Εισαγωγή στη Γραμματική

Στάδια κειμένου (Σ1=Τίποτα, Σ2=Πρόχειρο ,Σ3=Έτοιμο, Σ4=Δημοσιευμένο, ΙΔ- ΟΧΙ-ΜΟΝΟ Γ.Κ.)

Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς 1999 Δειτε το σύνδεσμο παρακάτω

https://drive.google.com/file/d/17ArjyvV4ry53rqg-SR5LuN6qLO548CvY/view?usp=drivesdk

Τσακώνικη Διάλεκτος – Tsakonian Archives

Χρήσιμοι γενικοί κανόνες  (Σ2)

Συντακτικές Παρατηρήσεις

 • Φωνητικά σύμβολα
 • Φωνητικά φαινόμενα

Αριθμητικά (επίθετα & ουσιαστικά)

 • Υποκοριστικά
 • ίλη,ατσι.ούτσι,αρι,αθι,ερι.ρι.ούλα
 • Άρθρο
 • Ουσιαστικά
 • Επίθετα (θετικά, συγριτικά και υπερθετικά)
 • Αντωνυμίες
 • Ρήματα
 • Μετοχές
 • Επιρρήματα
 • Προθέσεις
 • Σύνδεσμοι
 • Επιφωνήματα

TΣ-Σημειώσεις & Ερωτήσεις

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα η Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: