Λεξικόν

(Σ0=Τίποτα, Σ1=Πρόχειρο ,Σ2=Έτοιμο, Σ3=Δημοσιευμένο)

Αρχικά σε ομάδες για ευκολία , αργότερα και σε αλφαβητική σειρά

Συγγενικές ομάδες λέξεων ΝΑΙ πόσες ομάδες έχουμε?

Ρήματα-Λ ΝΑΙ

Ουσιαστικά Σ1
Επίθετα Σ1
Μετοχές Σ1
Αντωνυμίες-Λ
Άκλητα Σ1

τι άλλο?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες y

Χρήσιμες οδηγιες ,Γενικές παρατηρήσεις, Τι πρέπει να ξἐρουμε

Λεξικόν της Τσακώνικης Διαλέκτου

https://drive.google.com/…/0B1Tno1072T0lM1hPOGE…/view

Σημιώσεις , πως θα αρχίσουμε και τι θέλουμε να κάνουμε .

Σχἐδιο λεξικοὐ <ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ >

Ελληνικά-Τσακώνικα (ΕΛ>ΤΣ) & Τσακώνικα-Ελληνικά (ΤΣ>ΕΛ

Ουσιαστικἀ( αρσενικά,θυληκά,ουδέτερα)
Ουσιαστικἀ, τι πρέπει να περιέχει για να είναι εύχρηστο και χρήσιμο με περισσότερες πληροφορίες ? παράδειγμα παρακάτω, Ενικός και πληθυντικός , τι άλλο να έχουμε ?? θα αποφασἰσουμε τώρα, για να είναι εύκολα αργότερα, θα χρησιμοποιἤσουμε τα ίδια υπάρχοντα δεδομένα και η δουλειά του λεξικού σχεδόν ἔγινε….)

Α Θα τα γράφουμε ΠΆΝΤΟΤΕ ομοιόμορφα ΕΛ>ΤΣ σε κατάλογο ,σειρά όπως τα συζητάμε

1 φονιἀς > φονία φονιάδε

2 βοριἀς > βορία βορζ’αδε

3 πὀδι > πούα πούε

4 δρυς > τσ’ουα τσ’ουηδε-αδε

5 κλεφτης > κρέφτα κρέφτοι

6 σκὠληξ > πέτακα πετάκου

7 εργάτης > εργάτα εργάτε

8 βουνὀ > σ’ινα σ’ινε

9 τρίφτης > τσ’ιφτα τσ’ιφτου

Β Σχεδον αυτοματα,χωρις κοπο,θα κανουμε ΕΛ-ΤΣ λεξικό

2 βοριἀς > βορία βορζ’αδε

8 βουνὀ > σ’ινα σ’ινε

4 δρυς > τσ’ουα τσ’ουηδε-αδε

7 εργάτης > εργάτα εργάτε

5 κλεφτης > κρέφτα κρέφτοι

3 πὀδι > πούα πούε6 σκὠληξ > πέτακα πετάκου

9 τρίφτης > τσ’ιφτα τσ’ιφτου

1 φονιἀς > φονία φονιάδε

Γ Σχεδον αυτοματα,χωρις κοπο,θα κανουμε ΤΣ-ΕΛ λεξικό

1 βορία βορζ’αδε > βοριἀς

4 εργάτα εργάτε > εργάτης

5 κρέφτα κρέφτοι > κλεφτης

7 πέτακα πετάκου > σκὠληξ

6 πούα πούε > πὀδι

2 σ’ινα σ’ινε > βουνὀ

8 τσ’ιφτα τσ’ιφτου > τρίφτης

3 τσ’ουα τσ’ουηδε-αδε > δρυς

9 φονία φονιάδε > φονιἀς

====================================

Σχἐδιο λεξικοὐ για ρἠματα, >

Να αποφασίσουμε ‘εξυπνα τι πρέπει να περιεχει? για να μαθαίνουμε περισσοτερα τα δυσκολα π.χ.

παρατικός.αοριστος.παρακείμενος? Α,Θ,ΠΛΘ,ΑΟΡ,ΠΑΡΚ,ΕΝΦ,ΠΑΦ????

1) Α,Θ,ΠΛΘ π.χ. ακοὐω > Ἐνι νἰου, νἰουα, Ἐμε νιου’ντεκτε

2) Α,Θ,ΠΛΘ π.χ. μιλάω > Ἐνι νιού, νιούα, Ἐμε νίουντε??

2) Α,Θ,ΠΛΘ,ΑΟΡ,ΠΑΡΚ,ΕΝΦ,ΠΑΦ?????

χαἰρομαι > Ἐνι χαιρουμένα Ἐμε χαιρουμεντε

χαιρω, χαιρομαι > χαιρου, χαιρουμένα>.

========================================

Να περιέχει τα παρακάτω η τι άλλο ?

1 Ρημα, 2 ουσιαστικο, 3 επιθετο, 4 Αρσενικο, 5 Θηλυκο, 6 Ουδετερο

π.χ.ασχολούμαι,ασχόληση, ασχολημένος,η,ο>

====================================

Δίπλα στο αρχικό γράμμα είναι η σελιδα του Λεξικου Δεφνερ π.χ. Β σλ 66

===================================

A ,α> 1- ακουγεται ΑΕΛ>

====================================

B,β-66====================================

Μπ=b-80=====================================

Γ,γ-842 γλωσσα=γρουσσα===================================

Δ,δ-98νδ,ντ=d-113====================================

Ε,ε-115see 130 ετηνε,α εκεινι

====================================

Ζ,ζ-137===================================

Η,η-145====================================

Θ,θ-146====================================

Ι,ι-152===================================

Κ,κ-154===================================

Λ,λ-210==================================

Μ,μ-220-μαθαινω,μαθημα,μαθημενος ,μαθητης,μαθητρια, μαθαινου,εμαθηκα

===================================

Ν,ν-241===================================

,ξ-250===================================

Ο,ο-264==================================

Π,π-275284 ενι παριου, πολύ=πρεσσού, Από το περιττός > περισσός > πρεσσός> πρεσσού ,περιττός = παραπανήσιος = περισσότερος

==================================

Ρ,ρ-309==================================

Σ,σ-315σωπαίνου,εσώπακατο σωστο = το σουστέ

=================================

Τ,τ-350=================================

Υ,υ-376==================================

Φ,φ-378==================================

Χ,χ-388==================================

Ψ,ψ-397==================================

Ω,ω-402==================================

ΟΙ

ΟΥ

ΕΙ

ΑΙ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: