Αίτημα στη ΕΦΑΑΡΚ 21/12/2021 για τέσσερα έγγραφα σχετικά με το έγγραφο της ΕΦΑΑΡΚ στο δήμαρχο 23/09/2019

Αξιότιμες  κυρίες και αξιότιμοι  κύριοι,

Σας παρακαλουμε να μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση τα τέσσερα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται  σαν σχετικά  στο έγγραφο της ΕΦΑΑΡΚ  (Τα έγγραφα 3,5,6,7)

Προς: Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, Γραφείο Δημάρχου, 22001 Άστρος

Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/…………./3675

Ημ/νια έκδοσης 23/09/2019

Θέμα: Σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους

Σχετ.:

3)Η από 31.05.2018 διαβίβαση της στατικής μελέτης με τίτλο «Έλεγχος στατικής επάρκειας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Υπηρεσία μας.

5)Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/375217/268751/3365/28.02.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εκκρεμότητα εκπόνησης νέας μελέτης στατικής επάρκειας.

6)Το με αρ. πρωτ. 4257/22.04.2019 έγγραφο του Δήμου σας για επιτόπια αυτοψία 

7)Το από 12.09.2019 ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας προς τον νέο Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας

Με εκτίμηση

Γιάννης Κουρόγιωργας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: