Εισαγωγή στη Γραμματική

Στάδια κειμένου (Σ1=Τίποτα, Σ2=Πρόχειρο ,Σ3=Έτοιμο, Σ4=Δημοσιευμένο, ΙΔ- ΟΧΙ-ΜΟΝΟ Γ.Κ.)

Χρήσιμοι γενικοί κανόνες Σ2

Συντακτικές Παρατηρήσεις

Φωνητικά σύμβολα

Φωνητικά φαινόμενα

To άρθρο

Αντωνυμίες

Ουσιαστικά

Αρσενικά-Γρ

Θυληκά

oydetera

Ρήματα

Μετοχές

Επίθετα

Υπερθετικά

Αριθμητικά

Άκλητα

Επιρρήματα, Μόρια

Προθέσεις,Σύνδεσμοι

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: