Θυληκά

 • ΘΗΛΥΚΑ σε η’ η’ πλθ ε σλ 377*
 • ΝΤ -ανέμη (α,ταρ,ταν,οι,τουρ) (νοτιος ΝΤ)
 • ΒΤ -βροχή (α,τα,τα,οι,τι) (βορειος ΒΤ)
 • ΤΠ -μύτη (α,τα,τα,οι,το) (Τυροσ Πραστος?? )

——————————————————————-

 • ενικος
 • ΟΝ α ανέμη α βροχή α μύτη
 • ΓΕΝ ταρ ανέμη τα βροχή τα μύτη
 • ΑΙΤ ταν ανέμη τα βροχή τα μύτη
 • πληθ
 • ΟΝ οι ανέμε οι βροχέ οι μύτε
 • ΑΙΤ τουρ ανέμε τι βροχέ το μύτε
 • ———————————————————-
 • αγαπη>αγακη,αγακε
 • αλοιφη>αλοιθη,αλοιθε
 • αναγκη>ανατζη,ανατζε
 • αρχη>αρχη,αρχε
 • βαφη>βαθη,βαθε
 • τρυπα>χουνη,(χωνη),χουνε
 • λασπη>άσπη,ασπε
 • βροντη>βροντη,βροντε
 • τσεπη>σεπη, τσεπε

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: