Όλα γίνονται για τις «μελέτες» και τα «παιδία παίζει» με την παγίδα της πρόφασης της μελέτης της στατικής επάρκειας και τις ατέλειωτες πολλές υπόλοιπες «μελέτες»…… 

«Δεν ήξερες … δεν ρώταγες?»

Ο δήμαρχος μας για καθαρά πολιτικούς εντυπωσιασμούς, για αυτό ενδιαφέρεται,  δείχνει τα κρυμμένα έγγραφα του 2011 , που αναμφισβήτητα υπάρχουν ευθύνες και περισσότερες το 2015 , αλλά δεν κοιτάει στο καθρέπτη και επίσης κρύβει όλα τα άλλα  έγγραφα από το 2011 ,2015 ,2020,2021  και σήμερα. Αυτά θα τα βρει και θα τα αναφέρει ο επόμενος δήμαρχος,  για τους δικούς του ίδιους λόγους ,έτσι δουλεύει το σύστημα.

Ας μιλήσουμε λίγο για τα πράσφατα παιχνίδια.

Δεν έχουμε δει όλα τα έγγραφα.  θα τα βρούμε και υπάρχουν πολλά…δικαιούμαστε να τα δούμε διοικητικά και νομικά , αλλά θα θυμίσουμε στους συμπολίτες μας ότι γνωρίζουμε από αυτά που έχουμε δεί  και από τις συζητήσεις στα καφενεία,τι να κάνουμε αυτά γνωρίζουμε. ‘Εχουμε  πρόσφατα ζητήσει θεσμικά απο την ΕΦΑΑΡΚ  και το δήμο μας να μας  δώσουν μερικά έγγραφα που τα θεωρούμε σημαντικά και θα τα πάρουμε  κάποτε.

Παρακάτω είναι ένας κατάλογος με σχετικα έγγραφα.

Απο την ΕΦΑΑΡΚ

Θέμα: Σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους

Σχετ.: 1) Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε./12.01.2011 Υ.Α. έγκρισης της μελέτης άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99)

 • Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/22017/3397/15.09.2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ (αρ. εισερ.: 301900/180956/3709/19.09.2016)
 • .
 • Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/302550/31214/1760/647/27.07.2018 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ.
 • Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/375217/268751/3365/28.02.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης στατικής επάρκειας.
 • Το με αρ. πρωτ. 4257/22.04.2019 έγγραφο του Δήμου σας για επιτόπια αυτοψία.

Το από 12.09.2019 ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας προς τον νέο Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας

Απο τη ΔΑΒΜΜ

α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε./12-01-2011 Υ.Α. (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99) έγκρισης της μελέτης άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυνουρίας

β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/139648/84904/1697/26-04-2016 έγγραφο της ΕΦΑ Αρκαδίας.

γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/139665/11280/1873/08-06-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ    (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

δ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/244604/146538/2951/22-07-2016 έγγραφο της ΕΦΑ Αρκαδίας.

ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/22017/3397/15-09-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ  (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

ζ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚ/269519/192825/2370/22-06-2018 έγγραφο της ΕΦΑ Αρκαδίας.

η) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/302550/31214/1760/647/27-07-2018 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ      (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

στ) Το από 5-11-2020 ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπ’ αριθ. πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/620078/70/5-11-2020) του κ. Γ. Κουρογιώργα

Ας τα πάρουμε σε σειρά για καλύτερη κατανόηση απο τους αναγνώστες μας.

1)Το Μουσείο Άστρους έκλεισε το 2008 με απόφαση του ΥΠΠΟΑ.(έχουνε την απόφαση)

2) Ποτέ το ΥΠΠΟΑ  δεν αποφάσισε να κλείσει  το Ιερό Χώρο ( τον έκλεισε χωρίς απόφαση  αδικαιολόγητα από κουταμάρα  και μετά απο δέκα χρόνια και  χιλιάδες έγγραφα και αναφορές…… αναίρεσε τις κουταμάρες του,τις αντιφατικές κατασκευασμένες δικαιολογίες του και τον άνοιξε προσωρινά).Δέν έχουμε την απόφαση για το κλείσιμο γιατί δεν υπάρχει απόφαση, το ΥΠΠΟΑ αυθαιρετα έκλεισε το χώρο.

3) Το ΥΠΠΟΑ με την απόφαση του Υπουργού το 2011 και συγκεκριμένους όρους αποφάσισε να ανοίξει το Μουσείο

Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/91790/2329π.ε./12-01-2011 Υ.Α. (ΑΔΑ: 4Α92Γ-99) έγκρισης της μελέτης άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυνουρίας

4) Το 2015 το έργο εγκρίθηκε ουσιαστικά με την παράδοση ,παραλαβή , γιατί έπρεπε να εγκριθεί, από τους αρμόδιους φορείς ,το ΥΠΠΟΑ,τη Περιφέρεια και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.Τά έγγραφα τα έχει ο δήμος μας και θα τα δούμε κάποτε.  

5)Την 22-7-2016 με το έγγραφο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 244604/146538/2951,  μεταξύ άλλων αναφέρει “…Οι εγκριθείσες εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν  το Δεκέμβριο του 2015″….Έπειτα από όλες τις ανωτέρω εγκεκριμένες εργασίες, οι αρχαιότητες επανατοποθετήθηκαν τόσο στην αποθήκη όσο και στο χώρο της έκθεσης. Το Μουσείο είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει μόνιμο ημερήσιο προσωπικό”….

6)Την 12-01-2017 με το έγγραφο  Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616971/ 30  “Επισημαίνουμε επίσης ότι από τον Δεκέμβριο του 2015 το Μουσείο αποκαταστάθηκε και είναι έτοιμο να λειτουργήσει μετά από την εκτέλεση του έργου επισκευαστικών εργασιών στο κέλυφος του κτηρίου (βλ. το αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -301900-180956-3709/15-11-2016 έγγραφο μας )”….

7)Την 17-05-2017 με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /147627/93905/ 1341 …“απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου φυλακτικού προσωπικού δεδομένου ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, δεν υπηρετεί ούτε ένας μόνιμος ημερήσιος φύλακας”….

8)Την 18-5-2018.… με το έγγραφο   Α.Π. ΥΠΠΟA /ΓΔΑΠK /ΕΦΑAΡΚ /218494/158967/1928 …”Η Υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε το Μουσείο να είναι ανοικτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , διαθέτοντας τακτικό φυλακτικό προσωπικό από  το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας .Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους θα είναι ανοικτό  κατά τους μήνες Μάιο-Αύγουστο 2018. Τέλος η Εφορεία μας , αναμένει την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμο φυλακτικό προσωπικό στο Μουσείο Άστρους”…..

9)Την  20 Ιουνίου 2018  “με την υπ’ αρ. 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 19/τ ΑΣΕΠ/20-6-18> ζητείται η πλήρωση μιας μόνιμης θέσης τακτικού ημερήσιου φύλακα αρχαιοτήτων για το Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρους Άστρους.

Αυτά γνωρίζαμε ,αλλά ψάχνοντας πας στη πόλη, βρήκαμε και άλλα κρυμμενα… και θα βρούμε και άλλα.Ας μην τα πολυλογούμε.

γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/139665/11280/1873/08-06-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ    (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/254597/22017/3397/15-09-2016 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ  (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

η) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/302550/31214/1760/647/27-07-2018 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ      (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

Α.Π.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/620078/700034/5988/1745  (ΤΟ ΕΧΩ-ΓΚ)

Ην/νια   25-11-2020

Στα 4 έγγραφα της ΔΑΒΜΜ μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου βρήκαμε τις μελέτες. Στο πρώτο χρονικά έγγραφο της …. /1873/08-06-2016 , εκεί ήταν «μελέτη»,   επίσης ήταν « η εν λόγω μελέτεη» στο δεύτερο έγγραφο της  3397/15-09-2016 και αργοτερα το 2018 και 2020 έγιναν ξαφνικά «μελέτες», «υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες ¨αυτό χρειάζεται νομική ερμηνεία για να το καταλάβουμε καλύτερα.

Επίσης  το σπουδαιότερο πρέπει να βρούμε και τα άλλα έγγραφα και την διαδικασία πως ξεκίνησε η απαίτηση αρχικά  για την «μελέτη»  και πως  και για ποιό λόγο έγιναν αργότερα «υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες».Δεν πιστεύουμε η ΔΑΒΜΜ να είδε κανένα όνειρο  για τις μελέτες , κάτι υπάρχει νωρήτερα  και δεν το ξέρουμε,  αλλα θα το βρούμε.

Τα παρακάτω έγγραφα έχουμε ζητήσει απο τον δήμαρχο μας και άλλα από την ΕΦΑΑΡΚ

1) Το έγγραφο της ΔΑΒΜΜ «το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο μας από το 2011»

2)Τα έγγραφα παράδοσης και παραλαβής του έργου το 2015

3) Τα έξοδα για το έργο το 2011-2015

4)Τον αριθμό και τα έξοδα για τις μελέτες από το 2008 μέχρι 2021

5)Τα έγγραφα με τις  απαιτήσεις της ΕΦΑΑΡΚ για την εκπόνηση των δύο μελετών που έγιναν το 2018 και το 2021 και όλα τα σχετικα έγγραφα με τις δύο αυτές απαιτήσεις και μελέτες. Οι μελέτες έγιναν μετά το έγγραφο του 2016 της ΔΑΒΜΜ και αυτό έχει βαρύνουσα σημασία.

6) Το τελευταίο έγγραφο της υπουργού για να εκπονηθούν οι «απαιτούμενες μελέτες» (η είναι το ιδιο με το έγγραφο της ΔΑΒΜΜ το 2011?) «και αυτό έχει βαρύνουσα σημασία».

Από εδώ και κάτω  αρχίζουν τα «παιχνίδια». του ΥΠΠΟΑ  και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

Το ΥΠΠΟΑ περίπου το  2018 ,(2017?)  ρώτησε το δήμο να κάνει την μελέτη για το μουσείο , για να το ανοίξει.

Δεν το έχουμε . Θέλουμε να δούμε αυτό το έγγραφο έχει μεγαλη σημασία.

Ο Δημος μας έκανε την μελέτη.

Η από 31.05.2018 διαβίβαση της στατικής μελέτης με τίτλο «Έλεγχος στατικής επάρκειας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Υπηρεσία μας

Το ΥΠΠΟΑ πέταξε την μελέτη αυτή στα σκουπίδια.

Το ΥΠΠΟΑ ζήτησε άλλη μελέτη το 2019

Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/375217/268751/3365/28.02.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης στατικής επάρκειας

Είχαμε προειδοπειήσει έγκαιρα το δήμαρχο μας  να μην τσιμπήσει στην παγίδα του ΥΠΠΟΑ και να ενημερώσει για όλα την τοπική κοινωνία. Ο δήμος διοικητικά και νομικά αποδέχθηκε την πρόταση του ΥΠΠΟΑ. Ευχαριστούμε το κ.Μαρτίνο που έκανε την μελέτη. Νομικά και διοικητικά  το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται να κάνει την δουλειά του και να ανοίξει το Μουσείο με τις κατάλληλες ενέργειες της μελέτης. Οι Ελληνικές και Ευρωπαικές αρχές αυτό θα απαιτήσουν από το ΥΠΠΟΑ. Να εφαρμόσει και την συμφωνία του 2020-2021.

Το ΥΠΠΟΑ πέταξε για δεύτερη φορά  την  δεύτερη μελέτη  στα σκουπίδια.

Το  ΥΠΠΟΑ   όταν έλαβε την πρόσφατη  «μελέτη» , όχι τις μελέτες, που είχε απαιτήσει νωρήτερα, έψαξε  αδικαιολόγητα πίσω στο  μακρυνό 2011 και βρήκε  τις  άλλες «μελέτες».

Δεν ανέφερε τίποτα για την απόφαση και τους όρους του υπουργού το 2011, για την έγριση και παραλαβή του έργου από το ΥΠΠΟΑ ,τη Περιφέρεια και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας το 2015, «το μουσείο είναι έτοιμο να λειτουργήσει» με πολλά έγγραφα του ΥΠΠΟΑ από το 2015 μέχρι το 2018, την απόφαση ,την ανακοίνωση και το άνοιγμα του μουσείου το 2018, και φυσικά ούτε την συμφωνία και την μελέτη που έγινε το 2018   και το 2021. Τα «ξέχασε» να τα αναφέρει έγγραφα και ο δήμαρχος μας, στην πρόσφατη συνάντηση με την υπουργό , ας πούμε από ευγένεια , αφέλεια η κουταμάρα. Δεν είδαμε την αναφορά του δημάρχου  στο ΥΠΠΟΑ ,αλλά αν δεν την δούμε , αυτά υποθέτουμε ότι έγιναν, ας μας διαψεύσει ο δήμαρχος θα χαρούμε να δούμε  την αναφορά του , μακάρι να έχουμε κάνει λάθος.

«Φτου και από την αρχή» , η συνταγή δουλεύει, το ΥΠΠΟΑ  πρόσφατα ζητάει να γίνουν  «μελέτες» , διαβάσατε  σωστά όχι πια μελέτη «μελέτες»,,,,, πολλές «μελέτες»,,,,και άλλες υπόλοιπες «μελέτες».

Πρόσφατα έχουμε πάλι προειδοποιήσει το δήμαρχο μας.

“Αν θέλουμε να σοβαρευτούμε   το ΥΠΠΟΑ έχει επίσης ευθύνες και το ΥΠΠΟΑ πρέπει να κάνει όσες μελέτες θέλει και να ανοίξει το μουσείο, μην τα «χάφτετε» όσες μελέτες και αν κάνετε θα σας απαντήσουν πρέπει να κάνετε και άλλες «μελέτες» …. και άλλες «μελέτες» ….Από ενήλικες απαιτείται στοιχειώδης συντονισμός και αποτελεσματικότητα, μην το κάνετε μόνοι σας , θα αποτύχετε…..

Συνοπτικά εδώ που φτάσαμε πρέπει η  υπουργός να διατάξει τη  ΔΑΒΜΜ  να αναλάβει να κάνει τις «μελέτες»  η ίδια η με την εποπτεία της και την ευθύνη της , αφού απόρριψε τις προηγούμενες απαιτούμενες μελέτες από το ΥΠΠΟΑ ,διαφορετικά η ΔΑΒΜΜ δεν θα εγκρίνει τις  άλλες  «μελέτες»  ποτέ , ας μην κοροϊδευμόμαστε.

Θέλουμε να προτείνουμε  δημόσια στο κ. Μαρτίνο να κάνει μόνος του συμφωνία με το ΥΠΠΟΑ ,πριν κάνει το λάθος και χρηματοδοτήσει άλλες «μελέτες», και τον ευχαριστούμε  για τις έμπρακτες  προσφορές του παρά τις  ατέλειωτες φαιδρές γελειότητες του ΥΠΠΟΑ..

Το μουσείο έκλεισε το 2008 με την πρόφαση της ρωγμής γιατί ραγίσανε δύο κεραμίδια, το ΥΠΠΟΑ αποφάσισε να επισκευάσει  όλα τα κεραμίδια το 2011 , το έργο εγκρίθηκε και παραδόθηκε το 2015  από το ΥΠΠΟΑ ,τη Περιφέρεια και το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ,  το ΥΠΠΟΑ άνοιξε το μουσείο το 2018 και πρόσφατα η αρμόδια υπουργός βρήκε  στα συρτάρια της τις παγίδες της άλλης πρόφασης και τις ονόμασε ” μελέτες” , για κάθε ενδεχόμενο  ατέλειωτες «πολλές μελέτες………»

Ας ξαναδιαβάσουμε την ανακοίνωση του δήμου μας για να καταλάβουμε ότι όλα γίνονται για τις «μελέτες» .

«Πρέπει να κινηθούμε άμεσα για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών που εκκρεμούν σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο μας από το 2011. Να κερδίσουμε τον χρόνο που χάθηκε την προηγούμενη δεκαετία, να εκπονηθούν οι μελέτες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ώστε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση για τα έργα που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους από την νέα προγραμματική περίοδο». Μετά τις «μελέτες» , αν ποτέ εγκριθούν … αν δεν ζητήσει το ΥΠΠΟΑ και άλλες «μελέτες» …»ώστε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση…..»

https://www.boriakinouria.gov.gr/article/synantisi-me-tin-ypoyrgo-politismoy

Ερωτούμε τους εαυτούς μας και απορούμε(ποιόν να ρωτήσουμε).

 1. Ποιά είναι η  πρόσφατη αναφορά του δήμου στο ΥΠΠΟΑ   , σας παρακαλούμε αναρτήσετε την στην ιστοσελιδα του δήμου μας.
 2. Που βρίσκονται τα δύο  έγγραφα του ΥΠΠΟΑ για  την  απαίτηση των δύο  τελευταίων μελετών  το 2018 και το 2021 , που θα τα βρούμε κρυμμένα.
 • Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλούμε ,αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του δήμου την απόφαση της υπουργού ...«για την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους»…«για την δέσμευσή της να αναλάβει το Υπουργείο την χρηματοδότηση του έργου. «Το ΥΠΠΟΑ ανέλαβε την χρηματοδότηση του έργου», αυτό είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία  , να δούμε την απόφαση της υπουργού ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • «Για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών» Πόσες μελέτες πρέπει να κάνουμε, τις μέτρησε ποτέ κανένας ? Πόσα στοίχισαν οι μελέτες αυτές?

Πόσα στοίχισαν όλα τα κεραμίδια το 2015?

 • «έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο μας από το 2011» Γιατί  το βρήκαμε στα συρτάρια μας σήμερα και δεν ψάχναμε να το βρούμε το 2015 η το 2018? Και το σημαντικότερο γιατί  συνεχίζουμε να κρύβουμε σήμερα όλα τα έγγραφα σχετικά με το μουσείο και τα έγγραφα παράδοσης και παραλαβής του έργου το 2015? Πόσα άλλα κρυμμένα έγγραφα υπάρχουν? Γιατί κρύβουμε την απαίτηση του ΥΠΠΟΑ για την τότε  «μελέτη» το 2018 και 2021 , (όχι μελέτες )?
 • «να εκπονηθούν οι μελέτες» και τι θα γίνει όταν μετά από τις μελέτες που ξέχασε το 2015 , το 2018 . το 2021 , όταν  το ΥΠΠΟΑ  τις «ξέχασε»  και άνοιξε το μουσείο το 2018  και τις βρήκαμε σήμερα… θα βρει  αργότερα και «τις άλλες μελέτες» που πιθανόν ξέχασε σήμερα….? Ποιός δουλεύει ποιόν…

Το ΥΠΠΟΑ ,η Περιφέρεια και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας,  που ευθύνονται για το έργο,  δεν έβρισκαν «τις μελέτες» δέκα χρόνια…. και τώρα σίγουρα τις βρήκαν , ας μην το χαρακτηρίσουμε  εδώ, η τοπική  κοινωνία ξέρει τι γίνεται και έχει βγάλλει τα δικά της συμπεράσματα……..έρε κόσμε ….γιατί πέφτουν αστραπές τον Αυγουστο… να  βρούμε τις μελέτες  είναι μεγάλο έργο…. δέκα χρόνια πέρασαν να βρούμε τις μελέτες , αυτό είναι αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους στο μεγαλείο της….. και τους πληρώνουμε να βρίσκουν «τις μελέτες», μετά από δέκα χρόνια…

 • «ώστε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση»  για να ξαναβρούμε τις μελέτες  , από τους κουτόφραγκους, και θα περιμένουμε  άλλα διακόσια χρόνια και η υπουργός αποφάσισε, θα δημοσιεύσει και την απόφαση της σύντομα , θα περιμένουμε….. ¨Οπως μας λεέι ο δήμαρχος μας στην ανακοίνωση  «Ευχαριστούμε την Υπουργό για την δέσμευσή της να αναλάβει το Υπουργείο την χρηματοδότηση του έργου»  αυτό είναι χρηματοδότηση , μετά από διακόσια χρόνια , αν δεν αλλάξει η αρμόδια υπουργός την γνώμη της μέχρι τότε , αν δεν έχει πάρει σύνταξη από τον Ελληνικό λαό….. αν έχουν χρήματα οι κουτόφραγκοι…  αν έχει βρει τις άλλες μελέτες  , τότε  θα  «αναλάβει»  την χρηματοδότηση μετά από διακόσια χρόνια  , ας βγάλουμε και τις φωτογραφίες διακόσια χρόνια νωρήτερα.

Ήρθε καιρός να  σοβαρευτούμε , να ωριμάσουμε «βίαια» και να ενηλικιωθούμε «βιαιότερα».

΄Έχουμε επισημάνει έγκαιρα πριν ένα χρόνο.«Δυστυχώς συνεχίζουμε το ίδιο βιολί. Κάναμε την πρόφαση της ρωγμής  “πρόφαση της στατικότητας, o Λουφολιάς  έλεγε σωστά σε παρόμοιες περιπτώσεις .

“Συμμορφωθείτε να περάσουμε καλά”, o κοινός νους, η γραφειοκρατία και η αποτελεσματικότητα του Ελληνικού...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tο άρθρο έχει δημοσιευθεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: