Τοπόσημα του 1821 | Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας και ο δήμος μας-2

¨Εχουμε μεγάλη ιστορία

“Ἐν τῇ συνόδῳ ταύτῃ τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Ἔθνους ἐν Ἄστρει πρωτευούσῃ τοῦ Δήμου Θυρέας τῆς Ἐπαρχίας Κυνουρίας, ἐξελέγη Πρόεδρος ὁ Π. Μαυρομιχάλης, ἀντιπρόεδρος ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος, ἀρχιγραμματεύς ὁ Θ. Νέγρης καὶ φρούραρχος ὁ Γιατράκος».”

ola apo to astrosgreece

Τοπόσημα του 1821 |# 1 Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας , O«Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων

Τοπόσημα του 1821 | # 2,Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας , Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

Τοπόσημα του 1821 |# 3, Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας ,Tο προαύλειο της Σχολής Καρυτσιώτη ( του Μουσείου Άστρους)

Τοπόσημα του 1821 | #4,Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας ,Tο Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι.

Τοπόσημα του 1821 |#5, Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας , Η Σχολή Καρυτσιώτη του Αγιάννη.

Τοπόσημα του 1821 | # 6, Τα ιστορικά Βέρβενα

Τοπόσημα του 1821 | # 7, Τα ιστορικά Δολιανά

Τοπόσημα του 1821 | #8, Κάστρο Παραλίου ¨Αστρους

Τοπόσημα του 1821 | # 9, O ιστορικός Άγιος Πέτρος

Τοπόσημα του 1821 | # 10, O ιστορικός Πραστός

Τοπόσημα του 1821 | # 11, Η ιστορική Μελιγού και ο γέρος του Μωριά.

Τοπόσημα του 1821 | # 12, Το ιστορικό Ορεινό Κορακοβούνι

Τοπόσημα του 1821 | # 13, H ιστορική Σίταινα

Τοπόσημα του 1821 | # 14, O ιστορικός Πλάτανος

Τοπόσημα του 1821 | # 15, H ιστορική Kαστάνιτσα

Πίσω στην Αρχική σελίδα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: