • Ούρα κα, Να έσι κα
 • Ντ’ενι ευχαριστούα. Ντ’ ενι παρακαούα.
 • =============================
 • Α>Α- Ένι ευχαριστού (α>θ, Ένι ευχαριστού α )
 • Α>Θ -Κα μέρα. Ντ’ένι ευχαζιστούα νιούμου, <ντ’ενι ευχαριστούα>,
 • Θ> Α – ντ’ εμ’ παρακαούα
 • Κα μέρα νιούμου.Τσ’ έτε ποίντε; Ένι κα.
 • Κα έμε.Ντ’ ένι ευχαριστού- α.
 • Πού νι έμε αούντε τα Τσακώνικα, Πες του να έρθει γρήγορα
 • Άλε νι να μόλει γλήγορα
 • Α-Τσ’ έσ’ ποίου ; Τσι έσι ποίου ; Θ-Τσ’ έσ’ ποία; Τσι έσι ποία; Κα έσι?
 • Kαλέ ξημέρουμα .Ταχία θα σ’ αλήουμε
 • Α-Παρακαού ένι πορού να έχου ένα γυαλί κρασί;
 • Θ-Παρακα ένι πορα να έχα ένα ποκήρι ύο , δύου μπύρε τσαι ένα γυαλί κρασί;
 • Δούε μι νι
 • Κα αμέρα τσαι σ’ετίου ορκο μι καλέ μήνα τσαί καλέ καουτσαίζι
 • Ντ’Ενι ευχαριστουα ,καλέ μήνα να’χερε
 • Πουρ ένι α αφεγκία ντι; νη Πουρ ένι του όγου ντι;
 • Άλε νι να μόλει γλήγορα . Άλε σι να μόλωι γλήγορα
 • =============================
 • Πάσου καλέ καμπζΙ
 • Α-Θ)Kαλέ ξημέρουμα…..Θ-Α)Τσαι σ’ ετίου . Ταχία με το καλέ
 • Α γουναίκα μι νι εκουβανίε το καλι

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: