Γιατί  συνεχίζουμε να ξεχνάμε το Άστρος και τη Θυρέα  από το Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  του δήμου μας.

“Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μετράτε”.

Οι συμπολίτες μας ρωτάνε  υπομονετικά ,γιατί ξεχνάμε  για επτά χρόνια τον Αγιάννη και το Άστρος ? …. Δεν είναι αργά ,μπορούμε να προσθέσουμε ένα μικρό κείμενο για την πρωτεύουσα του δήμου μας,  για το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας  στο Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  και την ιστοσελίδα του δήμου μας.

Διαβάσαμε μερικές σελίδες από το καινούργιο  Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα  2020-2024 του δήμου μας. Δεν ξέρουμε τη διαδικασία αν αυτό είναι το τελικό σχέδιο , ευχόμαστε να διορθωθεί κατάλληλα  , τουλάχιστον για το  Άστρος , την αρχαία πόλη Θυρέα και το παλαιό Δήμο Θυρέας (παρακάτω λεπτομέρειες

stratigikos_shediasmos.pdf

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (boriakinouria.gov.gr)

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον αντιδήμαρχο Γιάννη Καμπύλη για τη πρόταση του στο Δ.Σ. του δήμου μας σχετικά με τις απαιτούμενες διορθώσεις στο Επιχηρεισιακό Πρόγραμμα 2020-2024  του δήμου μας.

Ευχαριστούμε επίσης τον δήμαρχο μας , ποτέ δεν είναι αργά , που πρόσθεσε  στην ενότητα 2.1.7.1 Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία & Μοναστήρια  το σπουδαιότερο μνημείο της πατρίδας μας  , « Σχολή Καρυτσιώτη , ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων   και Το Αρχαιολογικό Μουσείο  Άστρους» (σελίδα 55) ,ποτέ δεν είναι αργά  πιστεύουμε σύντομα θα το αναρτήσει  και στην ιστοσελίδα του δήμου μας, τώρα είναι πολύ εύκολο. Ο κοινός νους θα επικρατήσει τελικά.

ΦΕΚ 199 Β΄/11.5.1960 (ΥΑ 147099/8654/11.4.1960) )

Χαρακτηρισμός ως αρχαιολογικού χώρου  «της περιοχής «Κουτρί» του χωρίου Αγίου Ιωάννου Κυνουρίας , θερινήν έδραν του Άστρους ,ένθα  ελειτούργησεν η Σχολή Καρυτσιώτη  εν έτει 1798»

Ευχαριστούμε επίσης δημόσια  τον δήμαρχο μας που διόρθωσε   από το αρχικό σχέδιο, ήταν στην  ενότητα 2.1.7.5 Εκδηλώσεις (σελίδα 61/193) το μεγάλο λάθος και μαργαριτάρι ,που ήταν αντίθετο με την Ελληνική νομοθεσία «Το Κάστρο του  Άστρους». 

Διαβάζουμε τώρα στην τελευταία ανάρτηση στην ενότητα  2.1.7.4 Εκδηλώσεις  «Το Κάστρο στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας» σελίδα 73. Πάλι καλά σταματήσαμε την διασπορά ψευδών ειδήσεων.  Φαίνεται μερικοί θα συνεχίζουν να  λένε «Κάστρο στο Παράλιο Άστρος» όπως αναφέρεται και στη σελιδα 56, τι να κάνουμε , εμείς θα το λέμε με το νόμιμο όνομα του «Το Κάστρο του Παραλίου Άστρους”.

Μέχρι εδώ καλά , κάτι κάναμε, δεν πήγε χαμένος ο κόπος των συμπολιτών μας. Αλλά είναι και άλλα πολλά που πρέπει να διορθώσουμε.

2.1.7.2 Σημαντικοί Οικισμοί

Άστρος  ( γιατί συνεχίζουμε να ξεχνάμε το Άστρος)

2.1.7.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Δεν υπάρχει  επιχειρησιακό πρόγραμμα ( και ιστοσελίδα δήμου) στο πλανήτη γη που δέν έχει ένα μικρό κείμενο για την πρωτεύουσα του δήμου,  για το δήμο μας το ιστορικο Άστρος Κυνουρίας  ,όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για τέτοια καταγραφή, αυτό είναι αυτονόητο και πρέπει να προστεθεί αμέσως και υπάρχουν εθελοντές. Έχουμε καταθέσει χωριστή πρόταση για το Άστρος.Δείτε τον σύνδεσμο .

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας 

2.1.1.1 Ιστορικά στοιχεία  σελίδα 20

«Όλβιος όστις έσχεν της ιστορίας μάθησιν».

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ἱστορίαι (2.27.1-2)

 [2.27.1] “Ἀνέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης Ἀθηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας,…..2.27.2] ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, ….ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεθορία τῆς Ἀργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστίν, ἐπὶ θάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ᾤκησαν, οἱ δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα”.

Ιστορίαι (Ηροδότου)/Κλειώ

82.1 ἔς τε δὴ ὦν τὰς ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας καὶ δὴ καὶ ἐς Λακεδαίμονα. τοῖσι δὲ καὶ αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτῃσι κατ᾽ αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον συνεπεπτώκεε ἔρις ἐοῦσα πρὸς Ἀργείους περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης· 82.2 τὰς γὰρ Θυρέας ταύτας ἐοῦσα τῆς Ἀργολίδος μοίρης ποταμόμενοι ἔσχον οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἦν δὲ καὶ ἡ μέχρι Μαλέων ἡ πρὸς ἑσπέρην Ἀργείων, ἥ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρῇ καὶ ἡ Κυθηρίη νῆσος καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν νήσω

Ξεχάσαμε  να αναφέρουμε την αρχαία  πόλη Θυρέα.

 Έλεος πια. Ποιός  είναι ο  δήθεν «ιστορικός»  που έγραψε το κείμενο στο σχέδιο ,χωρίς να διαβάσει το Θουκυδίδη και τον Ηρόδοτο?

Σβήσαμε από το προηγούμενο  σχέδιο σωστά «της Θυρέας στην οποία ανήκουν το Παράλιο»  και ξεχάσαμε να γράψουμε κάτι για το δήμο Θυρέας και να αναφέρουμε την αρχαία  πόλη Θυρέα.

Ας διαβάσουμε την ιστορία μας.

Στη Θυρέα ανήκαν  ο Άγιος Ιωάννης (Αγιάννης), ΦΕΚ 16Α – 24/05/1835, το Άστρος, ΦΕΚ 5Α – 08/03/1841 (από το 1834-5,1841  ήταν οι  έδρες  του δήμου Θυρέας), η Μελιγού, ο Χάραδρος , ο Πλάτανος και το Παράλιο Άστρος (ΦΕΚ 32Α – 08/12/1845 ).

Ξεχάσαμε το Ελληνικό  η Τειχιό.

Πιθανότατα η αρχαία πόλις Θυρέα ήταν κτισμένη στο Ελληνικό η Τειχιό μεταξύ Άστρους και Αγιάννη και ήταν η μητρόπολη της Βόρειας Κυνουρίας.

«Η Κυνουρία από τα τέλη του 11ου αι. π.Χ. ως τα ρωμαϊκά χρόνια, αποτέλεσε περιζήτητη λεία για την ικανοποίηση συμφερόντων της Σπάρτης και του Άργους. Γεωγραφικά η περιοχή της χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες. Τη βόρεια, που στα αρχαία χρόνια αντιστοιχούσε στη Θυρεάτιδα, με κύριο οικισμό τη Θυρέα και δευτερεύοντες την Ανθήνη, τη Νηρίδα, την Εύα και το Άστρος, ενώ το νότιο αντιστοιχούσε στη χώρα των Πρασιών, στην οποία υπήρχε ο κύριος οικισμός Πρασιαί και οι δευτερεύοντες Πολίχνη, Τυρός και Γλυππία»

Από την ιστοσελίδα του δήμου μας

Βρίσκεται στο 8 χιλιόμετρο από το Άστρος προς τα χωριά του Πάρνωνα. Στο σημείο υπάρχει επιγραφή της αρχαιολογικής υπηρεσίας που οδηγεί σε αγροτικό δρόμο και μετά από 2 χιλιόμετρα φθάνει ο επισκέπτης σε ένα πλάτωμα, που αποτελεί την αρχή 15λεπτης πορείας που οδηγεί στην κορυφή ενός λόφου, του Τειχιού ή Ελληνικού. Εδώ αντικρίζει κανείς ερείπια τειχών, οικοδομημάτων και υπόγειων δεξαμενών της Άνω Θυρέας ή για κάποιους άλλους της Νηρηίδας. Βόρεια του Ελληνικού στα 500 μέτρα υπάρχει το πετρόχτιστο καλύβι του Μπάρλα που έχει χτιστεί πάνω στα θεμέλια αρχαίου ιερού, κατά πάσα πιθανότητα του Θεού Απόλλωνα.

Τα «ιστορικά στοιχεία» με λίγα λόγια  είναι  ελλιπή και «κουτσά» , γραμμένα με γλαφυρά όνειρα για να «ξαναγράψουμε» την ιστορία μας,  όπως μας συμφέρει καλύτερα,  με πολλά υπονοούμενα για τα όνειρα   και τα παραμύθια μας  « στο λιμάνι του ‘Αστρους  (σημερινό Παράλιο Άστρος)» σελίδα 22,  και άλλα πολλά αστεία. Η τοπική κοινωνία ας τα διαβάσει και ας τα κρίνει ανάλογα (σελίδα 20).

Δείτε τον σύνδεσμο για την ιστορία μας.

Ιστορία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

Στο προηγούμενο σχέδιο υπήρχαν οι δύο παρακάτω ενότητες   που αφαιρέθηκαν οριστικά? Γιατί αφαιρέθηκαν?

2.1.7.2 Μοναστήρια σελ 55. . Κάπου διαβάσαμε κάτι για τη Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς & Άγιος Νικόλαος-Παντελεήμων Κοντολινάς Καστάνιτσας ???.

2.1.7.5 Εκδηλώσεις (σελίδα 61/193)  Ξεχάσαμε τον Αγιάννη στις εκδηλώσεις και τα πανηγύρια !!! 

Συνοπτικά τί «ξεχάσαμε» και τα μεγάλα μαργαριτάρια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του δήμου μας 2020-2024 – astrosgr.com

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News 

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: