Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ, που κρατά μυστικά την ανάδειξη και αναστήλωση.

Το ΥΠΠΟΑ δεν διατίθεται να μας ενημερώσει σχετικά με την ανάδειξη και αναστήλωση του Κάστρου του Παραλίου Άστρους. Πρέπει να διαβάσουμε πρώτα τους σχετικόυς νόμους και να ρωτήσουμε συγκεκριμένα . Θα ψάξουμε να βρούμε τους σχετικούς νόμους , τι να κάνουμε.

Έγγραφο προς ΕΦΑΑΡΚ 2/11/2021

θέμα:Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το Κάστρο του Παραλίου Άστρους .

1)Πρόσφατα η τα τελευταία σχετικά έγγραφα και αποφάσεις  του ΥΠΠΟΑ για την ανάδειξη και αναστήλωση του Κάστρου του Παραλίου Άστρους.

2)Την απόφαση με την χρονολογία  και τα άλλα σχετικά έγγραφα που μας δείχνει ότι το Κάστρο του Παραλίου Άστρους περιήλθεν στην αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ.

Με εκτίμηση

Γίαννης Κουρόγιωργας  

==============================

ΥΠΠΟΑ 26-11-2021 Α.Π. 525224

Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το Κάστρο του Παράλιου Άστρους της Τ.Κ. Άστρους, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας.

Σχετ.: Το Α.Π. Εισ. 525224/02-11-2021 αίτημά σας.

……. Α) Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους (των Ζαφειρόπουλων),…..προστατεύεται ως ιστορικό μνημείο ήδη από το 1965 με το ΦΕΚ 605/Β/16-09-1965 Π

Το μνημείο προστατεύεται από τον Οκτώβριο του 2014 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας αφού περιήλθε η δικαιοδοσία για τα βυζαντινά μνημεία της Π.Ε.Αρκαδίας στην Υπηρεσίας μας, μετά την αλλαγή του οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014)).

Β) Όσον αφορά το αίτημά σας για πρόσβαση σε έγγραφα και αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ που αφορούν την ανάδειξη και αναστήλωση του Κάστρου του Παράλιου Άστρους, δεδομένου ότι η υπηρεσία μας διαθέτει ένα ευρύ αρχείο αυτών, παρακαλούμε όπως συγκεκριμενοποιήσετε το εν λόγω αίτημα καθώς αυτό υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31/10/2014) και του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09/03/1999).

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Διακρίνονται οι τρεις οικίες των αδελφών Ζαφειρόπουλων στις γωνίες του Κάστρου του Παραλίου  Άστρους, που εφυλλάσονταν τα βιβλία της Σχολης Καρυτσιώτη του Αγιάννη .   Ο οικιστής του Παραλίου Άστρους Αγιαννίτης στρατηγός Πάνος Ζαφειρόπουλος η Άκουρος  με τα αδέλφια του ,Κωνσταντίνο και Ιωάννη , έχτισε τις οικίες  στο κάστρο το 1824 ,  προνοητικά ανακαίνησε το εγκαταλελειμμένο κάστρο και  το 1826 νικηφόρα αντιστάθηκε στον Ιμπραήμ. Η νίκη του Άκουρου στο Κάστρο του Παραλίου Άστρους αναπτέρωσε αποφασιστικά  το ηθικό των  Ελλήνων και έδειξε ουσιαστικά το δρόμο στον Ιμπραήμ για την Αίγυπτο.

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: