“Ο δρόμος για να ανοίξει το Μουσείο Άστρους περνάει  από  τον “Ιερό Χώρο”»

Θεωρούμε αναγκαίο  να επανέλθουμε στο θέμα μας και ομολογούμε ότι δεν θα σταματήσουμε, ούτε ντρεπόμαστε να λέμε τα  ίδια….άλλοι πρέπει να ντρέπονται, μέχρι να επικρατήσει ο κοινός νους .

Eίναι τακτικά έξυπνο  να γίνεται έμφαση χωριστά , για τον  “Ιερό Χώρο ”  της Β’ Εθνοσυνέλευσης των  Ελλήνων, γιατι είναι σχεδόν αυταπόδεικτο πρέπει να ανοιξει , και τότε αναγκαστικά ….θα ανοίξει και το μουσείο.

To ΥΠΠΟΑ δεν έχει κανένα λόγο  και καμία δικαιολογία να κρατά χωρίς ντροπή κλειδοαμπαρωμένο τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης. Όταν όλες οι δικαιολογίες που κατασκεύαζε κατέρρευσαν αναγκάστηκε να ανοίξει τον χώρο προσωρινά.Το κυριότερο δεν έχει αποφασίσει  ποτέ να κλείσει τον χώρο και οι ενέργειες του είναι  ακόμα αντίθετες με τους κανονισμούς του. Για την τοπική κοινωνία είναι σημαντικότατο να ανοίξει ο χώρος οριστικά και αμετάκλητα.Αν ο χώρος είναι ανοικτός τότε  οι επισκέπτες θα βλέπουν από τον «Ιερό Χώρο»  τις καμινάδες  των δωματίων των μαθητών του προαυλείου χώρου και την σχολή Καρυτσιώτη, που είναι ένα «μουσείο». Τελικά θα επικρατήσει ο κοινός νους και θα ανοίξει και το μουσείο αργότερα.Για το λόγο αυτό η τοπική κοινωνία και ο σύλλογος Φίλοι του Μουσείου Άστρους πρέπει να απαιτήσουν  χωριστά και δυναμικά από το ΥΠΠΟΑ να ανοίξει οπωσδήποτε τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης.Είναι πολύ εύκολο να ανοίξει ο χώρος, ευκολότερο από το το άνοιγμα του μουσείου, ας πετύχουμε αυτό σήμερα, είναι πολύ σημαντικό,  και μετά βλέπουμε. Το ΥΠΠΟΑ δεν έχει κανένα επιχείρημα να κρατά τον χώρο κλειστό και θα αναγκασθεί να ανοίξει τον χώρο οριστικά και αμετάκλητα. Γιατί ουσιαστικά και νόμιμα  πρέπει κάποτε αιτιολογημένα να αποφασίσει για να κρατήσει τον χώρο κλειστό και δεν  μπορεί πλέον να  κατασκευάσει άλλες «αιτιολογημένες» δικαιολογίες.

Ας το πούμε συνοπτικά .Ο σύλλογος Φίλοι του Μουσείου Άστρους  ας καταθέσει δύο φωτογραφίες του χώρου  με τους τέσσεροι τοίχους και ας ρωτήσει το ΥΠΠΟΑ να μας  απαντήσει αιτιολογημένα   τι διαφυλάσσει κλειδοαμπαρωμένο 13 χρόνια.( Εμείς θα το κάνουμε αργότερα με την πρώτη ευκαρία).

Παρακάτω τα κείμενα από αναφορές μας στο ΥΠΠΟΑ και παρεμβάσεις στον ηλεκτρονικό τύπο από το 2017, είναι επίκαιρα σήμερα και έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους.

Δυστυχώς δεν τελειώσαμε. Ο Συνήγορος του Πολίτη  δέχθηκε την αναφορά μας , συμφώνησε  μαζυ μας και  με  τον Διευθυντή του  Γραφείου Υπουργού  ,ότι οι προισταμένες της  της  ΕΦΑΑΡΚ  και  της  ΓΔΑΠΚ  δεν έχουν απαντήσει ουσιαστικά  και αιτιολογημένα  στις αναφορές μας και τα ερωτήματα μας και ζήτησε όπως και ο  Διευθυντήs του  Γραφείου Υπουργού  να απαντήσουν.

Την  14/7/2017  πήραμε την απάντηση στο  Συνήγορο του Πολίτη απο την προισταμένη  της  ΕΦΑΑΡΚ  που  ουσιαστικά  επαναλάμβανε “τα ίδια”  που έλεγε τόσο καιρό ,σαν να τους έλεγε να  τα  ξαναδιαβάσουν, αλλά είχε και δύο εκπλήξεις , η πρώτη ήταν η  αργοπορημενη εννέα μηνες απάντηση για το κλείσιμο του αρχαιολογικού Μουσείου  Άστρους.

Η  άλλη μεγάλη  έκπληξη  ήταν “η  αναθεώρηση “   ενός εγγράφου  της 12-1-2017  του Υπουργείου  Πολιτισμού Α.Π. : YΠΠΟΆ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ /1616/971/30/12-01-2017, που ελήφθη  μετά απο 3 μήνες  την  10 Απρίλιου ,2017, έγραφε  “Στο προαύλιο  χώρου  του  Μουσείου  εκτίθενται  αρχαία γλυπτά  και  αρχιτεκτονικά μέλη” …..

και  την  12/7/2017 . ελήφθη14/7/2017  στην απάντηση  ΣΧΕΤ: Το αρ. 229878/28560/2017-30/6/2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη ,  έγραφε  αναφέροντας  το  ίδιο παραπάνω έγγραφο ,διαβάσατε σωστά το ίδιο της 12/01/2017  χωρίς καμία εξήγηση, έγραφε  άλλα τώρα

  “ε. Με το αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616/971/30-12/01/2017 έγγραφό της η Εφορείας μας, απαντά στη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων κατόπιν νέου ατήματος του κου Ι. Κουρόγιωργα προς τη Γ. Γραμματέα  και ενημερώνουμε  ότι  έχουμε  ήδη απαντήσει στον κ. Ι. Κουρόγιωργα  και  επισημαίνουμε  ότι  στο  χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης  ο οποίος αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα του Αρχαιολογικού  Μουσείου  Άστρους, το οποίο στεγάζεται  στη  Σχολή  Καρυτσιώτη, εκτίθενται  αρχαία  γλυπτά  και  αρχιτεκτονικά μέλη  “

Προσωπικά  δεν πιστεύουμε  ότι  αυτό  είναι “τυπογραφικό”  η  “ένα μικρό λάθος”. Ένας καλόπιστος αναγνώστης  με δυσκολία  θα το πίστευε .Άμα κάποιος  έχει καιρό  και  διαβάσει  τι εμείς  έχουμε γράψει  και τι μας έχει απαντήσει  η προισταμένη  της  ΕΦΑΑΡΚ,  θα συμφωνήσει  μαζύ μας ότι αυτή η “αναθεώρηση” είναι  πια η απόδειξη  ότι  η προισταμένη  της  ΕΦΑΑΡΚ,  δεν θέλει  και δεν μπορεί για τους λόγους της, πιθανόν να καλύψει παλιά αδικαιολόγητα λάθη,   να ανοίξει  τον  “Iερό Χώρο ” της Β” Εθνοσυνέλευσης  των  Ελλήνων,

Η  προισταμένη  της  ΕΦΑARK,  έγινε  μόνη της αναρμόδια.  

Κουραστήκαμε  και τελειώνουμε. Θα είμαστε πολύ σύντομοι  με την προισταμένη της ΓΔΑΠK, γιατί δεν υπάρχει  τίποτα , δεν πήραμε ούτε μαι απάντηση. Η  προισταμένη   της ΓΔΑΠΚ   δεν απάντησε ούτε μια φορά  σε περίπου 7 επιστολές μας ( 3 κοινοποιήσεις ), δεν απάντησε στον Διευθυντή του  Γραφείου Υπουργού   όταν το ζήτησε “παρακαλούμε  για την απάντηση στον ενδιαφερόμενο”, δεν παρέμβηκε  και  δεν  θεώρησε ανάγκαιο να απαντήσει  όταν η  προισταμένη  της  ΕΦΑΑΡΚ μας έλεγε και μας εστελνε “τα ίδια”και όλοι έλεγαν απαντήστε, δεν απάντησε στις δύο  τελευταίες  επιστολές μας που ρωτούσαμε μια  απλη ερώτηση ,”ποιά είναι η προισταμένη  υπηρεσία  της  Γενικής   Διεύθυνσης   Αρχαιοτήτων  και  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς” , αλλά βρήκε το χρόνο δύο φορές να ρωτήσει  την ΕΦΑΑΡΚ , με κοινοποίηση  σε μας, για το ίδιο θέμα.

Από ότι ξέρουμε σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία  και νομολογία  και  την κοινωνική  συμπεριφορά ,  οι πολίτες και οι δημοσιοι λειτουργοί  υποχρεούνται να απαντούν ακόμα και στον προφορικό λόγο. Ευχόμαστε να μη υπάρχει μια οδηγία του υπουργείου  που ενθαρρύνει  τους δημοσίους λειτουργούς να αγνοούν την ηλεκτρονική  επικοινωνία, που χρησινοποιείται  σε ολό τον κόσμο  και  στα κοινωνικά  κράτη που ξέρουν τι θέλουν  και  ασχολούνται  με την ουσία  για να βοηθήσουν και εξυπηρετήσουν  τους πολίτες.

Η  προισταμένη   της ΓΔΑΠΚ   είναι  έκδηλο  πια,  έγινε  μόνη  της αναρμόδια, δεν μπορεί  η  δεν  θέλει  να χειρίζεται  τον “Ιερό Χώρο ” της  Β’ Εθνοσυνέλευσης   των  Ελλήνων.

Στην επιστολή μας της 21ης και 24ης  Απριλίου 2017, που  πήραμε απάντηση tην  9η  Αυγούστου 2017,  σχεδόν μετά από 4 μήνες και περίπου 7 μηνύματα μας  από την προισταμένη της ΕΦΑΑΡΚ   , αναφέραμε  προς την ΓΔΑΠΚ “Διαφωνούμε  με  την Εφορεία  Αρχαιοτήτων Αρκαδίας  και  με τις θέσεις σας, δεν χρειάζεται να σπαταλάμε πολύτιμο  χρόνο  για  κανέναν”.

Το παραπάνω ταλαίπωρο έγγραφο του ΥΠΠΟΑ με τις  αντιφάσεις του δεν έχει διορθωθεί μέχρι σήμερα, αν και έχουμε λάβει τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου και φυσικά δεν το ξεχάσαμε.  (αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616/971/30-12/01/2017)

Η  πρόθεση να  μην ανοίξει  ποτέ  ο Ιερός Χώρος και το Μουσείο Άστρους  για  αγνώστους λόγους ,η μόνη λογική  εξήγηση  είναι  η κάλυψη προηγουμένων λαθών, έγινε  έκδηλη  με την “αναθεώρηση “ εγγράφων  του  Υπουργείου.

Σχετικά με τον “Ιερό Χώρο ” της Β’ Εθνοσυνέλευσης.

Ακούσαμε πολλές  κατασκευασμένες δικαιολογίες  που αργότερα αναιρέθηκαν.

Ο πέτρινος τοίχος η μάντρα χωρίζει το Ϊερό Χώρο” από το προαύλειο χώρο της σχολής Καρυτσιώτη.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους (κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), ο προαύλειος χώρος της σχολής και ο γειτονικός «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία, αλλά δεμένοι μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά και επιβλητικά, είναι ένας μαγευτικός χώρος, από μόνος του ένα υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας

1 ) Οι αρμόδιοι του ΥΠΠΟΑ αναφέρουν “αποτελούν μία ενότητα”

Οι αρμόδιοι του ΥΠΠΟΑ αποφάσισαν, χώρις καμία ουσιαστική δικαιολογία, ότι ο “Ιερός Χώρος ” της Β’ Εθνοσυνέλευσης , το προαύλιο της Σχολής Καρυτσιώτη και το αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους “ αποτελούν μία ενότητα” και για αυτό το λόγο ο “Ιερός Χώρος ” της Β’ Εθνοσυνέλευσης είναι κλειστός και μη προσβάσιμος. Αυτή η απόφαση είναι στην πραγματικότητα αντίθετη με τους βασικούς στόχους της υπηρεσίας, που είναι η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η απόφαση να κρίνει τους χώρους αυτούς σαν μια ενότητα εξυπηρέτησε ορθά το παρελθόν. Τα σημερινά καινούργια γεγονότα είναι ότι το αρχαιολογικό μουσείο Άστρους έκλεισε διότι υπήρξε η “πρόφαση της ρωγμής ” η όπως μας λένε “Το Μουσείο Αστρους παραμένει κλειστό λόγω έλλειψης μόνιμου ημερήσιου φυλακτικού προσωπικού”. Με τα καινούργια δεδομένα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις παλιές μας θέσεις με βάση τους κεντρικούς μας στόχους

Υποθέτουμε ότι επίσης, δεν ύπαρχει αιτιολογημένη αποφάση η προγενέστερο εγγραφο του Υπουργείου που να περιγράφει αιτιολογημένα γιατί οι τρείς χώροι “αποτελούν μια ενότητα”.Aν υπάρχει αυτή η δηθεν δικαιολογία “οι τρείς χώροι αποτελούν μια ενότητα”. δεν είναι συμφωνη με την αρχή της προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γιατί ο “Ιερός Χώρος ” είναι λειτουργικά και φυσικά χωριστός χώρος,o “Ιερος Χώρος “ της Β’ Εθνοσυνέλευσης χωρίζεται με την μάντρα η πέτρινο τοίχο από το προαύλιο της Σχολής Καρυτσιώτη και του αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους

2) Οι αρμόδιοι του ΥΠΠΟΑ αναφέρουν “αρχαία γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη” όπου και αν βρίσκονται.

Τα μάρμαρα  δεν περπατούν  μονα  τους “από  το  προαύλιο χώρου του Μουσείου “  “στο  χώρο  της Β’ Εθνοσυνέλευσης “, χωρίς  λόγο. Θέλουμε να  δούμε τις αιτιολογημένες  αποφάσεις  πότε  μεταφέρθηκαν , μετά την  12 Ιανουαρίου  2017 η ορθότερα  την  10  Απρίλιου ,2017, που τότε  κατα  την  προισταμένη  της  ΕΦΑΑΡΚ, ήταν στο προαύλιο χώρο του μουσείου  και που βρίσκονται  σήμερα  με “αναθεωρημενο” έγγραφο,για να “αναθεωρήσουμε  την επιστολή  μας στην αρμοδία υπουργό . Εύχομαι να υπάρχει φωτογραφικό υλικό από επισκέπτες να μας αποδείξει  πως περπατάνε τα μάρμαρα. Τουλάχιστον για μια τέτοια  παραπλάνηση , αντίφαση και ηθελημένη ανακρίβεια στα πολιτισμένα κράτη  η προιστάμενη αρχή  ζητά συγνώμη από τους πολίτες

Αυτά που αναφέρονται στο προαύλιο της σχολής και του μουσείου , δεν έχουν καμία σχέση με τον “Iερό Χώρο” της Β’ Εθνοσυνέλευσης , ούτε μπορούν αυτά και “τα συννημένα” του προαυλίου της σχολής να αποτελούν δικαιολογία και πρόφαση για το κλείσιμο του “Iερού Χώρου” Στον ´Ιερό Χώρο “ δεν υπάρχουν “αρχαία γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη” , θα έλεγα κάπως παράξενα αναφέρονται και υπονοούνται για το κλείσιμο του “Ιερού Χώρου”. Mε άλλα λόγια είναι σαν να λένε ότι πρέπει να γκρεμίσουμε την γέφυρα του ποταμού Τάνου πριν φτάσουμε στο Άστρος η του ισθμού Κορίνθου και φυσικά να κλείσουμε την γειτονική πλατεια Καρυτσιώτη, να κλείσουμε τα γειτονικα σχολεία και το γηπεδο, για να προστατέψουμε τα μνημεία του προαυλίου του μουσείου Αστρους από όλους τους επισκέπτες. Με την ίδια λογική ,αφού δεν μπορούμε τόσα χρόνια να επισκεπτούμε αυτό τον χώρο , κάτι που μπορούμε άμα θέλουμε να το κάνουμε δίχως χρήματα, καλύτερα θα ήταν να τον γκρεμίσουμε , αφού και τώρα είναι κλειστός και μπαρωμένος σαν να μην υπάρχει.

O χώρος της Β´Εθνοσυνέλευσηs, είναι χωριστός χώρος από το προαύλιο του μουσείου, δεν είναι προσβάσιμος στα αυτοκίνητα, υπάρχουν σκαλιά, και η είσοδος του γειτονεύει με την πλατεία Καρυτσιωτη , το γήπεδο και τα σχολεία ,και εκεί υπάρχουν τις περισσότερες φορές πολλοί άνθρωποι.

Αν ο χώρος της Β´ Εθνοσυνέλευσης είναι προσβάσιμος πάντοτε στους επισκέπτεs, θα παρέχει κάποια πρόσθετη προστασία στον χώρο του προαυλίου του μουσείου που εκτίθενται τα “αρχαία γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη” , γιατι θα είναι δυνατον να υπάρχουν ανθρωποι πιο κοντά στα μνημεία του προαυλίου, με άλλα λόγια η πρόσβαση του χώρου κάνει ακριβώς αυτό που επιθυμούν ,θα παρέχει κάποια πρόσθετη προστασία στον χώρο του προαυλίου του μουσείου που εκτίθενται τα “αρχαία γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη..Αντίθετα το κλείσιμο του χώρου κάνει χειρότερη την προστασία στα μνημεία του προαυλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους, άθελά τους με την επιμονή τους να καλύψουν ένα παλιό αδικαιολόγητο λάθος , κάνουν δύο άλλα λάθη,χειροτερεύουν την προστασία των μνημείων του προαυλίου του μουσείου και δεν προβάλλουν την πολιτιστική μας κληρονομιά αδικαιολόγητα κλειδοαμπαρώνοντας τον Ιερό Χώρο


3) H πρόσληψη μόνιμου φυλακτικού προσωπικού
Περιμένουμε το ΥΠΠΟΑ να βρεί λόγους να ανοίξε τον “Iερό Χώρο” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες, δεν χρειάζεται φύλακας σε αυτό το χώρο. Ο “Ιερός Χώρος ” πριν το κλειδοαμπάρωμα της ντροπής ήταν ανοικτός και προσβάσιμος διακόσια χρόνια και έμεινε εδώ, δεν έπαθε τίποτα Στον “Ιερό Χώρο” υπάρχουν 4 τοίχοι, μια επιγραφή της αρχαιολογικής υπηρεσίας , 4 πεύκα, 2 κυπαρίσια και 1 ακακία , τίποτα άλλο δεν υπάρχει σε αυτό τον χώρο, δεν υπάρχουν ούτε “αρχαία γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη”

Στην νέα εποχή αργά η γρήγορα το κράτος θα σταματήσει να φυλάει 4 τοίχους και όλοι πρέπει να καταλάβουμε την νέα πραγματικότητα, πως πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα και “να κάνουμε ότι μπορούμε” , αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν έθνος.

Με ποιό απλά λόγια ,αν δεν έχουμε χρήματα , πρέπει να αποφασίσουμε αν θα κλειδοαμπαρώσουμε τον Ιερό Χώρο για πάντα η θα ανοίξουμε το χώρο χωρίς φύλακες και προισταμένους.O κοινός νους αργά η γρήγορα θα επικρατήσει και ο Ιερός Χώρος θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα.

4) Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπήρξε ποτέ απόφαση να κλείσει O “Iερός Χώρος ” της Β” Εθνοσυνέλευσης από την αρμοδία αρχή του Υπουργείου Πολιτισμού . Πιθανόν ένας υπάλληλος έκλεισε μια μέρα το “Ιερο Χώρο” γιατί έτσι ήθελε και από τότε κρατεί αναιτιολόγητα το χώρο κλειστό , και το χειρότερο ίσως χωρίς απόφαση από την αρμοδία αρχή του Υπουργείου. Ποιός αρμόδιος θα τολμούσε γραπτά και θεσμικά να αποφασίσει για να κλείσει τον “Ιερό Χώρο” και που θα έβρισκε έστω μια δικαιολογία για να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση?.

5) O “Iερός Χώρος ” της Β” Εθνοσυνέλευσης είναι κλειστός καταχρηστικά , με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα , χωρίς τις αρμόζουσες διαδικασίες και χωρίς την τήρηση και εφαρμογή των κανονισμών του Υπουργείου Πολιτισμού . Αυτό το αδικαιολόγητο λάθος αναρωτιόμαστε αν είναι πλημελλή εκτέλεση καθήκοντος ,παράβαση καθήκοντος η άλλου παραπτώματος σύμφωνα με την νομοθεσία και τους κανονισμούς του Υπουργείου Πολιτισμού.

6) Βασικά το κλείσιμο του χώρου είναι αντίθετο με τις βασικές αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού και αντίθετο με την αρχή της προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και καμμία δικαιολογια για να είναι κλειστός ο χώρος. Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να βρεί λόγους να ανοίξει τον “Iερό Χώρο” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.Ας το πούμε και αυτό, η διαφύλαξη που είναι επίσης  αρχή του ΥΠΠΟΑ σε τελευταία αναλυση έχει στόχο την σπουδαιότερη αρχή προβολής της πολιτιστκής μας κληρονομιάς. Διαφυλάσσουμε κάτι γιατί έχει μια αξία και θέλουμε να κάνουμε κάτι , να πετύχουμε κάτι με αυτό,και θέλουμε αναμφισβήτητα να το προβάλλουμε κάποτε.Δεν διαφυλάσσουμε για να τα κρύβουμε για πάντα.¨Οταν κλειδοαμπαρώνουμε και δήθεν «διαφυλάσσουμε»  το Ιερό Χώρο, που είναι τέσσεροι τοίχοι και μια επιγραφή, χωρίς απόφαση  αναιτιολόγητα 13 χρόνια και δεν το γνωρίζει πλέον μια γενιά έχουμε σκοτώσει θανατηφόρα και την προβολη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και δεν κάνουμε την δουλειά μας.

7) Από ότι ξέρουμε οι πρόσφατα κατασκευασμένες “δικαιολογίες ” δεν πρέπει να δημιουργούνται ,προσθέτονται και αναθεωρούνται εκ των υστέρων, αλλά να είναι αιτιολογημένες και να υπάρχουν στις προγενέστερες αποφάσεις και τα έγγραφα του υπουργείου.

8) Όταν ο χώρος είναι ανοικτός και προσβάσιμος προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και βοηθάμε τον τουρισμό και την πατρίδα μας.

Για να βοηθήσουμε την αρμοδία Υπουργό Πολιτισμού να ανοίξει σύντομα τον “Iερό Χώρο “ της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, στείλλαμε πρόσφατα στην αρμοδία αρχή του ΥΠΠΟΑ τα επιχειρήματα και τις θέσεις μας, μαζύ με άλλα σχετικά θέματα του Υπουργείου.Θεωρήσαμε αναγκαίο να στείλλουμε αντίγραφο και στη Υπουργό Τουρισμού.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση και περιμένουμε.

“Σας ενημερώνουμε ότι ο φάκελλος με τίς χιλιάδες υπογραφές των κατοίκων της περιοχής κατατέθηκε στό Υπουργείο Πολιτισμού καί αναφέρθηκε το ιστορικό του προβλήματος πού αντιμετωπίζει η περιοχή με το κλειστό αρχαιολογικό μουσείο. (Αριθμός πρωτοκόλλου τού εγγράφου 2/12-9-2018)”


Χιλιάδες υπογραφές των κατοίκων της περιοχής, κατατέθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού,για το οριστικό άνοιγμα του Μουσείου… (astros-kynourianews.gr)

Το Δ.Σ. του δήμου μας ομόφωνα απαιτεί.

Τελικά ο κοινός νους θα επικρατήσει  και ο “Iερός Χώρος “ της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα.

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: