Η συνταγματική αναθεώρηση και η θωράκιση της δημοκρατίας μας.

Από ftzivel -31 Οκτωβρίου, 2018

Του Γιάννη Κουρόγιωργα

Το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο θέμα στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι η θωράκιση της δημοκρατίας μας. Τα συγκεκριμένα ουσιαστικά θέματα σε σειρά προτεραιότητας  που πρέπει να καλύψουμε στην επόμενη αναθεώρηση του συντάγαμτος, όποτε θα γίνει , είναι  τα παρακάτω.

1)  Η αρχή της διάκρισις των εξουσιών

Στόχος μας είναι η περισσότερη ενίσχυση και δυνάμωση της διάκρισης των εξουσιών. Όσο περισσότερο ανεξάρτητες είναι οι εξουσίες μεταξύ τους και όσο λιγότερο επηρεάζονται με κάθε τρόπο από τις άλλες, τόσο το καλύτερο για τη δημοκρατίας μας.

O Αριστόβουλος Μάνεσης ( Συνταγματική θεωρία και πράξη) μας λέει.  “Δύο είναι οι θεμελιώδεις  αρχές της φιλεύθερης δημοκρατίας . Η αρχή της δημοσιότητας και η αρχή της διάκρισις των εξουσιών”,

Η διάκρισις των εξουσιών δεν είναι κάτι καινούργιο , αναφέρεται για πρώτη φορά στο πρώτο γραπτό κείμενο των Ελλήνων στην Ιλιάδα από τον Όμηρο , και περισσότερο αναλυτικά στα πολιτικά του  Αριστοτέλη. Στη νεώτερη ιστορία οι σπουδαιότεροι στοχαστές που ασχολήθηκαν είναι ο Τζων Λοκ και κυρίως ο Μοντεσκιέ , που είναι περισσότερο γνωστός για  τη διάκριση των εξουσιών  και η διάκρισις των εξουσιών εφαρμόστηκε αυστηρότατα  στο Αμερικανικό σύνταγμα το 1776 μέχρι σήμερα.

O Μοντεσκιέ (Το πνευμα των νόμων) μας λέει “Η  διάκρισις των εξουσιών δεν είναι απλή διανομή της εξουσίας

Η πρόταση μας είναι·

Η βουλή νομοθετεί χωρίς καμμία παρέμβαση από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση κυβερνά, ο πρωθυπουργός και  οι υπουργοί δεν είναι ταυτόχρονα βουλευτές, ούτε επηρεάζουν με κανένα τρόπο την βουλή.

Τα δικαστήρια απονέμουν την δικαιοσύνη και διοικούνται μόνα τους, ορίζουν τους προέδρους και αντιπροέδρους , χωρίς καμία παρέμβαση της κυβέρνησης .

Στό άρθρο 26: (Διάκριση των εξουσιών) του συντάγματος προστίθεται η τέταρτη εξουσία του τύπου.

  1. H ενημερωτική λειτουργία ασκείται από τον ελεύθερο τύπο

Απαγορεύεται αυστηρά με νόμο η παρέμβαση της κυβέρνησης και των άλλων εξουσιών στον ελεύθερο τύπο, με νόμο και την ποινή της εσχάτης προδοσίας. 

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερα,  για την διακριση των εξουσιών.

http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/956.pdf

2) Η θεσμοθέτηση του Συνταγματικού δικαστηρίου

Tο “Εθνικό Δημοκρατικό Συμβούλιο”,  θα είναι  αρμόδιο  για την “θεσμοθέτημενη εθνική συναίνεση” ,για την συνταγματικότητα  των νόμων , την λειτουργία του τύπου, των δημοσίων μέσων ενημέρωσης του κοινού, για την δημοκρατική  λειτουργία των κομμάτων , την ενέργεια  δημοψηφισμάτων ,το “πόθεν έσχες ”  όλων των αιρετών πολιτικών προσώπων  και των δημοσίων λειτουργών, και άλλων αρμοδιοτήτων όπως κρίνει αυτόβουλα.

Θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τα εθνικά  μας θεματα και οι   “θεσμοθετημένες δημοκρατικές”  του αποφάσεις θα δεσμεύουν την κυβέρνηση , τα κόμματα, τους πολιτικούς και τούς πολίτες, όπως είναι σήμερα οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων μας. Θα είναι σαν ένα ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο , σαν το Συμβούλιο Επικρατείας  η ακόμα και ένα τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο Συνήγορος του Πολίτη διοικείται από το“Εθνικό Δημοκρατικό Συμβούλιο”.

3) Οι βουλευτές

Για τα επόμενα εκατό χρόνια  η βουλευτική θητεία  είναι 7 χρόνια.

Για τα επόμενα εκατό χρόνια  oι εκλογικές περιφέρειες είναι όλες μονοεδρικές και οι βουλευτές εκλέγονται με σχετική πλειοψηγία .

H βουλευτική ασυλία καλύπτει μόνο πολιτική δραστηριότητα των βουλευτών

Για τα επόμενα εκατό χρόνια oι βουλευτές της εθνικής αντιπροσωπείας είναι εκατό.

Για τα επόμενα εκατό χρόνια  οι αυξήσεις των βουλευτών  για μισθούς και επιδόματα θα είναι το ίδιο χρηματικό ποσό , όχι ποσοστό , των αυξήσεων των αγροτικών συντάξεων.

Για τα επόμενα εκατό χρόνια  tο 25% των βουλευτικών αποδοχών μισθών και επιδομάτων θα κρατείται  από τους βουλευτές και θα χορηγείται στα κόμματα τους για τις εκλογικές δαπάνες  και άλλες εκλογικές δαπάνες απαγορεύονται.

Για τα επόμενα εκατό χρόνια  δεν μπορεί να γίνει αλλαγή τους συντάγματος για τα παραπάνω  και αργότερα χρειάζεται ειδική πλειοψηφεία  99%.

4)Τα Πολιτικά Κόμματα

Τα πολιτικά κόμματα ενεργούν με δημοκρατικές διαδικασίες  σύμφωνα  με τα  καταστατικά   και  τους κανονισμούς  που ελέγχονται  και εγκρίνονται από το “Εθνικό Δημοκρατικό Συμβούλιο”.

Τα οικονομικά και όλες οι ενέργειες  γίνονται με διαφάνεια , όλα είναι  δημόσια, γραπτά και φανερά.

Οι υποψήφιοι βουλευτές εκλέγονται από τις συνελεύσεις των μελών  των κομμάτων και των οργάνων τους.

Τα  έσοδα των κομμάτων  , τα προεκλογικά έξοδα των κομμάτων και των βουλευτών γίνονται σύμφωνα με νόμο  και ελέγχονται από το  “Εθνικό Δημοκρατικό Συμβούλιο”.

Τα κομματικά προγράμματα των κομμάτων εγκρίνονται από τις συνελεύσεις των μελών  και των οργάνων τους  

5) H κυβέρνηση

Καταργείται  ο  νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Η θητεία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι αποκλειστικά 7 χρόνια  και ο πρωθυπουργός δεν δύναται να εκλέγεται άλλη φορά η στο μέλλον να είναι μέλος άλλης κυβέρνησης η διοικητής δημοσίου οργανισμού.

Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται την αρχή της δεδηλωμένης της βουλής, αλλά οι νόμοι εγκρίνονται από την βουλή.

Τα προεδρικά διατάγματα  ακυρώνονται με άλλα προεδρικά διατάγματα η με βέτο της βουλής με πλειοψηφία 67%.

Ο προυπολογισμός είναι πλεονασματικός. Αν ο προυπολογισμός είναι ελλειματικός για δύο συνεχόμενα  η μη συνεχόμενα χρόνια ο πρωθυπουργος και υπουργός οικονομικών χάνουν τα πολιτικά τους δικαιώματα με απόφαση  του Εθνικού Δημοκρατικού Συμβουλίου.

Τα κόμματα πρέπει να καταθέτουν υποχρεωτικά γραπτά προγράμματα στο “Εθνικό Δημοκρατικό Συμβούλιο” πριν τις εκλογές και  άμα δεν εφαρμόζουν  όταν γίνουν κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί , πρέπει να παραιτούνται από τα πολιτικά τους δικαιώματα για πενήντα χρόνια και αν δεν παραιτούνται σε ένα χρόνο να διώκονται νομικά για τα ποινικά αδικήματα της πολιτικής απάτης.

6) Ο Προέδρος της Δημοκρατίας 

Οι αρμοδιοτήτες του Προέδρου της Δημοκρατίας  είναι τιμητικές ,η θητεία του για επτά χρόνια και η εκλογή του γίνεται με σχετική πλειοψηφία της βουλής  των παρόντων βουλευτών

7) Τι καταλαβαίνουν οι πολίτες σήμερα.

Σήμερα οι πολιτικοί μας αντί να ασχολούνται με τα καυτά θέματα της κοινωνίας ,τα μεγάλα εθνικά θέματα , όπως το ασφαλιστικό η  το προσφυγικό  και πολλά άλλα ,που άμα δεν τα λύσουμε θα μας αφανήσουν, μας μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και προτείνουν τις θέσεις τους για πολλά θέματα που θέλουν να αλλάξουν ακόμα και για αλλαγή λέξεων… και πολύ παράξενα δεν μιλούνε για τα μεγάλα ουσιαστικά θέματα  που πρέπει να αναθεωρήσουμε.

Οι συνταγματικές αναθεωρήσεις δεν γίνονται σε όλο τον κόσμο κάθε  φορά που αλλάζει η κυβέρνηση.  Άμα γίνονται όταν αλλάζει η κυβέρνηση, αυτό σημαίνει δεν γίνονται σωστά.  Οι συνταγματικές αναθεωρήσεις  γίνονται σπανίως και μόνο για μεγάλα ουσιαστικά θέματα με δημόσιο διάλογο και συναίνεση, για τα θέματα που έχουν ωριμάσει, που έπρεπε να είναι οι μεγάλες προτεραιότητες για όλους και όλοι μας συμφωνούμε κάτι πρέπει να κάνουμε,

Διαβάζουμε στο τύπο  και  ακούμε από τα παράθυρα  των τηλεοράσεων   τους πολιτικούς αρχηγούς και περισσότερο  τους βουλευτές τις  θέσεις των κομμάτων για τα πολλά  κυρίως επουσιώδη θέματα της επόμενης αναθεώρησης με μεγάλες ασάφειες , σαν να είναι όλα σκόπιμα σύγχυσης των πολιτών.

Τα κόμματα έπρεπε να έχουν τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις συγκεκριμένες και λεπτομερέστατες προτάσεις  νόμων  στα προγράμματα τους  για να ξέρουμε όλοι  τι μας προτείνουν ,  τι πρέπει να κάνουμε και ποιόν να ψηφίσουμε, αν μας εκπροσωπούν σε όσα πιστεύουμε σαν πολίτες. Ψάξαμε να βρούμε τα προγράμματα των κομμάτων  για την επόμενη αναθερώρηση του συντάγματος και δεν βρήκαμε τίποτα, βρήκαμε πολλές κουβέντες …. ακόμα και για αλλαγή λέξεων…

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερα,  “τα δημοκρατικά δικαιώματα πρέπει να θεσμισθούν και να κατοχυρωθούν στην πράξη”.

Μοντεσκιέ 1689 -1755

Η αρχή της διάκρισις των εξουσιών και η δημοκρατία.

Η πολιτική και κοινωνική οργάνωση του σημερινού κόσμου βασίζεται ουσιαστικά στις φιλελεύθερες ιδέες του Μοντεσκιέ, και γι’ αυτό θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της Ευρώπης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: