Θυληκά-Γρ-Προσχέδιο

Θυληκά(Σ2=προχειρο)

 • ΘΗΛΥΚΑ σε η’ η’ πλθ ε σλ 377*
 • ΝΤ -ανέμη (α,ταρ,ταν,οι,τουρ) (νοτιος ΝΤ)
 • ΒΤ -βροχή (α,τα,τα,οι,τι) (βορειος ΒΤ)
 • ΤΠ -μύτη (α,τα,τα,οι,το) (Τυροσ Πραστος?? )

——————————————————————-

 • ενικος
 • ΟΝ α ανέμη α βροχή α μύτη
 • ΓΕΝ ταρ ανέμη τα βροχή τα μύτη
 • ΑΙΤ ταν ανέμη τα βροχή τα μύτη
 • πληθ
 • ΟΝ οι ανέμε οι βροχέ οι μύτε
 • ΑΙΤ τουρ ανέμε τι βροχέ το μύτε
 • ———————————————————-
 • αγαπη>αγακη,αγακε
 • αλοιφη>αλοιθη,αλοιθε
 • αναγκη>ανατζη,ανατζε
 • αρχη>αρχη,αρχε
 • βαφη>βαθη,βαθε
 • τρυπα>χουνη,(χωνη),χουνε
 • λασπη>άσπη,ασπε
 • βροντη>βροντη,βροντε
 • τσεπη>σεπη, τσεπε

Κλίση θηλυκών

(Γραμματική Θ.Κωστάκη σελίδες 49-54)

 • 1. Θηλυκά σε -α πληθυντικός – ε
 • α ελία= η ελιά
 • ( λ υπερωικό )
 • Ονομαστ. α ελία – οι ελίε
 • Γενική ταρ ελία – —-
 • Αιτιατ. ταν ελία – τουρ ελίε
 • Όμοια κλίνονται:
 • α καρδία= καρδιά
 • α πορεία= δρόμος
 • α προβάτα= θηλυκό πρόβατο
 • α σίντα= ρίζα
 • α μουρία = μουριά ,κ.α.
 • ( σ > παχύ συριστικό)
 • 2. Θηλυκά σε – α,πληθ. – άδε
 • α τσία= η θεία- οι τσίε( και τσιάδε)
 • α γρία= η γριά – οι γρίε( γριάδε)
 • 3. Θηλυκά σε-ου,πληθ.-ούδε
 • α μαμού= η γιαγιά- οι μαμούδε
 • α τουμαρού= η στομαρού- οι τουμαρούδε
 • α δοξού= της αρέσει η δόξα
 • α μαϊμού
 • α χειαρού= η χειλαρού( με παχιά χείλη)
 • α αλεπού κ.α.
 • 4.Θηλυκά σε- ε,πληθ.- ε
 • α άμπελε = το αμπέλι- οι αμπέλοι
 • 5.Θηλυκά σε -ία,πληθ.- ίλε
 • α καΐα- οι καΐλε =
 • α ζηνία = η ζημιά- οι ζηνίλε
 • α κρεψία = η κλεψιά- οι κρεψίλε
 • α αμαρκία = η αμαρτία- οι αμαρκίλε
 • 6. Θηλυκά σε – η,πληθ. – ήδε και – άδε
 • α λάσπη – οι λασπήδε
 • α νύθη = η νύφη- οι νυφάδε
 • 7. Θηλυκά με χωριστή γενική
 • Ονομ. α γίδα – οι γίδε
 • Γεν. τα γίδα ( και τα γιδέ)–
 • Αιτιατ.τα γίδα- του γίδε
 • 8.Θηλυκά σε – α,πληθ. σε -αε
 • Ονομ.α αχρά= η αχλαδιά – οι αχράε
 • Γεν. ταρ αχρά – ——
 • Αιτ. ταν αχρά -τουρ αχράε
 • Όμοια κλίνονται:
 • α αλιοχρά = η γκορτσιά
 • α εβδιμά= η εβδομάδα
 • α ασκά= το ξερό σύκο
 • α ουλιά= η λυγιά
 • α συντζά= η συκιά
 • α τσινά= η σφήγκα
 • ( τσ > άηχο δασύ )
 • σηλυκο-νύχτα>νιούτ̔α , γυναίκα>γουναίκα (α-ε)
 • Ενικός
 • Ονομ. α νιούτ̔α ,α γουναίκα
 • Γεν. τα νιουτ̔έ ,τα γουναιτσ̑ί
 • Αιτ. τα νιούτ̔α ,τα γουναίτσ̑α
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. οι νιούτ̔ε, οι γουναίτσ̑ε
 • Αιτ. του νιούτ̔ε ,του γουναίτσ̑ε

Πηγές

Σύντομος γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Κωστάκη – Περνό)  (ΝΤ) 1933 Δειτε το σύνδεσμο παρακάτω

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0ldXFoS0ZWYUZMenc/view?ts=63bd31be&resourcekey=0-jr_lTGRZPVPZitMJtGbcdQ

 • Γιάννη Καμβύση” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας) Κείμενο : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων

Η κλίση των ουσιαστικών της Τσακώνικης διαλέκτου
Νίκη Παπαδάτου ,Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Βιβλιογραφία
 • Δέφνερ, Μ. 1923. Λεξικόν της Τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Εστία.
 • Kisilier M. & Δ. Μερτύρης. 2018. Περί της γενικής στα Τσακώνικα ουσιαστικά. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Α, ΚΓ΄(2/2). Πραστός. Αρχείο Τσακωνιάς, 219-242.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1951. Σύντομη Γραμματική της Τσακωνικής Διαλέκτου. Αθήνα: Institut Français d’ Athènes.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1989. Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1999. Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Περιφέρεια ΛεωνιδίουΠραστού). Τόμος ΙΕ΄. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.
 • κΛιόσης, Ν. 2007. Γλωσσικές Επαφές στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Οικονόμου, Θ.1870. Γραμματική της τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Ψυλλιακός.
 • Pernot, H. 1934. Introdution al’ etude du dialecte tsakonien. Paris: Les Belles Lettres.
 • Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
 • Ράλλη Α. 2016. Η Τσακώνικη διάλεκτος. Προφορική ανακοίνωση στο Σύλλογο Αρκάδων
 • Πάτρας. 18/5/2016. Πάτρα.
 • Χατζιδάκις, Γ. 1907. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, Τόμος. Β΄. Αθήνα: Σακελλαρίου

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: