Τσακώνικη γλώσσα

Αφιερώνεται στην Τσακωνιά>αφιερωκούμενε ταν Τσακωνιά

Εισαγωγή στη Γραμματική

Βιβλία

Λεξικόν

Τσακώνικοι Διάλογοι

Μαθήματα Τσακώνικης γλώσσας

Μαθήματα Τσακώνικης Διαλέκτου & Τσακώνικης Υφαντικής!

Aπό το Αρχείο Τσακωνιάς Αρχείο Τσακωνιάς  is at Αρχοντικό Τσούχλου.   

Από Αρχείο Τσακωνιάς Πρόγραμμα Προσθήκης Τσακώνικου Πληκτρολογίου (Windows)

http://www.tsakonianarchives.gr/tsakonian-keyboard/

Ελεύθερη διανομή από το Αρχείο Τσακωνιάς. Προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης.

TΣ-Σημειώσεις & Ερωτήσεις

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: