Επιχειρησιακο Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2020-2024

Οι συμπολίτες μας θα το διαβάσουν και θα κάνουν τις προτάσεις τους

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: